Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IV K 22/17

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. Ł. (1)

pkt. I. wyroku (zarzut z pkt.4 )

W okresie od 18 lipca 2006 roku do 30 września 2006 w B. i T. woj. (...) działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako właściciel firmy (...)

- w dniu 9 września 2006 roku w B. wprowadził w błąd M. J. co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci śliwek o łącznej wartości 882 zł na szkodę w/w osoby,

- we wrześniu 2006 roku w T. wprowadził w błąd M. R. co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci jabłek i śliwek o łącznej wartości 880 zł na szkodę w/w osoby,

- w okresie od sierpnia do września 2006 roku w T. wprowadził w błąd J. K. (1) co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci jabłek i śliwek o łącznej wartości 3300 zł na szkodę w/w osoby,

- w okresie od lipca do sierpnia 2006 roku w T. wprowadził w błąd T. M. (1) co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci jabłek o łącznej wartości co najmniej 1005 zł na szkodę w/w osoby,

- w okresie od lipca do września 2006 roku w T. wprowadził w błąd T. W. co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci śliwek o łącznej wartości co najmniej 470 zł na szkodę w/w osoby,

- we wrześniu 2006 roku w B. wprowadził w błąd T. S. co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci jabłek i śliwek o łącznej wartości 1930,66 zł na szkodę w/w osoby,

- w dniu 11 września 2006 roku w B. wprowadził w błąd M. S. (1) codo zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci jabłek o łącznej wartości 1218,00 zł na szkodę w/w osoby,

- w okresie od sierpnia do września 2006 roku w B. wprowadził w błąd Z. R. co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci jabłek i śliwek o łącznej wartości 2928,85 zł na szkodę w/w osoby,

- w okresie od sierpnia do września 2006 roku w B. wprowadził w błąd M. W. co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci śliwek o łącznej wartości 500 zł na szkodę w/w osoby,

- w okresie od lipca do sierpnia 2006 roku w B. wprowadził w błąd Ł. R. co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar o łącznej wartości 120 zł na szkodę w/w osoby,

- w okresie od lipca 2006 do sierpnia 2006 roku w B. wprowadził w błąd K. W. (1) co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci śliwek o łącznej wartości 100 zł na szkodę w/w osoby,

- w okresie od 1 września do dniu 30 września 2006 roku w B. wprowadził w błąd B. W. co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci 200 kilogramów jabłek o łącznej wartości 56 zł na szkodę w/w osoby,

- w dniu 6 września 2006 roku w B. wprowadził w błąd G. W. co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci 200 kilogramów śliwki o łącznej wartości 56 zł na szkodę w/w osoby

czyn z art. 286§ 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art.4§ 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.W lipcu 2006 roku K. Ł. (1) założył firmę (...) .H.U (Firma Handlowo Usługowa zarejestrowana od 18.07.2006r.), z siedzibą w B. ul. (...) tj. na posesji należącej do rodziny K.. Oskarżony kontynuował działalność, jaką prowadził wcześniej w spółce (...) spółka z o.o., a także którą zajmował się w (...) spółka z o.o. R. D. oraz jeszcze wcześniej w firmie (...) swej siostry, to jest skup od rolników owoców: wiśni, jabłek i śliwek oraz ich sprzedaż do zakładów przetwórstwa owocowego (A., H., A., Gs M.,Sp Ogrodniczej Z., J., a także za granice np. do Czech, na Litwę. Kierownikiem został T. M. (2), który na prowadzenie tej działalności pożyczył oskarżonemu w wakacje łącznie 75 000 zł ( w 2 częściach) zaksięgowane jako zaliczka na towar na dokumentach KP. Pożyczka ta została zwrócona z rachunku firmy (...) przelewami w ratach w listopadzie i grudniu 2006r., przy czym 30 000 zł zostało przelane z rachunku (...) spółki z o.o. w listopadzie 2006r. Ponieważ oskarżony wówczas nie posiadał majątku ani dochodu pozostając na utrzymaniu rodziny, pożyczył pieniądze na uruchomienie działalności również od znajomych - R. C. (1), R. Ż., Z. F. (1).

Księgowość prowadziła T. G. (1), która pracowała w okresie od lipca 2006r. do końca września 2006r. Prowadziła księgowość w formie książki przychodów i rozchodów. Wpisywała do księgi dokumenty dostarczane przez K. Ł. (1) oraz przez upoważnionych pracowników. T. G. (1) wiedziała, że T. M. (2) na polecenie K. Ł. (1) przepisywał faktury RR zmieniając na nich cenę i wartość towaru oraz podpisywał się za dostawców, rozpisując towar nabyty na poszczególnych dostawców niezgodnie z rzeczywistymi transakcjami na skupach, celem zaniżenia wartości wypłacanych pieniędzy dostawcom. Według K. Ł. (1) ceny skupu produktów rolnych były zawyżone. Z tego powodu księgowa jeden raz musiała przepisać cały rejestr faktur. T. G. (1) nie miała dostępu do kont K. Ł. (1), nie miała takich uprawnień. T. G. (1) sporządzała deklaracje Urzędu Skarbowego na podstawie zapisów w księgach rachunkowych tworzonych na podstawie również przepisanych faktur. K. Ł. (1) po sprawdzeniu zapisów podpisywał te dokumenty, które już nie podlegały dalszej weryfikacji, przez biuro rachunkowe. Księgowa nie dokończyła rejestru za wrzesień 2006 roku, ponieważ nie otrzymała od K. Ł. (1) dokumentów do zaksięgowania. Oskarżony chciał uzyskać wysoki kredyt na swoją działalność, firma musiała wykazać większy przychód. W efekcie księgowane faktury nie odzwierciedlały rzeczywistej działalności i stanu finansowego firmy. W sytuacji gdy nie było na kogo rozpisać faktur VAT i faktur RR rozpisywano je na M. K. (1), mimo że nie dostarczył towaru.

M. K. (1) nadzorował załadunek, przyjmował owoce i je klasyfikował, pracował na umowę od 16.08.2006r., nadzorował pracowników, jeszcze w lipcu miał za zadanie zorganizować skupy. Pracował także R. S. (1), a w charakterze kierowców W. P. (1) oraz D. K. (1), przy pracach biurowych A. L. (obecnie L.-K.-obecna żona M. K. (1)), przy odbiorze towaru pomagała także A. K. (1).

Skupy prowadziły osoby wskazane przez M. K. (1), były to osoby z rodziny M. K. (1) oraz znajomi. Prowadzono skupy owoców – w T. u P. M., w S. u B. P. (1) (siostry ciotecznej M. K. (1)), w T. (poprzednia nazwa O. G.) u Z. C. (1) (ciotki M. K. (1)) i K. F. oraz w Z. u W. K..

O tym ostatnim skupie oskarżony dowiedział się od M. K. (1) w późniejszym czasie.

Wypłacono tym 4 osobom pieniądze na uruchomienie skupów i wypłaty za pierwsze dostawy po 10 000 zł.

Prowadzący skupy mieli płaconą prowizję przez oskarżonego. Pracowali bez umowy. W aktach sprawy znajdują się 3 umowy agencyjne z rolnikami wskazanym przez M. K. -nr (...) z datą 20.07.2006r. na nazwisko Z. C. (1), z datą 01.08.2006. na nazwisko P. M., z datą 20.07.2006r. na nazwisko B. P. (2). Podpis na tych umowach o treści (...) nie został nakreślony przez oskarżonego.

Firma początkowo była wypłacalna. Od połowy sierpnia firma zaczęła mieć kłopoty finansowe, skupy przestały wypłacać pieniądze rolnikom. Liczne dowody Kw i KP pokazują, iż pieniądze z kasy były wypłacane przez szereg osób jako "zaliczka na towar, na zakup towarów"(w tym T. M. (2), M. K. (1)).

(...) posiadała 5 kont bankowych (rachunki bieżące i pomocnicze), oskarżony dysponował także 5 kontami bankowymi. Upoważnienia do konta w (...) mieli M. K. (1) oraz T. M. (2). Oskarżony z kont firmowych dokonywał wypłat, przelewów, w tym wypłaty na zasilanie konta pomocniczego w dniu 14.09.2006r. (zwrócone tego samego dnia) w wysokości 4 500 zł oraz w dniu 18.08.2006r. -30 100 zł, 06.09. kwotę 13 500 zł, a także dnia 04.10. kwotę 4 957zł, dnia 23.10. kwotę 2531 zł, dnia 27.10. kwote 5 484,88 zł oraz w dniu 18.12.2006r. kwotę 407 zł na czesne za studia (...).

W dniu 14.09.2006r. T. M. (2) wypłacił z konta gotówkę 4 450 zł, zaś w dniach 30.10.2006r., 07.11.2006r.,02.12.2006r., 04.12.2006r. dokonano z konta przelewy dla T. M. (2) na kwoty -25 000zł, 15 000 zł, 3 200 zł, 57 000zł.

We wrześniu 2006r. M. K. (1) przekazał rolnikom prowadzącym skupy, aby przestali skupować owoce. Część owoców na skupach zepsuła się.

W tym czasie firma opuściła pomieszczenie na posesji M. K. (1), oskarżony z T. M. (2) w obecności T. G. (1) zabrał ze sobą większość dokumentacji, drukarkę. M. K. (1) domagał się od oskarżonego pieniędzy dla rolników, oskarżony obiecywał, że pieniądze będą, żeby prowadzić dalej skup. Odtąd oskarżony pozostawał w konflikcie z M. K. (1), który w dniu 21.12.2006r. złożył zawiadomienie o przestępstwie oszustwa na szkodę (...). Dopiero pod koniec września 2006r. oskarżony odwołał pełnomocnictwo M. K. (1) do dysponowania rachunkiem bankowym firmy, które odnotowano w 06.10.2006r.

W okresie, gdy oskarżony nie prowadził działalności (...) tj. od 27.12.2005r. do 27.02.2006r. na jego rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy Srebrny Sezam wpłynęło przelewem około 72 000 zł.

wyjaśnienia oskarżonego

t. II k.402v-404, t.XIV k.2574, sądowe t.II k.76-77v, t.V k.723, 725-733, t.XI k.10660v-10661v, t.XV k.11440-11442v, 11486-11488, t.XVI k.11596, 11600, k11616- (...), (...)

zeznanie świadków: T. D. z dokumentacją

GS M.,

J. M. z dokumentacją Z.

K. T. z dokumentacją,

S. S. (1) z dokumentacją A.

t. XII k.2158v-2164, k.2166-2168

k.2176-2220,

k.2222-2255,

t.XIV k. 2551-2561

ujawnione na rozprawie t.XIX k.12273v

zeznania świadka B. P. (2)

t.XI k.2034-2036, t.VIsąd. k. 896-899v,

t.XIsąd. 10742v- (...),

ujawnione na k.11896-11897 t.XVII sąd.

zeznania świadka Z. C. (1)

t. XI k. 1949v-1953, t.VI sąd. k. 923-925, t. X sąd. k.10611v-10612 ujawnione t.sąd.XVII

k.11827

zeznania świadka P. M.

t. XI k. 2037v-2039, t.IV sąd. k.416-416v, t.XI sąd. k.10778-10778v

ujawnione na k.11890-11891 t.XVII sąd.

zeznania M. K. (1) i zestawienie sprzedaży za VIII 2005r.

t.I k. 4, 16, 20, k 75v, t. II k.363-364, t.II sąd. k. 126-130v, t.XI sąd.k 10 694-10 695, t.XVI sąd. k.11711-11 713

zeznania T. M. (2)

t. II k.307-310, t.IV k.597-598, tom sąd. VI k. 929-933, 959-960, t.XII sąd. (...)- (...), t.XVI sąd.k.11751-11757

zeznania T. G. (1) i umowa o pracę

t.II k.318-322,t.XI (...)-1880,t.IV sąd. k. 414v-415, t. XI sąd. k.10658v-10659,

t. XVII sąd. k.11811-11813

dokumenty w postaci KP, KW

t.III k 440, k.605

wydruk historii bankowej

t.I k.21-34, t.II k.373-378

umowa o pracę M. K.

t. I k. 77

protokół przeszukania z wykazem umów agencyjnych (zatrzymane na posesji M. K. (1) przez policję)

t.I k 275

zeznanie świadka R. S. (1)

t.V k.886v-887, t.IV sąd. k.401v-402, t.XI sąd. k. 10741v-10742, ujawnione na k 11882 t.XVII

zeznanie świadka W. P. (1)

t.XI k.2040-2041, tIV sąd. 415v-416, t.XI sąd. k. 10 625, ujawnione na k.11890-11891 t.XVII sąd.

umowy agencyjne

k. 101-102 ( (...)- (...)), 103-104 ( (...)-1610), 105-106 ( (...)- (...))

opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego

t.XVIII sąd. k.12001-12031

dokumenty bankowe (...)

t.VII k.1367-1400

załącznik nr 3 analizy kryminalnej sporządzonej w sprawie 1 Ds.620/09 dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej (w zakresie rachunku firmy (...))

t.IV sąd. k 557, 567-571

wydruk z bazy danych transakcji Ministerstwa Finansów

t. X k.1851b

opinia biegłego A. C. sporządzonej w sprawie 1 Ds.620/09 dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej

t.V sąd. k 604-680

opinia biegłego z/s księgowości L. S.

tXI k.2074-2114

2. Działalność skupów odbywała się podobny sposób. Dostawcy przywozili owoce i płody rolne, a należności za dostarczony towar regulował K. Ł. (1) z M. K. (1) przekazując pieniądze na skupy. Początkowo skup owoców odbywał się bez żadnych przeszkód, wypłacano dostawcom pieniądze w gotówce, nie odnotowywano transakcji. Z. C. (1) notowała dostawy i dane dostawców w zeszycie. Często też wypisywano jedynie karteczki, że danemu odbiorcy należy się konkretna kwota pieniędzy. Z biegiem czasu zaczęło brakować pieniędzy na uregulowanie należności dla wszystkich dostawców, prowadzący skupy odsyłali rolników do siedziby firmy po pieniądze i faktury. Tam wypisywano faktury, wypłacano pieniądze, bądź kazano czekać na przelew.

Z pieniędzy, które dostała dla rolników Z. C. (1), została zwrócona do biura kwota 6.000 zł, na polecenie M. K., po te pieniądze przyjechał 25-26 lipca 2006r. W. P. (1) i zawiózł je do biura.

Część osób nie uzyskała zapłaty. Prowadzący skupy także upominali się u K. Ł. (1) o zapłatę należności dla dostawców. Oskarżony twierdził, że jeszcze nie otrzymał przelewów od odbiorcy zagranicznego, kazał dalej skupować owoce. Prowadzący skupy, w okresie gdy zaczęło brakować pieniędzy na należności, nie odsyłali rolników lecz nadal przyjmowali towar. K. R. sprzedający owoce do punktu skupu (...) ostatniej kwoty w wysokości 214 zł za owoce dostarczone we wrześniu 2006r. nie otrzymał od razu, a jedynie dopiero w lutym 2007r. przelewem od oskarżonego. Rolnik P. D. (1) 5- razy sprzedawał owoce na skupie u W. K. na przełomie sierpień /wrzesień 2006r., otrzymał pieniądze za wszystkie dostawy z opóźnieniem, nie wystawiono mu faktur, pokwitowania, żadnych dokumentów nie podpisywał. Zanegował dane i swój podpis na okazanych fakturach VAT nr (...).

Zapłaty za dostawę owoców dokonywane były przelewem także w październiku i listopadzie, grudniu 2006r.

Oskarżony w styczniu 2007r. przywiózł Z. C. (1) pieniądze, aby rozliczyła się z rolnikami. Także w styczniu 2007r., kiedy sprzedawał J. na terenie skupu (...) zapłacił część zaległych należności rolnikom .

zeznania świadka K. F.

t. I k. 147v-148, sądowe t.II k.167v, t.X k. 10542- (...),

ujawnione t.sąd.XVII

k.11827

zeznania świadka B. P. (2)

t. XI k. 2034-2036,

t. VI sądowy k. 896-897v, t.XI sądowy k. 10742-10743;

ujawnione na k.11896-11897 t.XVII sąd.

zeznania świadka R. C. (1)

t.XVIII sąd. k 12057v-12058

zeznania świadka P. M.

t. XI k. 2037v-2039, t.IV sąd. k. 416-416v, t.XI sąd. k.10778-10778v

ujawnione na k.11890-11891 t.XVII sąd.

zeznania świadka Z. C. (1)

t. XI k. 1949v-1953,

t.VI sąd. k. 923-925, t. X sąd. k.10611v-10612,

ujawnione t.sąd.XVIIk. (...)

zeznanie M. K. (1)

t.I k 4, t.II k.363, t.XIV k 2594-2595, t.II sąd. k 126v-130v, t.XI sąd. k. 10694-10695, t.XVI sąd. k.11711-11712

oświadczenie

t.I k 9

zeznanie K. R.

t.I k.140-141, t. II sąd. k. 166-166v,

sąd t.X k.10610, ujawnione na k 11896 -11897 t XVII sąd.

zeznanie K. F.

t.I k.147-148, t.II sad. k. 167, t.X sąd. k.10542-10543, ujawnione t.XVII sąd. k 11827

zeznanie E. S.

t. I k .151-152, t.II sad. k. 167v-168, t.X sąd. k.10540-10541, ujawnione na k 11896 t.XVII sąd.

zeznanie P. D. (1) i sfałszowane faktury

t.XII k. 2284-2286 ujawnione t.XIXsąd. k 12273v

3. W dniu 9 września 2006 roku M. J. dostarczył śliwki do skupu w S.. B. P. (1) odesłała rolnika do siedziby firmy w B. ul. (...), gdzie miały mu zostać wypłacone pieniądze. W biurze firmy wystawiono M. J. jedynie fakturę z 14 dniowym terminem płatności na kwotę 882zł. Należność nie została jednak uregulowana. M. J. kontaktował się osobiście z K. Ł. (1), który nie zaprzeczył zobowiązaniu wynikającym z faktury wystawionej na rzecz tego klienta ale powiedział, że więcej już nie zapłaci, gdyż już za dużo wypłacił. M. J. uzyskał nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Rawie Maz. w dniu 31.07.2007r. sygn.akt VI Nc 121/07 na kwotę 882 zł z odsetkami.

zeznania świadka M. J., kopia faktury, odpis nakazu

t.I k 62-63, 65, t.XI k 2043-2044, k 2047, k 2051, t.II sąd.k 147v-148, t.IX sąd. k 10458-10459, ujawnione na k11816 t.XVII sąd.

4. We wrześniu 2006 M. R. wstawiał owoce do skupu w T., który był prowadzony przez K. F. i Z. C. (1). Do skupu zawoził owoce 8 razy. Za pierwsze 5 dostaw otrzymał zapłatę w gotówce. Nie wystawiano mu żadnych faktur za dostarczony towar. Za 3 dostawy śliwek nie otrzymał zapłaty w kwocie 880 złotych. M. R. nie kontaktował się w sprawie zapłaty z K. Ł. (1), gdyż go nie znał. Rozmawiał tylko z Z. C. (1), która powiedziała mu, że nie otrzymała pieniędzy z firmy (...) i nie ma mu z czego zapłacić. Należność nie została uregulowana.

kserokopia faktury

t.I k. 80

akt zgonu

k. 10489 tom X

zeznania świadka M. R.

t.I k.66-67, t.XI k 1904-1905, t.IIsąd.148v-149, ujawnione k 11816 t.XVIIsąd.

5. We wrześniu 2006 roku J. K. (1) kilkakrotnie przywoził do skupu w T. śliwki oraz jabłka przemysłowe. Decydował się na dostarczanie owoców ponieważ był urodzaj i ogólnie był problem ze sprzedażą śliwek. Za owoce płacono mu regularnie, gotówką lub przelewem. W pewnym momencie ustały płatności za odebrany towar. K. Ł. (1) nie namawiał rolnika na dostarczanie owoców, który dostarczył jeszcze owoce 2-3 razy. M. K. (1), po rozmowach przeprowadzonych z K. Ł. (1), obiecywał rolnikowi, że pieniądze na zapłatę będą w ciągu dwóch, trzech tygodni. Za dostarczony towar nie wystawiano faktur, a jedynie potwierdzenia odbioru towaru. Należność nie została uregulowana w wysokości 3300 zł.

zeznania świadka J. K. (1)

t. I k. 68-70, t. XI 1989-1990,

t. sąd II k. 149-150, t. IX sąd. k.10459v-10460v. ujawnione k.11816 t.sąd.XVII

6. W okresie letnim (lipiec/sierpień) 2006 roku do skupu w T. jabłka przemysłowe dostarczał T. M. (1) . Zrealizował kilka dostaw. Za pierwsze dwie dostawy zapłacono mu gotówką bezpośrednio po dostarczeniu owoców. Za żadną z dostaw nie otrzymał faktur, ani potwierdzenia jej zrealizowania. Z. C. (1) pracująca na skupie każdą przyjętą dostawę odnotowywała w swoim zeszycie. Pokrzywdzony T. M. (1) nie otrzymał zaległej kwoty 1005 złotych za dwie dostawy owoców.

zeznania świadka T. M. (1)

t. I k.71-72, t. XI k. 1987-1988, t.sąd. II k.150-150v, ujawnione k.11816 t.sąd.XVII

7. W okresie od lipca 2006 roku do września 2006 roku T. W. dostarczał do skupu w T. jabłka przemysłowe oraz śliwkę węgierkę. Początkowo pieniądze otrzymywał w gotówce do ręki, bezpośrednio po oddaniu do skupu owoców. Problemy z płatnościami za dostarczony do skupu towar rozpoczęły się w sierpniu 2006 roku. Owoce były odbierane na kredyt, bez żadnego pokwitowania. T. W. zostawił u Z. C. (1) swój numer konta, na które miała wpłynąć zapłata, za ponad półtorej tony śliwek przemysłowych, tj. kwota 447,93 złotych. Kilka razy był na skupie aby interweniować w sprawie pieniędzy. Był zapewniany przez skupującą, że pieniądze zostaną zapłacone. K. Ł. (1) zapewniał M. K. (1), że pieniądze zostaną przesłane.

zeznania świadka T. W.

t. I k. 73-74,

t. XI k. 1974-1975

t.sąd II k. 150v

t.sąd X k. 10517

ujawnione t.sąd

XVII k 11827

8. W dniu 11 września 2006 roku T. S. dostarczył na skup w T. 2880 kilogramów jabłek, 720 kilogramów śliwek przemysłowych i 1472 kilogramów jabłek przemysłowych oraz w dniu 19 września 2006 roku 2160 kg jabłek przemysłowych. Owoce przyjął siostrzeniec T. S., który dorabiał na skupie. Za owoce wystawiono dwie faktury na łączną kwotę 2130,66 złotych. Na poczet tej należności wpłynęło na konto T. S. 200 złotych. T. S. kontaktował się z K. Ł. (1) za pośrednictwem siostrzeńca, aby ten zapłacił mu za towar. K. Ł. (1) jeden raz zadzwonił do T. S. i obiecał, że zapłaci za odebrane owoce. Do zapłaty pozostała kwota 1930,66 złotych.

zeznania świadka T. S.

t. I k. 123-124, ujawnione na rozprawie

t.sąd.XVIIk. (...)

kserokopie faktur

t.I k 125, sąd.t.X k.10607

zeznania świadka Ł. S. (1)

t.I k. 129v., sąd.t.X k.10608v-10609,

ujawnione na k.11859 t.XVII sąd.

odpis aktu zgonu

t.II sąd. k 145

9. W dniu 11 września 2006 roku M. S. (1) dostarczył do skupu w T. jabłka przemysłowe, które na skup zawiózł jego siostrzeniec Ł. S. (1). M. S. (1) otrzymał zapłatę za część transportu przelewem na konto, a druga część transportu nie została rozliczona. M. S. (1) rozmawiał z K. Ł. (1) na temat spłaty zaległości. Oskarżony twierdził, że zapłaci i odwlekał termin płatności. Należność nie została uregulowana. Do zapłaty pozostała kwota 1218 złotych.

zeznania świadka M. S. (1)

t. I k. 126, t. XI k.1991-1992, akta sądowe t. II k 151-151v, t. X k. 10480v-10481,

ujawnione t.sąd.XVII

k.11827

zeznania świadka Ł. S. (1)

t.I k. 129v.,

ujawnione na k.11859 t.XVII sąd.

kserokopia faktury

t.I k. 128

10. W okresie od sierpnia do września 2006 roku Z. R. dostarczał do skupu w T. wiśnie oraz jabłka przemysłowe. Za dostarczony towar początkowo otrzymywał należne pieniądze za pokwitowaniem na karteczkach. W pewnym momencie zaprzestano wypłacać pieniądze, wypisano faktury, które pozostały na skupie. Z. R. nie otrzymał należności na łączną kwotę 2928,85 złotych. Oskarżony odbierał telefony i obiecywał, że zapłaci zaległą kwotę. Należność nie została uregulowana, pomimo tego oskarżony chciał kupić od Z. R. kolejną partię owoców, ale ten nie zgodził się.

zeznania świadka Z. R.

t. I k. 133-134, t. XI k. 1898-1899, akta sądowe t.II k.165v-166, t. X k. 10481v

ujawnione t.sąd.XVII

k.11827

kserokopie faktur

t.I k.83, 135-137

11. W okresie sierpień-wrzesień 2006 roku M. W. dostarczył śliwki do skupu w T. (poprzednia nazwa O. G.) prowadzonego przez Z. C. (1) i K. F. na posesji K. F.. Łączna kwota należności wynosiła 500 złotych, które nie zostały zapłacone. Za dostarczony (73 worki po 20kg) towar pokrzywdzony otrzymał zaświadczenie na kartce, o zapłatę miał dowiadywać się w ciągu następnych 2 tygodni telefonicznie. Pokrzywdzony kilka razy dzwonił i pytał osoby prowadzące skup kiedy zostaną przelane pieniądze. Kazano mu czekać na przelew. Pieniądze nie zostały mu wypłacone.

zeznania świadka M. W.

t. I k. 155-156, ujawnione na k.11859 t.XVII sąd.

akt zgonu

t.X

sąd

k.10 489

12. W okresie od lipca do sierpnia 2006 roku Ł. R. dostarczał owoce do skupu w Z., prowadzonego przez K.. W sumie dostarczył jabłka na kwotę 120 złotych. Pieniędzy nie otrzymał. K. Ł. (1) powiedział mu, że nie ma pieniędzy na zapłatę za owoce. Nie negował swojego zobowiązania.

zeznania świadka Ł. R.

t. X k. 1850- (...),

sądowe t.IV k.429-429v, t. X k. 10482v-10483,

ujawnione na k.11859 t.XVII sąd.

13. W okresie wakacji 2006 roku K. W. (1) wstawił śliwki do skupu w T. na łączną kwotę 100 złotych. Nie otrzymał pieniędzy ze sprzedaży owoców.

zeznania świadka

K. W. (1)

t. X k.1844- (...), t.sąd. IV k. 428-429, t.X sąd. k. 10483-1048v,

ujawnione na k.11859 t.XVII sąd.

