Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1217/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Zenon Aleksa

w obecności

Prokuratora Piotra Barczewskiego

po rozpoznaniu dnia 16.04.2019r., 21.05.2019r., 25.06.2019r., 23.07.2019r., 08.10.2019r., 05.11.2019r.,

sprawy D. P. , urodz. (...) w L.

syna L. i M. z d. K.

oskarżonego o to, że: I. w nocy z 28/29 września 2014r. w W. działając w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego immobilizera, zabrał w celu przywłaszczenia samochód H. (...) o nr rej. (...) o wartości nie mniejszej niż 34.000zł na szkodę T. B.; -

tj. o czyn z art.279§1kk

II. w dacie bliżej nieustalonej w miesiącu wrześniu 2014r. w miejscowości K. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, pomagał w ukryciu samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) o wartości nie mniejszej niż 25.000zł wiedząc, że pochodzi z kradzieży zaistniałej w dniu 04.09.2014r. w W. na szkodę B. J.; -

tj. o czyn z art.291§1kk

III. w dacie bliżej nieustalonej w miesiącu listopadzie 2014r. w miejscowości K. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami pomagał w ukryciu samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) o wartości nie mniejszej niż 27.000zł wiedząc, że pochodzi z kradzieży zaistniałej w dniu 08.11.2014r. w C. na szkodę (...) SA; -

tj. o czyn z art.291§lkk

IV. w okresie od 09 czerwca 2014 roku do 17 listopada 2014 roku w L. oraz W. działając w krótkich odstępach czasu ze z góry powziętym zamiarem, wspólnie i w porozumieniu z M. J. posługując się podrobionymi zagranicznymi dokumentami rejestracyjnymi i umowami zakupu samochodów, podrobionymi zaświadczeniami o przeprowadzeniu badań technicznych oraz dokumentacją potwierdzającą zapłatę podatku, wprowadził w błąd pracowników Starostw Powiatowych w W. i L., co do faktycznych właścicieli tych pojazdów i wyłudził poświadczenia nieprawdy w postaci czasowych i stałych dowodów rejestracyjnych samochodów, a w tym:

- w dniu 9 czerwca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu marki L. (...) nr rej. (...) na nazwisko P. S.;

-

w dniu 9 czerwca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu marki L. (...) nr rej. (...) na nazwisko P. S.;

-

dniu 11 czerwca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu marki M. (...) nr rej. (...), na nazwisko P. S.;

-

w dniu 12 czerwca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny motoroweru Y. (...) nr rej. (...), na nazwisko P. S.;

-

w dniu 23 czerwca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny motoroweru K. P. nr rej. (...), na nazwisko P. S.;

-

w dniu 23 czerwca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu S. (...) nr rej. (...), na nazwisko P. S.;

-

w dniu 27 czerwca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny motoroweru Y. (...) nr rej. (...), na nazwisko P. S.;

-

w dniu 27 czerwca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu A. (...) nr rej, (...), na nazwisko P. S.;

- w dniu 7 lipca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu B. (...) nr rej. (...), na nazwisko P. S.;

-

w dniu 7 lipca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu M. (...) nr rej. (...), na nazwisko P. S.;

-

w dniu 7 lipca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu M. (...) 270 nr rej. (...), zarejestrowany na nazwisko D. P.;

-

w dniu 7 lipca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu T. (...) nr rej. (...), na nazwisko D. P.;

-

w dniu 7 lipca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu S. (...) nr rej. (...), na nazwisko D. P.;

-

w dniu 7 lipca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny motocykla Y. X. 125 nr rej. (...), na nazwisko D. P.;

-

w dniu 7 lipca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny motocykla H. (...) nr rej. (...), na nazwisko D. P.;

-

w dniu 7 lipca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny motocykla S. (...) nr rej. (...), na nazwisko D. P.;

-

w dniu 9 lipca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu N. (...) nr rej. (...), na nazwisko D. P.;

-

w dniu 9 lipca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu M. (...) nr rej. (...), na nazwisko D. P.;

