Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 216/15

/ 3 Ds. 1541/14/

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w Opolu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : SSR Piotr Wieczorek

Protokolant : sekr. sąd. Barbara Świerczek

Prokurator Prok. Rej. w O.A. Z.

po rozpoznaniu w dniu 18.05.2015 r.

sprawy L. K. /K./ zd. A.

c. R. i Z. zd. Ć., ur. (...) w N.

oskarżonej o to, że :

1.  w dniu 13 marca 2013 r. w O. przy ul. (...) na terenie placówki Banku (...) w W. A.A. – oddział O., jako pracownik tego banku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd Banku (...) S.A. co do faktycznej tożsamości klienta oraz zamiaru spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych, dokonała zawarcia umowy o kartę kredytową C. z dnia 13 marca 2013 r. na łączną kwotę 4000 zł, nie dokonując kolejno całościowej spłaty zadłużenia, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) S.A. na łączną kwotę 12303,32 zł, jednocześnie podpisując się w rubryce podpis klienta imieniem i nazwiskiem Z. K. na umowie o kartę kredytową C. z dnia 13 marca 2013 r., dokonała podrobienia przedmiotowego dokumentu, z zachowaniem pozoru jej autentyczności, którym posłużyła się na terenie placówki Banku (...) S.A. – oddział w O.

tj. o czyn z art. 286§1kk w zw. z art. 270§1kk przy zast. art. 11§2kk

2.  w okresie od 24 kwietnia 2012 r. do 23 października 2014 r. w O. przy ul. (...) na terenie placówki Banku (...) w W. A.A. – oddział O., jako pracownik tego banku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd Z. K. co do faktu zamknięcia jego produktu bankowego w postaci karty kredytowej (...) z limitem w wysokości 4000 zł, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) S.A. na łączną kwotę 4573,98 zł, czym działała na ich szkodę

tj. o czyn z art. 286§1kk

I.  Uznaje L. K. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt. 1, który stanowi przestępstwo z art. 286§1kk w zw. z art. 270§1kk w zw. z art. 11§2kk i za to na podstawie art.286 § 1kk przy zast. art. 11§3kk wymierza jej karę 10 /dziesięciu/ miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Uznaje L. K. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt. 2, który stanowi przestępstwo z art. 286§1kk i za to na podstawie art.286 § 1kk wymierza jej karę 8 /ośmiu/ miesięcy pozbawienia wolności.

III.  Na podstawie art. 85,86 § 1 kk za zbiegające się przestępstwa wymierza oskarżonej karę łączną 1 /jednego/ roku pozbawienia wolności.

IV.  Na podstawie art. 69§1kk, 70§ 1 pkt. 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonej na okres próby 4 /czterech/ lat.

V.  Na podstawie art. 72§2kk zobowiązuje oskarżoną do wyrównania szkody przez zapłatę kwoty 16877,30 zł na rzecz Banku (...) S.A. w W. - w terminie 1 /jednego/ roku od uprawomocnienia się orzeczenia.

VI.  Na podstawie art.627 kpk oraz art. 2 Ustawy o opłatach w sprawach karnych obciąża oskarżoną kosztami postępowania w kwocie 70 zł oraz wymierza jej opłatę w kwocie 180 zł.