Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 334/15

/2 Ds. 1044/14/

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Opolu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : SSR Piotr Wieczorek

Protokolant : sekr. sąd. Barbara Świerczek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu – -----

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29.06.2015 r.

sprawy A. K. (1) /K./

c. J. i G. zd. Maj, ur. (...) w R.

oskarżonej o to, że :

1.  w dniach 25 i 26 lutego 2014 r. w O. w czytelni Wojewódzkiej (...), przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych J. F., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1400 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej w kwocie 0,01 zł, zawarła umowę pożyczki na kwotę 1400 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym www.vivus.pl jako pożyczkobiorcę wpisała J. F. i jego dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę (...) Finanse Sp. z o.o. z/s w W. oraz J. F.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

2.  w dniu 26 lutego 2014 r. w O. w czytelni Wojewódzkiej (...), przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych K. S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1400 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej w kwocie 0,01 zł, zawarła umowę pożyczki na kwotę 1400 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym www.vivus.pl jako pożyczkobiorcę wpisała K. S. i jego dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę (...) Finanse Sp. z o.o. z/s w W. oraz K. S.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

3.  w dniu 26 lutego 2014 r. w O. w czytelni Wojewódzkiej (...), przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych J. F., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...).pl (...). z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 750 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu komórkowego o nr 798 088 370 oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej w kwocie 0,10 zł, zawarła umowę pożyczki na kwotę 750 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym www.wonga.pl jako pożyczkobiorcę wpisała J. F. i jego dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę W..pl (...). z o.o. z/s w W. oraz J. F., tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

4.  w dniu 4 marca 2014 r. w O. w czytelni Wojewódzkiej (...), przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych K. S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...).pl (...). z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 750 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu komórkowego o nr 798 088 317 oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej w kwocie 0,10 zł, zawarła umowę pożyczki na kwotę 750 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym www.wonga.pl jako pożyczkobiorcę wpisała K. S. i jego dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę W..pl (...). z o.o. z/s w W. oraz K. S., tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

5.  w dniu 03 października 2013 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych A. K. (2), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1200 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu komórkowego o nr (...) oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, zawarła umowę pożyczki na kwotę 1200 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym www.vivus.pl jako pożyczkobiorcę wpisała A. K. (2) i jej dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę (...) Finanse Sp. z o.o. z/s w W. oraz A. K. (2), tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

6.  w dniu 23 stycznia 2014 r. w O. w czytelni Wojewódzkiej (...) im.
E. S., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych K. L., działając w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości
finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...).pl (...). z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 750 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu komórkowego o nr 781 077 039 oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, zawarła umowę pożyczki na kwotę 750 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym www.wonga.pl jako pożyczkobiorcę wpisała K. L. i jej dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę W..pl (...). z o.o. z/s

w W. oraz K. L.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

7.  w dniu 21 grudnia 2013 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych
K. P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie
w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także
co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo
(...) Finanse Sp. z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w
kwocie 1200 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
telefonu komórkowego o nr (...) oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr
(...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej,
zawarła umowę pożyczki na kwotę 1200 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym
www.vivus.pl jako pożyczkobiorcę wpisała K. P. i jej dane osobowe, a następnie
po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki,
czym działała na szkodę (...) Finanse Sp. z o.o. z/s w W. oraz K. P.,
tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

8.  w dniu 07 stycznia 2014 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych
L. K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w
błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co
do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...)
Finanse Sp. z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie
1200 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu
komórkowego o nr (...) oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr 78 1050
(...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, zawarła
umowę pożyczki na kwotę 1200 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym
www.vivus.pl jako pożyczkobiorcę wpisała L. K. i jej dane osobowe, a następnie po
przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki,
czym działała na szkodę (...) Finanse Sp. z o.o. z/s w W. oraz L. K., tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

9.  w dniu 05 grudnia 2013 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych H.
J., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd
co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co do
faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...)
Finanse Sp. z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie
1200 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu
komórkowego o nr (...) oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr 50 1050
(...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, zawarła
umowę pożyczki na kwotę 1200 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym
www.vivus.pl jako pożyczkobiorcę wpisała H. J. i jej dane osobowe, a następnie
po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki,
czym działała na szkodę (...) Finanse Sp. z o.o. z/s w W. oraz H. J., tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

10.  w dniu 03 kwietnia 2014 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych J.
J., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do
zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co do
faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...)
Finanse Sp. z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie
1400 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu
komórkowego o nr (...) oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr 05 1050
(...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, zawarła
umowę pożyczki na kwotę 1400 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym
www.vivus.pl jako pożyczkobiorcę wpisała J. J. (1) i jego dane osobowe, a następnie po
przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki,
czym działała na szkodę (...) Finanse Sp. z o.o. z/s w W. oraz J. J. (1), tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

11.  w dniu 24 kwietnia 2014 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych J.
J., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do
zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co do
faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...).pl
Sp. z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 750 zł, w
ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu
komórkowego o nr 697 118 331 oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr 59 1050
(...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, zawarła
umowę pożyczki na kwotę 750 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym
www.wonga.pl jako pożyczkobiorcę wpisała J. J. (1) i jego dane osobowe, a następnie po
przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki,
czym działała na szkodę W..pl (...). z o.o. z/s w W. oraz J. J. (1), tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