14. Na początku września 2006 roku B. W. dostarczyła łącznie w dwóch transportach 200 kilogramów jabłek przemysłowych do skupu w T. prowadzonego przez Z. C. (1). Za pierwszą dostawę otrzymała zapłatę. Nie zapłacono jej za drugą partię owoców 56 złotych. Dostawy zostały zanotowane w zeszycie prowadzonym przez Z. C..

zeznania świadka B. W.

t. I k. 149-150, tom X sądowy k. 10483-10484 , ujawnione na k.11859 t.XVII sąd.

15. We wrześniu 2006 roku G. W., (którego wujkiem był M. W.) odstawił do skupu w T. śliwki w ilości 200 kilogramów o łącznej wartości 56 złotych. Zapłaty nie otrzymał. Nikt nie namawiał pokrzywdzonego do oddawania owoców do skupu.

zeznania świadka G. W.

t.I, k.153-154, t . X sądowy k. 10517-10518,

ujawnione na k.11859 t.XVII sąd.

16. Wśród przepisanych dokumentów były m.in.faktury:

- z 02.09.2006 r. wystawiona na M. R. na kwotę 13,65zł

-z 06.09.2006r wystawiona na M. R. na kwotę 224,28zł

-z 08.09.2006r wystawiona na M. R. na kwotę 273,00zł

-z 14.09.2006r wystawiona na R. M. na kwotę 393,12zł

-z 02.09.2006 r. wystawiona na J. K. (1) na kwotę 341,25zł

- z 06.09.2006r wystawiona na J. K. (1) na kwotę 245,70zł

- z 07.09.2006r wystawiona na J. K. (1) na kwotę 540,54zł

- z 09.09.2006r wystawiona na K. J. na kwotę 529,20zł

- z 12.09.2006r wystawiona na M. T. na kwotę 6812,50zł

- z 18.09.2006r wystawiona na M. T. na kwotę 273,00zł

- z 11.09.2006r wystawiona na W. T. na kwotę 431,34zł

- z 09.09.2006r wystawiona na R. Z. na kwotę 300,30zł

- z 09.09.2006r wystawiona na R. Z. na kwotę 273, 00zł

- z 09.09.2006r wystawiona na W. M. na kwotę 398,58zł

- z 06.09.2006r wystawiona na G. W. na kwotę, 54,60zł.

Oskarżony został skazany za fałszowanie ww faktur (także szeregu innych) prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.03.2016r. w sprawie IV K 52/12 za czyn z art.270 §1 kk i art.271 §1 kk w zw. z art.11 §2 kk i w zw. z art.12 kk.

faktury zebrane w żółtym segregatorze nr 2/3 (1-347) B. kw oraz potwierdzenia wpłat do banku

wyrok i i II inst.

t.XIII sąd. k. 11 154-11 160, k.11 369

17. K. Ł. (1) niejednokrotnie wypisywał dokumenty KP, w tym o treści: wpłata przez M. K. (1) na kwotę 8107,03 zł z dnia 1.09.2006r. oraz z dnia 14.09.2006 roku na kwotę 3620zł, na Z. C. (1) na kwotę 2500 złotych z dnia 2 września 2006r.

kopie dokumentów KP

t. I k. 116-118

18. Brak zabezpieczonej dokumentacji inwentaryzacji na dzień zakończenia działalności gospodarczej oraz ewidencji należności i zobowiązań firmy nie pozwala ocenić stanu finansowego firmy w sposób prawidłowy. Według dostępnych dokumentów finansowych - (...) za lipiec 2006r. osiągnęła stratę w wysokości 14.644,83 zł, za sierpień 2006r. zaś zysk w wysokości 20.799,45zł, co zostało wyliczone na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz obrotu sald na kontach. Firma nie uregulowała zobowiązań podatkowych za miesiąc sierpień 2006r. Od września 2006r. dochód netto firmy wyniósł 15 223, 00 zł.

opinia biegłego z/s księgowości L. S.

t.XI k.2074-2115

W dni 31.03.2007r. wykreślono działalność z ewidencji działalności gospodarczej.

pismo

t.XI k.2072

1.1.2.

K. Ł. (1)

pkt. III wyroku (zarzut z pkt.6 )

W okresie od kwietnia do września 2006 roku w miejscowości B. woj. (...) będąc upoważnionym przedstawicielem firmy (...) oraz właścicielem firmy (...) i wykonując czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uporczywie naruszał prawa zatrudnionego w w/w firmach (...) wynikające ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, odstępując od podpisania umów o pracę i odprowadzenia stosownych składek na ubezpieczenia społeczne,

tj. czyn z art. 218 § 1a k.k. i 219 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art.4§ 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. D. K. (1) w sezonie wiosenno – letnim (od kwietnia do września) 2006 roku pracował jako kierowca dla K. Ł. (1) z umówionym wynagrodzeniem - 5 złotych za godzinę. Uzgodnił z oskarżonym, iż będzie świadczył pracę wtedy kiedy zajdzie taka konieczność, także w niedziele i święta oraz w nocy. Jak był potrzebny kierowca, to M. K. (1) lub K. Ł. (1) dzwonili do niego i mówili gdzie ma pojechać. Początkowo jeździł dla firmy (...) i pracował w magazynie w W. (w której pracował oskarżony jako dyrektor), pracując także przy załadunku/rozładunku towaru, następnie również dla firmy (...). W V. L. wyraził zgodę na jego pracę. Nikt nie prowadził ewidencji czasu pracy. Wypłaty odbywały się raz w tygodniu w oparciu oświadczenie D. K. (1) odnośnie ilości przepracowanych godzin. D. K. (1) sam notował ile godzin danego dnia przepracował. D. K. (1) był wówczas zarejestrowany w PUP w R. jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku. D. K. (1) uzgodnił z K. Ł. (1), że jeżeli zdobędzie prawo jazd kategorii (...) to zostanie formalnie zatrudniony w V.. Mężczyzna podjął działania zmierzające do podwyższenia kwalifikacji, oskarżony jako jego pracodawca zawarł umowę dnia 11.07.2006r. o przeprowadzenie kursu prawa jazdy, jednakże przed ukończeniem kursu, K. Ł. (1) nie podpisał z D. K. (1) umowy o pracę. Z uwagi na rozpoczęcie własnej działalności zlecał D. K. (1) prace w ramach tej działalności. D. K. (1) nie zawiadamiał PUP o wykonywanej pracy, ponieważ nie pobierał zasiłku. Umowa zlecenia podpisana 01.07.2006r. z V. nie została zgłoszona. Na kopii tej umowy znalazł się stempel (...), dokumenty ten nie mają mocy prawnej, gdyż (...) rozpoczęła działalność od 18 lipca 2006r., poprzednia jest umową fikcyjną, żadna nie została zgłoszona do ubezpieczenia społ.

zeznania świadka D. K. (1)

t. I k. 121-122, t. XI k. 1993-1995, t.sąd. II k. 151, t.sąd.X k.10484- (...),

ujawnione k.11859 t.XVII sąd.

zeznanie/wyjaśnienia świadka T. M. (2)

t.IV k. 596, t.VI sąd. k.959-960, t.XVI sąd. k.11751-11759

dokumentacja dot.statusu osoby bezrobotnej i kursu prawa jazdy , 2 umowy

t.XI k.1918-1948

t.XVII sąd. k.12147, t.XIX sąd. k.12216

wyjaśnienia oskarżonego

t.II sąd. k 77, t.XVI sąd.

k.11608v-11609, 11620, t.XVII sąd.k.

(...)

1.1.3.

K. Ł. (1)

czyn z pkt. 5 wyroku (zarzut z pkt.1 ), który nie został oskarżonemu przypisany

w okresie od października 2004 roku do stycznia 2005 roku w miejscowości T. woj., (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako przedstawiciel firmy (...) wprowadził w błąd J. G. (1) co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci jabłek, gruszek i kapusty wraz z opakowaniami o łącznej wartości 82.118,71 zł na szkodę w/w osoby,

tj. czyn z art. 286 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Oskarżony K. Ł. (1) w 2004 roku pełnił stanowisko sekretarza w Urzędzie Miasta i Gminy B.- (...), pokrzywdzony J. G. (1) w tym czasie zajmował stanowisko radnego powiatowego. J. G. (1) i jego brat K. G. (1) handlowali owocami i warzywami na giełdzie rolnej w B. w woj. (...), gdzie zapoznali L. R. D., który zaczął od nich kupować owoce w ilości hurtowej. L. zaproponował im skup owoców bezpośrednio z ich gospodarstwa. Po kilku udanych transakcjach L. powiedział im, że potrzebuje rachunki za zakupiony towar, dokumenty były mu potrzebne dla celów podatkowych, w tym uzyskania zwrotu VAT. J. G. (1) w tym czasie był członkiem zarządu spółki (...) (spółka zawiązana na terenie gminy przez sadowników pod patronatem burmistrza), zaczął poszukiwać pośrednika firmy, przez którego mógłby handlować dalej z L.. J. G. (1) zaczął rozmawiać na ten temat z oskarżonym. Zarówno pokrzywdzony, jak i K. Ł. (1), namawiali A. Ł. (1) do założenia firmy pośredniczącej w handlu z L.. A. Ł. (1) zarejestrowała w dniu 28 lipca 2004r. działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa (...) A. Ł. (1) z siedzibą w W.. Rodzaj prowadzonej działalności obejmował sprzedaż hurtową owoców i warzyw. Firma swoją siedzibę miała w W. na ul. (...). Była to część pomieszczenia podnajmowanego od Urzędu Miasta i Gminy w B.. W praktyce to oskarżony prowadził firmę swej siostry, choć z uwagi na wspólne miejsce zamieszkania miała ona też swój udział. (...) miała otwarty rachunek w banku (...) od 02.08.2004r., pełnomocnikiem do tego rachunku był oskarżony od 03.10.2006r.

zeznania świadka J. G. (1) w części

t. I k. 160, t.XI k. 1900- 1903,

t. XIII k. 2506-2510,

sądowy t. IV k. 395v-397v, t. X k. 10612- (...), t.XVI k.11697-11699, t. XVII k.11913-11916

zeznania świadka K. G. (1)

t. XIV k.2591v-2593, sąd. t.IV k 429v-430, t.XI k. 10660-10660v,

ujawnione na k.11890-11891 t.XVII sąd. k.11913-11914, 11915,

zeznanie świadka A. Ł. (1)

t.XV k.2885-2888, sąd. t.VI k.868v-870, t.XI k.10776-10 777 t.XVI sąd. k 11668-11671

zeznania świadka R. D.

t. III k.476,

sad. t.IV k.511-518, t.XIII k.11095-11980, t.XVII. k 11911-11918

wyjaśnienia oskarżonego

t. II k.397v-398, t.XIII (...),

sądowe-

t. II k.74v-75, t.IV k.536-538, t.V k. 719-720, t.XV k.11402-11404, t.XVI k.11616-11620,

(...)- (...), (...), t.XVII k.11939-11943

odpisy dokumenty dot. JagnaPol:

REGON,

KRS informacja, umowy najmu i aneksy

tom I k. 158-159,191

tom II k.211,

k.343-346, 349, 350, t. XIII k.2470-2473, k. 2477

informacja z banku (...) oraz karta wzorów podpisów

t. X k.1812- (...), k. 1820

umowa dostawy

t.XVI sąd. k 11676-11677

2. Za pośrednictwem firmy (...) J. G. (1) mógł handlować z kontrahentem z Litwy, to jest R. D. (zwanym dalej L.) i jego ojcem V. D., przy czym L. początkowo kupował owoce jako prowadzący na Litwie działalność przedsiębiorca indywidualny (pod nazwą R. I. posiadający numer unijny VAT). Następnie (od sierpnia 2005r.) przekształcił się w spółkę akcyjną o nazwie (...) z siedzibą w K., posiadał także zarejestrowaną spółkę w Polsce pod nazwą (...) Sp. z o.o. (we współudziale ojca). Spółka ta dokonywała od 2004r. dostaw towarów wewnątrzwspólnotowych dla odbiorcy z Litwy-R. D., (...). Faktycznie firmami kierował R. D. (1). (...) sprzedawała dalej towar do Rosji.

zeznania świadka R. D.

t. III k.476-478, sąd t.IV k.496-503

t.XIII k.11095-11098, 11 097, t.XVII k 11910-11918

zeznania świadka V. D.

sąd. t. XII k.10911-10912,

ujawnione na k.11890-11891 t.XVII sąd.

zaświadczenie dot. (...)

t.III k.494, 497

3. Czynności techniczne związane ze współpracą z L. wykonywane były przez J. G. (1) na jego posesji w T., gdzie rolnicy przywozili towar, J. G. (1) skupował owoce, warzywa od rolników, następnie przy pomocy członków rodziny, rolników pakował towar na samochody podstawiane bezpośrednio przez L. w ilości, które podawał L.. W załadunku pomagał jego krewny M. K. (1). J. G. (1) płacił rolnikom za towar z własnych pieniędzy bezpośrednio, bądź po otrzymaniu zapłaty od oskarżonego, jego siostry, czy L. sam decydując, w której kolejności i komu zapłaci. Samochody z Litwy przyjeżdżały do niego kilka razy w tygodniu.

Pokrzywdzony J. G. (1) wiedział, że towar, który skupuje od okolicznych rolników, sadowników wysyłany jest na Litwę, do firmy związanej z L., w tym samym czasie wysyłał tam towar za pośrednictwem (...) spółka z o.o. (poprzez Z. F. (1)), a także wcześniej handlował z L. bezpośrednio za gotówkę i bez dokumentów.

W sytuacji, gdy J. G. (1) miał do sprzedaży owoce kontaktował się bezpośrednio z R. D. celem załatwienia transportu. Kiedy L. potrzebował faktury, kwestie dokumentacji (J. - (...) a L., V.) J. G. (1) pozostawiał K. Ł. (1), z którym się następnie kontaktował najczęściej telefonicznie. J. G. (1) podawał swoją cenę i nie interesowała go cena uzgadniana między L. a oskarżonym. L. kontaktował się także z J. G. (1) bezpośrednio, poza K. Ł. (1) bądź jego siostrą, kiedy potrzebował konkretnego towaru lub gdy musiał składać reklamacje na wysłany towar zdarzało się bowiem, że zamawiał inny gatunek jabłka, a dostawał inny, mimo zaznaczenia na wystawionej fakturze towaru zamawianego.

A. Ł. (1) rzadko uczestniczyła w działalności firmy (...). Przyjeżdżała na posesję J. G. (1) czasami, gdy konieczne było wystawienie faktur. Co do zasady firma (...) wystawiała fakturę RR na nazwisko J. G. (1) (na co on wyraził zgodę) oraz fakturę VAT dla odbiorcy-dla L.. Faktury podpisywała A. Ł. (1) oraz J. G. (1). Na teren posesji przyjeżdżała także z polecenia oskarżonego lub jego siostry księgowa J. B., która na ich prośbę wypisywała faktury.

Odbiorca za towar przeważnie płacił na konto należące do firmy (...). Następnie K. Ł. (1) działając w imieniu siostry płacił J. G. (1), początkowo regularnie gotówką, płacono czasami w całości, czasami w ratach w zależności od sumy, jaką przelewał na konto J. - (...) L.. Zdarzało się, że L. część należnej kwoty przelewał na rachunek J. - (...), a część przywoził do Polski w gotówce i przekazywał bezpośrednio J. G. (1) bez pokwitowania, bądź jego bratu-K. G. (1) także bez pokwitowania, bądź też K. Ł. (1). Zdarzało się także, że L. kupował jabłka przywiezione na posesję J. G. (1), bez pośrednictwa firmy (...) i bez stosownej dokumentacji, płacąc J. G. (1) gotówką. Zdarzało się, że pieniądze od L. przywoził J. G. (1) pracownik L. -E. P. (1).

Zdarzało się, że J. G. (1) w tym samym czasie handlował z L. za pośrednictwem spółki (...) spółka z o.o. , wówczas pracował tam i zajmował się handlem Z. F. (1). J. G. (1) sprzedał za pośrednictwem (...) spółki z o.o. i Z. F. 4 partie towaru, za które zostało mu zapłacone, mimo że spółka ze strony Litewskiej należności w umówionym terminie zapłaty nie otrzymała, złożyła pozew o zapłatę.

Zdarzyło sie, że L. przysłał na posesję J. G. (1) samochód po owoce, J. G. (1) zadzwonił do A. Ł. (1) i oskarżonego z prośbą, aby JagnaPol wystawiła jeszcze raz fakturę na ten transport, gdyż Z. F. (1) z ramienia (...) spółki faktury wystawić już nie chciał z powodu w zaległości w płatnościach. A. Ł. (1) wystawiła fakturę, choć L. opóźniał sie, w płatnościach.

Faktury dla J. G. (1) opatrzone są datą-najwcześniejsza - 7 październik 2004r., ostatnia - 19.01.2005r.

Opóźnienia w płatnościach ze strony L. pojawiły się od początku 2005r., zapłata za wysłane transporty od L. nie przychodziła, dlatego firma (...) zalegała z płatnościami dla J. G. (1). Odnośnie tych opóźnień J. G. (1) rozmawiał z K. Ł. (1), jak również z L.. L. twierdził, że czeka na pieniądze od sklepów na Litwie, gdzie wstawił towar, a które miały nawet trzy miesięczne terminy płatności. Zaległe należności JagnaPol wysyłała przelewem.

W lipcu 2005 roku J. - (...) zakończyła współpracę z L., gdyż nie otrzymała zapłaty za wysłany towar, 15.07.2005r. firma zawiesiła działalność.

Towary dostarczone przez J. G. (1) do firmy (...), opiewały na łączną kwotę 97 103,12 zł (na podstawie 13 faktur okazanych przez pokrzywdzonego w śledztwie) oraz kwotę 5.000,00 złotych za palety drewniane i skrzynio-palety. Pokrzywdzony nie był w stanie stwierdzić, za które faktury nie zostało mu zapłacone, w jakim czasie zaczęły powstawać zaległości. J. G. (1) nie dokonywał ustaleń salda z firmą (...). Kwotę zaległości wyliczył porównując kwotę należną wynikającą z ww faktur, a tym co rzeczywiście otrzymał gotówką. Wyliczył, iż zaległa kwota opiewała na 82.118,71 złotych (w tym należności za towary – 77.118,71 złotych oraz za palety i skrzynio-palety 5.000 zł, z czego wynika, iż nie posiada faktury na kwotę 9 896 zł). Z zestawienia wydruku transakcji przeprowadzanych na koncie bankowym J. G. (1) ( wydruk załączony do akt załączonych sygn.1Ds.794/09 poprzednia sygn.1 Ds. 342/08,dot.zawiadomienia A. Ł. p-ko L.) wynika, iż JagnaPol dokonała zapłaty przelewem na rzecz J. G. (1) na kwotę 17 096,59 zł, co dawałoby szkodę pokrzywdzonego w wysokości 80 006,53 zł. Przy czym przelewy miały miejsce 21.01.2005r., 15.07.2005r.., 03.03.2006r., 06.10.2006r., 29.09. i 16.12.2006r., nadto z konta (...) spółka z o.o. -dnia 19.01.2005r. i 10.02.2005r.

J. G. (1) nie posiadał pokwitowań od poszczególnych dostawców(rolników) na kwoty, które oddał im z własnych pieniędzy za dostarczone na jego posesję owoce/warzywa.

S. J. L. wraz z towarem wstawił do sieci marketów na Litwie, pokrzywdzony nie chciał od L. innych skrzyniopalet, niż te, które mu przekazał z towarem, w tym zakresie rozmawiał z L..

J. G. (1) nie występował do Sądu o swoje należności, nie złożył też zawiadomienia o przestępstwie na jego szkodę przez JagnaPol.

A. Ł. (1), jako właścicielka J. - (...) złożyła pozew o zapłatę kwoty 59 298,58 zł przeciwko L. do Sądu Rejonowego w Skierniewicach, dot. faktur od 17.12.2004r. do 19.01.2005r., postępowanie toczyło się za sygnaturą akt V Gc 94/07, zakończyło sie oddaleniem z uwagi na brak jurysdykcji sądu polskiego.

A. Ł. (1) złożyła także zawiadomienie o przestępstwie oszustwa na szkodę JagnaPol przez L., śledztwo toczyło się za sygn 1 Ds. 342/2008, zakończone umorzeniem pod sygn. 1 Ds. 794/2009, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie oszustwa, utrzymane w mocy postanowieniem SR Rawa MAz. KP 307/09 .

wyjaśnienia oskarżonego

t. II k. 397v-399v, t.XI k.2061-2063,

t.XIII k.2508-2509, sądowe t.II k.100v, IV k.537-538, 550-551, t.IX k. 10330v, 10338, t.XV sąd. k 11555-11564, t.XVI k.11577-11591,11616-11620,

(...)- (...)

zeznania świadka J. G. (1)

t.I k. 160-161,

t XI k. 1900-1903

t XIII k. 2506- 2510

sąd.t.IV k.395v-397,

t.X k.10 612-

(...)

t.XVI k.11697-11699,

t.XVII k.11913-11916.

zeznania świadka K. G. (1)

t. XIV k.2591v-2593, t. XI k. 10660-10660v,ujawnione na k.11890-11891 t.XVII sąd.

zeznanie świadka E. P. (1)

ujawnione na k.11890-11891 t.XVII sąd. z tomuXI śledztwa k.4055-4056 akt załączonych 1 Ds 794/09 PR R. M..

zeznanie A. Ł. (1)

t.XV k.28885-2888, t.VI sąd.k.868-870, t.XI sąd.k.10776-10777, t.XVI sąd. k 11668-11671

zeznania świadka R. D.

t. III k.476-478, t.IVsąd k.513,

t.XIII sąd. k.

(...)- (...), 11 097, t.XVII . k 11911-11918

zeznanie świadka Z. F. (1)

t.IV sądowy k 475-476, t.XIII sąd. k 11 145, t.XVI sąd. k 11666-11667

zeznanie świadka J. B. (2)

t. XIII sądowy k.11144v-11145, t.XVII sąd. k. 11814-11815

faktury RR

t.I k. 162- 167,

t. sądowy IV k.452, 465, 467

opinia biegłego A. C. sporządzonej w sprawie 1Ds.620/09 dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej

t.V sąd. k 604-680

wydruk historii transakcji z konta JagnaPol za okres od 1 czerwca 2004r. do 22 grudnia 2004r. oraz od lutego 2005r.

tom XX akt załączonych 1 Ds. 794/09 od k. 3834.

wydruk historii transakcji bankowych konta J. G.

tom XXI akt załączonych 1 Ds. 794/09 k. 4061-4065

postanowienie w sprawie 1 Ds. 794/09 –poprzednia sygn. 1 Ds. 342/08 (pismo prokuratora z k 713 t.V sąd.)

t.XXI k.4061 akt załączonych 1 Ds. 794/09 –poprzednia sygn. 1 Ds. 342/08

kopia postanowienia SR Rawa Maz. II Kp 307/09

t.XVIII sąd. k 11975

4. (...) spółki (...) prowadzona była przez firmę (...) w S.. Księgowano tylko to, co zostało im przedstawione. Z przekazanych dokumentów wynikało, iż pomiędzy firmą (...) Sp. z o.o., a firmą (...), przeprowadzono zaledwie kilka transakcji, na niezbyt duże kwoty łącznie na sumę 6249,72 złotych. Należności z tych transakcji zostały uregulowane, choć nigdy JagnaPol nie handlowała ze spółką (...).

zeznanie świadka R. J. (1)

t. IV k. 615v-619v, t.sąd. IV k.398v-399v, t.sąd. XI 10681v- (...),

ujawnione na k.11882 t.XVII

zeznanie świadka A. S.

t. IVsąd. k. 399v-401v, t.sąd. XI k. 10682- (...)

zapisy na kontach

t.III k. 635-636

1.1.4.

K. Ł. (1)

czyny z pkt. 5 wyroku (zarzuty z pkt. 2, 3 i 9 ), które nie zostały przypisane

z pkt. 2 W okresie od 19 stycznia do 24 stycznia 2006 roku w miejscowości S. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako przedstawiciel firmy (...) sp. z o.o. wprowadził w błąd W. N. (1) co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci jabłek o łącznej wartości 52.671,19 zł na szkodę w/w osoby,

tj. czyn z art.286 § 1 k.k.

z pkt. 3 W okresie od stycznia do czerwca 2006 roku w miejscowości B. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako przedstawiciel firmy (...) wprowadził w błąd W. N. (1) co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar znacznej wartości w postaci jabłek na kwotę 582.794,33 zł na szkodę w/w osoby,

tj. czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

z pkt. 9 W okresie od 31 grudnia 2005 roku do 31 marca 2006 roku w B. woj. (...) jako członek zarządu firmy (...) sp. z o.o. zaniechał ogłoszenia upadłości w/wym. podmiotu pomimo zaistnienia do tego przesłanek działając na szkodę W. N. (1)

tj. czyn z art. 586 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 roku nr. 94 poz. 1037 z póź. zm.)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Po zwolnieniu K. Ł. (1) z pełnionej funkcji w Urzędzie Miasta i Gminy w B. w kwietniu 2005r. oskarżony rozpoczął pracę w spółce (...) spółka z o.o. (obecnie w likwidacji) celem kontynuowania działalności dotychczas prowadzonej przez firmę (...). Umowę spółki w formie aktu notarialnego zawarto w dniu 27 października 2004 roku. Początkowo wspólnikami spółki byli: (...) Spółka z o.o. (S. i K. S.-znajomi oskarżonego ze studiów) i A. Ł. (1). Następnie, K. Ł. (1) odkupił od swojej siostry udziały. Spółka (...) posiadała 60% udziałów, a K. Ł. (1) 40 % udziałów ( w tym udziały odkupione). Przedmiotem działalności Spółki były uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, zagospodarowanie terenów zieleni, działalność usługowa związana z produkcją roślinną, przetwórstwo owoców i warzyw, sprzedaż hurtowa i detaliczna owoców i warzyw oraz szereg innych.

Spółka, początkowo skupująca owoce i warzywa od J. G. (1)- poprzez pracownika Z. F. (1)- celem sprzedaży na Litwę, miała się zająć sortowaniem i pakowaniem owoców. Po tym jak firmie nie udało się zdobyć środków na zakup urządzenia- specjalistycznej maszyny do segregacji owoców, zajęto się wyłącznie handlem płodami rolnymi. Prowadzeniem firmy i organizowaniem handlu hurtowego od 2005r. zaczął zajmować się K. Ł. (1) z racji posiadanych kontaktów z rolnikami, sadownikami.