-

w dniu 11 lipca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu F. (...) nr rej. (...), na nazwisko D. P.;

-

w dniu 15 września 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu B. (...) nr rej. (...), na nazwisko D. P.;

- w dniu 12 listopada 2014r. ze Starostwa Powiatowego w W. dowód rejestracyjny samochodu T. (...) nr rej. (...), na nazwisko G. K.;

-

w dniu 17 listopada 2014r. ze Starostwa Powiatowego w W. dowód rejestracyjny samochodu T. (...) nr rej. (...), na nazwisko G. K.;

-

w dniu 17 listopada 2014r. ze Starostwa Powiatowego w W. dowód rejestracyjny samochodu B. (...) nr rej. (...), na nazwisko R. S.;

tj. o czyn z art.270§1kk w zb. z art.272kk w zw. z art.11§2kk w zw. z art.12kk

V. w dacie bliżej nieustalonej po 12 grudnia 2014r. utrudnił postępowanie karne Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie sygn. Ap V Ds. 100/13 pomagając M. J. uniknąć odpowiedzialności karnej w ten sposób, iż oddane mu na przechowanie zgodnie z protokołem z dnia 12 grudnia 2014r samochody marki: B. (...) nr rej. (...); VIN (...) oraz V. (...) nr rej. (...); VIN (...) przekazał bliżej nieustalonym osobom; -

tj. o czyn z art.239§1kk

oraz P. S. , urodz. (...) w N.

syna W. i E. z d. S.

oskarżonego o to, że: VI. w dniu 7 lipca 2014r. w L. działając w zamiarze, aby D. P. dokonał czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu w błąd pracownika Wydziału Komunikacji co do osoby będącej faktycznym właścicielem pojazdu marki B. (...) o nr rej. (...) i wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy w postaci dowodu rejestracyjnego na wskazany pojazd, swoim zachowaniem polegającym na przekazaniu mu swoich danych osobowych ułatwił mu jego popełnienie; -

tj. o czyn z art.18§3kk w zw. z art.272kk

oraz G. W. , urodz. (...) w N.

syna J. i M. z d. P.

oskarżonego o to, że: VII. w dniu 15 września 2014r w L. woj. (...) posługując się podrobionymi przez inną ustaloną osobę zagranicznymi dokumentami rejestracyjnymi i umowami zakupu samochodów, podrobionymi zaświadczeniami o przeprowadzeniu badań technicznych oraz dokumentacją potwierdzającą zapłatę podatku, wprowadził w błąd pracowników Starostwa Powiatowego w L., co do faktycznych właścicieli pojazdów i wyłudził poświadczenia nieprawdy w postaci dowodów rejestracyjnych pojazdów, a w tym;

- marki M. o nr rej. (...),

-marki H. o nr rej. (...),

tj. o czyn z art.270§1kk w zb. z art.272kk w zw. z art.11§2kk

oraz Ł. W. , urodz. (...) w N..

syna A. i D. z d. W.

oskarżonego o to, że: VIII. w dniu 04 września 2014r w L. woj. (...) posługując się podrobionymi przez inną ustaloną osobę zagranicznymi dokumentami rejestracyjnymi i umowami zakupu samochodów, podrobionymi zaświadczeniami o przeprowadzeniu badań technicznych oraz dokumentacją potwierdzającą zapłatę podatku, wprowadził w błąd pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowe, co do faktycznego właściciela pojazdu i wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci czasowego dowodu rejestracyjnego pojazdu m-ki T. (...) o nr rej. (...); -

tj. o czyn z art.270§1kk w zb. z art.272kk w zw. z art.11§2kk

IX. w dniu 16 września 2014r w L. woj. (...) w celu użycia za autentyczny posłużył się podrobionym przez inną ustaloną osobę dokumentem w postaci: zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym NR (...) pojazdu m-ki T. (...) o nr rej. (...) w ten sposób, że przedłożył je w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w L. jako autentyczne; -

tj. o czyn z art.270§1kk

X. w dniu 08 września (...) w L. woj. (...) posługując się podrobionymi przez inną ustaloną osobę zagranicznymi dokumentami rejestracyjnymi i umowami zakupu samochodów, podrobionymi zaświadczeniami o przeprowadzeniu badań technicznych oraz dokumentacją potwierdzającą zapłatę podatku, wprowadził w błąd pracowników Starostwa Powiatowego w L., co do faktycznego właściciela pojazdu i wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci czasowego dowodu rejestracyjnego pojazdu m-ki V. o nr rej. (...); -

tj. o czyn z art.270§1kk w zb. z art.272kk w zw. z art.11§2kk

orzeka:

