Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 729/18

/3 Ds. (...).2018/

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 grudnia 2018 r

Sąd Rejonowy w Opolu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : SSR Piotr Wieczorek

Protokolant : Karolina Jarosz

Prokurator Prok. Rej. w O. - ------

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 5.12.2018 r.

sprawy A. J. /J./

córki D. i M. z d. N., ur. (...) w K.

podejrzanej o to, że :

1.  w dniu 15 maja 2018 r. w Z. przy ul. (...) Centrum Handlowe (...) będąc zatrudniona na stanowisku kierownika sklepu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez fikcyjne wprowadzenie w systemie kasowym zwrotu na podstawie paragonu nr (...)*8*18*2*256 dotyczącego rzeczywistej transakcji sprzedaży, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 269,99 zł Spółkę (...) S.A. z/s w G., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

to jest o przestępstwo z art. 286 § 3 k.k.

2.  w dniu 23 maja 2018 r. w Z. przy ul. (...) Centrum Handlowe (...)

Park będąc zatrudniona na stanowisku kierownika sklepu (...), działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wykonanie transakcji o nr paragonu (...)*8*18*2*270 na kwotę 159,99 zł dokonała jej reklamacji, następnie zakupu po cenie zaniżonej 73,00 zł, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 86,99 zł Spółkę (...) S.A. z/s w G., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

to jest o przestępstwo z art. 286 § 3 k.k.

3.  w dniu 25 maja 2018 r. w Z. przy ul (...) Centrum Handlowe (...) będąc zatrudniona na stanowisku kierownika sklepu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez fikcyjne wprowadzenie w systemie kasowym zwrotu na podstawie paragonu nr (...)*10*18*2*262 dotyczącego rzeczywistej transakcji sprzedaży, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 49,99 zł Spółkę (...) S.A. z/s w G., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

to jest o przestępstwo z art. 286 § 3 k.k.

4.  w dniu 24 czerwca 2018 r. w Z. przy ul. (...) Centrum Handlowe (...) będąc zatrudniona na stanowisku kierownika sklepu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez fikcyjne wprowadzenie w systemie kasowym zwrotu na podstawie paragonu nr (...)*10*18*2*306 dotyczącego rzeczywistej transakcji sprzedaży, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 299,99 zł Spółkę (...) S.A. z/s w G., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

to jest o przestępstwo z art. 286 § 3 k.k.

5.  w dniu 7 lipca 2018 r. w Z. przy ul. (...) Centrum Handlowe (...) będąc zatrudniona na stanowisku kierownika sklepu (...), działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wykonanie transakcji o nr paragonu (...)*10*18*2*350 na kwotę 119,99 zł dokonała jej reklamacji, następnie zakupu po cenie zaniżonej 48,50 zł, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 71,49 zł Spółkę (...) S.A. z/s w G., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

to jest o przestępstwo z art. 286 § 3 k.k.

6.  w dniu 8 września 2018 r. w Z. przy ul. (...) Centrum Handlowe (...) będąc zatrudniona na stanowisku kierownika sklepu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez fikcyjne wprowadzenie w systemie kasowym zwrotu na podstawie paragonu nr (...)*10*18*2*476 dotyczącego rzeczywistej transakcji sprzedaży, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 369,99 zł Spółkę (...) S.A. z/s w G., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

to jest o przestępstwo z art. 286 § 3 k.k.

7.  w dniu 8 września 2018 r. w Z. przy ul. (...) Centrum Handlowe (...) będąc zatrudniona na stanowisku kierownika sklepu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez fikcyjne wprowadzenie w systemie kasowym zwrotu na podstawie paragonu nr (...)*10*18*2*477 dotyczącego rzeczywistej transakcji sprzedaży, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 299,99 zł Spółkę (...) S.A. z/s w G., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

to jest o przestępstwo z art. 286 § 3 k.k.

I.  Postępowanie karne wobec A. J. o zarzucane jej czyny opisane w punktach 1-7 części wstępnej, które stanowią ciąg przestępstw z art. 286§3 kk w zw. z art. 91§1 kk – warunkowo umarza na podstawie art.66§1 i 67§1kk na okres próby 2 /dwóch/ lat.

II.  Na podstawie art. 67§3 kk orzeka od oskarżonej świadczenie pieniężne w kwocie 1500 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

III.  Na podstawie art. 627 i 629 kpk oraz art. 7 Ustawy o opłatach w sprawach karnych obciąża oskarżoną kosztami postępowania w kwocie 70 zł oraz wymierza jej opłatę w kwocie 100 zł.