Rachunkowość Spółki (...) początkowo była prowadzona przez firmę (...) w K.. Biuro rachunkowe księgowało tylko to co otrzymywało od K. Ł. (1). Księgowa często zwracała się do K. Ł. (1) o dokumenty, których brakowało, a które nie zostały przez oskarżonego dosłane, oskarżony nie przywiązywał należytej wagi do dokumentów. Oskarżony zajmował się także podpisywaniem umów z pracownikami i odprowadzaniem za nich składek do ZUS-u. Biuro rachunkowe sporządzało sprawozdanie finansowe spółki na dzień 31 marca 2006r. zatwierdzone przez walne zgromadzenie wspólników w czerwcu 2006r. oraz zeznanie podatkowe Cit z podpisem prokurenta.

Spółka początkowo wynajmowała obiekty w byłym (...) w S. (które zamierzała kupić), gdzie miał być zakład produkcyjny, siedziba spółki pozostała w K.. Umowa najmu trwała kilka miesięcy, w tym czasie pracownik M. K. (1) zajął się remontem bazy. Została zawarta z M. K. (1) umowa o dzieło w dniu 15.03.2005r. wykonania remontu zachowawczego budynku w S. nr 40 do dnia 31.05.2005r. W S. zajmowano się jedynie wynajmem samochodów do transportu, które przewoziły owoce do Niemiec, spółka miała zamówienia eksportowe, pierwsze owoce na eksport do Niemiec zakupiono u rolnika K., na tym eksporcie spółka poniosła jednak stratę. To K. Ł. (1) zajmował się skupem od maja -czerwca 2005r. jabłka od sadowników. Osoby pracujące dla K. Ł. (1) sortowały i pakowały owoce, a następnie towar sprzedawany był do odbiorców Spółki (...), początkowo do Niemiec, potem handlowano także z firmami (...), G., M., P..

Kiedy nie udało sie spółce kupić od gminy budynku w S., oskarżony porozumiał się z W. N. (1), na którego posiadłość w B. przeniósł bazę spółki od października 2005r. W. N. (1) -właściciel firmy (...) prowadził duży skup owoców/warzyw.

Celem zasilenia działalności oskarżony w dniu 21.10.2005r. pożyczył do kolegi J. H. 100 000 zł, które zostały wpłacone na prywatne konto oskarżonego, a następnie przelane na konto spółki (...), kwota ta przeznaczona została na zorganizowanie, przygotowanie i zapakowanie pierwszych transportów.

W spółce został zatrudniony M. K. (1), z którym umowę podpisano 01.08.2005r. do 31.01.2006r. (z tym dniem wypowiedzenie w trybie natychmiastowym), także R. S. (1).

W tym czasie, w maju 2005 roku S. S. (3) zrezygnował z funkcji prezesa w firmie (...) Spółka z o.o. i został jej prokurentem. Od tego momentu K. Ł. (1) pełnił funkcję Prezesa Spółki.

W międzyczasie, z uwagi na zaległości w płatnościach, prokurent spółki w dniu 25.03.2005r. złożył zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa oszustwa przez L. - (...) na szkodę spółki, w zakresie 4 nie zapłaconych faktur z 09.01., 13.01., 15,01., 17.01.2005r. na łączną kwotę 41 917,10 zł. Ostatnie z tych faktur podpisał jako wystawca J. G. (1).

Po wysłaniu ostatniego transportu 17 stycznia 2005r. i nie otrzymaniu zapłaty spółka zerwała kontakt z L.. L. także nie kontaktował się ani ze spółką, ani z oskarżonym, ani też z pokrzywdzonymi. Spółka wystąpiła także na drogę cywilną o zapłatę ww należności. Jeszcze 5 lipca 2005r. oskarżony w imieniu spółki wzywał pisemnie L. do zapłaty należności. Postępowanie karne zawieszane, z uwagi na niemożność, skontaktowania się z L., zostało umorzone dnia 13.10.2006r., kiedy L. przyjechał na wezwanie organów ścigania i wykazał, iż zapłacił zaległe należności spółce (sygn.akt 1 Ds. 2606/06 ). Zaległości wpłynęły do spółki w dniach 17,19 i 24 stycznia 2006r. na łączną kwotę 46 624,80 zł.

Następnie, jesienią 2006r. L. pojawił się na terenie B. i odnowił kontakty z oskarżonym, który zgodził się z nim znowu handlować. Oskarżony, z uwagi na wcześniej poniesione straty, wiedząc, iż W. N. (1) jest dużym dostawcą owoców podjął ryzyko ponownej współpracy z L. nie widząc innej możliwości prowadzenia handlu w tej branży, zgodził sie pod warunkiem jednakże płatności gotówką.

Jesienią 2005 roku firma (...) Sp. z o.o. rozpoczęła więc współpracę z W. z W. N. (1) właścicielem „ (...) w B.”. Firma (...) zajmowała się skupem i sprzedażą owoców. Współpraca K. Ł. (1) i W. N. (1) oparta była na ustnym porozumieniu w zakresie sposobu odbioru towaru, formy i terminu płatności, podobnie jak przy współpracy JagnaPol z J. G. (1). Jabłka odbierane były z magazynu firmy (...) w B., gdzie były magazynowane, przeładowywane i przepakowywane przez pracowników Spółki (...), transporty odbywały się także nocą. Firma (...) Sp. z o.o. zapewniała transport towarów. Kilka transportów zostało sprzedanych do Niemiec, jednak nie kontynuowano tych transakcji, spółka (...) zerwała współprace, zgłosiła reklamację, co do ilości i jakości przesłanych owoców, która nie została uwzględniona przez W. N., stąd na posesji W. N. pozostała duża partia jabłek, towar tracił z dnia na dzień wartość i dlatego szukano kolejnego podmiotu do sprzedaży tych owoców. Ostatecznie jedynym odbiorcą została firma (...), która nie miała większych wymagań co do jakości owoców i reklamacji nie składała. Dokumenty na konkretne dostawy (faktury VAt sprzedaży, Wz dokumentujące wydanie towaru przez N.) były wystawiane w czasie późniejszym, bądź podpisywane w czasie późniejszym. (...) spółka z o.o. wystawiała natomiast fakturę Vat i dokumenty CMR na towar sprzedany L. (tj. firmie (...), V.).

wyjaśnienia oskarżonego

t. II k.398v-400v,

t.XI k.2061- 2063,

t.XIII k 2518-2519, sądowe t.II k.77v, 101,

t.IV k.550-556t.V k.721v-722,723v, t.XV k. 11404v-11405, 11426v,11497v, 11563-11569, t.XVI k. 11616-11620,11628-11632

zeznanie świadka S. S. (3)

t. II k. 256-258 , t. III k. 428-429, t. XIV k. 2569-2571,

t. IV sąd.k. 412v-414v, t.X sąd.k. 10542-10545, t.XVII sąd. k.11774-11780

zeznanie świadka K. S.

t.II k. 259-262, t. IV k. 432-433, t. VI sądowy k.899v-900, t.X sądowy k. 10546-10547, t.XVII sąd. k. 11825-11826

zeznania świadka J. G. (1)

t.I k. 160-161, t.XI k.1900- 1903

t.XIII k.2506-2510

sądowe t.IV k.395v-397v, t.X k. 10612- (...),

t.XVI k.11697-11699, XVII k.11913- (...).

zeznania świadka W. N. (1)

t.II k.323-324,

t.VI k. 892-893,

t.XI k. 1876-1877, 1881-1882,

t.XIII k. 2511-- (...), (...),

t.XIV k. 2523-2527,

sądowe

t. II k. 156-158, t.IX k. 10460v-10463 ,t.X k. 10480-10480v, t.XVI sąd. k 11734-11743

zeznania świadka M. K. (1)

t.I k 17-18, t. II k. 362-364, sądowe t.II k.126-130v, t.XI k.10694-10695, t.XVI sąd. k.11709-11715

zeznania świadka R. S.

t.V k.886-887, sądowe t.IV k.401v-402, t.XI k.10741-10742v, ujawnione na k.11882 t.XVII

zeznania świadka W. H.

t.XVIII sąd. k.11976v

kopia postanowienia o likwidacji spółki

t.XVII sąd. k.11924-11927

odpis z KRS dot. (...) Spółka z o.o. i REGON, rozwiązanie umowy najmu lokalu z 19.12.2005r. w K.

t. II k. 205-209, 210, t. VI k. 1130-1133v,

t.XIV k. 2637-2642, t. III k. 430

kserokopia pism i postanowienia sądu w zakresie zmiany danych w KRS

t.XIII k 2405-2409

kserokopia umowy o pracę i rozwiązanie umowy z M. K.

t.I k.111, 113, 115

wpis do ewidencji N.

t.VI K 895

kserokopia zestawienia faktur sprzedaży

t.II k.325-326

kserokopie orzeczeń sądowych ksero akt sprawy V GC 139/06 (pierwotna sygnatura V GNc 280/06)

t. XIII, k. 2287-2465, t.II sąd. k 84-86

odpowiedź na pozew, faktury, dokumenty (...) sp. z o.o. na rzecz L.

t.VI k. 1134-1143

kserokopia akt 1 Ds.2606/06 -zawiadomienie o przestępstwie, notatki, postanowienia o zawieszeniu, podjęciu, umorzeniu

t.IV sąd. k.441-454, 477, 480, 481, 482-484, 504-505

kopia wezwania B. sp. do zapłaty i kopie przelewów

t.IV sąd. k.453, 458, 493-495

kserokopia pozwu

t.IV sądowy k.469-471

wydruki reklamacji

t.XVI k.11 706, t.XIX sąd. k. 12211-12213

Wg przedstawionych faktur, na posesji W. N. w 2005 roku przeprowadzono ze spółką (...) transakcji, w 2006 roku przeprowadzono 11 transakcji.

Płatności z początku były przez L. regulowane, choć nie za wszystkie transporty od razu. Oskarżony płacił W. N. gotówką. Któregoś razu L. poznał się z W. N., gdy przyjechał po towar na jego posesję przywożąc gotówkę, transporty odbywały się przeważnie w nocy.

Od 2006r. L. przekonał oskarżonego do handlu na odroczony termin płatności za towar, obiecywał, że wszystko ureguluje, argumentował, że musi rozkręcić handel. Płatności odtąd były regulowane przelewami. Przychodziły przelewy z banku (...) w W. na konto spółki (...), w tym za kilka transportów należności w ogóle nie wpłynęły, bądź z opóźnieniem. Oskarżony przelewał następnie należność na konto N.. Wszystko odbywało się zgodnie z uzgodnieniem między oskarżonym a W. N..

W tym czasie, na spotkaniu (...) spółki (...) w styczniu 2006r. w K., z uwagi na zaległości w płatnościach ze strony L., wspólnicy większościowi zdecydowali, iż należy zaprzestać handlu z L., gdyż handel z nim, z uwagi na wcześniejsze doświadczenia z I. I., jest związane ze zbyt dużym ryzykiem, oraz że należy ściągnąć należności i zapłacić zobowiązania, oskarżony powinien zaprzestać pracy w spółce, w związku z czym oskarżonemu odebrano dostęp do konta spółki. Jednocześnie, wspólnicy spółki wezwali oskarżonego do uporządkowania, i przesłania brakującej dokumentacji księgowo-finansowych spółki do K., do firmy (...), która prowadziła księgowość, czego oskarżony nie robił.

Na koniec 2005r. zobowiązania B. wobec N. wynosiły około 40 000 zł. Dopiero w czerwcu 2006r. zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za 2005r. i podjęto decyzję co do pokrycia straty w wysokości 200 401,94 zł. Od 02.12.2006r. S. S. (3) został odwołany z funkcji prokurenta spółki, zaś od 05.12.2006r. siedzibę spółki przeniesiono do R., ul. (...)-ego M..

Po powrocie ze spotkania ze wspólnikami w K. i krótkim tam pobycie, oraz spotkaniu w W. z L., oskarżony o ustaleniach wspólników poinformował W. N.. W. N. , w tym czasie, wydawał L. kolejne transporty owoców, gdyż przyjeżdżały samochody. Transporty były fakturowane na spółkę, wszystkie z odroczonym terminem płatności (faktury z dnia 19.01. (31/06 i 33/06 ), z dnia 22.01.(36/06), z dnia 24.01.2006r.(37/06), dołączone do nich dokumenty Wz początkowo nie były podpisane przez osobę odbierającą towar z firmy (...).

(o tym w dalszej części uzasadnienia)

Analiza większych obrotów na rachunkach bankowych spółki z o.o. (...) (w (...) K., BS R. M..) wskazuje, iż były to obroty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pobrane przez oskarżonego z rachunku bieżącego i pomocniczego w (...) SA (od maja do XII 2005r., w listopadzie 2006r.) oraz BS w B. (w kwietniu i maju 2005r.) kwoty -76.100 zł oraz -32 000 zł, księgowane były na koncie "środki pieniężne w drodze" i wpłacone do kasy uwidocznione w raportach kasowych.

Oprócz przelewów dokonywanych na rachunku spółki, dokonywane były transakcje kartą płatniczą, przy czym z uwagi na braki w dokumentacji nie odnotowano numeru karty, za pomocą której realizowano płatności w łącznej wysokości 4 990 zł w 2006r.

kserokopia zawiadomienia o przestępstwie sfałszowania faktur i postanowienia o umorzeniu śledztwa, kopia postanowień Sądu (Ds 2633/06)

t.XIV k.2634- 2636, t.XV k.2825-2827, k.2834-2838

pisma z kancelarii (...)

t. XIII k. 2514-2515

raport operacji (...) sp. z o.o.

t.XI k.1892-1895

opinia biegłego A. C. sporządzonej w sprawie 1 Ds.620/09 dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej

t.V sąd.k 604-680

wyjaśnienia oskarżonego

t. II k.398v-400v,

t.XI k.2061- 2063,

t.XIII k 2518-2519, sądowe t.II k.77v, 101,

t.IV k.550-556t.V k.721v-722,723v, t.XV k. 11404v-11405, 11426v,11497v, 11563-11569, t.XVI k. 11616-11620,11628-11632

załącznik nr 4 analizy kryminalnej sporządzonej w sprawie 1 Ds.620/09 dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej (w zakresie rachunku firmy (...))

t.IV sąd. k. 571-572

zeznanie świadka S. S. (3)

t. II k. 256-258 , t. III k. 428-429, t. XIV k. 2569-2571,

t. IV sąd.k. 412v-414v, t.X sąd.k. 10542-10545, t.XVII sąd. k.11774-11780

opinia biegłego L. S.

t.XI k k.2093-2099

zeznanie W. W. (2)

t.sąd.XVII k.11909- (...)

2. Po informacji od oskarżonego o decyzji (...) spółki (...), iż zaprzestają handlu z L., a więc oskarżony nie będzie mógł wystawiać faktur na tę spółkę, W. N. dalej wysyłał transporty na Litwę, porozumiał się w tym zakresie z L., wystawiając dokumenty WZ, faktury, na spółkę (...). Zarówno L., jak i W. N. chcieli dalej handlować. L. zależało, aby handlować przez pośrednika -spółkę prawa handlowego z siedzibą w Polsce. W. N. chciał nadal handlować, gdyż miał dużo towaru, jednakże tylko za gotówkę. Na spotkaniu pod koniec stycznia 2006 roku L. po tym jak dowiedział się, że oskarżony nie może wystawiać dalej faktur, a spółka (...) nie będzie dalej z nim handlować, zaproponował mu pracę w swojej spółce na terenie Polski. K. Ł. (1) został w Spółce (...) Sp. z o.o.. dyrektorem od 1 lutego 2006r .

Właścicielami Spółki (...) byli L. R. i jego ojciec V. D.. Spółkę (...) sp. z o.o. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 listopada 2003 roku. Umowa Spółki została zawarta w dniu 24 września 2003 roku. Wspólnikami byli V. D. oraz jego syn R. D. (1). Wysokość kapitału zakładowego wynosiła 50.000 złotych. Przedmiotem działalności Spółki były m. in.: produkcja pozostałych artykułów spożywczych, pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana i niewyspecjalizowana, sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu i inne. Spółka w dniu 20 kwietnia 2004 roku została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w O. jako podatnik VAT UE.

Oskarżony się zgodził pracować dla V., zamierzał pokryć dług (...) spółki z o.o. wobec W. N. (1) przez spółkę (...). Oskarżony został dyrektorem spółki (...) od 1 lutego 2006r. i przejął do spółki swoich dotychczasowych pracowników, w tym M. K. (1) (na stanowisku kierownika zakładu od 1 lutego 2006 roku do 16.08.2006 roku-umowa o pracę ), T. M. (2), D. K. (1), R. S. (1). Pracował tam również W. P. (1) jako magazynier ) przy załadowywaniu towarów, którzy i tak w tym czasie pracowali na terenie posiadłości N..

K. Ł. (1) został upoważniony w dniu 1 lutego 2006 roku przez R. D. wiceprezesa Spółki (...) do zawierania umów cywilnoprawnych, umów o pracę, zlecenia, o dzieło, do reprezentowania spółki przed organami administracji publicznej i wszelkimi instytucjami, otwierania, prowadzenia i obsługi kont bankowych spółki oraz do reprezentowania spółki na zewnątrz we wszystkich innych okolicznościach. Oskarżony otrzymał upoważnienie do rachunku bieżącego spółki w banku (...) od dnia jego założenia tj. od 29.06.2006. do 10.08.2006r. Do tego rachunku miał upoważnienie także A. P. (1) (do 26.04.2007r.). Oskarżony miał również dostęp do rachunków w (...) i (...) od momentu ich założenia (odpowiednio-czerwiec i luty 2006r.) do- listopada 2006r. i lutego 2007r. Do rachunku w (...) A. P. (1) miał upoważnienie do dnia 08.11.2006r.

W. N. (1) wyraził zgodę na dalszą współpracę z K. Ł. (1), zgodził się także, aby należności od V., za towar, który wydał, zaliczone były na poprzednie zadłużenie (...) spółki z o.o. wobec niego, mając przy tym świadomość, iż wówczas za wydany na bieżąco towar nie otrzyma zapłaty. W. N. (1) zgodził się na handel, ponieważ sprzedawał ogromne ilości płodów rolnych, licząc, że zadłużenia będą spłacane.

Na transporty towaru z dnia 25 stycznia 2006 roku (dot.faktury nr (...) k ), które miały być zafakturowane na spółkę (...), N. (...) wystawił fakturę już na spółkę (...). (kopia faktury k.1128 t.VI śl.). Podobnie wystawiono faktury na V. z kolejnych dniach stycznia do 1.02.2006r., nie ma na nich pieczątki V., podpis jest w formie parafki, lub mało czytelny, na kilku czytelny -M. K. (kopie faktur k. 1096-1127 t.VI śl., podobnie Wz). Do faktur ze stycznia 2006r. dołączone są kopie Kp, z których wynika,iż za towar zostało zapłacone w częściach. Dołączone są także dokumenty WZ.

Transporty te były uzgadniane przez W. N. bezpośrednio z L.. Przy czym N. wystawił tożsame dokumenty Wz z datą, nr bieżącym, podaną, ilością i rodzajem towaru oraz ceną, jak te na V., tyle że wystawione na firmę (...) sp. z o.o., z podpisem M. K. jako odbiorcy, wskazane były tam i nr rej samochodów, które towar odbierały. Doszło więc do zdublowania dokumentów Wz z początkowego okresu współpracy między N. (...) a V., dotyczy to Wz nr 49/06, 50/06 z 31.01.2006r., 51/06 z 01.02.2006r., (...) z dnia 01.02.2006r. oraz (...) z dnia 01.02.2006r.. W. N. (1), po konsultacji z księgową, żądał zwrotu oryginałów WZ z B. spółki, jednak nie zostały mu zwrócone.

Współpraca pomiędzy Spółką (...), a N. W. N. (1) odbywała się na podstawie ustnych uzgodnień dotyczących ceny, sprzedaży, wysyłek i asortymentu, dokonanych pomiędzy K. Ł. (1) i W. N. (1).

Z litewskiej spółki (...) przychodziły przelewy na spółkę (...), z których to pieniędzy wypłacano dostawcom zapłatę, bywało też tak, że zarówno L., jak i jego kierowcy przywozili pieniądze w gotówce, bądź wypłacali z bankomatów na terenie Polski.

Kiedy przychodziły zapłaty za transporty owoców na Litwę, oskarżony prosił, aby nie zapłacone faktury N. dla B. spółki przepisać na V., aby przychodzące zapłaty zaliczone zostały na poczet zadłużenia B. wobec N.. Pokrzywdzony się na to zgodził, np. jak L. płacił mu gotówką za transport to księgował te pieniądze jako zapłatę od spółki (...). O tym wiedział także L.. Miała miejsce sytaucja, że L. przywiózł dolary, które przekazał W. N. na zaległości.

Bywało tak, że W. N. wydał towar na 3 transporty, zapłata nastąpiła za 1 z nich, za 2 w ogóle nie dotarła w umówionym terminie, bądź płacona była w częściach.

Za faktury wystawione do końca stycznia 2006r. W. N. płacone było gotówką. R. D. (1) tłumaczył W. N., że może odebrać towar, ale z odroczonym terminem płatności, gdyż wstawia towar do sieci sklepów i są zatory w płatnościach ze sklepów. Za następne faktury płatność dokonywana była przelewem, na co wyraził zgodę pokrzywdzony, przy czym początkowo bez zwłoki, potem zaczęły się opóźnienia. Np.za towar z faktury dnia 02.02.06r. pieniądze wpłynęły 16.02.06r., następne 15.02., 22.02., 23.02., 27.02.2006r.. Bywało też tak, że kierowcy przywozili gotówkę, bądź M. K. jechał z nimi do bankomatu i wypłacał pieniądze, które dawał oskarżonemu bądź W. N..

Gdy pojawiły się pierwsze problemy z płynnością finansową z firmy litewskiej K. Ł. (1) poprosił W. N. (1) o wydłużenie terminu płatności do miesiąca. Zarówno oskarżony, jak i sam L. zapewniali W. N., że pieniądze wpłyną.

Później, gdy większość płatności opóźniała się, oskarżony zwracał uwagę pokrzywdzonemu, aby ten jednak wstrzymał się z wysyłaniem towaru do czasu nadejścia pieniędzy, mówił, że pieniądze z Litwy nie spływają, albo, że w tak małej ilości, że wystarczają na bieżące płatności firmy. Kiedy następnie wpływały pieniądze L. mówił oskarżonemu, w której kolejności ma regulować należności. Kiedy W. N. oznajmił L., że jak nie dostanie zapłaty, to wstrzymuje dostawy, L. argumentował, iż jak nie będzie dostaw to będzie płacił kary za niewywiązanie się z umowy i wtedy pieniędzy będzie jeszcze mniej. Wówczas W. N. wysłał jeszcze kilka transportów. Obroty spółki (...) spadły drastycznie.

Towar był wysyłany w kolejnych dniach tj. po 21.02.06r. codziennie po kilka transportów, bądź co kilka dni do 03.05.06r. Należności wpływały następnie w dniach -22.02., 23.02., 27.02., 01.03., 07.03., 08.03., 20.04., 24.09., 25.09.2006r. w różnych wysokościach łącznie powyżej 300 000 zł.

Kiedy na początku kwietnia 2006r. pieniądze nie wpływały, albo wpływały w mniejszych ilościach, niż wartość wysłanego towaru, W. N. oświadczył, iż nie będzie wydawał więcej towaru.

Wówczas L. kazał oskarżonemu poszukać innych dostawców, a także przenieść siedzibę z posesji W. N.. Oskarżony zaczął szukać innych dostawców i rozpoczął skupowanie owoców od innych rolników. Gdy dowiedział się o tym W. N. zadzwonił do L. z pretensją, wtedy L. kazał oskarżonemu kupić jeszcze kilka partii owoców od W. N. i zapłacić, oskarżony zapłacił wówczas gotówką.

L. dał oskarżonemu pieniądze na urządzenie biura spółki na posesji rodziny K. w B., (podpisano umowę najmu (...).07.2006r.), kazał szukać nowych dostawców także warzyw, po 3 maja 2006r. spółka opuściła posesję W. N..

W. N. (1) upominał się o swoje należności, rozmawiał z K. Ł. (1) oraz z R. D., którzy zapewniali, że otrzyma on należności. K. Ł. (1) obiecywał, że jak firma dostanie kredyt, to zaległe należności zostaną uregulowane. Spółka korzystała z 2 kredytów obrotowych zaciągniętych w 2006r., o trzeci starał się oskarżony z polecenia L. w czerwcu 2006r., sądził, że z tego właśnie kredytu spółka spłaci zaległości V., spółka nie otrzymała kredytu, L. oskarżył K. Ł. (1) o działanie na jego szkodę przy załatwianiu tego kredytu.

Pomimo zapewnień, należności N. nie zostały w całości uregulowane.

Jeszcze w kwietniu 2006r. W. N. (1) upominał się o swoje należności u oskarżonego z tytułu handlu z (...) spółką z o.o. Wg wyliczeń W. N. dług spółki (...) został spłacony prawie w całości płatnościami V., do spłacenia pozostała należność z 3 faktur z dnia 19.01. nr 31/06(spłacona w części 16.01.2006r.), z dnia 19.01. nr 33/06, z dnia 22.01. nr 36/06 i z dnia 24.01.2006r. nr 37/06. (t.II sąd. k.158, t.IX sąd. k.10461-10461v). Oskarżony w tej kwestii kazał mu kontaktować się ze wspólnikiem S. S., który proponował wykupienie należności przez firmę windykacyjną za 50% wartości. W. N. (1) nie wyraził zgody na taką formę uregulowania należności. W. N. skierował do (...) Sp. z o.o. wezwania do zapłaty całej należności w wysokości 52 961,32 zł, a następnie w dniu 4 maja 2006r. złożył pozew przeciwko (...) Sp. z o.o. domagając się zapłaty należności za niezapłacone 4 faktury z dnia 19.01., 22.01., 24.01.2006r. kwity 52 961,32 zł. Uzyskał tytuł wykonawczy (sygn.akt V GC 139/06 ) , jednakże egzekucja okazała się bezskuteczna.

W Sądzie Rejonowym w Skierniewicach pokrzywdzony W. N. (1), do pozwu z dnia 04.05.2006r., złożył 4 faktury VAT sprzedaży wystawione przez E. i W. N. (1) prowadzących (...) w B. niezawierające podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktur ze strony B. oraz 4 dokumenty Wz z adnotacjami (...), niezawierające pieczęci firmowej B. spółki, i tylko w 1 przypadku z nieczytelnym podpisem osoby, która towar odebrała. Następnie, uzupełniono ten brak ( w formie uzupełnienia pozwu z dnia 24.05.2006r.) tymi samymi dowodami Wz i fakturami już z podpisami M. K. (1). W. N. (1) zwrócił się do oskarżonego, aby ten wystawił oświadczenie, że M. K. (1) miał prawo faktury wystawiać, wówczas oskarżony złożył zawiadomienie o przestępstwie fałszerstwa. Postępowanie karne o sfałszowanie faktur zostało umorzone po ustaleniu, iż M. K. (1) podpisał się na oryginałach faktur rzeczywiście po ich wystawieniu, jednakże nie można było wykluczyć, iż zrobił to tuż po ich wystawieniu, a nie po złożeniu pozwu przez W. N.-wówczas bezprawnie (sygn Ds 2633/06).

