Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 108/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Edyta Markowicz

Protokolant: Anna Gospodarowicz, Michał Karasiński, Małgorzata Matusiak, Karol Łachut, Daria Sowińska, Małgorzata Nowinowska, Magdalena Wodras, Michał Jendrzejczyk, Karolina Idczak, Żaneta Maciąg, Agnieszka Nowak

przy udziale Prokuratora: Krzysztofa Chojnackiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2014 roku, 3 listopada 2014 roku, 8 grudnia 2014 roku, 15 grudnia 2014 roku, 18 grudnia 2014 roku, 12 stycznia 2015 roku, 28 stycznia 2015 roku, 9 lutego 2015 roku, 5 marca 2015 roku, 23 marca 2015 roku, 15 kwietnia 2015 roku, 30 kwietnia 2015 roku, 11 maja 2015 roku, 27 maja 2015 roku, 29 czerwca 2015 roku, 15 lipca 2015 roku, 24 sierpnia 2015 roku, 7 września 2015 roku, 28 września 2015 roku, 15 października 2015 roku, 4 listopada 2015 roku, 19 listopada 2015 roku, 2 grudnia 2015 roku, 3 lutego 2016 roku, 17 lutego 2016 roku, 14 marca 2016 roku, 6 kwietnia 2016 roku, 18 maja 2016 roku, 22 czerwca 2016 roku, 25 sierpnia 2016 roku, 22 września 2016 roku, 20 października 2016 roku, 14 grudnia 2016 roku, 21 grudnia 2016 roku, 16 stycznia 2017 roku, 16 lutego 2017 roku, 22 marca 2017 roku, 26 kwietnia 2017 roku, 29 maja 2017 roku, 21 czerwca 2017 roku, 4 lipca 2017 roku, 25 lipca 2017 roku, 24 sierpnia 2017 roku, 25 września 2017 roku, 26 października 2017 roku, 29 listopada 2017 roku, 20 grudnia 2017 roku, 17 stycznia 2018 roku, 21 lutego 2018 roku, 13 marca 2018 roku, 22 marca 2018 roku, 25 kwietnia 2018 roku, 22 maja 2018 roku, 8 czerwca 2018 roku, 4 lipca 2018 roku, 12 września 2018 roku, 26 września 2018 roku, 9 listopada 2018 roku, 25 stycznia 2019 roku, 1 marca 2019 roku, 15 maja 2019 roku, 27 czerwca 2019 roku, 29 sierpnia 2019 roku, 5 listopada 2019 roku, 10 grudnia 2019 roku, 21 lutego 2020 roku sprawy:

1.  R. K. (1) pseudonim (...), syna L. i A. z domu W., urodzonego dnia (...) w Ł.,

2.  T. J. (1) pseudonim (...) , syna M. i H. z domu C., urodzonego dnia (...) w Ł.,

3.  P. R. pseudonim (...) , syna M. i A. z domu Ż., urodzonego dnia (...) w Ł.,

4.  R. U. pseudonim (...) , syna R. i M. z domu K., urodzonego dnia (...) w Ł.,

5.  P. P. , syna F. i B. z domu K., urodzonego dnia (...) w Ł.,

6.  K. G. (1) pseudonim (...), syna G. i E. z domu T., urodzonego dnia (...) w Ł.,

7.  F. W. pseudonim (...) , syna A. i E. z domu S., urodzonego dnia (...) w Ł.,

8.  P. B. pseudonim (...) , syna B. i J. z domu G., urodzonego dnia (...) w Ł.,

9.  M. P. (1) , syna S. i Z. z domu G., urodzonego dnia (...) w B.,

10.  C. K., syna T. i I. z domu S., urodzonego dnia (...) w G.,

11.  J. M. (1) pseudonim (...) , syna M. i K. z domu G., urodzonego dnia (...) w Z.,

12.  M. J. (2) pseudonim (...), syna A. i S. z domu J., urodzonego dnia (...) w Ł.,

13.  J. J. (2) z d. M. , córki K. i I. z domu (...), urodzonej dnia (...) w Ł.,

14.  K. K. (3) pseudonim (...), syna M. i J. z domu K., urodzonego dnia (...) w P.,

15.  T. R. , syna J. i A. z domu S., urodzonego dnia (...) w Ł.

w tym:

R. K. (1), T. J. (1), P. R., R. U., P. P., K. G. (1), F. W., P. B. i M. P. (1) oskarżonych o to, że:

I.  w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 08 listopada 2012 roku w Ł. i na terenie innych miast województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi nieustalonymi osobami brali udział w zorganizowanej i kierowanej przez R. K. (1) grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, w szczególności polegających na dokonywaniu kradzieży z włamaniem samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, i tak:

R. K. (1) brał udział grupie przestępczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 08 listopada 2012 roku, przy czym jego rola polegała na kierowaniu grupą przestępczą w zakresie organizowania kradzieży, przygotowaniu narzędzi niezbędnych do popełniania przestępstw, ustalaniu składu osobowego podczas planowanych przestępstw, braniu czynnego udziału w popełnianych przestępstwach oraz organizowaniu miejsc dla ukrywania pojazdów pochodzących z przestępstw,

T. J. (1) brał udział w grupie przestępczej w okresie od dnia 21 stycznia 2012 roku do dnia 07 listopada 2012 roku, przy czym jego rola polegała na przygotowaniu narzędzi niezbędnych do popełniania przestępstw oraz braniu czynnego udziału w popełnianych przestępstwach,

P. R. brał udział w grupie przestępczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 08 listopada 2012 roku, przy czym jego rola polegała na przygotowaniu narzędzi niezbędnych do popełniania przestępstw, ustalaniu składu osobowego podczas planowanych przestępstw oraz braniu czynnego udziału w popełnianych przestępstwach,

R. U. brał udział w grupie przestępczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 07 listopada 2012 roku, przy czym jego rola polegała na braniu czynnego udziału w popełnianych przestępstwach kradzieży pojazdów, ukrywaniu pojazdów pochodzących z popełnionych przestępstw,

P. P. brał udział w grupie przestępczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 07 listopada 2012 roku, przy czym jego rola polegała na braniu czynnego udziału w popełnianych przestępstwach kradzieży pojazdów,

K. G. (1) brał udział w grupie przestępczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 07 listopada 2012 roku, przy czym jego rola polegała na braniu czynnego udziału w popełnianych przestępstwach kradzieży pojazdów,

F. W. brał udział w grupie przestępczej w okresie od dnia 01 września 2012 roku do dnia 09 listopada 2012 roku, przy czym jego rola polegała na wyszukiwaniu odpowiednich miejsc oraz ukrywaniu w nich pojazdów pochodzących z przestępstw,

P. B. brał udział w grupie przestępczej w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 08 listopada 2012 roku, przy czym jego rola polegała na ukrywaniu pojazdów pochodzących z przestępstwa, przerabianiu pól numerowych oraz demontażu części z pojazdów będących przedmiotem przestępstwa,

M. P. (1) brał udział w grupie przestępczej w okresie od dnia 21 stycznia 2012 roku do dnia 07 listopada 2012 roku, przy czym jego rola polegała na przyjmowaniu, ukrywaniu i dalszym zbywaniu pojazdów pochodzących z przestępstwa,

to jest o czyn z art. 258 § 1 kk.

a w stosunku do R. K. (1)

o czyn z art. 258 § 1 i 3 kk.,

a nadto T. J. (1) oskarżonego o to, że:

II.  (pkt II a/o) w dniu 23 stycznia 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...) o wartości 25.000 złotych, działając tym na szkodę S. L., (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 §

1 kk.

III.  (pkt III a/o) w dniu 29/30 stycznia 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...) wraz z nawigacją marki (...), to jest mienie o łącznej wartości 25.600 złotych oraz dowód osobisty nr (...), działając tym na szkodę K. K. (4) i H. K., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. i art. 275 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

IV.  (pkt IV a/o) w dniu 02/03 marca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...) wraz z dodatkowym wyposażeniem to jest mienie o łącznej wartości 41.050 złotych, działając tym na szkodę A. M. (1), (...) S.A. i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 §

1 kk.

V.  (pkt V a/o) w dniu 07/08 marca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...) o wartości 35.000 złotych, działając tym na szkodę Z. S., (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

VI.  (pkt VI a/o) w dniu 07/08 marca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...) o wartości 38.000 złotych, działając tym na szkodę E. T. i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

VII.  (pkt VII a/o) w dniu 26 marca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...) o wartości 35.000 złotych, działając tym na szkodę L. O. i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

VIII.  (pkt VIII a/o) w okresie pomiędzy dniem 30 kwietnia a 01 maja 2012 roku w Ł. przy ul. (...) działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie usiłował uruchomić silnik i zabrać w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 50.000 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi niemożność uruchomienia pojazdu, działając tym na szkodę J. B., (...) Sp. z o.o. i Towarzystwa (...) S.A, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

IX.  (pkt IX a/o) w okresie pomiędzy dniem 30 kwietnia a 07 maja 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie usiłował uruchomić silnik i zabrać w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...) o wartości 22.000 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi niemożność uruchomienia pojazdu, działając tym na szkodę (...) Sp. z o.o. i (...) Towarzystwo (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

X.  (pkt X a/o) w dniu 01 maja 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...) o wartości 25.000 złotych, działając tym na szkodę (...) S.A, A. S. (1) i Towarzystwa (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XI.  (pkt XI a/o) w dniu 06/07 maja 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 60.000 złotych, działając tym na szkodę W. K., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XII.  (pkt XII a/o) w dniu 11 maja 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, przy czym T. J. (1), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostali się do jego wnętrza, a następnie uruchomili silnik i zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 57.000 złotych, działając tym na szkodę K. K. (5), (...) Bank S.A. i Towarzystwo (...) S.A., przy czym W. M. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne w ciągu 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, zaś T. J. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 §

1 kk.