12.  w dniu 13 maja 2014 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych
A. S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez
wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków
umowy a także co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła
przedsiębiorstwo (...).pl (...). z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem w kwocie 750 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, telefonu komórkowego o nr 887 848 187 oraz przy wykorzystaniu rachunku
bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty
weryfikacyjnej, zawarła umowę pożyczki na kwotę 750 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu
internetowym www.wonga.pl jako pożyczkobiorcę wpisała A. S. i jego
dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie
zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę W..pl (...). z o.o. z/s w W.
oraz A. S.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

13.  w dniu 16 kwietnia 2014 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych
W. K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w
błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co
do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...)
Finanse Sp. z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1400 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu komórkowego o nr 780 117 978 oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, zawarła umowę pożyczki na kwotę 1400 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym www.vivus.pl jako pożyczkobiorcę wpisała W. K. i jej dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę (...) Finanse Sp. z o.o. z/s w W. oraz W. K., tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 lek.

14.  w dniu 30 stycznia 2014 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych Nadii K.-N., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1200 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu komórkowego o nr 690 908 577 oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, zawarła umowę pożyczki na kwotę 1200 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym www.vivus.pl jako pożyczkobiorcę wpisała Nadię K.-N. i jej dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę (...) Finanse Sp. z o.o. z/s w W. oraz Nadii K.-N. tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

15.  w dniu 18 lutego 2014 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych A. K. (3), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...).pl (...). z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 750 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu komórkowego o nr 692 748 946 oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, zawarła umowę pożyczki na kwotę 750 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym www.wonga.pl jako pożyczkobiorcę wpisała A. K. (3) i jej dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę W..pl (...). z o.o. z/s w W. oraz A. K. (3), tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

16.  w dniu 29 maja 2014 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych J. S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo (...).pl (...). z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 750 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu komórkowego o nr 887 848 195 oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, zawarła umowę pożyczki na kwotę 750 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu internetowym www.wonga.pl jako pożyczkobiorcę wpisała J. S. i jego dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę W..pl (...). z o.o. z/s w W. oraz J. S., tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

17.  w dniu 31 lipca 2014 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych
A. K. (4), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez
wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków
umowy a także co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła
przedsiębiorstwo (...).pl (...). z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem w kwocie 750 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, telefonu komórkowego o nr (...) oraz przy wykorzystaniu rachunku
bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty
weryfikacyjnej, zawarła umowę pożyczki o nr (...) na kwotę 750 zł, zaś w trakcie
rejestracji na portalu internetowym www.wonga.pl jako pożyczkobiorcę wpisała A.
K. i jego dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany
rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę W..pl
Sp. z o.o. z/s w W. oraz A. K. (4),

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

18.  w dniu 09 czerwca 2014 r. w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych
M. L., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w
błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków umowy a także co
do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła przedsiębiorstwo
W..pl (...). z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie
750 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telefonu
komórkowego o nr (...) oraz przy wykorzystaniu rachunku bankowego o nr 46 1050
(...), z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, zawarła
umowę pożyczki o nr (...) na kwotę 750 zł, zaś w trakcie rejestracji na portalu
internetowym www.wonga.pl jako pożyczkobiorcę wpisała M. L. i jego dane
osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany rachunek bankowy, nie zwróciła
zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę W..pl (...). z o.o. z/s w W. oraz
M. L.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

19.  w dniu 12 sierpnia 2014 r, w O., przy wykorzystaniu sieci internet oraz danych
R. W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez
wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości finansowych wywiązania się z warunków
umowy a także co do faktycznych danych osoby zaciągającej pożyczkę, doprowadziła
przedsiębiorstwo (...).pl (...). z o.o. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem w kwocie 750 zł, w ten sposób, że przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, telefonu komórkowego o nr (...) oraz przy wykorzystaniu rachunku
bankowego o nr (...), z którego dokonano przelewu opłaty
weryfikacyjnej, zawarła umowę pożyczki o nr (...) na kwotę 750 zł, zaś w trakcie
rejestracji na portalu internetowym www.wonga.pl jako pożyczkobiorcę wpisała R.
W. i jego dane osobowe, a następnie po przelaniu w/w kwoty na wskazany
rachunek bankowy, nie zwróciła zaciągniętej pożyczki, czym działała na szkodę Sp. z o.o. (...) z/s w W. oraz R. W.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1k.k.

I.  Uznaje A. K. (1) za winną popełnienia zarzucanych jej czynów, które stanowią ciąg przestępstw z art. 286§1kk w zw. z art. 91§1kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk wymierza jej karę 3 /trzech/ lat pozbawienia wolności.

II.  Na podstawie art. 69§1kk, 70§1 pkt. 1 kk w zw. z art. 343§2 pkt. 2 kpk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonej na okres próby lat 6 /sześciu/, oddając ją w tym czasie na podstawie art. 73§1 kk pod dozór kuratora sądowego.

III.  Na podstawie art. 72§2kk zobowiązuje oskarżoną do wyrównania szkody przez zapłatę kwoty 11600 zł na rzecz (...) Finanse Sp. z o. o. w W. oraz kwoty 7500 zł na rzecz W..pl (...). z o.o. w W. - w terminie 3 /trzech/ lat od uprawomocnienia się orzeczenia.

IV.  Na podstawie art.627 kpk oraz art. 2 Ustawy o opłatach w sprawach karnych obciąża oskarżoną kosztami postępowania w kwocie 70 zł oraz wymierza jej opłatę w kwocie 400 zł.