W sprzeciwie do nakazu zapłaty sygn.akt V GC 139/06 spółka (...) zakwestionowała transakcje między N. a B. udokumentowane ww przedstawionych fakturach bez podpisu. Spółka uznała dług jedynie w zakresie pierwszej faktury z dnia 19.01.2006r. nr 31/06 (Wz podpisany przez W. W. i M. K.) w kwocie 17 393,46 zł.

Pismem z dnia 8 maja 2006 roku skierowanym do E. i W. N. (1) pełnomocnik firmy (...) Sp. z o.o. radca prawny S. S. (3) w imieniu spółki uznał zobowiązanie w kwocie 17.393,46 zł i oświadczył, że kwota ta zostanie uregulowana do dnia 30 czerwca 2006 roku.

Towar w postaci owoców i warzyw tego samego asortymentu i ilości widnieje na fakturach sprzedaży między (...) sp. z o.o. a L. (I.) (wcześniejszych) oraz tych spornych między N. a B., przy czym z dokumentów CMR załączonych do faktur B. (dat) wynika, iż najpierw B. sprzedała towar do L. i wysłała na Litwę, a następnie kupiła tę samą ilość tego samego owocu od N.. Na fakturach widnieje podpis M. K..

Następnie W. N. (1) uzgodnił z L., iż z pominięciem spółki (...), celem zminimalizowania kosztów, będzie handlował z L., dostawy miały być opłacone na bieżąco przelewem, nadto L. miał uregulować zaległości. W. N. (1) wysłał na Litwe około 10 samochodów z towarem, otrzymał zapłatę za bieżące transporty przelewem, nie wpłynęły jednak pieniądze za zaległe transakcje. L. tłumaczył się, że jest w trakcie załatwiania kredytu z Ł., i jak kredyt zostanie uruchomiony to należność zostanie spłacona. Jesienią 2007r. W. N. (1) zakupił z firmy (...) jabłka przemysłowe 3 transporty, za 2 transporty zapłacił, za 3 - nie, zaliczając zapłatę na poczet jego należności z firmy (...).

Na początku lipca 2006r. L. przekazał oskarżonemu część swoich udziałów w spółce w wysokości 30% na poczet wynagrodzenia, została zawarta przed notariuszem pozorna umowa sprzedaży tych udziałów. Tego faktu nie zgłoszono jednak do do KRS-u, oskarżony odmówił bowiem podpisania zobowiązania o odpowiedzialności materialnej za nieprawidłowości w firmie, już wówczas księgowa i L. zarzucali oskarżonemu zawyżanie kosztów firmy, oskarżonemu zaprzestano wypłacać wynagrodzenie. W dniu 15 grudnia 2006 roku K. Ł. (1) odsprzedał R. D. 30 udziałów w spółce (...) na polecenie L.. Po tym, oskarżony nadal pracował w firmie. Zajmował się organizacją handlu owocami na terenie, który doskonale znał. Poza tym zobowiązany był do zajmowania się sprawami pracowniczymi.

Spółka (...) miała siedzibę w J. koło W., ul. (...)., od 04.11.2005r. - w S.. Następnie siedzibę nieformalnie przeniesiono do B., gdzie działała na posesji W. N. (1), wówczas korzystano z jego magazynów podczas z nim współpracy.

Kiedy zakończyła się współpraca z W. N. (1), od maja 2006r. korzystano z magazynów (...) z W., przez około 2 miesiące, skupowano od niego owoce/warzywa oraz od okolicznych sadowników i wysyłając na Litwe, płacąc gotówką i przelewem.

Następnie wynajęto od A. K. (2) lokal na ulicy (...). Umowę najmu podpisał K. Ł. (1) w imieniu Spółki (...) w dniu 1 lipca 2006 roku. W tym samym miejscu mieściła się siedziba firmy należącej wyłącznie do K. Ł. (1) (...). Umowę najmu rozwiązano z dniem 8 sierpnia 2006 roku z powodu nie uiszczenia przez najemcę opłat związanych z najmem. W tym czasie oskarżony wraz z M. K. (1) skupował owoce od rolników z S., oskarżony podjął swoją działalność (...), gdzie zaczął pracować M. K. (1).

Następnie przeniesiono siedzibę firmy do R. na ul. (...) maja, po zlikwidowaniu biura spółki na posesji rodziny K. w okresie sierpień-wrzesień 2006r. W tym czasie L. nie miał kontaktu z N.. W R. siedziba spółki mieściła się do 09.09.2006r., skąd przeniesiono ją ponownie do W. na al. (...) w budynku E. (umowa najmu z dnia 18.09.2006r.).

W dniu 20 lipca 2006r., z inicjatywy oskarżonego, zostało podpisane oświadczenie, w którym K. Ł. (1) jak również L. jako wiceprezes (...) Spółki z o.o. zobowiązali się do spłaty zadłużenia wobec firmy (...) wraz z należnymi odsetkami do dnia zapłaty. Uznano dług do wysokości 587.044,13 zł oraz wskazano w jakich terminach zaplanowano spłatę należności. Podczas spotkania L. nie informował W. N. (1) o tym, że ma jakiekolwiek podejrzenia wobec oskarżonego, że podejrzewa oskarżonego o zabór z kont V. pieniędzy przeznaczonych dla rolników-dostawców, co utrzymywał po wszczęciu śledztwa.

Od listopada 2006r. oskarżony przestał faktycznie pracować w spółce (...), wysłał wypowiedzenie umowy o pracę w styczniu 2007r. na adres spółki wynikający z rejestru, które nie zostało odebrane. Wyrokiem z dnia 12.03.2009r. sygn.akt XXIP 257/08 Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz oskarżonego od V. spółki kwotę 77 183, 13 zł zaległego wynagrodzenia . Nadto, wyrokiem z dnia 02.10.2014r. sygn.akt XX GC 1092/12 Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz oskarżonego od L. i jego ojca kwotę 122 113,19 zł.

Spółka (...) Sp. z o.o. nie uregulowała należności wobec N., dlatego też W. N. (1) wystąpił z pozwem przeciwko tej firmie do Sądu Rejonowego w Skierniewicach o zapłatę kwoty 92.918,53 zł. W dniu 5 kwietnia 2007 roku wydano nakaz zapłaty, sygn akt VGNc 176/07.(dotyczy 6 faktur z dnia 18.02., 21.02., 23.02.2006r.), wszczęto postępowanie egzekucyjne. Kolejny pozew W. N. (3) złożył przeciwko (...) spółka z o.o. w postepowaniu nakazowym w dniu 19 grudnia 2007r. na kwotę 469 875, 80 zł z odsetkami za zakupione towary w okresie 24.02.-03.05.2006r. (faktury od 4 marca do 18 maja 2006r.). Wydany został nakaz zapłaty przez SO w Łodzi sygn.akt XGNc 432/07 w dniu 31.12.2007r., egzekucja umorzona.

K. Ł. (1) dokonywał jeszcze wpłat na rzecz W. N. (1), na poczet zaległych należności firmy (...) Sp. z o.o. tj. 01.06.2006r. w kwocie 10 000 zł, 22.06.2006r. w kwocie 20 000 zł. (KW) oraz w kwocie 4 000 złotych dnia 26.09.2006r.(k.11513 t.XV sąd.), W. N. dnia 10 lutego 2006r. odebrał 15 000zł zapłaty za towar w dniu 10.02.2006r. spółce (...) (pokwitowanie t..XIX sąd.k 2184).

Zaległości w płatnościach wyniosły 562.794,33 zł wg obliczeń pokrzywdzonego W. N..

Wg obliczeń biegłego zs rachunkowości, na podstawie dostępnej dokumentacji księgowej, zobowiązania spółki (...) wobec wierzyciela N. na dzień 30.06.2007r. wyniosły 715 587,21 zł.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie sygn.akt XX GC 155/11/ zasądzono na rzecz W. N. od L. i jego ojca solidarnie kwotę 970 160,84 zł -pismo ojca L. do sprawy t.XII sąd. k 10931-10941

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Skierniewicach sygn.akt V GC 185/11 z dnia 21.09.2011r. zasądzono na rzecz W. N. od K. Ł. (1) kwotę 97 659,56 zł tytułem zapłaty, wyrok jest prawomocny.

Dnia 24.08.2006r. w pisemnym oświadczeniu dla spółki (...) oskarżony przyznał, że wszystkie należności jakie ciążyły na ww spółce wobec (...) spółki z o.o. zostały w miesiącu lutym 2006r. uregulowane.

zeznania świadka W. N. (1)

(dotyczy wszystkich faktów z ppkt.2)

t. III k. 323-324, t. VI k. 892-893, t. XI k. 1876-1877,t.XIII k 2511-2513, (...)- (...), 2520- (...), t.XIV k.2524-2525,

tomy sądowe:

t. II k.156v-158v, t.IX k. 10460v-10463, t.X k.10480v, t.XIII k.11 097, t.XVI sąd. k 11734-11743, 11761-11762

zeznania świadka M. K. (1)

(dotyczy wszystkich faktów z ppkt.2)

t. II k.363-364, t.XI sąd. k.10694-10695, t.XVI sąd. k.11709-11715

wyjaśnienia oskarżonego

(dotyczy wszystkich faktów z ppkt.2)

t.II k. 400v-401, t.XIII k 2517-2521,t.II sąd. k 75v-76, t.IV sąd. k552-556, t.XV sąd.k.11405, k.11427-11429- (...), k.11568-11569, t.sąd. XVI k.11593- (...),11.612- (...), (...)- (...), (...)

zeznanie świadka W. P. (1)

t.XI k. 2040-2041, t.sąd. IV k.415-416, t.sąd. X k.10625, ujawnione k.11890-11891 t.XVII sąd.

zeznanie R. D.

(dotyczy wszystkich faktów z ppkt.2)

kserokopie dokumentów kp za kwiecień 2006r. i 03.05.2006r. oraz polecenia przelewów, faktury (N. a V., N. a B.)

kserokopia pełnomocnictwa t. VI k. 930

oświadczenie t.VI k 933

oświadczenie oskarżonego z 24.08.2006r.

t.V k 777

zestawienie kopii faktur załączone do akt przez W. N. oraz fotokopie zdublowanych WZ z k 11706 t.XVI sąd.- t.VI k.896-901

t.XI k.. (...)- (...)

t.XVI sąd. k 11706

załącznik nr 7 analizy kryminalnej sporządzonej w sprawie 1 Ds.620/09 dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej (w zakresie rachunku firmy (...)) - t.IV sąd. k 580-601

opinia biegłego A. C. sporządzona w sprawie 1 Ds.620/09 dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej – t.V k 604-680

-dokumenty dot.V.( odpis pełny z KRS, Regon, zaświadczenie)

-t. I k. 192-194, t. III k. 455- 460, 496,

t. VI k.902-904v,

t. III k. 453, 484 ,

akt notarialny i uchwała wspólników z aneksem –

t. III k. 491-492, t. III k. 461-462

kopia umowy najmu, kopia rozwiązania umowy najmu oraz aneksu

-t. I. k. 107, t. III k. 448-452,

t. I k. 112,
t. III k. 461-462,

kopia pełnomocnictwa

- t. VI k. 930, 980, t. II k. 381

umowa o pracę M. K. i rozwiązanie umowy

-t. I k 114, 110

wyjaśnienia i zeznania świadka R. D.

-tom III k.476, 482-483, t.XIV k. 2581, t.XV k.2852, sądowe t.IV k.511-518, t.XIII k. 11095-11098, t.XVII . k 11911-11918

Wyjaśnienia oskarżonego

-t.II k.400-402v, t.XV k.2850-2852, t.II sąd. k 75v-76, t.IV sąd. k552-556, t.sąd.XII k 10912v, t.XV k.11432-11433, 11564-11566, t.XVIsąd. k. 11611, 11616-11620,11628-11632, 11641, 11646,

zeznanie świadka K. C. (1) -

t.XIV k.2627-2628,

ujawnione na rozprawie t.XIX k.12273v

nakazy zapłaty i dokumenty znajdujące sie w aktach załączonych tj. SR Skierniewice V GNc 176/07, SO Łódź X GNc 432/07 oraz odpisy orzeczeń

- t. VI k. 931-1158, t. XII k.2118-2144, t.II sąd. k 87-95

odpis wyroku XXI P 257/08 , informacja z ZUS

-t.sąd.IV k 544, 543

odpis wyroku XX GC 1092/12

-

t.sąd XII k.10867

odpis wyroku V GC 185/11

-t.XVI sąd. k 11726

kopia pokwitowania W. N. -

t..XIX sąd.k 2184

opinia biegłego L. S.

-t.XI k 2099-2114

t.XIV k.2524-2525,

sądowe t.IV k.511-518, t.XIII k. 11095-11098, t.XVII k.11910, t.XVII k 11911-11918

t.VI k 907- 929, 935-1129

t. VI k. 930

3. W biurze V. w B. na posesji K. pracował oskarżony, pracownicy-T. M. (2) (na umowe o prace z dnia 19.04.2006r. zawartą z oskarżonym, pracował do 15.10.2006r., z przerwą podczas której założył swoją firmę oraz z przerwą od 1 do 12 sierpnia 2006r. kiedy to zatrudniony został w (...)), A. L., J. J. (2). T. G. (1) pracowała przez maj-czerwiec, porządkowała dokumenty, które wysyłała do biura w S.. Biuro w B. było ogólnodostępne, pomieszczenie nie było zamykane, nieograniczona ilość osób miała dostęp do znajdujących się tam dokumentów. Oskarżony nie przebywał codziennie w biurze, zdarzało się, że. wyjeżdżał do K., czy dłużej np.latem na pielgrzymkę.

Z reguły L. dzwonił lub przyjeżdżał zlecając oskarżonemu lub M. K. (1) zakup towaru określonego asortymentu i ilości. M. K. (1) zajmował się zakupem towaru od rolników, podobnie A. P. (1). M. K. (1) był upoważniony do odbioru towaru od firmy (...) i podpisywania faktur od dnia 01.02.2006r. Na rzecz V. pracowało jeszcze kilkanaście osób na umowę o dzieło.

T. M. (2) w biurze wypisywał faktury RR dla rolników dostarczających towar na podstawie danych zapisanych na kartkach, w zeszytach przedstawianych mu przez oskarżonego i M. K. (1). Wypisywał też w kwietniu i maju 2006r., na polecenie oskarżonego, delegacje na siebie, na M. K. (1) i W. P. (1), pieniędzy z delegacji nie pobierał. Wypisywaniem faktur RR zajmowała się też A. L. i T. G. (1). L. często zostawiał w biurze oskarżonemu plik podpisanych przez siebie in blanco dokumentów, gdyż nie zawsze przebywał w Polsce. Oskarżony często zostawiał w biurze pliki faktur RR podpisanych przez siebie in blanco, które potem były uzupełniane o dane rolników (np. nazwiska spisywane z innych RR-ek), ilość towaru (w części zapisany w zeszytach), czasem wpisywali dane do faktur zupełnie wymyślone. W biurze dostępne też były pieczątki spółek (...). A. P. (1) również zajmował się szukaniem dostawców i skupem towaru, przywożąc do biura w B. pliki faktur RR z niewypisanymi danymi, które były uzupełniane przez T. M. (2), rozpisywane na poszczególnych rolników, przy czym nazwiska spisywane były z innych RR-ek, ilość towaru z zapisek w zeszytach, bądź wpisywano dane zupełnie wymyślone. A. P. (1) od oskarżonego dostawał pieniądze na KP, kupował za nie towar od rolników. T. M. (2) wypisywał także faktury VAT sprzedaży towaru do L.. Z czasem faktury te zaczęły być przerabiane.

Od przełomu marca/kwietnia, gdy dług wobec N. rósł, L. zadecydował, aby zwolnić pracowników V., których przyjął oskarżony (J. J. (2)), nakazał także oskarżonemu zmienić umowy o pracę poprzez obniżenie wynagrodzenia. Od czerwca/lipca 2006r., na polecenie L., który po zapoznaniu sie z informacjami w zakresie obrotu, przysyłał na początku kolejnego miesiąca faks z zestawieniem z danymi dotyczącymi ilości i towaru, tworzono do tych zestawień fikcyjne dokumenty. Wypisywano nowe faktury VAT, RR, dokument graniczny, Wz oraz Kp, te dokumenty następnie były odsyłane na Litwę, tak, aby towar sprzedany zgadzał się z towarem kupionym, przy czym prawdziwa cena sprzedaży (a więc i zysk) została ukryta.

Na polecenie oskarżonego, bądź L., T. M. (2) z pomocą T. G. (1), A. L. najpierw przerabiali faktury sprzedaży towaru na Litwę (np. z 1,30 zł na 90gr), potem przerabiali fakturę RR (np. cenę np.60gr zamiast 1 zł zapłaconej rolnikowi gotówką), tak, by uzyskać dobrą marżę dla V..

W związku z tym koniecznym było także uzupełnienie stanu magazynu elektronicznego, dlatego też, na polecenie oskarżonego, T. M. (2) wprowadzał dane do programu komputerowego WF-Mag, wprowadzając dane od stycznia 2006r., wypisując i dopisując brakujące faktury RR.

D. ksiegowe były wysyłane do biura rachunkowego w S. A. S.. Księgowano tylko to, co zostało uzgodnione z L., w tym dokumenty przerobione. Dokumentacja nierzetelna doprowadziła jednak do tego,że spółka nie ubiegała się o odliczenie podatku VAT w większej wysokości.

W efekcie księgowane faktury nie odzwierciedlały rzeczywistej działalności i stanu finansowego firmy, wypracowanego zysku. Prawdopodobnym jest, iż w spółce (...) prowadzona była więcej niż jedna ewidencja księgowa. dot.deklaracji VAT. Dowody księgowe nie są rzetelne, tj nie są zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, zawierają błędy rachunkowe, zamazywania, przeróbki, zapisy w księgach rachunkowych nie są więc wiarygodne. Nieprawidłowości w wystawianiu faktur Vat -RR oraz nieprowadzenie ich ewidencji księgowej sugerują, iż rolnicy ryczałtowi nie znali treści faktur ani też kwot, których mogliby żądać od spółki.

(...) w zakresie podrabiania dokumentacji, nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej w spółce (...) zostały wyłączone ze śledztwa sprawy niniejszej, w tym przeciwko księgowej A. S.., sygn akt 1 Ds 476/10, poprzednia -1Ds 620/09. W sprawie VII K 469/10 SR w Suwałkach A. S. została uznana za winną czynu z art.77 ustawy o rachunkowości , postępowanie karne zostało warunkowo umorzone.

Za czyn z art.270 §1 kk w zw. z art.12 kk T. M. (2) został skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 maja 2008r. w sprawie XVII K 15/08 , tym samym wyrokiem został skazany L. za czyn z art.271 §1 kk i art.273 kk w zw. z art.11 §2 kk w zw. z art.12 kk.

Pieniądze do spółki (...) były przelewane ze spółki (...), po tym jak towar został dostarczony na Litwe, zdarzało się, że L. dokonywał przedpłaty. Analiza dostępnych materiałów finansowych wykazała, iż firma (...) dokonała wpłat na konta spółki (...) w 2006r. na łączną kwotę 3 743 363,32 zł.

Spółka (...) posiadała przynajmniej 15 różnych rachunków bankowych, pomiędzy którymi dokonywano przelewów na różne kwoty, przy czym z uwagi na braki w dokumentacji bankowej (brak nazwy, brak nr konta) nie dało się precyzyjnie określić, na jakie konta dokonywano niektórych przelewów. Oprócz przelewów pomiędzy rachunkami i transakcji osobowych dokonywane były transakcje kartami płatniczymi.

Podczas pobytu L. w Polsce przekazywał on w gotówce pieniądze K. Ł. (1), który nie wiedział, czy były to pieniądze firmy litewskiej, firmy (...), czy też prywatne L., czasem wypisywał na nie KP czasem nie, dwukrotnie L. pieniądze otrzymał w gotówce z firmy (...) bez pokwitowania w łącznej wysokości około 1 500 zł.

Dostęp do kont V. miał, oprócz oskarżonego, także A. P. (1) (od sierpnia 2006r.)

Karty do bankomatu z konta firmy (...) były dostępne również dla M. K. (1), który miał od L. upoważnienia do odbioru towarów i wystawiania faktur, on też szukał dostawców, wypłacał i zawoził rolnikom pieniądze. Te obowiązki pod koniec grudnia 2006r. przejął A. P. (1), który pomagał w prowadzeniu firmy, szukał dostawców, organizował załadunek, wysyłkę, wypłacał pieniądze dla rolników, wystawiał faktury. Kierowcy litewscy przyjeżdżający po towar także dysponowali kartą bankomatową przekazaną przez L., wypłacali pieniądze z konta w różnych miastach P. i płacili za owoce gotówką, która przekazywali np M. K. (1), czy oskarżonemu, czy -na początku współpracy-W. N. (1).

Często T. M. (2) po otrzymaniu gotówki od oskarżonego wpłacał pieniądze na konto A. P. (1) i M. K. (1).

Na dzień 20.09.2006r. na koncie V. w (...) saldo pokazywało debet w wysokości 997 738,96 zł. Niedobór ten, na dzień 31.12.2006r. wynoszący 937 792,59 zł, przeksięgowano na konto osobiste oskarżonego, na który utworzono odpis aktualizacyjny (rezerwę) w ciężar kosztów.

Na dzień 31.12.2006r. nie rozliczone zostały pobrane przez A. P. (1) zaliczki na zakup towaru w kwocie 881 993,44 zł , pomimo tego A. P. (1) pobierał dalsze zaliczki od 01.01.2007r. do 30.06.2007r., nadto do biura nie dostarczał dokumentów dokonanego przez niego zakupu towaru.

Nierzetelność ksiąg rachunkowych spółki powoduje niemożność odniesienia się do zadłużenia przypisanego oskarżonemu , także A. P., i rzetelności dokumentów, z których ona wynika, nadto ustalenia, czy ten niedobór w ogóle istnieje , a jeżeli tak to w jakiej wysokości.

A. P. (1) po zakończeniu pracy w V. stał się współudziałowcem (...) sp. z o.o., wraz z żoną L.. Spółka ta skupowała wielkie ilości towarów od okolicznych rolników i wysyłała na Litwę. Należności dla rolników nie były uiszczane, L. i jego żona zerwali kontakt z A. P. (1).

K. Ł. (1) pracując dla V. znajdował się pod wpływem R. D.. Wykonywał jego polecenia, także te związane z podziałem pieniędzy za dostarczony towar. R. D. (1) nakazał K. Ł. (1) regulowanie należności innych dostawców, a nie zapłatę W. N. (1), który był jego największym dostawcą. L. zakazał oskarżonemu regulować zadłużenie według swego uznania.

Poza N.-P. spółka handlowała w tym samym czasie także z firmami (...), B., A., U., H., D., R., (...), G., A., C.,J., T., P., D., Wiatr, Kolor, M., Praktiker, (...) SA, czy kilkoma indywidualnymi rolnikami, w tym S. B. (1), J. K. (2), M. S. (2), K. K. (2), M. M. (3), W. P. (1).

Oskarżony nie miał, w swoim zakresie obowiązków, odpowiedzialności materialnej za kasę firmy.

Oskarżony także na zlecenie L., który kazał mu znaleźć dodatkowe pieniądze na obrót w firmie, zaangażował się w sierpniu 2006r. w procedurę factoringu, została zawarta umowa factoringu miedzy V. a firmą 4 (...) spółka z o.o. w B.. Część płodów rolnych sprzedawano poprzez różne firmy z K., K., aby ostatecznie towar trafiał do firmy (...) z firmy (...), przy czym dokumentacja księgowa była przekazywana z firmy do firmy. Jednak umowa factoringu nie przyniosła spodziewanych zysków i L. wypowiedział umowę. Z analizy przelewów na rachunkach V. wynika, iż z tytułu umowy factoringu dokonywano przelewów na ww spółkę w sierpniu 2006r. oraz wrześniu i listopadzie 2006r.

wyjaśnienia oskarżonego

t.II k. 400v-405,

t.XIV k.2575, k.2580-2581, t.XV k.2850-2852, sądowe t.V k.702-708, t.XV k.11429-11433, 11 498v- (...)- (...), (...)- (...), t.XVI k. 11616-11620,

(...)- (...),

zeznania świadka R. D.

t.XIV K.2580, t.XV k.2851, sądowe t.IV k.511-518, t.XII k. 11095-11098, t.XVII . k 11911-11918

zeznania/wyjaśnienia świadka T. M. (2)

t. II k.305-307, t.III k. 522-523, 578- 578v, t.IV k.591-592, 595-596, t.XV k.2843, sądowe t.XVI sąd. k.11751-11760

kopia umowy o prace i dokumentów pracowniczych T. M.

t III k 526-534

wyciąg z konta (...),

historia rachunków

t II k.372

t.VII k.1404-1443

t.VIII k.1618-1639

zestawienie wpłat U. L. do V. za okresy 12.01.-31.01., 01.02.-27.02., 02.03.-29.03., 01.04.-24.04., 02.05.-09.05., od 02.06.do 28.09.2006r.

t.V k.778-787

saldo rachunku z banku (...) spółki (...) za okres 01.01.-30.09.2006r. (wypłaty, ,płatności kartą)

t. V k.788-868

umowa o pracę M. K. z 01.02.2006r.

t.I k.114

upoważnienie dla M. K.

t.VI k 894

dokumentacja z banku (...) -karta wzorów podpisów pełnomocników -.A. P. od 10.08.2006r., oskarżonego od 29.06.2006r.

t.VII k.1180 -1181, 1184-

dokumentacja z banku (...) - wyciąg z rachunku bankowego (tu wpłaty z L.)

t.VII k.1188-1274

wydruk z bazy danych transakcji Min. Finansów

t.X k.1851b

zeznanie świadka A. P. (1)

t. XII k.2169-2172,

t. VI sąd. k.925-927, t.X sąd. k. 10622v-10623, t.XVII sąd. k.11822-11825

pismo ZUS

t.XIII k.2466, t.XV k.2844

zeznania świadka A. S.

t.XV k.2847-2849, t. IVsąd. k. 399v-401v, t.sąd. XI k. 10682- (...),

ujawnione t.XVII sąd. k.11782

zeznania świadków M. S. (2), S. B. (1), M. B. (1)

t.XV k.2954-2955, k.2928, k.2873-2874,

sądowe t.IV k.431-432, t.X k.10 623-10 624, ujawnione na k.11896-11897 t.XVII sąd. oraz k 11978v-11979 tom XVIII sąd.

zeznania świadka M. K. (1)

t.II k. 362-363, sądowe t.II k.126v-130v, t.XI k.10694-10695, t.XVI sąd. k.11709-11715

zeznanie świadka T. G. vel G.

t.II k.318-321, t.XI k.1878-1888v, t.IV sąd. k. 414v-415, t.XI sąd. k. 10 658- (...), t.XVII sąd. k.11811-11813

wyrok VII K 469/10

t.VI sąd. k.964

wyrok XVII K 15/08

t.I k.3194- (...)

zestawienie sald i obrotów V. za lata 2006-2007

tom III sąd. w całości

zestawienie sald i obrotów (załącznik nr 22 do opinii biegłego L. S.)

t.XI k. 2074-2115

zapisy na koncie A. P.