XIII.  (pkt XIII a/o) w dniu 11 maja 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu przy czym T. J. (1), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostali się do jego wnętrza, a następnie uruchomili silnik i zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) nr rej. (...) o wartości 37.000 złotych, działając tym na szkodę J. F., Towarzystwa (...) S.A, przy czym W. M. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne w ciągu 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, zaś T. J. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 §

1 kk.

a nadto T. R. oskarżonego o to, że:

XIV.  (pkt XV a/o) w okresie od dnia 18 maja 2012 roku do dnia 22 marca 2013 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął w celu rozłożenia na części od nieustalonych osób, a następnie pomagał w ukryciu pojazd marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 56.000 złotych, wiedząc, że samochód pochodzi z czynu zabronionego, działając tym na szkodę J. U., (...) Bank S.A i Towarzystwa (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

XV.  (pkt XVI a/o) w dniu 04/05 czerwca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 50.000, działając tym na szkodę (...) S.A., A. B. (1) i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

XVI.  (pkt XVII a/o) w dniu 08 listopada 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, pomagał R. K. (1) w ukryciu samochodu osobowego marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 50.000 złotych wiedząc, że pojazd został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę R. (...), A. B. (1) i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. R. oskarżonego o to, że:

XVII.  (pkt XIX a/o) w okresie od dnia 14 czerwca 2012 roku do dnia 22 marca 2013 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął w celu rozłożenia na części od nieustalonych osób, a następnie pomagał w ukryciu pojazd marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 45.000 złotych wiedząc, że samochód pochodzi z czynu zabronionego, działając tym na szkodę (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

a nadto T. J. (1) oskarżonego o to, że:

XVIII.  (pkt XX a/o) w dniu 09 czerwca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód ciężarowy marki P. (...) o nr rej. (...) o wartości 50.000 złotych, działając tym na szkodę (...) Sp. z o.o. i Towarzystwa (...) S.A, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XIX.  (pkt XXI a/o) w dniu 11 czerwca 2012 roku w Z. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 70.000 złotych, działając tym na szkodę S. P. (1), B. P. i Towarzystwa (...) S.A, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

XX.  (pkt XXII a/o) w dniu 11 czerwca 2012 roku w S. A. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, nabył, a następnie dokonał zbycia samochodu osobowego marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 70.000 złotych, wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę S. P. (1), (...) S.A, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. J. (1) oskarżonego o to, że:

XXI.  (pkt XXIII a/o) w dniu 12 czerwca 2012 roku w C. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 35.000 złotych, działając tym na szkodę M. R. (1) i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXII.  (pkt XXIV a/o) w dniu 12 czerwca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 70.000 złotych, działając tym na szkodę L. C., (...) Sp. z o.o. i Towarzystwa (...) S.A, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXIII.  (pkt XXV a/o) w dniu 13 czerwca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 80.000 złotych, działając tym na szkodę G. M. L. i wspólnicy Spółka Jawna oraz Towarzystwa (...) S.A, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXIV.  (pkt XXVI a/o) w dniu 15 czerwca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) oraz przedmioty w postaci komputera, aparatu fotograficznego to jest mienie o łącznej wartości 76.900 złotych, działając tym na szkodę (...) S.A, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

XXV.  (pkt XXVII a/o) w dniu 15 czerwca 2012 roku w S. A. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, nabył, a następnie dokonał zbycia samochodu osobowego marki H. (...) o nr rej. (...) oraz przedmiotów w postaci komputera, aparatu fotograficznego to jest mienia o łącznej wartości 76.900 złotych, wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. J. (1) oskarżonego o to, że:

XXVI.  (pkt XXVIII a/o) w dniu 15 czerwca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 80.000 złotych, działając tym na szkodę (...) S.A, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXVII.  (pkt XXIX a/o) w dniu 16 czerwca 2012 roku w W. na os. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki F. (...) o nr rej. (...) oraz przedmioty w postaci kurtki, płyt CD to jest mienie o łącznej wartości 83.400 złotych, działając tym na szkodę G. S., J. S. (1) i Towarzystwa (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXVIII.  (pkt XXX a/o) w dniu 16 czerwca 2012 roku w W. na os. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 35.000 złotych, działając tym na szkodę S. M. i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXIX.  (pkt XXXI a/o) w dniu 17 czerwca 2012 roku w K. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie usiłował uruchomić silnik i zabrać w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 30.000 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na brak możliwości pokonania zabezpieczeń, działając tym na szkodę J. G. i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXX.  (pkt XXXII a/o) w dniu 17 czerwca 2012 roku w K. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 90.000 złotych, działając tym na szkodę R. T., (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXXI.  (pkt XXXIII a/o) w dniu 17 czerwca 2012 roku w K. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 53.000 złotych, działając tym na szkodę P. Ś., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXXII.  (pkt XXXIV a/o) w dniu 18 czerwca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) oraz przedmioty w postaci narzędzi, płyt CD, to jest mienie o łącznej wartości 91.550 złotych, działając tym na szkodę Z. W., (...) Polska Sp. o.o. i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXXIII.  (pkt XXXV a/o) w dniu 19 czerwca 2012 roku w K. przy ul. (...)/K., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki T. (...) o nr rej. (...) o wartości 26.000 złotych, działając tym na szkodę A. M. (2), W. M. (2) i (...) Towarzystwa (...) w W., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXXIV.  (pkt XXXVI a/o) w dniu 20 czerwca 2012 roku w K. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie usiłował uruchomić silnik i zabrać w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 47.000 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na brak możliwości pokonania zabezpieczeń, działając tym na szkodę (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXXV.  (pkt XXXVII a/o) w dniu 20 czerwca 2012 roku w K. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki T. (...) o nr rej. (...) o wartości 15.000 złotych, działając tym na szkodę R. J., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XXXVI.  (pkt XXXVIII a/o) w dniu 21 czerwca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) wraz z przedmiotami w postaci podkaszarki, płyt CD to jest mienia o łącznej wartości 90.299 złotych, działając tym na szkodę M. S. i Towarzystwa (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. J. (1) i P. R. oskarżonych o to, że:

XXXVII.  (pkt XXXIX a/o) w dniu 22 czerwca 2012 roku w K. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostali się do jego wnętrza, a następnie zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 107.800 złotych, działając tym na szkodę A. G. i (...) S.A., przy czym T. J. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do T. J. (1)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

XXXVIII.  (pkt XL a/o) w dniu 22 czerwca 2012 roku w S. A. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, nabył, a następnie dokonał zbycia samochodu osobowego marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 107.800 złotych, wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę A. G. i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk .

a nadto T. J. (1) oskarżonego o to, że:

XXXIX.  (pkt XLI a/o) w dniu 23 czerwca 2012 roku w C. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostał się do jego wnętrza, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 36.000 złotych, działając tym na szkodę G. R. i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. J. (1) i P. R. oskarżonych o to, że:

XL.  (pkt XLII a/o) w dniu 24 czerwca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomili silnik i zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 60.000 złotych, działając tym na szkodę (...) S.A, przy czym T. J. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do T. J. (1)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

XLI.  (pkt XLIII a/o) w dniu 24 czerwca 2012 roku w S. A. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, nabył, a następnie dokonał zbycia samochodu osobowego marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 60.000 złotych wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. J. (1) oskarżonego o to, że:

XLII.  (pkt XLIV a/o) w dniu 25 czerwca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 80.000 złotych, działając tym na szkodę K. W., (...) Bank (...) S.A. i Towarzystwa (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XLIII.  (pkt XLV a/o) w dniu 25 czerwca 2012 roku w K. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 85.000 złotych, działając tym na szkodę (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XLIV.  (pkt XLVI a/o) w dniu 26 czerwca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 90.000 złotych, działając tym na szkodę P. K. i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XLV.  (pkt XLVII a/o) w dniu 27 czerwca 2012 roku w T. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie usiłował uruchomić silnik i zabrać w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 40.000 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na brak możliwości pokonania zabezpieczeń, działając tym na szkodę (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XLVI.  (pkt XLVIII a/o) w dniu 27 czerwca 2012 roku w T. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 100.000 złotych, działając tym na szkodę S. S. (2), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XLVII.  (pkt XLIX a/o) w dniu 02 lipca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki O. (...) o nr rej. (...)NF o wartości 21.000 złotych, działając tym na szkodę J. K. i Towarzystwa (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XLVIII.  (pkt L a/o) w dniu 04 lipca 2012 roku w K. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie usiłował uruchomić silnik i zabrać w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 40.000 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na brak możliwości pokonania zabezpieczeń, działając tym na szkodę J. Ż., (...) Bank S.A w W. i Towarzystwa (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

XLIX.  (pkt LI a/o) w dniu 04 lipca 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) wraz z dodatkowym wyposażeniem to jest mienie o łącznej wartości 42.350 złotych, działając tym na szkodę A. O. i Towarzystwa (...) Oddział w Ł., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

