Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 910/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolantstażysta Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie Karola Przybylskiego

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2020 r.

sprawy K. K. syna L. i A. z domu H.

urodzonego (...) w T.

oskarżonego o czyn z art. 209 § 1a kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 23 września 2019 r. sygn. akt II K 567/19

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od oskarżonego K. K. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych opłaty za drugą instancję oraz kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.