(załącznik nr 18 do opinii biegłego L. S.)

t.XI k.074-2115

analiza kryminalna dot

rachunków spółki (...) sporządzona w sprawie 1Ds 620/09 dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej

t.IV sąd. k 557-601

opinia biegłego A. C. sporządzonej w sprawie 1 Ds.620/09 dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej

t.V sąd.k 604-680

opinia biegłej H. W. sporządzona do sprawy 1 Ds 476/10 (uprzednia 1 Ds 620/09) dot. nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej spółki (...) za 200r6r.

t.V sąd. k 775-855

postanowienie o wyłączeniu

t.XVI k 3025-3032

4. Oskarżony K. Ł. (1) nie posiada majątku, od 01.12.2007r prowadził własną działalność gospodarczą Usługi (...) ze średnim dochodem miesięcznym około 1 000zł, nie posiadał zaległości finansowych, zamieszkuje z siostrą, z którą prowadzi gospodarstwo domowe. Legitymuje się wyższym wykształceniem prawniczym. Po zakończeniu działalności w spółce (...) oraz (...) ocenia swoje zadłużenie na około 300 000 zł. W chwili popełnienia przypisanych czynów nie był karany.

dane i wyjaśnienia oskarżonego, oświadczenie

tom V sąd.k.722, 727, tom XV sąd. k.11552, t.XVIII sąd. k.11982-11983

pismo US

t.XII k. 2279

karta karna

t.XVII sąd. karta karna

inf. z systemu teleinformatycznego Ministra dot.dochodów oskarżonego w 2014r.

t.XIII sąd. k. 11120

1.1.5.

K. Ł. (1)

punkt V wyroku (zarzut z pkt.5 ) , który nie został oskarżonemu przypisany

W okresie od kwietnia 2006 roku do maja 2006 roku w miejscowości B. woj, (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako przedstawiciel firmy (...)” wprowadził w błąd J. K. (2) co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne, wyłudzając towar w postaci jabłek na kwotę 3.350 zł na szkodę w/w osoby,

tj. czyn z art. 286 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Od wczesnej wiosny 2005 roku J. K. (2) współpracował z firmą (...) Spółka z o.o. dostarczając jabłka. Ogółem wiosną 2005 roku J. K. (2) sprzedał L. 15 ton jabłek w kilku dostawach. Przez kolejne kilka miesięcy nie sprzedawał. Pod koniec 2005 roku K. Ł. (1),

za pośrednictwem M. K. (1), zaproponował J. K. (2) dalszą współpracę, na którą ten przystał. Jabłka zawożone były na posesję N., były sprzedawane W. N. (1) i wysyłane na Litwę za pośrednictwem JagnaPol. Za owoce płacił W. N. (1), członek jego rodziny -M. K. (1). Od stycznia 2006 roku jabłka od J. K. (2) odbierał M. K. (1).

Następnie, jabłka kupował oskarżony K. Ł. (1) jako przedstawiciel firmy (...), płacił za nie oskarżony, czasem też M. K. (1). Firma (...) po zakończonej współpracy z W. N. (1), który odmówił wydawania towaru bez gotówki, przeniosła się na posesję J. K. (2) do W., gdzie skupowała od niego i okolicznych rolników owoce i warzywa. Początkowo płatność odbywała się gotówką, następnie terminy płatności były wydłużane od kilku dni do kilku miesięcy.

Często też dzwonił do niego K. Ł. (1), aby uzgodnić odbiór owoców. Ustalana była data odbioru, ilość oraz cena owoców. W sytuacji gdy płatność następowała gotówką to J. K. (2) nie otrzymywał żadnej faktury ani pokwitowania, faktura była wystawiana , gdy płacono przelewem. On też nie wystawiał żadnych dokumentów. W kwietniu 2006 roku rozpoczęły się problemy z płatnościami. Płatności dokonywano z dużymi opóźnieniami. O zaległościach w płatnościach J. K. (2) rozmawiał z M. K. (1), z K. Ł. (1) nie było wówczas kontaktu. M. K. (1) mówił, że K. Ł. (1) ureguluje należności, ale chwilowo ma problemy z odbiorcami.

Nikt z firmy (...) nie negował zaległości wobec J. K. (2). J. K. (2) nie wytaczał powództwa cywilnego przeciwko ani przeciwko firmie (...), ani przeciwko K. Ł. (1). Pokrzywdzony nie posiadał żadnych dokumentów dotyczących transakcji. Wycenił swoją należność z tytułu zaległości na sumę 3350 złotych, którą skonsultował z M. K. (1) tuż przed jego przesłuchaniem w śledztwie. Pokrzywdzony nie był pewien, która firma związana z osobą K. Ł. (1) zalegała mu z płatnościami, nie kojarzył nazw tych firm, przestawił kopie Kw z dnia 26.04.2006r. na kwotę 4 260 zł podając, iż ostatni raz sprzedał jabłka w kwietniu 2006r. , i że pieniądze otrzymał ostatni raz gotówką w maju 2006r. od M. K. (1).

Analiza dostępnych materiałów finansowych wykazała, iż z rachunków firmy (...) dokonywano przelewów dla J. K. (2) w 2006r. dniach:

-22.02. kwota 12 484 zł

- 24.03. kwota 6 959,40zł

- 07.04. kwota 2 142 zł

- 19.04. kwota 10 000 zł

- 27.04. kwota 5 497,80 zł

- 05.05. kwota 3 000 zł

-13.05. kwota 10 000 zł

-18.05. kwota 2 000 zł.

zeznania świadka J. K. (2)

t. XIV k. 2586-2587v, 2588v, k. 2589, t. VII sąd. k.10 054-10 055, t.X sąd. k. 10482-10483, ujawnione k.11859 t.XVII sąd.

zeznania świadka M. K. (1)

t.II k.363, sądowe t.II k.126-140v, t.XI k.10694-10695, t.XVI k.11709-11714

zeznanie świadka W. P. (1)

t.XI k.2040-2041v, sądowe t.IV k.415v-416, t.XI k.10625, ujawnione na k.11890-11891 t.XVII sąd.

analiza kryminalna dot. rachunków spółki (...) sporządzona w sprawie 1Ds 620/09 dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej-załącznik nr 7 z k 580-601

t.IV sąd. k 557-601

kserokopia Kw

t.XIV k.2590

wyjaśnienia oskarżonego

t.XVI sąd. k 11610-11611, t.XVII sąd. k.11861

1.1.6.

K. Ł. (1)

punkt V wyroku (zarzut z pkt.7 ) , który nie został oskarżonemu przypisany

W okresie od września do października 2005 roku w miejscowości S. woj. (...), będąc współwłaścicielem firmy (...) Sp. z o.o. i wykonując czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uporczywie naruszał prawa zatrudnionej w w/w firmach (...) wynikające ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, odstępując od podpisania umów o pracę i odprowadzenia stosownych składek na ubezpieczenia społeczne,

tj. czyn z art. 218 § 1 k.k. i 219 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.J. J. (2) jest znajomą oskarżonego. Oskarżony na początku roku 2005 obiecał J. J. (2), że zostanie zatrudniona w jego firmie, wystawił oświadczenie, że po ukończeniu kursu z obsługi komputera J. J. (2) zostanie zatrudniona w (...) sp. z o.o. Miała pracować w bazie w S. po zakupie budynku. W tym czasie J. J. (2) była w ciąży. We wrześniu 2005 roku J. J. (2) zaczęła przyjeżdżać do S., gdzie pierwotnie w wynajętej nieruchomości mieściła się siedziba produkcyjna firmy (...) Sp. z o.o. To był początek organizacji firmy (...) Sp. z o.o., więc nie było tam zbyt dużo pracy, w pomieszczeniu nie było początkowo prądu, trwało sprzątanie, mycie hali, pokrzywdzona nie przyjeżdżała codziennie. Została podpisana mowa o prace, jednakże, po konsultacji ze wspólnikami, którzy nie zgodzili się na zatrudnienie J. J., oskarżony musiał się z tej propozycji wycofać. Upadła wówczas możliwość kupna wynajmowanej nieruchomości, zaistniały problemy z zwrotem poczynionych nakładów. Spółka z bazą musiała znaleźć inne miejsce. W październiku 2005r., kiedy to baza spółki przeniosła się na posesję N., K. Ł. (1) skontaktował się telefonicznie z J. J. (2) informując, iż nie może jej formalnie zatrudnić. Za okres czasu jaki przyjeżdżała do S. wypłacił jej zwrot kosztów podróży w kwocie 390 zł, na podstawie oświadczenia o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych za miesiąc VIII-IX 2005r.(znajdującym sie w czarnym skoroszycie załączonym do pudła z dowodami rzeczowymi nieopisanymi ). Za ten okres umowa nie została zgłoszona do ZUS. J. J. (2), zgodnie z obietnicą, została formalnie zatrudniona przez K. Ł. (1) od 15 lutego 2006 roku w firmie (...).

zeznanie J. J. (2)

t. I k. 142-143, t. XI k. 1979-1980,

t.sąd. II k.166v-167, t.X k. 10610v-10611; ujawnione na k.11896-11897 t.XVII sąd.

oświadczenie z firmy (...) sp. z o.o.

t. XI k. 1981

umowa o pracę, świadectwo pracy

t.I k 144, t. XI k. 1982, t.I k. 145

wyjaśnienia oskarżonego

t.XVI sąd. k 11609-11610, k. 11647, t.XVII sąd.k.11897 -11898, t.XVIII sąd. k. 12099

zeznania/wyjaśnienia świadka T. M. (2)

t.III k.596, t.XVI sąd. k.11751-111755

zeznanie świadka M. K.

t.sąd. II k 126v, t.XVI sąd. k.11712

1.1.7.

K. Ł. (1)

pkt. V wyroku (zarzut z pkt. 8), który nie został oskarżonemu przypisany

W okresie od czerwca 2006 roku do października 2006 roku w B. województwa (...) działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc właścicielem firmy (...) i wykonując czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uporczywie naruszał prawa zatrudnionych w w/w firmie pracowników wynikające ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, odstępując od podpisania umów o pracę i odprowadzenia stosownych składek na ubezpieczenia społeczne a w szczególności:

- w okresie od sierpnia do września 2006 roku Ł. S. (1)

- w okresie od 15 lipca 2006 roku do 16 sierpnia 2006 roku R. D. (2)

- w okresie od lipca do sierpnia 2006 roku K. W. (1)

- w okresie od czerwca 2006 do października 2006 A. K. (3)

tj. czyn z art. 218 § 1 k.k. i 219 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W okresie sierpnia i września 2006 roku kierowcą w firmie (...) był Ł. S. (1) . Otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 5 złotych za godzinę pracy, łącznie otrzymał około 1200 złotych. Pieniądze wypłacane były nieregularnie na konto lub gotówką po jednorazowo od 150 – 200 złotych, czasem 400 złotych. Ł. S. (1) samodzielnie obliczał przejechane kilometry i ilości zakupionego paliwa. Czas pracy Ł. S. (1) notował za niego jego wujek- T. S.. Ł. S. (1) jeździł do skupów po owoce oraz do przetwórni. Miał podpisaną przez siebie i oskarżonego umowę zlecenia z datą 24.08.2006r. ale jej nie otrzymał ani świadectwa pracy.

zeznania świadka Ł. S. (1)

t. I k. 129, 131-132, t. XI 1984-1986, t.sąd. X k. 10608v-10609v ujawnione k.11859 t.XVII sąd.

kopia umowy

t.XIX sąd.k 2206

pismo z Zus

t.XIX k.1222

2. R. D. (2) pracował jako kierowca w firmie (...) z siedzibą w B. od połowy lipca 2006 roku do 16 sierpnia 2006 roku (1 miesiąc). Umowa ustna z oskarżonym obejmowała wynagrodzenie w kwocie 5 złotych za godzinę. Kierowca zajmował się wyliczaniem swojego czasu pracy i na tej podstawie wypłacono mu wynagrodzenie. Nikt nigdy nie kontrolował go z faktycznie przepracowanego czasu pracy. K. Ł. (1) płacił mu nieregularnie, dawał po 50 – 100 złotych. R. D. (2) wystąpił do sądu pracy o świadectwo pracy. Nie zostało mu ono przyznane. Od połowy sierpnia została z nim podpisana umowa o pracę, składki na ZUS opłacane od 16.08.2006r.

zeznania świadka R. D. (2)

tom X k. 1848v-1849v,

t.XI k. 2584- 2855, sądowe t.VI k.897v-899, t.XI k.10777v-10778 ujawnione na k.11882 t.XVII

pismo z ZUS

t.XV k.2844t.XIX k.1222, t.XIX sąd.. (...), (...)

3. K. W. (1) w okresie od 15 lipca do sierpnia 2006 roku pracował jako kierowca, z polecenia M. K. (1). Miała to być praca na okres wakacji z wynagrodzeniem -5 złotych za godzinę. K. W. (1) pracował tyle godzin w ciągu dnia, ile to było konieczne. Jego zadaniem było ładowanie owoców ze skupów na samochód i przewożenie do innych miejsc, zgodnie z poleceniem K. Ł. (1). Podobnie jak pozostali kierowcy nie był on kontrolowany z przepracowanego czasu pracy. Godziny pracy i przejechane kilometry obliczał samodzielnie i na podstawie jego oświadczenia wypłacano mu wynagrodzenie. Miał podpisaną tylko przez siebie umowę zlecenia z datą 01.27.2006r. ale jej nie otrzymał ani świadectwa pracy.

zeznania świadka K. W. (1)

t. X k. 1844- (...),

sądowy t.IV k.428v-429, t.X k. 10483-10483v ujawnione k.11859 t.XVII sąd.

kopia umowy

t.XIX k.12205,

t.XIX sąd.. (...)

4. A. K. (3) w okresie od 24 lipca 2006r. do października 2006r. pracowała dla (...) spółka z o.o. K. Ł. (1) na podstawie umowy zawartej dnia 20.08.2006r., składki na ZUS opłacane od 21.08.2006r.

Wcześniej, pracowała w firmie (...) na umowie o dzieło, w B. u W. N. (1) , potem M. K. (1) , od lutego 2006r. Nie miała ściśle sprecyzowanych obowiązków. Pomagała księgowej T. G., która uczyła ją i wydawała jej polecenia. Przynosiła druki, układała dokumenty, woziła na skupy i ze skupów dokumenty WZ, czasami też na prośbę K. Ł. (1) - pieniądze. To K. Ł. (1) wypisywał kw, a A. K. (3) kwitowała odbiór pieniędzy. Potem przywoziła dokumenty do księgowej, wiedziała kto prowadził skupy, w zeszycie gromadziła dane ze skupów, informowała skupy ile mają zgromadzić towaru.

A. K. (3) nie zapłacono wynagrodzenie za pracę, ani w firmie (...) ani w B.. Nie występowała ona jednak przeciwko Spółce (...), bo w jej imieniu K. Ł. (1) podpisał porozumienie i rozliczył się z nią i z innymi osobami w sprzęcie. M. K. (1), A. K. (2), W. P. (1), oraz A. L. (obecnie L.K.) otrzymali samochód marki S. nr rej. (...), który następnie M. K. (1) sprzedał, komputer PC i monitor, dwie drukarki, telefaks, meble biurowe – biurko, stół , 2 szafki, szafka barek, szafa, ławo-stół. Świadek z tytułu umowy o dzieło miała otrzymać kwotę 2550, 00 złotych.

zeznania świadka A. K. (3)

t. XI k 2004-2006, sądowy t. IV k. 417, t. XI , sądowy t.XI k. 10692-10694,

ujawnione na k.11882 t.XVII

porozumienie

t. I k. 109

zeznanie świadka T. M. (2)

t IV k.596, t.XVI sąd. k. 11751-11755

umowa o pracę

t.XI k 2009

pismo z ZUS

t.XV k.2844

t.XIX sąd.. (...), (...)

odpis wyroku SR Rawa Maz. IV P 61/06 dot.M. K., A. K., R. D.

t.sąd XIII k 1147- (...)

5. W firmie (...) oskarżony zlecił pracownikowi T. M. (2) sporządzić dokumentację do ZUS-u celem opłacania stosownych składek za pracowników. Na deklaracjach sporządzanych do ZUS -sporządzanych na podstawie umów o pracę znajdujących się w biurze- T. M. (2) podpisywał się za pracowników, w tym za oskarżonego. W zgłoszonych dokumentach ubezpieczeniowych ZUS stwierdzał liczne braki. Oskarżony chciał uregulować kwestie umów z pracownikami.

zeznanie świadka R. S. (1)

t.V k.886v-887, t.IV sąd. k.401v-402, t.XI sąd. k. 10741v-10742,

ujawnione na k 11882 t.XVII sąd.

zeznanie świadka T. M. (2)

tom IV k. 596, t.XVI sąd. k.11751-11757

wyjaśnienia oskarżonego

t.XVI sąd. k. 11610, t.XVII sąd. k.11882-11885

pisma z ZUS

t.XIII sad. k 11 063 oraz 11 051-11 062, 11 065

Oskarżony jest poczytalny. Stwierdzono u niego zaburzenia reakcji adaptacyjno depresyjne, istnienie osobowości nieprawidłowej mieszanej paranoidalno – histrionicznej. Taka osobowość predestynuje osoby do podatności na sugestie innych osób, łatwiej ulegają one wpływom osób i okoliczności, przy czym u oskarżonego nie występuje szczególna podatność na wpływy osób trzecich na ich polecenie i sugestie. Cechy zaburzonych osobowości ujawniają się w sytuacjach stresowych. Oskarżony interpretuje pewne zdarzenia losowe i zdarzenia związane z L. jako zaistnienie pewnych sytuacji zmuszających go do pewnych zachowań, w czym przejawiły się cechy osobowości paranoicznej, a fakt, że dopiero podczas postępowania sądowego wskazywał na te sytuacje świadczy o cechach osobowości histrionicznej – próbował zwrócić na siebie uwagę i udramatyzować sytuację życiową, że np. był w kręgu zainteresowania grupy przestępczej. Oskarżony przejawia ograniczony krytycyzm wobec własnej osoby.

Oskarżony okresowo pozostaje pod opieką psychologa korzystając z psychoterapii, okresowo podejmuje leczenie farmakologiczne.

opinia sądowo – psychiatryczna, opinia ustna uzupełniająca

t.II sąd. k 118-118v,

t.IX sąd. k.10391-10399,k. 10413v-1415

opinia sądowo – psychologiczna, ustna opinia uzupełniająca

t.X sąd. k. 10400-10406, k. 10515v -10516v

wyjaśnienia oskarżonego/dane osobowe

t.V sąd. k. 722-722v, t.IX sąd. k. 10329

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

K. Ł. (1)

pkt. V wyroku (zarzut z pkt.1 )

czyn z art. 286 § 1 k.k. na szkodę J. G. (1)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. nie zostało udowodnione, iż J. G. (1) w chwili podjęcia współpracy z firmą (...), oraz w trakcie współpracy, w okresie od października 2004 roku do stycznia 2005 roku, został wprowadzony w błąd przez oskarżonego, co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne w postaci jabłek, gruszek i kapusty wraz z opakowaniami o łącznej wartości 82.118,71 zł, w ten sposób oskarżony miał wyłudzić towar działając na szkodę J. G. (1).

zeznania J. G. (1) w części, z której wynikało, że oskarżony go oszukał na kwotę 82 118,71 zł, że wyłudził od niego towar wartości tej kwoty, w tym opakowania

t. I k.160-161, t.XI k. 1900-1903, t.XIII k.2506-2510, sądowe t.IV k.395v-397v, t.X k.10612- (...),

1.2.2.

K. Ł. (1)

pkt. V wyroku (zarzuty z pkt.2, 3 )

czyn z art.286§1 k.k. na szkodę W. N. (1)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.nie zostało udowodnione, że W. N. (1) w chwili podjęcia współpracy z firmą (...) spółka z o.o. , a także podczas współpracy, w okresie od 19 stycznia do 24 stycznia 2006 roku został wprowadzony w błąd przez oskarżonego, co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne w postaci jabłek o łącznej wartości 52.671,19 zł, w ten sposób oskarżony miał wyłudzić od niego towar. Nadto, w okresie od stycznia do czerwca 2006 roku, jako przedstawiciel firmy (...), wprowadzając w błąd W. N. (1) co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne w postaci jabłek na kwotę 582.794,33 zł miał wyłudzić ten towar.

zeznania W. N. (1), w części, z której wynikało, że oskarżony go oszukał, że został wprowadzony w błąd, co do zamiaru wywiązania się z umowy oraz, że nie zapłacił mu 52.671,19 zł ze strony (...) spółki z o.o., kwoty 582.794,33 zł ze strony spółki (...).

t.II k.323-324, t.VI k.892-893, t.XI k.1876-1877, 1881-1882, t.XIII k.2511-2513, 2516-2522, t.IIsąd.k.156v-158v, t.IX sąd. k. 10460-10463,

1.2.3.

K. Ł. (1)

pkt. V wyroku (zarzut z pkt.4 )

czyn z art.286§1 k.k. na szkodę J. K. (2)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. nie udowodnione zostało, iż J. K. (2), w chwili podjęcia współpracy z firmą (...), w okresie od kwietnia 2006r. do maja 2006r., został wprowadzony w błąd przez oskarżonego, co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne w postaci jabłek o łącznej wartości 3.350 zł, który to towar został wyłudzony.

zeznania J. K. (2) w części utrzymującej, iż poniósł szkodę w wysokości 3 350 zł poprzez brak zapłaty przez oskarżonego za dostarczony towar i w ten sposób został oszukany

t.XIV k. 2586-2587v, 2588v, 2589,

t.VIIsąd. k.10054-10055, t.X.. k.10482-10483

1.2.4.

K. Ł. (1)

pkt. V wyroku (pkt.7 i 8 ) w zakresie J. J., Ł. S., R. D., K. W. i A. K. (3) z art. 218 § 1 k.k. i 219 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. nie udowodnione zostało, że oskarżony jako współwłaściciel (...) spółki z o.o. oraz właściciel B. (...) naruszył uporczywie prawa w/w osób świadczących pracę w w/w firmach wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, odstępując od podpisania umów o pracę z nimi i odprowadzenia stosownych składek na ubezpieczenia społeczne.

zeznania ww pracowników w części utrzymującej, iż oskarżony uporczywie naruszał ich prawa wynikające ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

w zakresie czynu lp.1.1.7 jak w pkt.1,2,3,4;

w zakresie czynu lp.1.1.6 jak w pkt.1

1.2.5.

K. Ł. (1)

pkt. V wyroku zarzut z pkt. 9) z z art. 586 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 roku nr. 94 poz. 1037 z póź. zm.)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. nie zostało udowodnione, jaka była rzeczywista kondycja (...) sp. z o.o., z uwgai na braki w dokumentacji finansowej oraz jej fałszowanie, nadto nie zostało wykazane, że oskarżony w okresie od 31 grudnia 2005 roku (data wskazana przez biegłego jako czas, kiedy majątek spółki nie pokrywał wydatków) do 31 marca 2006 roku, miał świadomość, iż zaistniały przesłanki do zgłoszenia upadłości firmy (...) sp. z o.o, i tej upadłości nie zgłosił działając na szkodę W. N. (1).

opinia biegłego L. S.

t.XI k.2074-2115

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.

zeznania pokrzywdzonych rolników z pkt. od 2 do 15 sprzedających oraz prowadzących skupy, w tym K. F., także Ł. S. (1)

z zeznań pokrzywdzonych rolników oraz tych prowadzących skupy wynika metoda działania oskarżonego i osób pracujących dla niego, nadto fakt opóźnień w płatnościach pojawiający sie z czasem, o czym skupowcy informowali rolników, niektórzy rolnicy znali oskarżonego, widzieli się z nim przy rozliczeniach, inni nie znali go dowiadując sie później, że dany skup jest prowadzony przez niego, niejednolity był natomiast mechanizm wystawiania faktur, pokwitowań odbioru towaru czy pieniędzy, część pokrzywdzonych posiadało kopie faktur, część nie, stąd też jeśli chodzi o wartość szkód przyjęto te wynikające z zeznań pokrzywdzonych rolników nie znajdując żadnych podstaw do odmowy wiarygodności, osoby prowadzące skup zgodnie zeznawały, iż to oskarżony bądź M. K. kazał skupować dalej owoce mimo braku płatności z jego strony, nadto że ze skupowcami się nie rozliczył, co jednak nie było przedmiotem oskarżenia, pokrzywdzeni przed Sądem nie pamiętali wielu szczegółów z uwagi na upływ czasu, potwierdzali zeznania ze śledztwa (także z poprzednich przesłuchań na rozprawie)

oświadczenie z pkt.2

oświadczenie rolników prowadzących skupy sporządzone przez M. K. (1) w dniu 19.12.2006r. potwierdza fakt zadłużenia firmy oskarżonego wobec rolników (nie kwestionowane). Natomiast, co do wysokości kwot zadłużenia nie było brane pod uwagę, gdyż zestawienie podanych w nim sum nie odpowiada sumom wynikającym z faktur posiadanych przez rolników, np. kwota zadłużenia za jabłko skupu w T. Z. C. (1) podana w oświadczeniu jest mniejsza niż ta wynikająca z zeznań i faktur pokrzywdzonych rolników sprzedających jabłka na tym skupie

zeznania E. S., K.

R., P. D. (1)

zeznania rolników sprzedających owoce na skupach, których należności zostały uregulowane w 2007r. przez oskarżonego obrazują zachowanie oskarżonego, okoliczność, iż starał się uregulować należności rolnikom, którzy o swoje pieniądze się ubiegali, przy czym te należności były w dość wysokich kwotach. Zeznanie P. D. potwierdza okoliczność, iż faktury były przepisywane i nie odzwierciedlały transakcji jakie miały miejsce w rzeczywistości. Okazywane dokumenty stanowią dowód, iż dokumenty były fałszowane, co potwierdza zeznanie świadków T. M., T. G. vel G.. Nie ma podstaw do odmowy tym zeznaniom mocy dowodowej.

zeznania świadków: T. D.,

J. M., K. T.-

cza,

S. S. (1) -kontrahentów (...)

Nie ma podstaw do odmowy tym zeznaniom mocy dowodowej, uzupełniają wyjaśnienia oskarżonego w części odnoszącej się do tego,że (...) miała zbyt, właściciele podmiotów umawiali się na transporty telefonicznie z oskarżonym lub M. K., pieniądze płacone były przelewem bądź gotówką, przy czym np. S. S. z A. nie umiał wskazać, za które dostawy i komu płacił gotówkę czy oskarżonemu czy M. K., co obecnie po wielu latach od zdarzeń jest niemożliwe do ustalenia

dowody z dokumentów w postaci faktur, Kp, Kw, przekazane przez pokrzywdzonych rolników

uznane za wiarygodne, nie kwestionowane

wydruki historii bankowych, umowa o pracę, akty zgonu, wydruk z bazy danych M..Fin

uznane za wiarygodne, nie kwestionowane

umowy agencyjne - spreparowane przez M. K. przedstawione przez M.