L.  (pkt LII a/o) w dniu 04/05 lipca 2012 roku w Z. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 37.000 złotych, działając tym na szkodę H. S., P. S., A. S. (2) i (...) S.A przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

LI.  (pkt LIII a/o) w dniu 05 lipca 2012 roku w K. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych, zabezpieczeń antykradzieżowych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki P. (...) o nr rej. (...) o wartości 27.800 złotych, działając tym na szkodę T. W. i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

LII.  (pkt LIV a/o) w dniu 19/20 lipca 2012 roku w A. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 60.000 złotych, działając tym na szkodę J. S. (2), firmy (...) Sp. z o.o. i (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. J. (1) i P. R. oskarżonych o to, że:

LIII.  (pkt LV a/o) w dniu 09 sierpnia 2012 roku w P. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostali się do jego wnętrza, a następnie usiłowali uruchomić silnik i zabrać w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 100.000 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na postawę pokrzywdzonego, działając tym na szkodę S. K., przy czym T. J. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do T. J. (1)

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

LIV.  (pkt LVI a/o) w dniu 26/27 sierpnia 2012 roku w P. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostał się do jego wnętrza, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...), o wartości 71.400 złotych, działając tym na szkodę A. (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto P. R. oskarżonego o to, że:

LV.  (pkt LVIII a/o) w okresie od dnia 27 sierpnia 2012 roku do dnia 29 sierpnia 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, pomagał w ukryciu pojazdu marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 71.400 złotych wiedząc, że pochodzi on z czynu zabronionego, działając tym na szkodę A. (...).

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. R. oskarżonego o to, że:

LVI.  (pkt LVIX a/o) w okresie od dnia 05 września 2012 roku do dnia 22 marca 2013 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął w celu rozłożenia na części od nieustalonych osób, a następnie pomagał w ukryciu pojazd marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 55.000 złotych, wiedząc, że samochód pochodzi z czynu zabronionego, działając tym na szkodę firmy K2 (...) S.A w (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

LVII.  (pkt LX a/o) w okresie od dnia 08 września 2012 roku do dnia 22 marca 2013 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął w celu rozłożenia na części od nieustalonych osób, a następnie pomagał w ukryciu pojazd marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 75.000 złotych, wiedząc, że samochód pochodzi z czynu zabronionego, działając tym na szkodę A. M. (3), J. C. i Towarzystwa (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

LVIII.  (pkt LXI a/o) nieustalonego dnia w okresie pomiędzy 10 września 2012 roku a 29 września 2012 roku w Ł. przy ul. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 69.000 złotych, działając tym na szkodę (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) i R. U. oskarżonych o to, że:

LIX.  (pkt LXII a/o) w dniu 11/12 września 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 150.000 złotych, działając tym na szkodę B. A. i (...) S.A., przy czym R. K. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do R. K. (1)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

LX.  (pkt LXIII a/o) w okresie po dniu 12 września 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, pomógł R. K. (1) i R. U. w ukryciu samochodu osobowego marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 150.000 złotych, na terenie posesji w R. przy ul. (...), wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę B. A. i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

LXI.  (pkt LXV a/o) w okresie od dnia 21 sierpnia 2012 roku do dnia 27 września 2012 w Ł. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, usunął znaki identyfikacyjne pojazdu marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 150.000 złotych w ten sposób, że przerobił mu numery nadwozia i wstawił nowy numer VIN – (...), pochodzący z uprzednio nabytego uszkodzonego pojazdu marki H. (...) o nr rej. (...), a następnie wprowadzając w błąd pracownika Urzędu Miasta Ł. Departamentu (...) i Administracji Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji (...), poprzez złożenie nieprawdziwych oświadczeń oraz dokumentów dotyczących pochodzenia samochodu osobowego marki H. (...), będącego w rzeczywistości samochodem osobowym marki H. (...) o nr rej (...), pochodzącym z czynu zabronionego, czym wyłudził poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego przez legalizację pojazdu oraz wydanie decyzji dokonującej czasowej rejestracji pojazdu marki H. (...) i nadanie mu numeru rej. (...), które to czynności miały na celu znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pojazdu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 299 § 1 kk. i art. 272 kk. i art. 306 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto P. B. oskarżonego o to, że:

LXII.  (pkt LXVI a/o) w okresie od dnia 21 sierpnia 2012 roku do dnia 27 września 2012 w Ł. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, usunął znaki identyfikacyjne pojazdu marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 150.000 złotych, w ten sposób, że przerobił mu numery nadwozia i wstawił nowy numer VIN – (...), pochodzący z uprzednio nabytego uszkodzonego pojazdu marki H. (...) o nr rej. (...), czym udzielił pomocy R. K. (1) w wykonaniu czynności, które miały na celu znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pojazdu,

to jest o czyn z art. 306 kk. i art. 18 § 3 kk. w z art. 299 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. z art. 65 § 1 kk.

a nadto J. J. (2) oskarżoną o to, że:

LXIII.  (pkt LXVII a/o) w okresie od dnia 21 sierpnia 2012 roku do dnia 27 września 2012 w Ł., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, przekazała swoje dane osobowe oraz dokumenty czym doprowadziła do nabycia uszkodzonego samochodu osobowego marki H. (...) o nr rej. (...), a następnie wprowadzając w błąd pracownika Urzędu Miasta Ł. Departamentu (...) i Administracji Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji (...), poprzez złożenie nierzetelnych oświadczeń i dokumentów w postaci faktury VAT nr (...) z dnia 21.08.2012 roku, umowy zakupu pojazdu z dnia 20.09.2012 roku zawierające podrobione podpisy oraz dokumenty świadczące o legalnym pochodzeniu samochodu, będącego w rzeczywistości samochodem osobowym marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 150.000 złotych pochodzącym z czynu zabronionego popełnionego w dniu 11/12 września 2012 roku na szkodę B. A., czym wyłudziła poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego i spowodowała zalegalizowanie pojazdu oraz wydanie pozwolenia czasowego nr (...) dla pojazdu marki H. (...) o nr rej. (...), które to czynności miały na celu znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pojazdu,

to jest o czyn z art. 299 § 1 kk. i art. 270 § 1 kk. i art. 272 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk .

a nadto R. K. (1) i R. U. oskarżonych o to, że:

LXIV.  (pkt LXVIII a/o) w dniu 11/12 września 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 49.000 złotych, działając tym na szkodę W. P. (1) i Towarzystwa (...) w W., przy czym R. K. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do R. K. (1)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

LXV.  (pkt LXIX a/o) w okresie od dnia 12 września 2012 roku do dnia 15 września 2012 roku w Ł. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, żądał od J. S. (3) i B. N. kwoty 16.000 złotych, a następnie przyjął korzyść majątkową w kwocie 8.000 złotych w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy - samochodu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 49.000 złotych, działając tym na szkodę J. S. (3) i B. N., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 286 § 2 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

LXVI.  (pkt LXX a/o) w okresie od dnia 12 września 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, nabył, a następnie dokonał zbycia samochodu osobowego marki F. (...) o nr rej. (...) o wartości 13.000 złotych, wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę T. M., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

LXVII.  (pkt LXXII a/o) w dniu 15/16 września 2012 roku w G. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostał się do jego wnętrza, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 50.000 złotych, działając tym na szkodę R. K. (2) i W. B., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

LXVIII.  (pkt LXXIII a/o) w okresie od dnia 24 sierpnia 2012 roku do dnia 04 października 2012 w Ł. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, usunął znaki identyfikacyjne pojazdu marki C. (...) o nr rej. (...), w ten sposób, że przerobił mu numery nadwozia i wstawił nowy numer VIN – (...), pochodzący z uprzednio nabytego uszkodzonego pojazdu ciężarowego F. (...), a następnie wprowadzając w błąd pracownika Urzędu Miasta Ł. Departamentu (...) i Administracji Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji (...), poprzez złożenie nieprawdziwych oświadczeń oraz dokumentów dotyczących pochodzenia samochodu osobowego marki F. (...), będącego w rzeczywistości samochodem osobowym marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 50.000 złotych, pochodzącym z czynu zabronionego, czym wyłudził poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego przez legalizację pojazdu oraz wydanie decyzji dokonującej czasowej rejestracji pojazdu marki F. (...) i nadanie mu numeru rej. (...), które to czynności miały na celu znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pojazdu marki C. (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności,

to jest o czyn. z art. 299 § 1 kk. i art. 272 kk. i art. 306 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

LXIX.  (pkt LXXIV a/o)w okresie po dniu 16 września 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, pomógł R. K. (1) w ukryciu na terenie posesji w przy ul. (...) samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 50.000 złotych, wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę R. K. (2) i W. B.,

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto C. K. oskarżonego o to, że:

LXX.  (pkt LXXVII a/o) w dniu 03 października 2012 roku w Ł., będąc zatrudnionym w (...) przy ul. (...) na stanowisku uprawnionego diagnosty, posiadając upoważnienie do wystawiania dokumentów, poświadczył nieprawdę w wystawionym dokumencie identyfikacji pojazdu, opisie zmian dokonanych w pojeździe marki F. (...) o numerze VIN – (...) koloru białego, polegających na zdemontowaniu przegrody i zamontowaniu siedzenia, zagłówków, pasów bezpieczeństwa oraz zamontowaniu dodatkowego okna oraz poświadczył nieprawdę w wystawionym w zaświadczeniu o przeprowadzeniu badań okresowych i badań dodatkowych przedmiotowego pojazdu, podczas gdy w rzeczywistości opisane zmiany techniczne nie zostały wykonywane, badania techniczne nie były przeprowadzone na terenie stacji kontroli pojazdów, co wskazuje niewłaściwy sposób mocowania tabliczki znamionowej, występujące ślady szlifowania w obrębie pola numerowego a przedmiotowy pojazd w rzeczywistości stanowił samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) koloru grafitowego z przerobionymi numerami nadwozia o wartości 50.000 złotych, czym udzielił pomocy R. K. (1) i P. G. we wprowadzeniu w błąd pracownika Urzędu Miasta Ł. Departamentu (...) i Administracji Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji (...), poprzez umożliwienie złożenia poświadczających nieprawdę dokumentów dotyczących stanu technicznego pojazdu oraz jego pochodzenia, czym przyczynił się do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego i legalizację pojazdu oraz wydanie decyzji dokonującej czasowej rejestracji pojazdu marki F. (...) i nadanie mu numerów rej. (...), które to czynności miały na celu znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pojazdu marki C. (...),

to jest o czyn. z art. 271 § 1 kk. i art. 18 § 3 kk. w zw. z art. 272 kk. i art. 299 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

LXXI.  (pkt LXXIX a/o) w dniu 19/20 września 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostał się do jego wnętrza, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia samochód ciężarowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 90.000 złotych, działając tym na szkodę (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) i R. U. oskarżonych o to, że:

LXXII.  (pkt LXXXI a/o) w dniu 19/20 września 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostali się do jego wnętrza a następnie zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) wraz z przedmiotami to jest mienie o łącznej o wartości 59.000 złotych, działając tym na szkodę T. K., (...) S.A. i (...) S.A., przy czym R. K. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do R. K. (1)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

LXXIII.  (pkt LXXXII a/o) w okresie po 20 września 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, pomagał R. K. (1) i R. U. w ukryciu samochodu osobowego marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 59.000 złotych w R. przy ul. (...), wiedząc, że pojazd pochodził z czynu zabronionego, działając tym na szkodę T. K., (...) S.A. i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto K. K. (3) oskarżonego o to, że:

LXXIV.  (pkt LXXXIII a/o) w okresie po 20 września 2012 roku w R. przy ul. (...), przyjął, a następnie pomagał R. K. (1) i R. U. w ukryciu samochodu osobowego marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 59.000 złotych, wiedząc, że pojazd pochodził z czynu zabronionego, działając tym na szkodę T. K., (...) S.A. i (...) S.A

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

a nadto R. U. oskarżonego o to, że:

LXXV.  (pkt LXXXIV a/o) w dniu 20 września 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki F. (...) o nr rej. (...) wraz ze znajdującymi się przedmiotami to jest mienie o łącznej wartości 67.000 złotych, działając tym na szkodę A. Z. (1) i Towarzystwa (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) i R. U. oskarżonych o to, że:

LXXVI.  (pkt LXXXV a/o) w okresie pomiędzy 20/22 września 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostali się do jego wnętrza, a następnie zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...), wraz ze znajdującymi się przedmiotami to jest mienie o łącznej wartości 57.300 złotych działając tym na szkodę L. K. i (...) S.A., przy czym R. K. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do R. K. (1)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

LXXVII.  (pkt LXXXVI a/o) w okresie po 22 września 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, pomagał R. K. (1) i R. U. w ukryciu samochodu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 50.000 złotych na posesji w przy ul. (...), wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę L. K. i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1), F. W. i K. K. (3) oskarżonych o to, że:

LXXVIII.  (pkt LXXXVII a/o) w dniu 26 września 2012 roku w Ł., działając wspólnie i w porozumieniu, przy czym R. K. (1) i F. W., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd właściciela wypożyczalni samochodów TUR – K. G. (2) co do zamiaru wywiązania się z zawartej umowy i zwrócenia wypożyczonego pojazdu marki F. (...) o nr rej. (...) o wartości 50.000 złotych, doprowadzili go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przy czym R. K. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 286 § 1 kk.

a w stosunku do F. W.

o czyn z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do R. K. (1)

o czyn z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto M. P. (1) oskarżonego o to, że:

LXXIX.  (pkt LXXXVIII a/o) w dniu 26 września 2012 roku w miejscowości P., działając ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, przyjął, a następnie pomagał w zbyciu pojazdu marki F. (...) o nr rej. (...) o wartości 50.000 złotych wiedząc, że pojazd pochodził z czynu zabronionego, popełnionego w dniu 26 września 2012 roku w Ł., działając tym na szkodę wypożyczalni pojazdów (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

LXXX.  (pkt LXXXIX a/o) w dniu 29 września 2012 roku w P. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostał się do jego wnętrza, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 30.000 złotych działając tym na szkodę K. O. (1), E. O. i (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

LXXXI.  (pkt XC a/o) w okresie od dnia 29 września 2012 roku do dnia 10 października 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, pomógł R. K. (1) w ukryciu samochodu osobowego marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 30.000 złotych na posesji przy ulicy (...), wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę K. O. (1), E. O. i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

LXXXII.  (pkt XCIII a/o) w okresie od dnia 05 października 2012 roku do dnia 10 października 2012 w Ł. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, usunął znaki identyfikacyjne w pojeździe marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 32.000 złotych, w ten sposób, że przerobił mu numery nadwozia i wstawił nowy numer VIN – (...), pochodzący z uprzednio nabytego uszkodzonego pojazdu marki M. (...), a następnie wprowadzając w błąd pracownika Urzędu Miasta Ł. Departamentu (...) i Administracji Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji (...), poprzez złożenie nieprawdziwych oświadczeń oraz dokumentów dotyczących pochodzenia samochodu osobowego marki M. (...), będącego w rzeczywistości samochodem osobowym marki M. (...) o nr rej. (...), pochodzącym z czynu zabronionego, czym wyłudził poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego przez legalizację pojazdu oraz wydanie decyzji dokonującej czasowej rejestracji pojazdu marki M. (...) i nadanie mu numeru rej. (...), które to czynności miały na celu znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pojazdu marki M. (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn. z art. 299 § 1 kk. i art. 272 kk. i art. 306 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. R. oskarżonego o to, że:

LXXXIII.  (pkt XCIV a/o) w okresie od dnia 29 września 2012 roku do dnia 22 marca 2013 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął w celu rozłożenia na części od nieustalonych osób, a następnie pomagał w ukryciu pojazd marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 50.000 złotych, wiedząc, że samochód pochodzi z czynu zabronionego, działając tym na szkodę D. P., (...) Bank S.A. i Towarzystwa (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) i R. U. oskarżonych o to, że:

LXXXIV.  (pkt XCV a/o) w dniu 30 września 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zabezpieczenia oraz immobilaizera przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 80.000 złotych, działając tym na szkodę (...) S.A., przy czym R. K. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do R. K. (1)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

LXXXV.  (pkt XCVI a/o) w okresie od dnia 30 września 2012 roku do dnia 26 października 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, pomógł R. K. (1) i R. U. w ukryciu samochodu osobowego marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 80.000 złotych na posesji w S. przy ul. (...), wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. R. oskarżonego o to, że:

LXXXVI.  (pkt XCVII a/o) w okresie od dnia 01 października 2012 roku do dnia 22 marca 2013 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął w celu rozłożenia na części od nieustalonych osób, a następnie pomagał w ukryciu pojazd marki M. (...) o nr rej. (...) C o wartości 60.000 złotych, wiedząc, że samochód pochodzi z czynu zabronionego, działając tym na szkodę W. G., (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) i R. U. oskarżonych o to, że:

LXXXVII.  (pkt XCVIII a/o) w dniu 02/03 października 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka, dostali się do jego wnętrza, a następnie zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...) wraz z przedmiotami w postaci sprzętu do nurkowania, telefonu komórkowego to jest mienia o łącznej wartości 130.000, działając tym na szkodę M. K. (2), (...) Bank S.A, (...) S.A, przy czym R. K. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do R. K. (1)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

LXXXVIII.  (pkt XCIX a/o) w okresie po 03 października 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, pomagał R. K. (1) i R. U. w ukryciu samochodu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...) wraz z przedmiotami w postaci sprzętu do nurkowania, telefonu komórkowego to jest mienia o łącznej wartości 130.000 na posesji w S. przy ul. (...), wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę M. K. (2), (...) Bank S.A, (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto P. P. i K. G. (1) oskarżonych o to, że:

LXXXIX.  (pkt C a/o) w dniu 05 października 2012 roku w Z. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń pojazdu przy użyciu oryginalnych kluczyków uprzednio zabranych właścicielowi, dostali się do wnętrza, a następnie uruchomili silnik i zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...) ze znajdującymi się tam przedmiotami to jest mienie o łącznej wartości 33.250 złotych wraz z dokumentami w postaci dowodu osobistego o nr (...) oraz prawem jazdy o nr (...), działając tym na szkodę S. B. (1).