1. oskarżonego D. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt I i za to na podstawie art.279§1kk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; -

2. oskarżonego D. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II oraz III, uznając, że oskarżony działał w ramach ciągu przestępstw i za to na podstawie art.291§1kk skazuje oskarżonego za każdy z tych czynów, a na podstawie art.291§1kk w zw. z art.91§1kk wymierza oskarżonemu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; -

3. oskarżonego D. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt IV, przy czym ustala, że oskarżony działał wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą oraz eliminuje z opisu czynu drugi zapis: -„ w dniu 9 czerwca 2014r. ze Starostwa Powiatowego w L. dowód rejestracyjny samochodu marki L. (...) nr rej. (...) na nazwisko P. S.” i czynem tym oskarżony wyczerpał dyspozycję art.270§1kk w zb. z art.272kk w zw. z art.11§2kk w zw. z art.12§1kk i za to na podstawie art.270§1kk w zb. z art.272kk w zw. z art.11§2kk w zw. z art.12§1kk skazuje oskarżonego, a na podstawie art.270§1kk w zw. zart.11§3kk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; -

4. oskarżonego D. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt V i za to na podstawie art.239§1kk wymierza oskarżonemu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności; -

5. na podstawie art.85§1 i §2kk w zw. z art.86§1kk w zw. z art.91§2kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego D. P. w pkt od 1 do 4 i wymierza oskarżonemu kare łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; -

- na podstawie art.63§1kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres jego zatrzymania w dniu 26.01.2015r. godz. 08:20 do dnia 27.01.2015r. godz. 18:20 oraz w dniu 27.01.2015r. godz. 18:30 do dnia 29.01.2015r. godz.16:10; -

6. oskarżonego P. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt VI i za to na podstawie art.18§3kk w zw. z art.272kk skazuje oskarżonego, a na podstawie art.19§1kk w zw. z art.272kk w zw. z art.37akk wymierza oskarżonemu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; -

7. oskarżonego G. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt VII i za to na podstawie art.270§1kk w zb. z art.272kk w zw. z art.11§2kk skazuje oskarżonego, a na podstawie art.270§1kk w zw. z art.11§3kk wymierza oskarżonemu karę 7 (siedmiu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; -

8. oskarżonego Ł. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt VIII oraz X, przy czym ustala, ze oskarżony działał w ramach ciągu przestępstw i za to na podstawie art.270§1kk w zb. z art.272kk w zw. z art.11§2kk skazuje oskarżonego za każdy z tych czynów, a na podstawie art.270§1kk w zw. z art.11§3kk w zw. z art.91§1kk wymierza oskarżonemu karę 7 (siedmiu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; -

9. oskarżonego Ł. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt IX i za to na podstawie art.270§1kk wymierza oskarżonemu karę 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; -

10. na podstawie art.85§1 i §2kk w zw. z art.86§1kk w zw. z art.91§2kk łączy kary ograniczenia wolności orzeczone wobec oskarżonego Ł. W. w pkt 8 oraz 9 i wymierza oskarżonemu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; -

11. na podstawie art.231§1kpk dowody rzeczowe w postaci telefonu komórkowego marki S. oraz aparatu cyfrowego marki F., szczegółowo opisane w wykazie dowodów rzeczowych pod poz. 129, 130 (k.346) złożyć do depozytu sądowego; -

- na podstawie 624§1kpk zwalnia oskarżonych od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. K. kwotę 840 zł (osiemset czterdzieści) plus podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego P. S. ustanowioną z urzędu.