K. w śledztwie z k 101-106 tom I

uwzględnione w stanie faktycznym, przekazane do zawiadomienia o przestępstwie zostały spreparowane przez M. K., twierdzącego, iż zrobił to na polecenie oskarżonego, treść umów wskazuje na nieznajomość prawa osoby , która je sporządziła, występuje pomyłka w nazwie firmy, umowy mają date sporządzenia na 01.08.2006r., miały dokumentować umowę między firmą oskarżonego a rolnikami, przedstawione do zawiadomienia o przestępstwie miały uwiarygodnić roszczenia rolników o zaległą zapłatę;

z uwagi na okoliczność, iż oskarżony nie negował istnienia tych skupów, umowy te nie mają większego znaczenia dla jego odpowiedzialności karnej jednakże sam fakt ich spreparowania nie potwierdza wyjaśnień oskarżonego, iż umowy wystawił i dał M. K. do podpisania przez skupowców, co nie zostało zrobione, gdyby tak było M. K. nie sporządzałby tych następnych załączonych następnie do zawiadomienia

zeznania M. K. (1)

świadek, jak ustalono, zatrudniony był jako pracownik fizyczny przez K. Ł. (1) w (...) Sp. z o.o. od dnia 1 sierpnia 2005 roku do 31 stycznia 2006 roku ( umowa o pracę, k. 111, rozwiązanie umowy o pracę k. 113), w (...) od 16.08.2006r. (umowa o pracę k. 77), oraz w Spółce (...) na stanowisku kierownika zakładu od 1 lutego 2006 roku do 16.08.2006 roku (umowa o pracę k. 114 -115, rozwiązanie umowy o pracę k. 110),

zeznania tego świadka oceniono z dużą dozą ostrożności, to świadek zainicjował śledztwo, składając zawiadomienie o przestępstwie, zrzucając na K. Ł. całą odpowiedzialność, w swoich zeznaniach w toku postępowania przygotowawczego nie podał zbyt wielu szczegółów, stopniowo wskazywał coraz to więcej faktów spójnych, przed Sądem zeznając zasłaniał się niepamiecią w zakresie praktycznie większości kwestii, oczywistym jest, że szczegóły w pamięci ludzkiej się zacierają, jednakże analiza treści zeznań tego świadka daje podstawy do ustalenia, iż świadek o szczegółach nie chciał zeznawać, to co mówił skierowane było przeciwko oskarżonemu, w stanie faktycznym uwzględniono te jego zeznania, które korelują z innymi dowodami w tym zeznaniami osób pokrzywdzonych, czy też osób pracujących także z oskarżonym, mające również odzwierciedlenie w dokumentach, zwłaszcza te składane w toku śledztwa, świadek, jak wynika z jego zeznań, złożył zawiadomienie o przestępstwie, gdyż obawiał się posądzenia przez oskarżonego, iż to on wykradał pieniądze z firmy na szkodę rolników, że za jego pośrednictwem oskarżony dokonywał oszustw dlatego go zatrudnił, nie jest to zgodne z prawdą, bowiem jego praca w (...) była kolejną jego pracą u oskarżonego, K. Ł. zatrudnił go z uwagi właśnie na ten fakt wcześniejszej ich współpracy, znajomości lokalnego rynku, środowiska, sadowników. Świadek wbrew swoim depozycjom, pełnił istotną rolę w spółce w (...), to on miał dostęp do konta, wypłacał pracownikom wypłatę bez kontroli np. godzin kierowców(co wynika z zeznań kierowców np. D. K. (1)), jeździł z pieniędzmi na skupy, organizował te skupy angażując w to swoją rodzinę czy znajomych, jeździł po towar czy na rozmowy z oskarżonym z potencjalnymi dostawcami. Miał dostęp do dokumentów i konta. Okoliczność , którą podawał, iż przepisywane były faktury potwierdziły zeznania T. G. i T. M., wiarygodnie zeznał, iż oskarżony we wrześniu 2006r. kiedy rolnicy zaczęli domagać się swoich należności, kazał mu dalej skupować owoce na skupach z uwagi na to, że nie chciał się na to zgodzić, zawiadomił skupy, sam nie otrzymał wynagrodzenia i popadł w konflikt z oskarżonym, została wówczas zmieniona siedziba firmy, część dokumentów z tej działalności świadek zostawił u siebie w domu i przekazał policji; spreparował także umowy z osobami prowadzącymi skup, co potwierdza w wyjaśnieniach oskarżony, choć twierdzi, że nie na jego polecenie, co zresztą nie ma znaczenia dla jego odpowiedzialności , wbrew twierdzeniom oskarżonego, nie ma jednoznacznych dowodów na to,że M. K. defraudował pieniądze, takim dowodem nie może być przeświadczenie oskarżonego, że skupowano owoce za wysoką cenę, zwłaszcza wobec ustaleń, że oskarżony ustalał cenę skupu, oskarżony miał do niego zaufanie skoro, po doświadczeniach wcześniejszych, zdecydował się z nim pracować i powierzyć mu szereg obowiązków w tym dostęp do pieniędzy, konflikt pomiędzy nimi powstał w ostatnim okresie, kiedy doszło do nieporozumień na tle wynagrodzenia, stąd też widoczne w depozycjach obydwu próby przerzucania odpowiedzialności za powstałe szkody.

zeznanie świadka T. M.

zeznania wiarygodne, świadek wyjaśniając w charakterze podejrzanego spontanicznie i szczerze podał okoliczności działalności oskarżonego i pracy u niego, także udzielonej mu pożyczki i jej spłatę, co potwierdziły wyjaśnienia oskarżonego, okoliczności dotyczące fałszowania dokumentacji zostały także podane spontanicznie i precyzyjnie, są zbieżne z zeznaniami T. G., R. S. i M. K., nie ma podstaw do odmowy tym zeznaniom mocy dowodowej, świadek sam przyznał, iż pracował równocześnie w (...) oraz V., gdzie dokładnie wykonywał te same czynności, przyznał, iż w (...) także doszło do przepisywania faktur, co objęte zostało wyrokami karnymi wskazanymi w pierwszej części uzasadnienia, oraz że M. K. (1) odgrywał tam znaczącą rolę i miał dostęp do pieniędzy, nad czym oskarżony także nie panował

zeznanie świadka R. S.

zeznania wiarygodne, korelują z zeznaniami/wyjaśnieniami T. M., opisują mechanizm fałszowania dokumentacji, tworzenia fikcyjnych dokumentów zarówno w (...) , jak i V.

zeznanie świadka T. G. vel G.

zeznania wiarygodne, korelują z zeznaniami/wyjaśnieniami T. M., opisują mechanizm fałszowania dokumentacji , bałagan w dokumentacji (...) świadek na rozprawie nie chciała podać zbyt wielu szczegółów , zasłaniała się niepamięcią, złym stanem zdrowia

zeznanie świadka W. P.

zeznania wiarygodne, korelują z zeznaniami Z. C., w części M. K. (1), w zakresie pracy w (...) oraz przekazywania kwoty 6 000 zł M. K. (1) od Z. C. , znał osoby świadczące pracę na rzecz oskarżonego, ale nie umiał podać szczegółów, okoliczności w zakresie okresu, czasu pacy

zeznanie R. C.

zeznania wiarygodne, korelują z wyjaśnieniami oskarżonego, co do faktu pożyczki pieniędzy

opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego

jasna, logiczna, bez sprzeczności, nie kwestionowana

1.1.2.

zeznanie świadka D. K.

uznano za wiarygodne, przed Sądem (zeznanie z 4 września 2013r.) świadek wielu szczegółów już nie pamiętał, potwierdził zeznania ze śledztwa, gdzie podał miejsca pracy, czas pracy, z jego zeznań wynika,iż był kierowcą na zawołanie oskarżonego i M. K., jechał po towar, tam gdzie mu kazano i kiedy, czasem z odbieranych dokumentów orientował się, że jedzie z towarem dla (...), albo dla V., przy czym początkowo zależało mu na umowie o pracę, podjął kurs prawa jazdy kat. E, którego nie ukończył, tylko z tego powodu, że oskarżony obiecał mu zatrudnienie na umowę o pracę, czego oskarżony nie negował, zeznania świadka potwierdzają zeznania M. K., T. M., dokumenty. W wakacje 2006r. sporządzona została umowa o pracę w V., jednak nie została zgłoszona do ZUS.

1.1.3.

zeznanie J. G.

przyznano moc dowodową w zakresie okoliczności współpracy z firmą (...), ale tych okoliczności, które potwierdzone zostały innymi dowodami tj. zeznaniami A. Ł., Z. F., J. B., a także wyjaśnieniami oskarżonego, świadek ostatecznie przyznał, iż prowadził handel z L. przed JagnaPOl, oraz że za transporty dla JagnaPol otrzymywał zapłatę przelewem i gotówką od oskarżonego

zeznanie K. G. (1)

przyznano moc dowodową w zakresie okoliczności współpracy z firmą (...), okoliczności, że część zapłaty została dostarczona gotówką przez E. P., to K. G. (1) zeznał spontanicznie, że mimo iż nie handlowali bezpośrednio z L., to tak naprawdę nic się nie zmieniło, L. nadal do nich dzwonił i uzgadniał terminy przyjazdu oraz zapotrzebowanie, a towar, za który płacił gotówką odbierał bez żadnych rachunków, szczerze podał, iż jego brat J. wypłacał rolnikom należność z własnych pieniędzy, za towar, który mu przywozili na posesję, zeznania świadka w zakresie okoliczności, o których tylko słyszał nie zostały wzięte pod uwagę, z uwagi na brak możliwości ich weryfikacji obiektywnym dowodami.

zeznania A. Ł.

przyznano moc dowodową w zakresie założenia firmy (...) po namowie J. G. (1), okoliczności współpracy z pokrzywdzonym; świadek na rozprawie przyznała, iż to oskarżony pomagał jej w prowadzeniu firmy, ona sama się uczyła, co nie zasługuje na walor wiarygodności, gdyż powszechnie wiadomo było, iż to oskarżony kierował firmą siostry, miał tam decydujące zdanie, wszelkie kontakty, uzgodnienia, kontrahenci podejmowali z oskarżonym, A. Ł. (1) odsyłała ich do brata, jeżeli dzwonili do niej dopominając się np. o zapłatę, czy fakturę. Również R. D. (1) twierdził, że A. Ł. (1) była figurantką, a firmą rządził oskarżony. Zeznania świadka są natomiast wiarygodne również w zakresie stanu majątkowego świadka i oskarżonego, dochodów z firmy.

zeznanie

E. P.

przyznano moc dowodową w zakresie okoliczności przywożenia pieniędzy od L. J. G. (1) tytułem zapłaty, koreluje z wyjaśnieniami oskarżonego w tym zakresie oraz zeznaniami L.

zeznanie Z. F.

przyznano moc dowodową w zakresie okoliczności pracy w (...) Spółce z o.o. na terenie B. i handlu z J. G. (1), nie kwestionowane

zeznanie J. B.

przyznano moc dowodową w zakresie okoliczności przyjazdu na teren posesji J. G. (1), na prośbę oskarżonego, celem pomocy w wypisywaniu faktur, co potwierdza wyjaśnienia oskarżonego i zeznania A. Ł. w tym zakresie, przecząc zeznaniom J. G. (1), który twierdził, iż faktury wypisywane były przez oskarżonego i jemu przywożone

zeznanie świadków R. J. i A.S.

uwzględniono w zakresie prowadzenia księgowości firmy (...) i dysponowania informacjami na temat faktur dokumentującymi transakcje między JagnaPol i V.,

zeznania W.R.

uwzględniono w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez niego i syna pod różnymi nazwami

zeznania L.-R.R.

uwzględniono w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez niego i ojca pod różnymi nazwami , nawiązania współpracy z J. G. (1) przed powstaniem JagnaPol, zapoznania oskarżonego i jego siostry, handlu z J. G. (1) za pośrednictwem JagnaPol, ostatecznie potwierdzone przez J. G. (1), K. G. (1), oskarżonego, nadto w zakresie dokonywanych wypłat za dostarczone dostawy, zeznania świadka w zakresie spłaty należności J.

dokumenty

nie kwestionowane

1.1.4.

zeznanie świadka A. P.

zeznania oceniona jako wiarygodne, jako pracownik V. podał szereg informacji na temat handlu tej firmy, fałszowaniu dokumentacji finansowej, wskazując na decydującą w tym rolę L., zgodnie z depozycjami M. K., T. M. czy oskarżonego, nadto spójnie podał okoliczności kontynuowaniu handlu w (...) spółki (...), która powstała tuż po (...) Sp. z o.o., a w której miał udziały. W części, w której świadek twierdził, iż rozliczył się z V. zeznania nie odpowiadają rzeczywistości, gdyż mimo braków w dokumentacji księgowej, istniejąca dokumentacja w zestawieniu z zeznaniami świadków temu przeczy.

zeznanie ksiegowej A. S.

tylko w części zeznania tego świadka są wiarygodne, tj. te dotyczące braków w dokumentacji finansowej nadsyłanej przez oskarżonego do biura w S., o czym na bieżąco informowała L., na temat istotnych braków w dokumentacji wypowiadał się biegły z zakresu rachunkowości w swej opinii L. S., a także biegła H. W., poza tym świadek nie zeznawała szczerze, o czym świadczy okoliczność, iż księgowa odpowiadała przed Sądem za popełnienie czynu z ustawy o rachunkowości, do jej zeznań więc należało podejść z dużą dozą ostrożności (postępowanie karne zostało warunkowo umorzone).

zeznanie świadków

M. B., S. B., M. S., Ł. B., K. C.-sprzedających owoce, warzywa do V. , których należności zostały uiszczone

wiarygodne, potwierdzają, iż faktury były fałszowane- np.na okazanych dokumentach nie rozpoznawali swojego podpisu, negowali ilość asortymentu , wartość i datę transakcji, zgodnie twierdząc, iż handlowali na tzw.gębę, czyli szykowali tyle towaru ile było potrzeba, dostawali później faktury, które podpisywali, bądź pokwitowanie odbioru, na potrzeby zaś księgowości faktury były wypisywane z ich danymi nie do końca zgodne z rzeczywistą transakcją

zeznania W. N. (1)

uznane za wiarygodne w częściach, które korelują z wyjaśnieniami oskarżonego, co do nawiązania współpracy z B., wysyłaniem pierwszych transportów za granice, przy czym świadek nie pamiętał reklamacji, (których wydruki istnieją) z tytułu złej jakości owoców, które to reklamacje nie były uwzględnianie przez W. N., a które generowały straty w B. spółce; nadto uznane za wiarygodne w częściach, które korelują z wyjaśnieniami oskarżonego, świadków M. K., L., mi.in,. co do tego,że zgadzał się na to, aby należności V. dla niego pokryły zaległości (...) spółki z o.o. wobec niego, ta okoliczność nie była przyznana w pierwszych zeznaniach w śledztwie, dopiero potem w konfrontacji, a także przed sądem świadek przyznał, iż w tym zakresie on, oskarżony i L. mieli porozumienie, w dowodach rzeczowych zgromadzone są dokumenty Kp WZ, opatrzone tą samą datą , na ten sam asortyment, wystawione przez N. na 2 różne podmioty, świadek nie negował tej okoliczności, przyznał na rozprawie, że nie pamięta kto zlecał mu transporty na Litwe w ostatnich dniach stycznia, stąd też te zdublowane dokumenty WZ; tak więc wersja zdarzeń, iż handel między B. spółka z oo się kończy, i to nie z powodu decyzji W.N., jest jak najbardziej uprawniona, gdyby było inaczej, N. nie wystawiałaby zdublowanych Wz, dalsza współpraca została dogadana między oskarżonym, W. N. a L., z zeznań pokrzywdzonego wynika, iż wiedząc o przyczynach opóźnienia w płatnościach (z bezpośredniej rozmowy z L.) decydował się dalej wysyłać transporty owoców/warzyw na Litwę za pośrednictwem V., a jeszcze później bezpośrednio do L. licząc na spłatę zaległości V., tym samym działał w granicach ryzyka handlowego, świadczy o tym pośrednio także dochodzenie swych roszczeń na drodze postępowania cywilnego zamiast złożenia od razu zawiadomienia o przestępstwie, przy okazji tej sprawy cywilnej ujawniła sie okoliczność- kwestionowana ostatecznie przez oskarżonego -dochodzenia roszczeń od B. (z 3 faktur) pokryte należnościami V., bądź w ogóle nie obciążająca spółki (...) (bezpośrednia sprzedaż L. bez dokumentów za gotówkę, z uwagi na podejrzenie sfałszowania podpisu M. K.) ,W. N. sprzedając towar do spółki, który następnie spółka wysyłała na Litwe, handlował z L. mimo opóźnień bądź braku płatności, oskarżony radził mu, aby wysyłał towary tylko za gotówkę,

zeznania świadków

W. P.

wiarygodne zeznania pracownika V., nie były kwestionowane

zeznania L.

zeznania R. D. oceniono jako częściowo wiarygodne, zeznawał wiarygodnie odnośnie niektórych okoliczności weryfikowalnych w zgromadzonym materiale dowodowym, np. w zakresie nawiązania współpracy ze spółką (...), handlu z W. N., bałaganu w dokumentacji spółki (...) i fałszowania dokumentów, przy czym te ostatnie okoliczności nie do końca przedstawiał szczerze, ostatecznie przyznał, iż dochodziło do fałszowania faktur z jego polecenia, nie chciał podać skali tego procederu, czasu trwania zaznaczając, iż "było tego sporo", tym samym nierzetelna dokumentacja finansowa (potwierdzona opiniami biegłych zs rachunkowości) w zestawieniu z analizą przepływów na kontach powiązanych firm (też niestety opatrzona brakami), przy uwzględnieniu uiszczania należności w gotówce przez oskarżonego, T. M., kierowców, nie pozwoliła na ustalenie w sposób jednoznaczny, czy przesłane przez L. z Litwy (od L. ) pieniądze na konto V. wystarczyłyby na pokrycie wszystkich należności rolników, gdyż nie ma możliwości ustalenia w sposób rzeczywisty zakresu działalności spółki, tym samym nie zostało ustalone czy doszło do defraudacji pieniędzy, jeśli tak to w jakiej części i przez kogo. W zeznaniach L. widoczna wyraźnie jest chęć zrzucenia całej odpowiedzialności za szkody na oskarżonego, przypisano mu niedobór określony w odpisie aktualizacyjnym, mimo iż dostępna dokumentacja finansowo/księgowa spółki na to nie pozwalała, jak wynika z opinii biegłej H. W., znamienne są zeznania świadka, kiedy spontanicznie przed sądem przyznał, iż z powodu przesłanych do S. dokumentów przez oskarżonego spółka musiała zapłacić od zysku aż około 100 000 zł podatku (k.512 v t. IV sąd.).

Zeznania świadka w zakresie, w którym twierdził, że wszelkie należności ze strony Spółki (...) wobec W. N. (1) zostały uregulowane, są niewiarygodne z uwagi na sprzeczność z zeznaniami W. N. (1) w tym zakresie oraz oskarżonego, który -wbrew woli L.- doprowadził do podpisania w dniu 20 lipca 2006r. uznania długu przez K. Ł. i L., nadto ,gdyby w istocie, jak twierdził- to oskarżony defraudował pieniądze należne W. N. za dostawy do V., nie podjąłby dalszego handlu z W. N. (jeszcze w 2007r.), nie umawiałby się z pokrzywdzonym, że zaległe należności od V. pokryje podczas właśnie tej współpracy N. z L. z pominięciem V., tłumacząc się pokrzywdzonemu, dlaczego nadal nie płaci należności zaległych płacąc za bieżące dostawy L. wyjawił, iż zamierza spłacić zaległości uzyskanym kredytem, którego załatwienie zlecił Ł.. Wynika to z zeznań W. N., również tych składanych podczas konfrontacji z L., podczas której L. -w odniesieniu do tej kwestii- zeznał, iż nie regulował zaległości, gdyż nie pozwalała na to marża (k.2525 t.XIV śl.), co daje podstawy do twierdzenia, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd, co do możliwości zapłaty zaległych należności,

Zeznania świadka w zakresie, w którym twierdził, że o zaległościach w płatnościach dla W. N. (1) dowiedział się w chwili, gdy K. Ł. (1) zaczął ubiegać się o kredyt na spłatę należności są niewiarygodne z uwagi na sprzeczność z zeznaniami W. N. (1) w tej części, także wyjaśnieniami oskarżonego, który informował go o kwotach należności dla poszczególnych kontrahentów, w tym jako pierwszego na liście wierzycieli -W. N. N..

Zeznania świadka w zakresie, w którym utrzymywał, że to oskarżony mający dostęp do kont, dostający także od niego gotówkę do ręki, te pieniądze przywłaszczał, są niewiarygodne po pierwsze z powodów ww niemożliwości ustalenia dokładnego przepływu pieniędzy i wartości ilości poszczególnych transakcji handlowych, nadto również z tego powodu, że nie tylko K. Ł. (1) otrzymał upoważnienie do kont firmy (...), kart bankomatowych, i nie tylko on dokonywał wypłat za poszczególne transakcje.

Nadto dostępny materiał dowody bankowy i jego analiza nie potwierdził wypływu pieniędzy z kont V. na konta oskarżonego.

Decydujący głos odnośnie płatności kontrahentom tejże Spółki miał właściciel R. D. (1), świadczą o tym i wyjaśnienia oskarżonego, który wyjaśniał, iż to L. zabraniał mu regulować należności wobec N., ale i zeznania np. M. K., z których wynika, iż innym kontrahentom należności były płacone na bieżąco za dostawy, to L. miał częsty kontakt z oskarżonym, to L. decydował o cenie skupowanego towaru, o tym co ma znaleźć się na fakturze, o poszukiwaniu dodatkowych możliwościach finansowania spółki (factoring), także decydował o zmianach siedziby firmy. Daje to podstawy do twierdzenia, że orientował się zarówno w finansach swojej spółki, jak i o wysokościach zadłużeń poszczególnych dostawców oraz treści dokumentacji finansowej. Zeznania L. przeczące w tym zakresie, zwłaszcza twierdzącego, iż o kolejności wypłat dostawcom decydował oskarżony, nie są więc wiarygodne; potwierdził też, że zaległości firmy (...) wobec N. miały być pokryte należnościami V. i tym samym zawarte porozumienie

zeznania świadka M. K.

uwzględnione w stanie faktycznym w części, która koreluje z innymi wiarygodnymi dowodami t.j. wyjaśnieniami oskarżonego, zeznaniami T. M., świadek podał dość spójnie szczegóły pracy w (...) spółki z o.o. i V., jego zeznania potwierdziły depozycje oskarżonego, że w stycznu 2006r., że oskarżony chciał spłacić wcześniejsze długi wobec N. pieniędzmi przesyłanymi z Litwy dla V., rozmawiał na ten temat z W. N., były robione "jakieś przesunięcia", świadek wiedział, że L. tłumaczy się oskarżonemu i W. N. z opóźnień w płatnościach, świadek potwierdził także, iż w spółce (...) dysponował litewską kartą bankomatową, którą otrzymał od L., ,wypłacał z niej pieniądze, które przekazywał W. N. jak towar został wydany kierowcom., odnośnie dokumentów przyjęcia przez oskarżonego pieniędzy od L. dla W. N., świadek -który miał je widzieć a nawet posiadać i złożyć do sprawy gospodarczej- na rozprawie świadek przyznał, iż nie wie czy te pieniądze dotarły do V. i czy były przeznaczone dla N. i co się z nimi stało, same zaś dokumenty nie zostały odnalezione , świadek przed sądem (poza pierwszym razem), jak już zaznaczono nie podaje szczegółów, zasłania się niepamięcią, potwierdza zeznania wcześniejsze

zeznania S. i K. S.

nie kwestionowane, zbieżne z wyjaśnieniami oskarżonego, zeznaniami T. M. i R. S. w zakresie funkcjonowania oskarżonego w spółce i podejmowania przez niego czynności, a także z zeznaniami J. G. w zakresie zapłaty należności, nadto z zeznaniami W. N. w zakresie uznania długu, propozycji i oświadczeń w zakresie wierzytelności , zbieżnie przedstawiają informacje na temat kondycji spółki i decyzje wspólników w tym zakresie, szczegółów ustaleń dokładnie nie pamiętają z uwagi na upływ czasu

zeznane świadka J. G.

niekwestionowane w zakresie zapłaty należności za handel w 2005r.,

zeznanie W. W.

zeznanie pracownika N. nie kwestionowane, świadek wydawał towar z magazynu, wystawiał dokumenty Wz, potwierdził, iż przeważnie towar odbierał M. K., nie przypomina sobie wystawiania zdublowanych Wz, które zostały mu okazane, wykluczył, iż mógł mu to zlecić W. N.,a zważywszy na to, że W. N. takie polecenie mógł wydać, zeznania w tej części niewiarygodne, Wz trafiały do biura księgowej, która wystawiała faktury, zaprzecza jakoby istniała jakaś różnica w magazynie i w dokumentacji księgowej

zeznanie świadków T. M. i R. S.

pracownicy V., S. też spółki (...), zeznania zbieżne w zakresie funkcjonowania spółek, fałszowania dokumentów finansowych pod zlecenie L. (V.), T.M. podał także logicznie i spójnie okolicznosci pożyczki udzielonej oskarżonemu dla (...) i jej spłaty także z rachunku spółki (...), co zresztą koreluje z wyjaśnieniami oskarżonego.

zeznanie T. G. (1)

zeznania świadka raczej skąpe w odniesieniu do czynności, które podejmowała w spółce (...), przyznała, że porządkowała tam dokumenty, które następnie wysyłała do S., jej zeznania uzupełnione są zeznaniami zwłaszcza T. M., uznanymi za wiarygodne, dlatego też w niezbędnym zakresie zeznania T. G. znalazły odzwierciedlenie w stanie faktycznym

1.1.5.

zeznanie świadka J. K. (2)

uwzględnione jako wiarygodne w zakresie nawiązania współpracy i handlu z oskarżonym, zgodne z zeznaniami w tej części z zeznaniami M. K., jedynie w pierwszych zeznaniach przed sądem (t.II sąd. k 127v) M. K. spontanicznie zeznał, iż K. w ogóle żadnych pieniędzy nie dostał, co może świadczyć o jego nikłej znajomości przepływu pieniędzy w firmach zarządzanych przez oskarżonego, zaraz potem w dalszej części protokołu zeznał, iż K. sam mu mówił, że oskarżony jest mu winien około 3 000 zł, co pozostaje w sprzeczności z zeznaniami samego pokrzywdzonego i pośrednio obrazuje chęć M. K. do obciążenia oskarżonego .

zeznania M. K.

wiarygodne w zakresie faktu handlu pokrzywdzonego z V. z uwagi na zbieżność z innymi dowodami, za wyjątkiem części opisanej ww rubryce

zeznania W. P.

zeznania wiarygodne, korelują z z innymi dowodami, z których wynika, iż przez około 2-3 miesiące V. kupował owoce od J. K. (2)

kserokopia Kw

nie kwestionowana

1.1.1.