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. i art. 275 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) i F. W. oskarżonych o to, że:

XC.  (pkt CI a/o) w okresie po 05 października 2012 roku w Z. i Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, nabyli, a następnie pomogli w zbyciu M. P. (1) samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...) o wartości 33.000 złotych, wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę S. B. (1), przy czym R. K. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do R. K. (1)

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto M. P. (1) oskarżonego o to, że:

XCI.  (pkt CII a/o) w okresie po dniu 05 października 2012 roku w miejscowości P., przy ul. (...), działając ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, przyjął, a następnie pomagał w zbyciu pojazdu marki V. (...) o nr rej. (...) o wartości 33.000 złotych wiedząc, że pochodzi on z czynu zabronionego popełnionego w dniu 05 października 2012 roku, działając tym na szkodę S. B. (1), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

XCII.  (pkt CIII a/o) w okresie od dnia 05 października 2012 roku do dnia 26 października 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, ukrywał dowód osobisty nr (...) oraz prawo jazdy nr (...) wystawione na nazwiska S. B. (1), którymi to dokumentami nie miał prawa wyłącznie rozporządzać.

to jest o czyn z art. z art. 276 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. J. (1) i R. U. oskarżonych o to, że:

XCIII.  (pkt CIV a/o) w dniu 06/07 października 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostali się do jego wnętrza, a następnie uruchomili silnik i zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 65.000 złotych, działając tym na szkodę E. S. i (...) Bank (...) S.A, przy czym T. J. (2) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do T. J. (1)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto M. P. (1) oskarżonego o to, że:

XCIV.  ( pkt CV a/o) w okresie czasu od dnia 07 października 2012 roku do dnia 07 listopada 2012 roku w miejscowości (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, w zamiarze aby R. U. i T. J. (1) dokonali czynu zabronionego polegającego na dokonaniu kradzieży samochodu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 65.000 złotych, udzielili im pomocy polegającej na znalezieniu, wynajęciu oraz zapewnieniu możliwości ukrycia pojazdu pochodzącego z przestępstwa, działając tym na szkodę E. S. i (...) Bank (...) S.A., przy czym M. P. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

o czyn z art. 18 § 3 kk. w zw. z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

XCV.  (pkt CVI a/o) w dniu 13 października 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...) o wartości 37.000, działając tym na szkodę M. B. (1), (...) S.A, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

XCVI.  (pkt CVII a/o) w okresie po dniu 13 października 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, pomagał R. K. (1) w ukryciu samochodu osobowego marki V. (...) o nr rej. (...) o wartości 37.000 złotych wiedząc, że pochodzi on z czynu zabronionego, działając tym na szkodę B. B. (3), (...) S.A

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) i P. R. oskarżonych o to, że:

XCVII.  (pkt CIX a/o) w dniu 14/15 października 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka, dostał się do jego wnętrza, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) wraz ze znajdującymi się tam przedmiotami, to jest mienie o łącznej wartości 42.000, działając tym na szkodę (...) S.A., przy czym R. K. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do R. K. (1)

z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) i F. W. oskarżonych o to, że:

XCVIII.  (pkt CX a/o) w okresie po 16 października 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, nabyli, a następnie pomogli w zbyciu M. P. (1) samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) wraz z odzieżą sportową to jest mienie o łącznej wartości 40.000 złotych, wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę (...) Bank S.A i Towarzystwa (...) S.A, przy czym R. K. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do R. K. (1)

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto M. P. (1) oskarżonego o to, że:

XCIX.  (pkt CXI a/o) w okresie po 16 października 2012 roku w Ł. i S., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, przyjął a następnie pomagał w zbyciu samochodu osobowego marki H. (...) o nr rej. (...) wraz z odzieżą sportową to jest mienie o łącznej wartości 40.000 złotych, wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę (...) Bank S.A i Towarzystwa (...) S.A, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. U. oskarżonego o to, że:

C.  (pkt CXII a/o) w dniu 16/17 października 2012 roku w Ł. przy ul (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...) wraz ze znajdującymi się tam przedmiotami to jest mienie o łącznej wartości 100.750 złotych, działając tym na szkodę J. D., (...) S.A. i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. J. (1) i R. U. oskarżonych o to, że:

CI.  (pkt CXIII a/o) w dniu 21/22 października 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych w postaci centralnego zamka, alarmu i immobilizera dostali się do jego wnętrza, a następnie uruchomili silnik i zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...), o nr rej. (...) o wartości 65.000 złotych, działając tym na szkodę J. A. i Towarzystwa (...) S.A., przy czym T. J. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do T. J. (1)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto M. P. (1) oskarżonego o to, że:

CII.  (pkt CXIV a/o) w okresie czasu od dnia 22 października 2012 roku do dnia 07 listopada 2012 roku w miejscowości (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, w zamiarze aby T. J. (1) i R. U. dokonali czynu zabronionego polegającego na dokonaniu kradzieży samochodu osobowego marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 65.000 złotych, udzielił im pomocy polegającej na znalezieniu, wynajęciu oraz zapewnieniu możliwości ukrycia pojazdu pochodzącego z przestępstwa, działając tym na szkodę J. A. i Towarzystwa (...) S.A., przy czym M. P. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 18 § 3 kk. w zw. z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. U. oskarżonego o to, że:

CIII.  (pkt CXV a/o) w dniu 23/24 października 2012 roku w P. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 49.000 złotych, działając tym na szkodę P. J. i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto T. J. (1) i R. U. oskarżonych o to, że:

CIV.  (pkt CXVII a/o) w dniu 25/26 października 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostali się do jego wnętrza, a następnie uruchomili silnik i zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 80.000 złotych, działając tym na szkodę R. S., przy czym T. J. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do T. J. (1)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto M. P. (1) oskarżonego o to, że:

CV.  (pkt CXVIII a/o) w okresie czasu od dnia 26 października 2012 roku do dnia 07 listopada 2012 roku w miejscowości (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, w zamiarze aby R. U. i T. J. (1) dokonali czynu zabronionego polegającego na dokonaniu kradzieży samochodu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 80.000 złotych, udzielił im pomocy polegającej na znalezieniu, wynajęciu oraz zapewnieniu możliwości ukrycia pojazdu pochodzącego z przestępstwa, działając tym na szkodę R. S., przy czym M. P. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

o czyn z art. 18 § 3 kk. w zw. z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto P. P. i K. G. (1) oskarżonych o to, że:

CVI.  (pkt CXIX a/o) w dniu 26 października 2012 roku w Ł. ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń pojazdu przy użyciu oryginalnych kluczyków uprzednio zabranych właścicielowi, dostali się do wnętrza, a następnie uruchomili silnik i zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 70.000 złotych wraz z pieniędzmi w kwocie 5.000 złotych, tj. mienie o łącznej wartości 75.000 złotych oraz dokumentami w postaci dowodu osobistego o nr (...), dowodem rejestracyjnym o nr (...), prawem jazdy o nr (...) i kartami bankowymi uprawniającymi do wypłaty pieniędzy, działając tym na szkodę A. B. (2), (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. i art. 275 § 1 kk. i art. 278 § 5 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

CVII.  (pkt CXX a/o) w okresie po 26 października 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, przyjął samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 70.000 złotych, wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę (...) S.A, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. U. oskarżonego o to, że:

CVIII.  (pkt CXXI a/o) w dniu 30/31 października 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 61.000 złotych, działając tym na szkodę A. M. (4), (...) Bank S.A i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) i R. U. oskarżonych o to, że:

CIX.  (pkt CXXIII a/o) w okresie po 31 października 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, nabyli samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) o wartości 60.000 złotych, wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę M. Z. (1), J. Z. i Towarzystwa (...) S.A., przy czym R. K. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do R. K. (1)

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk .

a nadto T. J. (1) i R. U. oskarżonych o to, że:

CX.  (pkt CXXIV a/o) w dniu 05 listopada 2012 roku w C. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostali się do jego wnętrza, a następnie uruchomili silnik i zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. B- (...) o wartości 54.000 złotych, działając tym na szkodę R. C., przy czym T. J. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności,

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a w stosunku do T. J. (1)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. U. oskarżonego o to, że:

CXI.  (pkt CXXV a/o) w dnia 05 listopada 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci zamka fabrycznego, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki P. (...) o nr rej. (...) o wartości 46.400 złotych, działając tym na szkodę A. K..