1.1.3. w części

1.1.4.

1.1.5.

analiza kryminalna sporządzona w sprawie 1 Ds 476/10 (poprzednia sygn 1 Ds.620/09} dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej (załączniki w zakresie rachunku firmy (...), (...) spółka z o.o. V. )

analiza sporządzona na podstawie dokumentacji bankowej uwzględniona została w stanie faktycznym w zakresie poszczególnych transakcji i przepływów pomiędzy poszczególnymi kontami bankowymi, zaznaczyć jednakże należy, iż z uwagi na nieczytelność niektórych wyciągów dane nie są kompletne, brakuje określenia rachunku i nazwy odbiorcy bądź nadawcy zlecenia, brak godziny zlecenia, co powoduje dublowanie transakcji zwłaszcza w zakresie spółki (...) i transakcji kartami bankomatowymi. Dlatego też, analizę uzupełniają inne dowody (wyciągi z kont, zeznania świadków, zestawienia transakcji). Sama analiza z brakami nie pozwala ocenić przepływów w sposób prawidłowy.

opinia biegłego A. C. sporządzona w sprawie 1 Ds 476/10 (poprzednia sygn 1 Ds.620/09) dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej

opinia sporządzona na podstawie dokumentacji bankowej uwzględniona została w stanie faktycznym w zakresie poszczególnych transakcji i przepływów pomiędzy poszczególnymi kontami bankowymi, zaznaczyć jednakże należy, iż z uwagi na braki w przekazywanej przez banki dokumentacji (historii rachunków), która uniemożliwia pełną identyfikacje tzw.drugiej strony operacji (występuje wtedy zapis srebrny sezam), nie było możliwości przestawienia wszystkich przepływów na 11 analizowanych kontach , nadto biegły w zakresie kont bankowych (...) przypisała konto bankowe (...) spółki z o.o. do (...)

1.1.1.

1.1.3.

1.1.1.

1.2.5.

opinia biegłego z/s księgowości L. S.

opinia biegłego sporządzona na podstawie dokumentacji bankowej, księgowej, finansowej uwzględniona została w stanie faktycznym w zakresie poszczególnych firm, transakcji i przepływów pomiędzy poszczególnymi kontami bankowymi, jednakże braki w dokumentacji zabezpieczonej nie pozwala ocenić stanu finansowego firm (...), (...) spółki z o.o. V. w sposób prawidłowy i jednoznaczny.

opinia biegłej zs rachunkowości sporządzona do sprawy 1 Ds 476/10 (poprzednia sygn 1 Ds.620/09 ) dot.nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej w spółce (...)

opinia sporządzona na podstawie dokumentacji księgowej spółki (...), dotycząca prowadzenia dokumentacji księgowej w spółce w 2006r., opinia szczegółowa, spójna, logiczna, nie zawiera sprzeczności , podobnie jak i opinia biegłego A. C. oraz analiza kryminalna przepływów na kontach, do niniejszej sprawy załączona przez prokuratora w trakcie procesu, opierająca się na tych samych dokumentach będących przedmiotem rozpoznania w sprawie niniejszej

1.1.1., 1.1.3, 1.1.4.,

1.1.5.

wyjaśnienia oskarżonego co do wszystkich zarzutów z art.286 k.k.-

W swoich bardzo obszernych wyjaśnieniach oskarżony, przesłuchiwany za każdym razem w kolejnych postępowaniach sądowych, opisywał szczegółowo przebieg wydarzeń – w tym sposób prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Jego wyjaśnienia pozostają w zbieżności (z wyjątkami), przed sądem są zdecydowanie obszerniejsze, aniżeli te ze śledztwa, zwłaszcza po kolejnym uchyleniu wyroku, oskarżony zaczął odnosić się do dowodów rzeczowych załączonych do akt, a także tych, które odnalazł u siebie, przypominając sobie pewne zdarzenia i ich sekwencje, które niejednokrotnie przekazywał w dość zwiły i mało zrozumiały sposób. Za każdym razem przesłuchiwany nie negował faktu, że nie wszystkie należności z tytułu prowadzonej działalności zostały uiszczone, najważniejsze kwestie i wątki poruszane przed sądem pozostają zbieżne z wyjaśnieniami pierwszymi składanymi w toku śledztwa, co wynika z analizy wyjaśnień oskarżonego, który od początku wskazywał na aspekty poddające w wątpliwość wysokość zadłużeń pokrzywdzonych, jak i wprowadzenie poszczególnych pokrzywdzonych w błąd w zakresie zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne; pomijając niezwykle obszerne dygresje w wyjaśnieniach oskarżonego odnoszące sie do wątków politycznych, czy wręcz kryminalnych, poruszane wątki poboczne i aluzje zamiast odpowiedzi wprost na zadawane pytania, moc dowodową przyznano tym wyjaśnieniom, które pozostawały spójne ze sobą oraz korelowały, były zbieżne z innymi wiarygodnymi obiektywnie dowodami, nadto dały się pogodzić z zasadami logiki, przy uwzględnieniu zwyczajów panujących w danym środowisku, mentalności społeczeństwa, w którym oskarżony funkcjonował oraz realiów gospodarczych, a także cech osobowości K. Ł.. Warto zaznaczyć, iż- jak wynika z analizy i oceny całokształtu zebranego w sprawie materiału - handel płodami rolnymi, tymi przeznaczonymi na rynek krajowy, jak i transportowanymi do Rosji przez Litwę, a więc dotyczący transakcji dużych ilości towarów, wielu transportów, odbywał się przeważnie (jak w spawie niniejszej) za pośrednictwem skupów, zaś te duże skupy obsługiwane były przez niezliczoną ilość rolników/sadowników. W niniejszej sprawie skupy prowadzone przez J. G. (1), W. N. (1), czy też J. K. (2), funkcjonowały, jak opisują to świadkowie/pokrzywdzeni, w ten sposób, że dokumenty dotyczące wytransportowanych płodów były przeważnie sporządzane później, bywało, iż rolnikom nie wypisywano od razu dokumentów sprzedaży, często były to transakcje ustne, rolnikom było wszystko jedno czy odbiorca to jedynie pośrednik, byleby zostało za towar załadowany/odebrany zapłacone. To prowadzący skupy rozliczali sie z poszczególnymi rolnikami dowożącymi płody na skup, zwłaszcza w sytuacji, gdy transport był duży i dany skup nie posiadał w swoich zasobach/magazynach wystarczającej ilości towaru. Kwestia rozliczeń między skupem a rolnikami pozostawała w ich gestii.

Odnośnie 1.1.1. oskarżony nie negował okoliczności podjęcia nowej działalności (...) z tymi samymi pracownikami, na tym samym terenie, celem zarobku, miał świadomość działania skupów dla niego i tworzenia pod konkretne dostawy dokumentacji księgowej, pracując w tej branży już od dawna wiedział, że rolnicy na skupy wstawiają towar na tzw."gebę", na karteczki, zapiski w zeszytach, rzadko faktury, które i tak były wypisywane później, dostawcom skupy miały od razu wypłacać pieniądze, rozkręcanie działalności zasiliła pożyczka T. M. (2), czego ten świadek nie zaprzecza, pożyczka spłacana była z konta firmowego (...) oraz (...) spółki z o.o. W tych realiach, wyjaśnienia oskarżonego, że nie miał kontaktu z poszczególnymi rolnikami, którzy przywozili (czasem sami z własnej woli, bez konkretnego zamówienia) owoce/warzywa do punktów skupu, i że dlatego nie wprowadzał ich w błąd, co do możliwości zapłaty i terminu zapłaty, nie mają żadnej mocy dowodowej jako sprzeczne przede wszystkim z zasadami logiki. Po to oskarżony kazał M. K. szukać miejsc i ludzi na prowadzenie skupu, aby skupować to, co zostanie tam przywiezione, podając cene skupu i ogólną ilość. W żadnym momencie, jak wynika z zeznań świadków-osób prowadzących skupy czy M. K., kierowców, oskarżony nie powiedział, aby skupy wstrzymały się z odbieraniem towaru, gdy zabrakło pieniędzy na wypłaty, przeciwnie zachęcał dalej do skupywania twierdząc, że pieniądze kiedyś spłyną, czy to z Litwy, czy to z różnych przetwórni, chłodni, z którymi handlował. Oskarżony nie miał funduszy, aby te skupy prowadzić, tworzenie dokumentacji pod konkretne transporty towarów przemawia także na jego niekorzyść, gdyż obrazuje cel z jakim prowadził działalność tj.chęć uzyskania jak największej korzyści majątkowej, fałszował dokumenty także w celu uzyskania kredytu na dalszą działalność (do czego się nie przyznaje), jednocześnie poszukiwał na bieżąco nabywców tych płodów rolnych odbieranych ze skupów.

Brak zapanowania nad dokumentacją firmy, bałagan w tej dokumentacji, czy też słaby nadzór nad pracownikami (...) nie zwalnia oskarżonego z odpowiedzialności karnej za oszustwo, nie dowodzi także, że to z winy M. K., który sam pobierał towar od rolników, czy ze skupów i sprzedawał na konto firmy, jak również innych pracowników doszło do wyrządzenia szkód poszczególnym rolnikom. Nie zostało udowodnione, iż to M. K. przywłaszczał pieniądze, którymi w ramach działalności firmy mógł obracać. Jedynie kwota 6 000 zł odebrana przez M. K. Z. C., rzekomo na naprawę samochodu firmowego, jest sporna. Kwota ta nie została zwrócona do skupu, a tym samym nie została przekazana na poczet wypłat rolnikom. Jednakże kwota ta nie wyczerpałaby roszczeń rolników przywożących do Z. C. owoce. Poddawanie więc przez oskarżonego w wątpliwość szkód poszczególnych rolników i ich wysokości jest gołosłowne i stanowi tylko i wyłącznie przyjętą przez oskarżonego linię obrony, podobnie jak i utrzymywanie, że M. K. (bądź też inni pracownicy) okradali jego firmę wywożąc płody do przetwórni A. poza wiedzą i wolą oskarżonego i zarabiając na tym.

W sytuacji, gdy od początku działalności, nie mając na nią potrzebnych funduszy, pamiętając o wcześniejszych niepowodzeniach prowadzonych spółek, i powstałych długach, które miał spłacać, logicznym i uprawnionym jest twierdzenie, że oskarżony wiedział, doskonale zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie wypłacać rolnikom należnej za płody zapłaty bez opóźnień i zaległości, czy też wypłacać w ogóle w przypadku braku zbytu, jeżeli na bieżąco nie będzie monitorować skupu w stosunku do zapotrzebowania w przetwórniach, czy innych miejscach, gdzie sprzedawał płody rolne, jednocześnie nie informował rolników, że zapłata będzie dokonywana później, nie zawierał z nimi umów na takich warunkach. Rozdanie na samym początku działalności pieniędzy do poszczególnych rolników prowadzących skupy, celem natychmiastowej zapłaty rolnikom przywożącym towar do skupu, miało jedynie utwierdzić rolników w przekonaniu o wypłacalności właściciela punktów skupu. Cel ten został osiągnięty, gdyż rolnicy w istocie wracali do tych punktów z kolejnymi partiami płodów rolnych, mając zapłacone od ręki za wcześniejsze dostawy. Oskarżony co prawda, starał się w późniejszych terminach spłacać zaległe należności, ale jak wynika z zestawienia zeznań świadków, spłacał jedynie (i to przeważnie w części) należności w wysokich kwotach tych wierzycieli, którzy natarczywie wręcz o nie sie upominali, pomijając tych mniejszych na kwoty rzędu 100-300zł. To, że oskarżony fałszował faktury, zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym, zaś świadkowie potwierdzili, że chciał uzyskać kredyt i musiał wykazać większy przychód.

Odnośnie 1.1.3 na szkodę J. G. (1) , oskarżony wiarygodnie podał szczegóły współpracy (zwłaszcza pomysłu prowadzenia działalności gospodarczej w celu pośrednictwa w handlu z L.), nadto okoliczności dokonywania zapłaty J. G. (1). Te wyjaśnienia są logiczne, spójne, zbieżnie z zeznaniami L., E. P., K. G., J. B., Z. F. i zasługują na pełną moc dowodową. Wiele istotnych szczegółów tej współpracy potwierdził sam J. G. (1). Oskarżony poddał w wątpliwość twierdzenia pokrzywdzonego, że JagnaPol nie zapłaciła mu za transporty ze stycznia 2005r. Nie jest to pozbawione sensu, logiki zważywszy na ustalenie okoliczności, iż L. (świadek to przyznał k 513 tom IV sądowy) płacił także bezpośrednio gotówką pokrzywdzonemu/jego bratu, które to transakcje obciążały JagnaPol. Faktury były zaś spisywane po ustaleniu ich treści (rodzaj, ilość, wartość asortymentu) przez J. G. (1), który w tym zakresie dogadywał sie najpierw z L.. Czując się jednak zobowiązany z tytułu zaległości, faktu, iż L. nie uiścił wszystkich należności na rzecz JagnaPol, spłacał, w ramach możliwości finansowych, należności J. G. (1) w kolejnych miesiącach 2006r. Oskarżony zaprzeczał, jakoby miał prowadzić firmę założoną na jego siostrę, utrzymując, iż tylko jej pomagał, nie jest to prawdą. Faktem jest bowiem, co wynika z zestawienia zeznań świadków, iż to on tą działalnością kierował, choć jego siostra miała w niej swój wkład np. podpisywała faktury. Pamiętać przy tym należy, iż -jak wynika z wiarygodnych zeznań świadków, w tym samego pokrzywdzonego, J. P. wystawiał tylko faktury pośredniczące zarabiając na tym, cały transport(poczynając od złożenia zamówienia, przygotowania, zważenia, opakowania, załadowania) załatwiany był między L. a J. G. (1) i organizowany przez J. G. (1), zdarzało się, że JagnaPol kupowała opakowania.

Za wiarygodne uznano także wyjaśnienia oskarżonego w części dotyczącej opóźnień i braku zapłaty za transakcje przez L. na szkodę JagnaPol, w tym zakresie zostało to potwierdzone zeznaniami A. Ł., L., który tłumaczył się z opóźnień umowami z marketami na Litwie, a także samego J. G. (1), który przyznał, iż oskarżony informował go na bieżąco o opóźnieniach w spływie pieniędzy od L..

Z materiału dowodowego nie wynika, aby ustalono, że J. P. płaci J. G. (1) od razu za dostawy, które załadował na samochody L., przeciwnie JagnaPol miała płacić J. G. (1) wtedy, gdy jej zapłacił L.. Kolejną kwestią jest kwestia dokumentów, z których wynika wysokość spornej należności w zestawieniu z ustalonym, faktem, że J. G. (1) płacone było także w gotówce bezpośrednio przez L., za transporty, które J. G. (1) sprzedał JagnaPol, jak już wcześniej zaznaczono. Nie została ustalona w sposób bezsporny wysokość należności J. G. (1) obciążająca JagnaPol.

Odnośnie 1.1.4. na szkodę W. N. (1) , wyjaśnienia oskarżonego w zakresie współpracy z W. N. (1) w ramach (...) spółki z o.o. oraz spółki (...) przyjęte za wiarygodne w części, najbardziej rozwiniętej -składanej przed sądem, przy czym przy ostatnim rozpoznawaniu sprawy oskarżony podtrzymywał wyjaśnienia uprzednie, uzupełniając je zwłaszcza o komentarze do zeznań świadków czy dokumentów, uznane zostały za wiarygodne, z uwagi na ich zgodność, co do zasady korelację z zeznaniami świadków w tym samego pokrzywdzonego W. N., M. K., L., z których to zeznań wynika, iż współpraca pierwotna w ramach B. przekształciła się we współpracę z V., przy czym oskarżony twierdził kategorycznie, iż zerwał stosunki z N. po tym jak jego wspólnicy zakazali mu udziału w działalności spółki (...), obawiając się dalszych nieudanych transakcji i decyzji z jego strony, i podczas wyjazdu oskarżonego do K. (na spotkanie ze wspólnikami) a potem do W. (na spotkanie z L.) W. N. wysyłał transporty na Litwe, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Faktem jest ,że transporty zostały wydane, pozostała kwestia na jaką spółkę je zafakturować. Niewątpliwe jest, iż istnieją zdublowane dokumenty Wz, podpisane przez M. K. i W. W., wystawione na 2 różne podmioty. Niezależnie od wersji zdarzeń podawanych w kolejnych wyjaśnieniach oskarżonego, czy w zeznaniach świadków, to W. N. zadecydował, o powstaniu 2 kompletów Wz, i o tym, które potem wykorzystać. Musiał więc mieć świadomość, wiedzę i wolę, iż (...) spółka z o.o. przestaje handlować.

Sam pokrzywdzony zeznał, iż pokrzywdzony był informowany o poślizgach w przepływie pieniędzy z L. do B. i do V., na ten temat W. N. rozmawiał również z samym L., wystawianie dokumentów sprzedaży nie odbywało sie zawsze bezpośrednio przy transakcji, faktury zaś były wypisywane na różne podmioty, sam pokrzywdzony wiedząc o kłopotach w płatnościach z firmy (...) wobec spółki (...) zdecydował się dalej handlować z firmą (...), podjął ryzyko handlowe licząc na spłatę zadłużenia (...) spółki z o.o., działał więc w ramach ryzyka handlowego.

Oskarżony prowadząc spółkę (...), po zajęciu stanowiska przez wspólników, powziął istotne wątpliwości w zakresie prawidłowości wystawionych faktur dokumentujących transakcje między (...) spółka z o.o. a NewPolem.

W zakresie spółki (...), w sposób bardzo obszerny, szczegółowy, drobiazgowy wskazywał okoliczności działalności spółki, w której został zatrudniony jako dyrektor zarządzający, podejmowane transakcje, przepływy towaru i pieniędzy, stosunki panujące między nim a L. i innymi pracownikami, i ich role w spółce. Wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie, korelują z zeznaniami świadków, także z zabezpieczonymi dokumentami, nadto potwierdzone zostały opiniami biegłych zs księgowości/analizą przepływów na kontach.

odnosząc się do zeznań L., który przedstawiając dokumenty z banku, swoje zestawienia wydatków i kosztów dokumentował, iż L. przesyłała pieniądze do V. w większej ilości, niż wartość skupionych przez V. towarów, za wiarygodne uznano wyjaśnienia oskarżonego utrzymującego, iż z uwagi na fałszowanie dokumentacji celem obniżenia cen towarów skupowanych od poszczególnych rolników, nowa dokumentacja wskazywała inne-obniżone ceny wywiezionego z Polski towaru,

L. zaprzeczał w zeznaniach polecenia fałszowania faktur, niewiarygodnie mówił, iż chodziło o towar sprzedawany na Litwie po promocyjnych cenach, a skoro tak, to nie mógł być w Polsce kupiony drożej a sprzedawany taniej, zupełnie naiwnie zeznaje, iż rolnik wiedział, że określoną partię towaru sprzeda po obniżonej cenie, zeznania rolników (M. B., W. B., S. B., M. S., Ł. B., K. M.) -sprzedających owoce, warzywa do V. potwierdzają, iż faktury były fałszowane- na okazanych dokumentach nie rozpoznawali swojego podpisu, negowali ilość asortymentu , wartość i datę transakcji, L. dopiero po przestawieniu mu zarzutu w zakresie czynu z art.271 par. 1 k.k przyznał sie do wydawania polecenia zasłaniając się nieznajomością prawa polskiego (nie wiedział,że trzeba wystawić faktury korygujące), jednocześnie przyznał, iż nie jest w stanie podać skali tego procederu, czasu trwania i zaznaczając, iż "było tego sporo".

Odnośnie 1.1.5. na szkodę J. K. (2) , wyjaśnienia zbieżne z zeznaniami M. K., nie podważone zeznaniami pokrzywdzonego, uznane za wiarygodne

1.1.6.

1.1.7.

wyjaśnienia oskarżonego

oskarżony nieprzyznający się do winy w zakresie zarzutów pracowniczych przedstawiał swoją wersję zdarzeń, z której wynikały okoliczności podjęcia pracy przez poszczególne osoby świadczące prace na jego rzecz w różnych firmach, wyjaśnienia nie podważały zeznań samych pracowników, raczej pozostawały z nimi w korelacji , w części dot.pracowników V. utrzymywał, iż biuro w S. negowało każdą jego decyzję odnośnie pracowników i weryfikowało jego czynności w tym zakresie, co zostało uznane za wiarygodne, biorąc pod uwagę okoliczność, iż to L. nadzorował wszelkie decyzje, które mogły powodować koszty dla spółki, podejmował co do nich ostateczne dezycje

zeznania

poszczególnych pracowników

świadkowie, zwłaszcza w śledztwie, zeznawali dość szczegółowo na okoliczność podjęcia pracy w firmach związanych z oskarżonym, warunków pracy i płacy, w części zeznania potwierdzone umowami o pracę, oświadczeniami, także wyjaśnieniami oskarżonego; świadkowie przed Sądem większości zdarzeń nie pamiętali, podtrzymali zeznania wcześniejsze, widoczna była zmiana w ich nastawieniu, z biegiem czasu te okoliczności dla nich traciły na znaczeniu; z zestawienia zeznań tych świadków (również innych pracowników - świadków nie objętych zarzutami pracowniczymi-) wynika, iż - w większości przypadków- te same osoby przechodziły płynnie z jednej firmy do drugiej albo nawet pracowały w nich w tym samym czasie, nagminna była i zupełnie zwyczajowo przyjęta praca bez umów, sezonowa. Zdarzały się osoby, zwłaszcza te pracujące dłużej, które wiązały swoją przyszłość z pracą w firmach związanych z oskarżonym, takim osobom K. Ł. obiecywał zatrudnienie, zależało im na załatwieniu wszelkich formalności i uzyskaniu wszelkich pracowniczych uprawnień ;

-odnośnie pokrzywdzonej J. J., z zeznań jej w zestawieniu z wypłatą zwrotu kosztów dojazdu wynika, że przyjeżdżała nieregularnie do S. do pracy w firmie (...) spółka z o.o. w sierpniu i wrześniu 2005r. (nieco ponad miesiąc), jej zeznania dotyczące czynności wykonywanych opisują jej pracę w firmie (...), a nie w (...) spółce z o.o., co znajduje potwierdzenie w zeznaniach M. K.,R. S., T. M., a także wyjaśnieniach oskarżonego.

-odnośnie A. K. (3)- zeznania jej są dość chaotyczne, nie umiała wskazać jakiego rodzaju umowy zostały z nią zawarte, podała jednak okresy pracy, odmiennie niż przyjęte w akcie oskarżenia

zeznania świadków T. M. M. K., R. S.

zbieżne z zeznaniami pokrzywdzonych w zakresie rodzaju pracy jaki wykonywali, czasu pracy oraz zachowania się oskarżonego wobec pracowników

dokumenty z ZUS, kopia wyroku

nie kwestionowane

opinie sądowo – psychiatryczne, psychologiczna, także uzupełniające

opinie dotyczące poczytalności oskarżonego i jego stanu psychicznego oraz cech osobowości dopuszczone przez sąd-wiarygodne, zakres opinii sądowo-psychiatrycznej dopuszczonej w procesie po uchyleniu 1-go wyroku został rozszerzony, przy czym między opiniami nie zachodzą sprzeczności, wszystkie sporządzone zostały zgodnie z wymaganiami specjalistycznej wiedzy i oparte na danych, są spójne, logiczne i rzetelne. Opinie pisemne uzupełnione zostały opinią ustną, odpowiadają na wszystkie pytania Sądu i stron

1.1.2.

zeznanie D. K. (1)

pokrzywdzony, zwłaszcza w śledztwie, zeznawał dość szczegółowo na okoliczność podjęcia pracy w V., (...), warunków pracy i płacy, w części zeznania potwierdzone dokumentami - oświadczeniami, umową, także wyjaśnieniami oskarżonego, w części w której opisywał, iż przyprowadził go M. K., nie miał uprawień na prowadzenie samochodu ciężarowego, stąd wysłanie go na kurs, na jego pracę zgodził się L., skoro oskarżony utrzymywał, że biuro w S. decydowało o zatrudnieniu, przetrzymywało nawet potrzebne do zgłoszenia do ZUS dokumenty, które on sporządził, nie logiczne jest, że zaakceptowany przez L. pracownik nie został formalnie zatrudniony, mimo przyrzeczenia zawarcia z nim umowy, nie wysłanie dokumentacji do biura (przy założeniu prawdziwości twierdzeń w tym zakresie oskarżonego, czy też brak zgłoszenia go przez oskarżonego, a nadto praca podjęta "na czarno" w (...) wskazuje na złą wolę oskarżonego i wypełnienia znamienia uporczywości

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1.

1.1.2.

wyjaśnienia oskarżonego

wyjaśnienia oskarżonego w przeważającej części w zakresie prowadzonej działalności (...) obrazujące cel działania oskarżonego i powody nieuwzględnienia w tym zakresie wyjaśnień podane wyżej pkt. 2.1. przy ocenie wyjaśnień K. Ł.

wyjaśnienia

oskarżonego

wyjaśnienia oskarżonego w części, w której twierdzi, że D. K. (1) nie miał jego zgody na pracę w (...), co pozostaje w sprzeczności z zeznaniami pokrzywdzonego, jak i świadka T. M.

1.1.3.

zeznania J. G. (1)

w tej części, w której pokrzywdzony twierdził, iż został oszukany przez oskarżonego, że nie namawiał jego siostry A. Ł. (1) do prowadzenia działalności gospodarczej i pośrednictwie w handlu owocami i warzywami między nim a L., że nie prowadził skupu owoców/warzyw, a jedynie udostępniał swoją posesję firmie oskarżonego, nie są wiarygodne, gdyż pozostają w oczywistej sprzeczności z wyjaśnieniami oskarżonego w tym zakresie, zeznaniami A. Ł. (1), L., a także samych rolników, którzy słyszeli, że jest u niego na posesji punkt skupu owoców tj. np. zeznania świadka T. M. (1). To pokrzywdzony handlował z L., zaś J. - (...) była niezbędna do pośrednictwa i wystawiania faktur, gdyż posiadała unijny NIP, w tym celu -pośrednictwa właśnie została założona. Pokrzywdzony zdawał sobie sprawę z mechanizmu przepływu towaru i gotówki, wiedział, że jeżeli L. nie zapłaci J. - (...), ta firma nie zapłaci jemu, był od razu informowany przez oskarżonego o braku wpłat przez L., o przesunięciach w płatnościach, o tym też rozmawiał z L.. Mimo braku uregulowania należności za kolejne partie towaru wysłanego na Litwę handlował dalej, prosił A. Ł. (1) i oskarżonego, aby JagnaPol wystawiła kolejne faktury, gdyż załadował towarem samochód L., który przyjechał do niego na podwórko. Wcześniej, przed transakcjami z JagnaPol handlował w (...) spółką z o.o. i jej przedstawicielem Z. F.. Okoliczność, iż L. przelał w styczniu 2006r. z rachunku L. pieniądze tytułem spłaty zaległych należności spółce (...)( powstałych z tytułu transportu owoców zakupionych od J. G. (1) i wysłanych L. -indywidualna działalność L. w styczniu 2005r.) przemawia za wiarygodnością wyjaśnień oskarżonego, depozycji współwłaścicieli B., utrzymujących, że L. nie płacił w terminie uzgodnionym, że miał poślizgi w płatnościach, w tym zakresie oskarżony informując o tych poślizgach kolejnych dostawców był wiarygodny.

Nadto, nie sposób przyjąć za udowodnione zadłużenie JagnaPol w wysokości podawanej przez J. G. (1). Po pierwsze, mimo stanowiska oskarżonego, który próbował zadośćuczynić szkodzie pokrzywdzonego, wpłacając mu niewielkie sumy pieniędzy, a więc tym samym-nie negował zadłużenia, to sam pokrzywdzony nie potrafił już w śledztwie wskazać kiedy powstało zadłużenie, o jakie faktury chodzi, twierdząc jedynie, iż w wyliczonej części jego zadłużenie nie zostało przez JagnaPol uregulowane. Nie została udowodniona w sposób jednoznaczny kwota niezapłaconych należności za towar wysłany na Litwe za pośrednictwem J. - (...). Z zestawienie faktur wystawionych przez J. - (...) oraz faktur RR wystawionych dla J. G. (1) wynika, iż jedynie w części towar wskazany na tych dokumentach pokrywa się jeśli chodzi o ilość i wartość. Przy czym z zestawienia zeznań pokrzywdzonego z zeznaniami K. G. (1) i L. wynika, iż pokrzywdzony otrzymywał w gotówce bez pokwitowania pieniądze od L. za towar, który przechodził za pośrednictwem J. - (...), a także handlował bezpośrednio z L., przy czym transakcje te miały obciążać J. - (...).

Nadto, w części dotyczącej zapłaty za skrzyniopalety, zeznania pokrzywdzonego zmieniają się, pokrzywdzony w śledztwie składając po raz pierwszy zeznania zataił, iż w przedmiocie skrzyniopalet porozumiał sie z L., który te skrzyniopalety przywłaszczył, proponując w zamian inne, co wynika z zeznań L., przy czym wartością tych skrzyniopalet obciążał początkowo oskarżonego.

zeznania A. Ł. w części

niewiarygodne w części wskazanej w pkt. 2.1.

1.1.4.

zeznania W. N. (1) w części

w części, w której świadek utrzymuje, iż oskarżony chciał go oszukać, nie płacił pieniędzy za dostarczony towar, mimo że te pieniądze posiadał, nie koreluje to z innymi dowodami uznanymi za wiarygodne, w zakresie mechanizmu funkcjonowania obu firm, zachowania się oskarżonego, pomimo spornej kwoty należności, oskarżony nigdy nie negował istnienia po stronie (...) spółki z o.o. i V. zadłużenia wobec W. N., jednakże w momencie zawierania porozumienia, przy zawiązywaniu współpracy, czy też poszczególnych transakcji W. N. (1) nie został wprowadzony w błąd przez oskarżonego

1.1.5.

zeznanie J. K. (2)

pokrzywdzony nie ma dowodów w postaci dokumentów i nie jest w stanie w sposób jednoznaczny i całkowicie pewny wskazać czy doznał szkody na skutek sprzedania owoców firmie związanej z oskarżonym, jeśli tak to jaka była nazwa firmy, kiedy doszło do szkody, której transakcji dotyczyła i jaka jest jej wysokość. Zeznając po raz pierwszy w śledztwie tych okoliczności nie podał, zeznając po raz drugi wskazał prawdopodobny czas transakcji i kwotę, którą uzgodnił, jak wynika z jego zeznań, z M. K. i jego zapiskami. Z zeznań M. K. oraz wyjaśnień oskarżonego wynika, iż oskarżony handlował z J. K. (2) w firmie (...), B. spółka z.o.o. oraz V.. Z uwagi na brak tych notatek, a także przy uwzględnieniu zeznań M. K. (zeznawał około 10 miesięcy wcześniej przed pokrzywdzonym k.363 tom II ), w których opisując poszczególne działania oskarżonego przyznał, iż po zakończeniu transakcji z W. N. owoce/warzywa kupowali od J. K. (2) jako V., z którym oskarżony handlował ,wcześniej, który przywoził też jabłka na posiadłość W. N., jeździli po towar do jego miejsca zamieszkania, współpraca trwała krótko około 2 miesięcy , transakcji było stosunkowo mało, płacili gotówką i przelewami bez opóźnień, nie można przyznać waloru wiarygodności zeznaniom J. K. (2) twierdzącego, iż zaległość powstała i jego strata wyliczona jest na 3500 zł.

1.1.3.

1.1.4.

zeznania L. w części

zeznania L. i powody nieuwzględnienia części zeznań -podane wyżej przy ocenie zeznań L. pkt. 2.1.

1.2.5.

opinia t. XI, k. 2074-2114

z opinii nie wynika, aby stwierdzony przez biegłego tzw.ujemny kapitał własny na dzień 31.12.2005r. był przesłanką decydującą o konieczności wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie upadłości. Ujemny kapitał własny powoduje niemożność istnienia spółki, tymczasem B. funkcjonowała, zawierała transakcje, na koniec roku 2005r. dług wobec W. N. oscylował w granicach 40 000 zł. Jednocześnie, wg opinii biegłego, dokonywane obroty finansowe w firmie (...) spółka z o.o. nie zawsze były celowe i prawidłowo udokumentowane, co zaniepokoiło współudziałowców większościowych, dochodziło do przepisywania faktur, panował ogólny bałagan w dokumentach.

Chaotyczny sposób prowadzenia przez K. Ł. (1) Spółki (...) powodował, że niemożliwym było ustalenie rzeczywistej kondycji (...) Spółki (...). Przy czym, oskarżony miał świadomość istnienie długu wobec W. N. (1), nie negował jego należności, podobnie jak i wspólnik S. S. (w części), jak i wierzytelności spółki wobec L., odebrano oskarżonemu prawo do prowadzenia dalszej działalności spółki w na początku 2006r., udziałowcy większościowi zaczęli gromadzić dokumenty księgowe, celem ustalenia stanu finansowego spółki, i wypełnienia stosownych dokumentów (sprawozdanie, CIT) i podejmować kroki naprawcze (złożenie pozwu, czy zawiadomienia), co podejmowane było przez prokurenta.

pozostałe , nie dodane do faktów, dowody zgromadzone w toku postępowania karnego

pozostałe dowody zgromadzone w toku postępowania karnego, te wymienione w akcie oskarżenia, te zgromadzone w toku kolejnych etapów procesu, zostały pominięte z uwagi na ich niewielką istotność (nieprzydatność) dla meritum sprawy

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

pkt. I (zarzut 4 )

K. Ł. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

art. 286§ 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art.4§ 1 k.k.-zastosowano przepisy k.k. obowiązujące w okresie popełnienia przypisanego czynu ciągłego ( w zakresie wszystkich skazań) , gdyż są one względniejsze dla oskarżonego, art. 12 k.k. ma zastosowanie, gdyż oskarżony w okresie czasu od 18 lipca 2006r. (data rozpoczęcia działalności gospodarczej- w tym zakresie zmiana opisu czynu) do 30 września (...). (data zaprzestania pracy) dopuścił się czynu ciągłego oszustwa z art. 286§ 1 k.k. poprzez działanie podejmowane cyklicznie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru - działanie było z góry zaplanowane, a sposób działania we wszystkich przypadkach tożsamy, wprowadzając poszczególnych kontrahentów (rolników) w błąd(choć nie bezpośrednio), co do zamiaru zapłaty za dostarczone płody rolne na skup owoców/warzyw, które założył. (...) założył, po doświadczeniach z działalności w (...) spółka z o.o., V., a także w JagnaPol, za prywatnie pożyczone pieniądze, mając za sobą pozostawione długi spółek wobec rolników z tego samego terenu i społeczności, przy czym w tej działalności nikt go nie ograniczał, był pracodawcą, właścicielem. Nie zapłacił poszczególnym dostawcom, choć z konta firmowego spłacił pożyczkę udzieloną mu przez T. M. (2), zaś z kont firmowych dokonywał wypłat, przelewów, w tym wypłaty na czesne za studia siostry A. Ł. (1). Nadto, nie płacąc wymienionym rolnikom, oskarżony pozyskiwał środki finansowe, które mógł przeznaczyć chociażby na zapłatę innym dostawcom.

Ocena materiału dowodowego zebranego w sprawie, w tym w części wyjaśnień oskarżonego, zeznań rolników prowadzących skupy i dostarczających płody rolne, w tym tych, których roszczenia zostały uiszczone, w przeważającym zakresie konsekwentnych, spójnych oraz korespondujących ze sobą oraz dowodów obiektywnych w postaci faktur, nieprzekraczająca ram zasady wynikającej z art.7 k.p.k., w zestawieniu z okolicznościami wskazanymi w poprzednich częściach uzasadnienia, pozwala przypisać K. Ł. (1) wypełnienie znamion czynu z art.286§ 1 k.k. obejmującego wszystkie pojedyncze zdarzenia.

Oskarżony jest osobą dorosłą, sprawną psychicznie, można postawić mu zarzut winy, po jego stronie nie wystąpiły bowiem żadne okoliczności wyłączające winę, jak też wyłączające bezprawność czynu. Oskarżony działał umyślnie, w zamiarze bezpośrednim, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 9§1k.k.).

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

pkt. III (zarzut 6 )

K. Ł. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Ocena zebranych dowodów wskazuje, iż D. K. (1) w okresie zarzutu wykonywał pracę zarobkową w taki sposób i w takich warunkach, które charakteryzował stosunek pracy (niezależnie od ewentualnej nazwy) podlegający przepisom prawa pracy i przepisom ubezpieczeń społecznych, Oskarżony obiecał, że zatrudni go na umowę po skończeniu kursu, oskarżony przechodząc do pracy w innym podmiocie korzystał dalej z pracy D. K. (1), gdzie także nie doszło do zawarcia umowy, okres pracy wyniósł łącznie 6 miesięcy, przez ten czas oskarżony nie zawarł z nim umowy o pracę, nie odprowadzał stosownych składek na ubezpieczenie społeczne, tym samym oskarżony wypełnił znamiona czynu z art. 218 § 1a k.k. i 219 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., w realiach sprawy można mu bowiem przypisać znamię uporczywości. Przedmiotem ochrony z art.218§ 1a k.k. jest stosunek pracy sensu largo, a więc też umowa zlecenia. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18.11.2010r. (Dz.U. 2020.285.1474), przepis art.218§ 1 k.k. stracił moc z dniem 31.05.2012r., dodano zaś od dnia 31.05.2012r. nowy przepis - art. 218 § 1a k.k. ( art.1 pkt.1 ustawy z dnia 10.05.2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2012.611), o treści takiej samej jak poprzednio w paragrafie 1 art.218 k.k., zagrożenie karą pozostało to samo, nie było więc okresu, aby zachowanie z art.218 k.k. przestało być zabronione, stąd też jednak konieczność zmiany kwalifikacji i przyjęcie art.218§1a k.k.

3.3.  Uniewinnienie

pkt. V (zarzut 1,2,3,5)

K. Ł. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Bezsporne jest oczywiście to, że oszustwo w rozumieniu kodeksu karnego może być przestępstwem popełnionym tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, obejmującym cel i sposób działania. Podstawowym kryterium rozgraniczającym oszustwo od niewywiązania się ze zobowiązania o charakterze cywilno-prawnym jest więc istnienie, co najmniej w chwili zawierania umowy, wymaganego przez przepis karny zamiaru bezpośredniego o szczególnym zabarwieniu. Nie każda przecież, jak podkreśla się w orzecznictwie, nawet nierzetelna realizacja stosunku zobowiązaniowego oznacza automatycznie zrealizowanie znamion oszustwa. W przypadku oszustwa muszą nastąpić dodatkowe okoliczności przedmiotowe związane z zachowaniem się sprawcy w okresie uzyskania dyspozycji majątkowej, które będą jednoznacznie przesądzać o z góry powziętym zamiarze niewykonania danego zobowiązania. Prokurator wskazuje okoliczność, iż oskarżony pieniędzmi ukradzionymi z jednej spółki zakładał spółkę kolejną, nie ma na to jednak dowodów.

Ustalono, że oskarżony kierował działalnością JagnaPol założoną na jego siostrę, z założenia działalność ta o profilu handel-sprzedaż owoców była jedynie pośrednictwem między L. a J. G. (1), nastawiona była na zysk, uzyskiwany z marży. Celowość dokonywanych na rachunku JagnaPol wpłat i wypłat nie budziły zastrzeżeń. Oskarżony nie podpisywał się jednak na fakturach, które wypełniane były treścią podaną przez J. G. (1) w zależności od tego ile towaru pokrzywdzony wydał na Litwę, nie dokonywał ustaleń z L. odnośnie transportów. To pokrzywdzony zapoznał oskarżonego i jego siostrę z L., on też wiedział o poślizgach, opóźnieniach w spływaniu należności z Litwy, to on prosił, aby wystawić dokumenty na ostatnie transporty, kiedy oskarżony i jego siostra nie chcieli się na to zgodzić. Działalność została przerwana z uwagi na narastające zaległości w płatnościach, przy czym J. G. (1) dalej handlował z L.. J. G. (1) w żadnym momencie nie został wprowadzony w błąd co do zamiaru spłaty należności, jak również, co do osoby, która tą działalnością kieruje. J. G. (1) działał w granicach ryzyka handlowego, sporna jest także wysokość jego należności. Po zaprzestaniu tej działalności, po utracie zatrudnienia w urzędzie oskarżony podjął pracę w spółce, która istniała wcześniej, w której udziały miała jego siostra i znajomi. Spółka posiadała kapitał własny, oskarżony odkupił udziały siostry. Próbował znaleźć odbiorców za granicą, krajowych, częściowo się to nie udało. Podjął współpracę z W. N. nie z tego powodu, aby oszukać pokrzywdzonego na współpracy z L.. L. pojawił się w ich współpracy po handlu z innymi podmiotami, który jednak nie przyniósł oczekiwanych zysków. Oskarżony zaryzykował i ponownie zaczął handel L., sam podjął tego rodzaju ryzyko handlowe mając już wcześniejszej doświadczenia z jego osobą. Prawdopodobnym jest to, że uwierzył w zapewnienia L., że ma pieniądze (dowiódł, że ma, gdyż w dniach 17,19 i 24 stycznia 2006r. zaspokoił należność B. spółki z tytułu transakcji sprzedaży jabłek dla I. w styczniu 2005r., które zresztą skupowane były od J. G. (1)). Po podjęciu współpracy z W. N., kiedy okazało się, że pozostało dużo towaru do sprzedania, którego nie ma gdzie sprzedać, a pojawił się L. z pieniędzmi, zarówno oskarżony, jak i W. N. podjęli wspólny handel ponosząc ryzyko handlowe. To, że oskarżony pełnił w przeszłości funkcje publiczna na terenie gminy, bynajmniej nie mogło dawać gwarancji zysku z handlu z L. przy braku szkód finansowych, tego rodzaju myślenie W. N. było wręcz naiwne. W. N. na bieżąco był informowany o zatorach, kłopotach w płatnościach, zastojach, wszystkie transakcje odbywały się u niego na posesji, oskarżony nie ukrywał się. Kiedy pokrzywdzony poznał L. także z nim rozmawiał na temat braku zapłaty. Nadto, kiedy należności zaczęły rosnąć, zaś oskarżony nie mógł dalej pracować w spółce (...), nie założył swojej działalności, czy kolejnej spółki w celu oszukiwania kontrahentów, ale zdecydował się pracować w spółce (...). We trzech zawarli porozumienie, na które pokrzywdzony się zgodził zarachowania długu spółki z należności V.. Nic przed W. N. nie było ukryte. Nie ma żadnego dowodu bezpośredniego ani też ciągu poszlak układających się w 1 nierozerwalny łańcuch, świadczący o tym, że to oskarżony kradł pieniądze, które przychodziły z firmy (...), czy które przywoził L., a które powinny być przeznaczone dla wierzycieli. Warto zauważyć, że stan majątkowy oskarżonego nie poprawiał się z działalnością każdej firmy, ale wręcz pogarszał, oskarżony zapożyczał się, dochodziły długi. Podobnie z J. K. (3), działalność z tym rolnikiem prowadzona była głównie za pośrednictwem M. K., i również nie ma w tym zakresie dowodów, z których wynikałoby, iż został oszukany przez oskarżonego, sama zaś szkoda i jej wysokość nie jest jednoznaczna. Nie bez znaczenia jest przy tym postawa oskarżonego, który próbował, czując się moralnie zobowiązany, zadośćuczynić szkodzie W. N., ostrzegał go też przed L., doradzał, próbował wpłynąć na L., aby ten w pierwszej kolejności spłacił zaległe należności. Oskarżony sam, już później, jak ustalono, pieniądze mu przekazywał na poczet długu. Nie bez znaczenia jest także oczywiście postawa oskarżonego wobec L., która w powiązaniu z jego osobowością, powodowała niejednokrotnie uległość wobec L. i wypełnianie jego poleceń.

W ocenie Sądu, dostępny materiał nie daje podstaw do twierdzenia, że oskarżony wypełnił znamiona zarzucanych mu czynów z art.286 pk.k., W realiach niniejszej sprawy w zakresie czynów z pkt.1,2,3,5 domniemanie niewinności K. Ł. nie zostało obalone, gdyż nie można bez obawy pomyłki wykluczyć wersji zdarzeń podanych przez oskarżonego.

3.4.  Uniewinnienie

pkt. V (zarzut 7 i 8 )

K. Ł. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

brak wypełnienia znamion czynu z art. 218 § 1a k.k. i 219 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zakresie pracowników wymienionych w zarzutach z pkt. 7 i 8.

Ustalono bowiem, że odnośnie zarzutu 6- J. J. (2) została zatrudniona formalnie w firmie (...), zaś podjęte przez nią czynności w ramach pracy na rzecz spółki (...) w S. były krótkotrwałe, zaś przyczyny jej zwolnienia były niezależne od oskarżonego, oskarżony miał z J. J. kontakt, tłumaczył się ze swojego zachowania, zapłacił jej także zwrot kosztów dojazdu, zatrudnił formalnie przy kolejnej nadarzającej się okazji. W analizowanej sytuacji znamię uporczywości po stronie oskarżonego nie występuje. Oskarżony wnosił o uniewinnienie od tego czynu. Niezależnie więc od tego, iż zarzucany czyn na szkodę J. J. jest przedawniony od 1 października 2015r., w sytuacji braku udowodnienia winy oskarżonemu, został on uniewinniony.

Ustawa z dnia 16.02.2016r. o zmianie KK zmieniła art.102 k.k. wydłużyła terminy przedawnienia czynów popełnionych przed 02.03.2016r., przy czym te nowe przepisy nie mają zastosowania, jeżeli termin przedawnienia już minął. Termin przedawnienia tego czynu minął w październiku 2015r., a więc termin przedawnienia w zakresie tego czynu nie został wydłużony.

Odnośnie zarzutu 8, z uwagi na ustalenie, iż pracownicy podejmowali prace w (...) przez krótki czas licząc od rozpoczęcia działalności czyli 18 lipiec 2006r. tj. niecały 1 miesiąc R. D., który został zatrudniony formalnie od 16.08.2006r. i opłacano składki na ZUS, 1 miesiąc A. K. (3), która została formalnie zatrudniona i opłacano składki za nią od 21.08.2006r. (wcześniej pracowała na umowę w V.), 1,5 miesiąca K. W. (1), 2 miesiące Ł. S. (1), trudno dopatrzyć się po stronie oskarżonego uporczywości w działaniu. Już sam okres wskazany w zarzutach jest bardzo krótki, nadto uporczywość, złośliwość, celowość mogłaby zostać zamanifestowana także poprzez częste i liczne odmowy zatrudnionym osobom zalegalizowania ich statusu i realizowania ich praw pracowniczych, a tak nie było.

Z ww względów Sąd uniewinnił oskarżonego od zarzutu 8.

3.5.  Uniewinnienie

pkt. V (zarzut 9)

K. Ł. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Odnośnie czynu z pkt.9, należy zaznaczyć, iż ani opinia biegłego, ani też zeznania świadków małżonków S., którzy zajmowali się spółką, byli wspólnikami, nie dają wystarczającej podstawy do przypisania oskarżonemu umyślności (w zamiarze ewentualnym, a tym bardziej bezpośrednim) w niedopełnieniu obowiązku zgłoszenia upadłości spółki, a przede wszystkim ustaleniu, w którym momencie miał on świadomość ujawnienia przyczyn upadłości. Dlatego też, Sąd uniewinnił oskarżonego od zarzutu z pkt.9 (10 w a/o).

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. Ł. (1)

pkt.I

pkt.4

Przy wymiarze kary Sąd zwrócił uwagę na bardzo wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, na co miały wpływ: rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiar wyrządzonych szkód i okoliczności popełnienia czynu, umyślność zachowania, działanie w celu osiągniecia korzyści majątkowych.

Na korzyść oskarżonego poczytano uprzednią niekaralność, chęć zwrotu zaległych należności.

Wymierzona kara 1 roku pozbawienia wolności jest adekwatna do wysokiego stopnia winy oskarżonego i społecznej szkodliwości przypisanego czynu. Nie jest nadmiernie surowa. W ocenie Sądu kara spełni swe cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec oskarżonego w sposób dostateczny.

Realną dolegliwością dla oskarżonego jest natomiast wymierzona na podstawie art.33§2 k.k. kara grzywny w wysokości 150 stawek dziennych każda stawka równoważna kwocie 30 złotych. O ilości stawek dziennych grzywny zadecydował stopień społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu. Ustalając wysokość każdej ze stawek Sąd wziął pod uwagę fakt, że oskarżony uzyskuje niewielki comiesięczny dochód, nie mając przy tym nikogo na utrzymaniu. Ukształtowana przez Sąd wysokość kary grzywny uwzględnia więc możliwości zarobkowe oskarżonego i jego stan majątkowy. Przy czym, z uwagi na okoliczność, iż pierwszy wydany w niniejszej sprawie wyrok skazujący za omawiany czyn został zaskarżony na niekorzyść oskarżonego tylko w zakresie łącznej kary pozbawienia wolności (doszło w tym zakresie do przeoczenia), wysokość grzywny jest ograniczona ramami zakreślonymi w pierwszym wyroku tj. za czyn z pkt. 4 kara grzywny nie powinna być większa niż 100 stawek po 40 zł każda.

K. Ł. (1)

pkt.II

pkt. 4

Na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. w zw. z art.4 § 1 k.k. Sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej względem oskarżonego kary na okres 2 lat próby. Poza zaistnieniem przesłanki formalnej w postaci wymierzenia kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, uzasadniona jest, w świetle warunków i właściwości osobistych K. Ł. (1), pozytywna prognoza kryminologiczna pod kątem zastosowania wobec niego dobrodziejstwa z art.69 k.k., Oskarżony co prawda nadal prowadzi działalność gospodarczą, jednakże o zupełnie innym profilu, a nie może również ujść uwadze okoliczność, że przedmiotowy czyn miał miejsce 14 lat temu. W opinii Sądu, kara z warunkowym zawieszeniem na 2-letni okres próby odniesie w stosunku do K. Ł. (1) przewidziany skutek wychowawczy i zapobiegawczy. Dwuletni okres próby jest wystarczający dla osiągnięcia celów kary, bowiem ryzyko naruszania warunków probacji i popełnienia podobnego czynu jest niewielkie.

K. Ł. (1)

pkt.III

pkt.6

Przy wymiarze kary grzywny Sąd zwrócił uwagę na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, na co miały wpływ: rodzaj i charakter naruszonego dobra, okoliczności popełnienia czynu, umyślność zachowania.

Na korzyść oskarżonego poczytano uprzednią niekaralność.

Wymierzona kara grzywny jest adekwatna do stopnia winy oskarżonego i społecznej szkodliwości przypisanego czynu. Nie jest nadmiernie surowa. W ocenie Sądu kara te spełni swe cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec oskarżonego w sposób dostateczny.

O ilości stawek dziennych grzywny -60 zadecydował stopień społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu. Ustalając wysokość każdej ze stawek na 30 złotych, Sąd wziął pod uwagę fakt, że oskarżony uzyskuje niewielki comiesięczny dochód, nie mając przy tym nikogo na utrzymaniu. Ukształtowana przez Sąd wysokość kary grzywny uwzględnia więc możliwości zarobkowe oskarżonego i jego stan majątkowy. Przy czym, z uwagi na okoliczność, iż pierwszy wydany w niniejszej sprawie wyrok skazujący za omawiany czyn został zaskarżony na niekorzyść oskarżonego tylko w zakresie łącznej kary pozbawienia wolności, wysokość grzywny jest ograniczona ramami zakreślonymi w pierwszym wyroku tj. za czyn z pkt. 6 kara grzywny nie powinna być większa niż 40 stawek po 50 zł każda.

K. Ł. (1)

pkt.IV

pkt.6

Na podstawie art. 85 k.k. i art.86 § 1 i 2 k.k. w zw. z art.4 § 1 k.k. za zbiegające się czyny, przy zastosowaniu zasady mieszanej łączenia kar, wymierzono oskarżonemu łączną karę grzywny w rozmiarze 20 stawek dziennych każda po 30 zł. W ocenie Sądu kara te spełni swe cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec oskarżonego w sposób dostateczny.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

pkt.V ,VI, VII

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k . Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w części skazującej powyżej 1 000 zł, uznając, iż aktualna sytuacja majątkowa, niskie dochody, uniemożliwi mu poniesienie tego ciężaru finansowego. Koszty sądowe w zakresie czynów, od których popełnienia obciążają Skarb Państwa. Nadto zasądzono na rzecz obrońcy z urzędu oskarżonego koszty nieopłaconej obrony udzielonej oskarżonemu w końcowym etapie procesu, stosownie do przepisów rozporządzenia Min.Spraw. z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1714).

6.  1Podpis