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

CXII.  (pkt CXXVII a/o) w dniu 06 listopada 2012 roku w G., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej przez R. K. (1), pomógł mu uniknąć zatrzymania go przez policję, prowadzącą pościg, czym utrudnił prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Ł. pod numerem KRS – II – (...) postępowanie karne dotyczące kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego marki C. o nr rej. (...).

to jest o czyn z art. 239 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto R. K. (1) oskarżonego o to, że:

CXIII.  (pkt CXXVIII a/o) w dniu 08 listopada 2012 roku w Ł., wbrew przepisom ustawy posiadał środek odurzający grupy I-N i IV-N umieszczony w załączniku nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w postaci ziela konopi innych niż włókniste zwane potocznie marihuaną w ilości 0,24 grama.

to jest o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

a nadto M. J. (2) i J. J. (2) oskarżonych o to, że:

CXIV.  (pkt CXXIX a/o) w dniu 08 listopada 2012 roku w Ł. działając wspólnie i w porozumieniu, usiłowali nakłonić F. W. do wyszukania odpowiednich posesji i garaży w celu przyjmowania i ukrywania tam pojazdów ciężarowych, których wartość przekracza kwotę ¼ najniższego wynagrodzenia, wiedząc, że pochodzą one z czynów zabronionych, przy czym M. J. (2) czynu tego się dopuścił będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 18 § 2 kk. w zw. z art. 291 § 1 kk.

a w stosunku do M. J. (2)

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 18 § 2 kk. w zw. z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

CXV.  (pkt CXXX a/o) w dniu 09 listopada 2012 roku w Ł., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, przyjął i pomagał w ukryciu samochodu osobowego marki V. (...) o nr rej. (...) o wartości 25.000 złotych na terenie posesji w Ł. przy ul. (...), wiedząc, że pojazd ten został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, działając tym na szkodę (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto M. P. (1) oskarżonego o to, że:

CXVI.  (pkt CXXXI a/o) w okresie od dnia 13 grudnia 2011 roku do dnia 09 listopada 2012 roku w P., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, ukrywał dowód osobisty nr (...) oraz prawo jazdy wystawione na osobę M. B. (2), którymi to dokumentami nie miał prawa wyłącznie rozporządzać.

to jest o czyn z art. z art. 276 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto F. W. oskarżonego o to, że:

CXVII.  (pkt CXXXII a/o) w okresie od dnia 01 września 2012 roku do dnia 09 listopada 2012 roku w Ł., działając ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem, wbrew wydanemu przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VII Wydział Karny zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego, kierował po drogach publicznych na terenie województwa (...) samochodami osobowymi między innymi marki H. (...) o nr rej. (...), marki M. (...) o nr rej. (...), marki V. (...) o nr rej. (...), marki C. (...) o nr rej. (...).

to jest o czyn z art. 244 § 1 k.k. w zw. z art. 12 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

a nadto P. P. oskarżonego o to, że:

CXVIII.  (pkt CXXXIII a/o) w dniu 24 listopada 2012 roku w Ł. przy ul. (...) po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń przy użyciu oryginalnych kluczyków uprzednio zabranych właścicielowi, dostał się do wnętrza pojazdu, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki S. (...) o nr rej. (...) wraz ze znajdującym się tam wyrobami odzieżowymi to jest mienie o łącznej wartości o wartości 35.700 złotych, działając tym na szkodę (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk.

a nadto T. R. oskarżonego o to, że:

CXIX.  (pkt CXXXIV a/o) w okresie od dnia 21 grudnia 2012 roku do dnia 22 marca 2013 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął w celu rozłożenia na części od nieustalonych osób, a następnie pomagał w ukryciu pojazd marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 45.000 złotych, wiedząc, że samochód pochodzi z czynu zabronionego, działając tym na szkodę A. Z. (2).

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk .

a nadto P. R. oskarżonego o to, że:

CXX.  (pkt CXXXV a/o) w dniu 09 stycznia 2013 roku w Ł. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostał się do jego wnętrza i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 40.000 złotych, działając tym na szkodę D. K..

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk.

CXXI.  (pkt CXXXVI a/o) w dniu 09 stycznia 2013 roku w Ł. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostał się do jego wnętrza i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 40.000 złotych, działając tym na szkodę K. K. (7).

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk.

a nadto P. B. oskarżonego o to, że:

CXXII.  (pkt CXXXVII a/o) w okresie od dnia 26 stycznia 2013 roku do dnia 22 marca 2013 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął w celu rozłożenia na części od nieustalonych osób, a następnie pomagał w ukryciu pojazd marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 70.000 złotych, wiedząc, że samochód pochodzi z czynu zabronionego działając tym na szkodę (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

CXXIII.  (pkt CXXXVIII a/o) w okresie od dnia 28 stycznia 2013 roku do dnia 22 marca 2013 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął w celu rozłożenia na części od nieustalonych osób, a następnie pomagał w ukryciu pojazd marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 140.000 złotych, wiedząc, że samochód pochodzi z czynu zabronionego, działając tym na szkodę (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

a nadto J. M. (1) oskarżonego o to, że:

CXXIV.  (pkt CXXXIX a/o) w dniu 16 lutego 2013 roku w Z. przy ul. (...), po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostał się do jego wnętrza i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) wraz z przedmiotami w postaci sprzętu narciarskiego o łącznej wartości 81.600 złotych, działając tym na szkodę S. O., K. O. (2) i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk.

a nadto J. M. (1) i M. J. (2) oskarżonych o to, że:

CXXV.  (pkt CXL a/o) w dniu 18 lutego 2013 roku w Z. na górnym parkingu Hotelu (...) przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, także z innymi nieustalonymi osobami, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych dostali się do jego wnętrza i zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) wraz z przedmiotami w postaci sprzętu narciarskiego, sprzętu fotograficznego, dodatkowego wyposażenia pojazdu, to jest mienia o łącznej wartości 91.157,88 złotych, działając tym na szkodę (...) Sp. z o.o. Oddział w L., M. Z. (2) (...) S.A. przy czym M. J. (2) czynu tego się dopuścił będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk.

a w stosunku do M. J. (2)

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk.

CXXVI.  (pkt CXLI a/o) w dniu 05 marca 2013 roku w T. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostali się do jego wnętrza i usiłowali zabrać w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 150.000 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na brak możliwości uruchomienia pojazdu, działając tym na szkodę (...) S.A., przy czym M. J. (2) czynu tego się dopuścił będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 kk. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 279 § 1 kk.

a w stosunku do M. J. (2)

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk .

a nadto P. B. oskarżonego o to, że:

CXXVII.  (pkt CXLII a/o) w okresie od dnia 12 marca 2013 roku do dnia 22 marca 2013 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął w celu rozłożenia na części od nieustalonych osób, a następnie pomagał w ukryciu samochód osobowy marki R. (...) o nr rej. (...) o wartości 24.000 złotych, wiedząc, że pojazd pochodzi z czynu zabronionego, działając tym na szkodę firmy (...) w Ł..

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

CXXVIII.  (pkt CXLIII a/o) w okresie od dnia 13 marca 2013 roku do dnia 22 marca 2013 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął w celu rozłożenia na części od nieustalonych osób, a następnie pomagał w ukryciu samochód osobowy marki R. (...) o nr rej. (...) o wartości 40.000 złotych, wiedząc, że pojazd pochodzi z czynu zabronionego, działając tym na szkodę E. W., M. P. (2) i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

CXXIX.  (pkt CXLIV a/o) w okresie od dnia 18 marca 2013 roku do dnia 22 marca 2013 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął w celu rozłożenia na części od nieustalonych osób, a następnie pomagał w ukryciu pojazd marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 50.000 złotych, wiedząc, że samochód pochodzi z czynu zabronionego, działając tym na szkodę J. M. (2), (...) S.A. i Towarzystwa (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

a nadto J. M. (1) oskarżonego o to, że:

CXXX.  (pkt CXLV a/o) w dniu 02 kwietnia 2013 roku w T. przy Rynek 23B, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 60.000 złotych wraz z pieniędzmi oraz dokumentami w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, dowodu rejestracyjnego oraz kartą bankomatową (...) S.A i D. Bank to jest mienia o łącznej wartości 74.000 złotych, działając tym na szkodę P. O. i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk. i art. 278 § 5 kk. i art. 275 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk .

CXXXI.  (pkt CXLVI a/o) w dniu 07/08 kwietnia 2013 roku w K. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostał się do jego wnętrza, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. o nr rej. (...) wraz ze znajdującymi się wewnątrz samochodu rzeczami w postaci ubrań, butów, walizki i zegarka A. to jest mienia o łącznej wartości 75.000 złotych, działając tym na szkodę M. B. (3), (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk.

CXXXII.  (pkt CXLVII a/o) w dniu 08 kwietnia 2013 roku w K. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych dostał się do jego wnętrza, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 130.000 złotych, działając tym na szkodę W. P. (2), R. P. i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk.

CXXXIII.  (pkt CXLVIII a/o) w dniu 08 kwietnia 2013 roku w K. wbrew orzeczonemu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w sprawie IX W 18/13 zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, prowadził po drodze publicznej samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 244 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk.

a nadto P. R. oskarżonego o to, że:

CXXXIV.  (pkt CXLIX a/o) w dniu 09/10 kwietnia 2013 roku w Ł. przy ul. (...), po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostał się do jego wnętrza, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki F. (...) o nr rej. (...) o wartości 55.000 złotych, działając tym na szkodę (...) Bank S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk.

a nadto P. R. i J. M. (1) oskarżonych o to, że:

CXXXV.  (pkt CL a/o) w dniu 15 kwietnia 2013 roku w Ł. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu także z innymi osobami, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostali się do jego wnętrza, a następnie zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...) wraz ze znajdującymi się we wnętrzu przedmiotami o łącznej wartości 70.800 złotych, działając tym na szkodę A. M. (5), (...) Sp. z o.o. i Towarzystwa (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk.

CXXXVI.  (pkt CLI a/o) w dniu 15 kwietnia 2013 roku w Ł. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, także z innymi osobami, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostali się do jego wnętrza, a następnie zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...) wraz ze znajdującymi się we wnętrzu przedmiotami o łącznej wartości 93.515 złotych, działając tym na szkodę M. P. (3) i Towarzystwa (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk.

CXXXVII.  (pkt CLII a/o) w dniu 15 kwietnia 2013 roku w Ł. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń w postaci fabrycznego zamka oraz zabezpieczeń antykradzieżowych, dostali się do jego wnętrza, a następnie zabrali w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki B. (...) o nr rej. (...) o wartości 250.000 złotych, działając tym na szkodę Spółki (...) S.A. w A. i (...) S.A.

to jest o czyn z art. 279 § 1 kk .

a nadto J. M. (1) oskarżonego o to, że:

CXXXVIII.  (pkt CLIII a/o) w dniu 15 kwietnia 2013 roku w Ł. wbrew orzeczonemu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w sprawie IX W 18/13 zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, prowadził po drodze publicznej samochód osobowy marki R. (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności.

to jest o czyn z art. 244 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk.

a nadto T. R. oskarżonego o to, że:

CXXXIX.  (pkt CLIV a/o) w okresie od dnia 24 czerwca 2011 roku do dnia 13 października 2011 roku w Ł. przy ul. (...), przyjął, a następnie pomagał w ukryciu pojazd marki H. o nr rej. (...) o wartości 40.000 złotych, wiedząc, że samochód pochodzi z czynu zabronionego, działając tym na szkodę (...) S.A.

to jest o czyn z art. 291 § 1 kk.

CXL.  (pkt CLV a/o) w okresie od dnia 24 czerwca 2011 roku do dnia 13 października 2011 roku w Ł. przy ul. (...), przerobił znaki identyfikacyjne pojazdu marki H. o nr rej. (...) o wartości 40.000 złotych, w ten sposób, że wstawił nowy numer VIN – (...), pochodzący z uprzednio nabytego uszkodzonego pojazdu marki H. o nr rej. (...), czym udzielił pomocy nieustalonym osobom w wykonaniu czynności, które miały na celu znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pojazdu.

to jest o czyn z art. 306 kk. w zw. i art. 18 § 3 kk. w z art. 299 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

1.  oskarżonych R. K. (1), T. J. (1), P. R., R. U., P. P., K. G. (1), F. W., P. B. i M. P. (1) uznaje za winnych popełnienia zarzucanego im w punkcie I czynu, wyczerpującego dyspozycję art. 258 § 1 k.k., a w stosunku do R. K. (1) wyczerpującego dyspozycje art. 258 § 1 i 3 k.k. i za to na podstawie art. 258 § 1 k.k., a w stosunku do R. K. (1) na podstawie art. 258 § 3 k.k. wymierza oskarżonym :

- R. K. (1) karę 2 ( dwóch ) lat i 6 (sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności,

- T. J. (1) karę 1 (jednego ) roku i 10 (dziesięciu ) miesięcy pozbawienia wolności,

- P. R. karę 1 ( jednego ) roku i 2 ( dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

- R. U. karę 1 ( jednego ) roku i 2 ( dwóch ) miesięcy pozbawienia wolności,

- P. P. karę 8 ( ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

- K. G. (1) karę 8 ( ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

- F. W. przy zastosowaniu art. 60 § 3 i §6 pkt 4 k.k. karę 50 ( pięćdziesięciu ) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

- P. B. karę 8 ( ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

- M. P. (1) karę 8 ( ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  oskarżonego T. J. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach II, IV, V, VI, VII, X, XI aktu oskarżenia, oraz w miejsce zarzucanego mu w punkcie XII aktu oskarżenia tego, że w dniu 11 maja 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu ze S. P. (2), W. M. (1) i M. R. (2), przy czym T. J. (1), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) o nr rej. (...) o wartości 57.000 złotych, działając tym na szkodę K. K. (5), (...) Bank S.A. i Towarzystwa (...) S.A., przy czym T. J. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 k.k. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności oraz w miejsce zarzucanego mu w punkcie XIII aktu oskarżenia tego, że w dniu 11 maja 2012 roku w Ł. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu ze S. P. (2), W. M. (1) i M. R. (2), przy czym T. J. (1), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń fabrycznych pojazdu, dostał się do jego wnętrza, a następnie uruchomił silnik i zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki C. (...) nr rej. (...) o wartości 37.000 złotych, działając tym na szkodę J. F., Towarzystwa (...) S.A., przy czym T. J. (1) czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym w warunkach określonych w art. 64 § 1 k.k. za umyślne przestępstwo podobne i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności, a także czynów opisanych w punktach XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, LI, LII, LIII, LIV, CIV, CXIII, CXVII, CXXIV aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycję z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., a nadto opisanych w punktach VIII, IX, XXXI, XXXVI, XLVII, L, LV aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycję art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie III aktu oskarżenia, wyczerpującym dyspozycję art. 279 §1 k.k. i art. 275§ 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. oraz art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 7 ( siedmiu ) lat i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 400 ( czterystu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

3.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punkcie 1. i 2. wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu T. J. (1) karę łączną 8 ( ośmiu) lat pozbawienia wolności,

4.  oskarżonego T. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach XV, XIX, LVIX, LX, XCIV, XCVII, CXXXIV, CLIV aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycję art. 291 § 1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 291 §1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., art. 33 §2 k.k. wymierza mu karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 150 ( stu pięćdziesięciu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

5.  oskarżonego T. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie CLV aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 306 k.k. w zw. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. oraz art. 309 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 100 ( stu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

6.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punkcie 4. i 5. wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu T. R. karę łączną 2 ( dwóch ) lat i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

7.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punkcie 4. i 5. wyroku kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu T. R. karę łączną grzywny w ilości 200 ( dwustu) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

8.  oskarżonego R. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach XVI, LVI, LXI, LXII, LXVIII, LXXII, LXXIX, LXXXI, LXXXV, LXXXIX, XCV, czynu opisanego w punkcie XCVIII z tym iż przyjmuje, że wartość samochodu osobowego wynosiła 130 000 zł, a łączna wartość strat 131 500 zł oraz czynów opisanych w punktach CVI i CIX aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycję z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 6 ( sześciu ) lat i 8 ( ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 300 ( trzystu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu) złotych,

9.  oskarżonego R. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach XXII, XXVII, XL, XLIII, LXX, CI, CX, CXX, CXXIII aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycję z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 291 §1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., art. 33 §2 k.k. wymierza mu karę 4 ( czterech ) lat i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 250 ( dwustu pięćdziesięciu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu) złotych,

10.  oskarżonego R. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach LXV, LXXIII, XCIII aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycję art. 299 § 1 k.k. i art. 272 k.k. i art. 306 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i art. 309 k.k. wymierza mu karę 2 ( dwóch) lat i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 150 ( stu pięćdziesięciu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

11.  oskarżonego R. K. (1) uniewinnia od popełnienia czynu opisanego w punkcie LXIX aktu oskarżenia, a kosztami w tym zakresie obciąża Skarb Państwa,

12.  oskarżonego R. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie LXXXVII aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego) roku i 10 ( dziesięciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 ( stu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

13.  oskarżonego R. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie CXXVIII aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 62 ust 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 62 ust 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 3 ( trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

14.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. , art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 1., 8., 9., 10., . i 13. wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu R. K. (1) karę łączną 9 ( dziewięciu ) lat pozbawienia wolności,

15.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 §1 i2 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 8., 9., 10. i 12. wyroku kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu R. K. (1) karę łączną grzywny w wymiarze 500 ( pięciuset) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

16.  oskarżonego F. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach XVII, LXIII, LXXIV, LXXXII, LXXXVI, XC, XCVI, czynu opisanego w punkcie XCIX z tym uzupełnieniem, iż wartość samochodu osobowego wynosiła 130 000 złotych, a łączna wartość strat to 131 500 zł oraz czynów opisanych w punktach CI, CVII, CX, CXXX aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycję art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 60 §3 i §6 punkt 4 k.k. wymierza mu karę 300 ( trzystu) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

17.  oskarżonego F. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie LXXXVII aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 60 §3 i §6 punkt 4 k.k. wymierza mu karę grzywny w wymiarze 100 ( stu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

18.  oskarżonego F. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie CIII aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 276 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 276 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 60 §7 k.k. w zw. z art. 39 pkt 7 k.k. w zw. z art. 43a §1 k.k. odstępuje od wymierzenia kary i orzeka wobec w/w oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 500 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,

19.  oskarżonego F. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie CXXVII aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 239 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 239 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 60 §3 i §6 punkt 4 k.k. wymierza mu karę grzywny w wymiarze 100 ( stu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

20.  oskarżonego F. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie CXXXII aktu oskarżenia, przy czym przyjmuje, iż czyn ten wyczerpuje dyspozycję art. 244 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 244 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 60 §3 i §6 punkt 4 k.k. wymierza mu karę grzywny w wymiarze 100 ( stu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

21.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 1., 16., 17., 19. i 20. wyroku kary grzywny łączy i wymierza F. W. karę łączną 500 ( pięciuset) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

22.  na podstawie art. 73 §2 k.k. w zw. z art. 65 §2 k.k. oddaje oskarżonego F. W. pod dozór kuratora sądowego na okres 4 ( czterech ) lat,

23.  oskarżonego P. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach XXXIX, XLII, CIX aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycje art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie LV aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycje art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 3 ( trzech) lat i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 250 ( dwustu pięćdziesięciu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu) złotych,

24.  oskarżonego P. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach CXXXV, CXXXVI, CXLIX, CL, CLI, CLII aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycje art. 279 § 1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech ) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 ( dwustu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

25.  oskarżonego P. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie LVIII aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 33 §2k.k. wymierza mu karę 1( jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 150 ( stu pięćdziesięciu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

26.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 1., 23., 24. i 25. wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu P. R. karę łączną 6 (sześciu ) lat i 2 ( dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

27.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 23., 24. i 25. wyroku kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu P. R. karę łączną grzywny w wymiarze 400 ( czterystu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

28.  oskarżonego R. U. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach LXII, LXVIII, LXXXI, LXXXIV, LXXXV, XCV, czynu opisanego w punkcie XCVIII z tym uzupełnieniem, iż wartość samochodu osobowego wynosiła 130 000 złotych, a łączna wartość strat 131 500 złotych oraz czynów opisanych w punktach CIV, CXII, CXIII, CXV, CXVII, CXXI, CXXIV, CXXV aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycję art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 5 ( pięciu ) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 300 ( trzystu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

29.  oskarżonego R. U. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie CXXIII aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 33 §2 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego ) roku i 4 ( czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 150 ( stu pięćdziesięciu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

30.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 1., 28. i 29. wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu R. U. karę łączną 5 ( pięciu ) lat i 2 ( dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

31.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 28. i 29. wyroku kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu R. U. karę łączną grzywny w wymiarze 350 (trzystu pięćdziesięciu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

32.  oskarżonego P. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie LXVI aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 306 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz art. 309 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego) roku pozbawienia wolności i grzywnę w ilości 150 ( stu pięćdziesięciu ) stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu) złotych,

33.  oskarżonego P. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach CXXXVII, CXXXVIII, CXLII, CXLIII, CXLIV aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycję art. 291 § 1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i art. 33 §2 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego) roku i 8 ( miesięcy ) pozbawienia wolności i grzywnę w ilości 200 ( dwustu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu) złotych,

34.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punkcie 1., 32. i 33. wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu P. B. karę łączną 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności,

35.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 32. i 33. wyroku kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu P. B. karę łączną grzywny w wymiarze 200 (dwustu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

36.  oskarżoną J. J. (2) uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w punkcie LXVII aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 299 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 272 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. oraz art. 309 k.k. wymierza jej karę 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w ilości 150 ( stu pięćdziesięciu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu) złotych,

37.  oskarżoną J. J. (2) uniewinnia od popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w punkcie CXXIX aktu oskarżenia, a kosztami w tym zakresie obciąża Skarb Państwa,

38.  na podstawie art. 69 §1 i 2 k.k. i art. 70 §1 pkt 1 k.k. oraz art. 73 §1 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonej J. J. (2) na okres 5 ( pięciu ) lat tytułem próby i oddaje ją w tym okresie pod dozór kuratora sądowego,

39.  oskarżonego C. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie LXXVII aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 271 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 272 k.k. i art. 299 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. oraz art. 309 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 80 ( osiemdziesiąt ) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

40.  na podstawie art. 69 §1 i 2 k.k. i art. 70 §1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu C. K. na okres 4 ( czterech ) lat tytułem próby,

41.  na podstawie art. 63 §1 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. na poczet orzeczonej grzywny zalicza oskarżonemu C. K. okres zatrzymania w dniu 22 lutego 2013 roku przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny,

42.  na podstawie art. 41§1 k.k. w zw. z art. 43 §1 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonego C. K. środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu diagnosty samochodowego na okres 3 ( trzech) lat,

43.  na podstawie art. 63 §2 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. zalicza oskarżonemu C. K. na poczet orzeczonego środka karnego okres zawieszenia w wykonywaniu zawodu diagnosty samochodowego od 22 lutego 2013 roku do 3 lutego 2016 roku,

44.  oskarżonego K. K. (3) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie LXXXIII wyczerpującego dyspozycję art. 291 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 291 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego) roku pozbawienia wolności,

45.  oskarżonego K. K. (3) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie LXXXVII aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k., art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego) roku i 4 ( czterech ) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 100 ( stu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

46.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. wymierzone w punktach 44. i 45. kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu K. K. (3) karę łączną 1 ( jednego ) roku i 10 ( dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

47.  na podstawie art. 69 §1 i 2 k.k. i art. 70 §1 pkt 1 k.k. oraz art. 73 §1 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu K. K. (3) na okres 4 ( czterech) lat tytułem próby i oddaje go w tym okresie pod dozór kuratora sądowego,

48.  na podstawie art. 63 §1 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. na poczet orzeczonej grzywny zalicza oskarżonemu K. K. (3) okres zatrzymania od 14 października 2012 roku do 15 października 2012 roku przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny,

49.  oskarżonego M. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach LXXXVIII, CII, CXI, aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycję art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., art. 33 §2 k.k. wymierza mu karę 2 ( dwóch ) lat i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 150 ( stu pięćdziesięciu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

50.  oskarżonego M. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach CV, CXIV i CXVIII aktu oskarżenia z tą zmianą, że działał wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, odpowiadającą w odrębnym postępowaniu, wyczerpujących dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 2 ( dwóch) lat i 8 ( ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 ( stu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu) złotych,

51.  oskarżonego M. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie CXXXI wyczerpującego dyspozycję art. 276 § 1 k.k. w zw. art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 276 § 1 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. wymierza mu karę 3 ( trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

52.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 1., 49., 50. i 51. wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu M. P. (1) karę łączną 3 ( trzech ) lat i 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

53.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 49. i 50. wyroku kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu M. P. (1) karę łączną grzywny w wymiarze 200 (dwustu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

54.  oskarżonego P. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie C aktu oskarżenia, przy czym przyjmuje, iż czyn ten wyczerpuje dyspozycję art. 279 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. art. 65 § 1 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie CXIX aktu oskarżenia, przy czym przyjmuje, iż czyn ten wyczerpuje dyspozycję art. 279 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. art. 65 § 1 k.k. nadto przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego ) roku i 10 ( dziesięciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 100 ( stu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

55.  oskarżonego P. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie CXXXIII aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k., art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego ) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 80 ( osiemdziesięciu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

56.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 1., 54. i 55. wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu P. P. karę łączną 2( dwóch) lat i 2 ( dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

57.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 54. i 55. wyroku kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu P. P. karę łączną grzywny w wymiarze 100 ( stu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

58.  oskarżonego K. G. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie C aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję przy czym przyjmuje, iż czyn ten wyczerpuje dyspozycję art. 279 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. art. 65 § 1 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie CXIX aktu oskarżenia, przy czym przyjmuje, iż czyn ten wyczerpuje dyspozycję art. 279 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. art. 65 § 1 k.k. nadto przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego ) roku i 10 ( dziesięciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 100 (stu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

59.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 1. i 58. wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu K. G. (1) karę łączną 2( dwóch) lat pozbawienia wolności,

60.  oskarżonego M. J. (2) uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie CXXIX aktu oskarżenia, a kosztami w tym zakresie obciąża Skarb Państwa,

61.  oskarżonego M. J. (2) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie CXL aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie CXLI wyczerpującego dyspozycję art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 2 ( dwóch) lat i 10 ( dziesięciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 150 ( stu pięćdziesięciu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

62.  oskarżonego J. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach CXXXIX, CXL, CXLVI, CXLVII, CL, CLI, CLII aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycję art. 279 § 1 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie CXLI wyczerpującego dyspozycję art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k., a także czynu opisanego w punkcie CXLV aktu oskarżenia przy czym przyjmuje, iż czyn ten wyczerpuje dyspozycję art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. nadto przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 4 ( czterech ) lat i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 100 ( stu ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 ( pięćdziesięciu ) złotych,

63.  oskarżonego J. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach CXLVIII, CLIII aktu oskarżenia wyczerpujących dyspozycję art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. z tym, iż przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw opisanym w art. 91 §1 k.k. i za to na podstawie art. 244 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 ( jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

64.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. wymierzone w punktach 62. i 63. wyroku kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu J. M. (1) karę łączną 5 ( pięciu ) lat pozbawienia wolności,

65.  na podstawie art. 63 §1 k.k. zalicza oskarżonym na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności okresy zatrzymania oraz tymczasowego aresztowania w przedmiotowej sprawie przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

a) R. K. (1) od dnia 8 listopada 2012 roku do dnia 20 kwietnia 2015 roku,

b) P. R. od dnia 15 kwietnia 2013 roku do dnia 12 grudnia 2013 roku,

c) R. U. od dnia 7 listopada 2012 roku do dnia 12 marca 2014 roku,

d) P. P. od dnia 21 lutego 2013 roku do dnia 15 maja 2013 roku,

e) K. G. (1) od dnia 24 stycznia 2014 roku do dnia 12 lutego 2014 roku,

f) P. B. od dnia 27 marca 2013 roku do dnia 12 grudnia 2013 roku,

g) M. J. (2) od dnia 9 października 2013 roku do dnia 3 kwietnia 2014 roku,

h) T. R. od dnia 27 listopada 2013 roku do dnia 24 kwietnia 2014 roku,

66.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. J. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. V. (...) w W. kwoty 74 815,39 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy) dotyczącą czynu określonego w punkcie XXVIII aktu oskarżenia,

67.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. R. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. V. (...) w W. kwoty 36 314,43 zł (trzydzieści sześć tysięcy trzysta czternaście złotych czterdzieści trzy grosze) dotyczącą czynu określonego w punkcie LVIX aktu oskarżenia,

68.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje solidarnie oskarżonych R. K. (1), R. U. i F. W. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. V. (...) w W. kwoty 73 600 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XCVIII oraz XCIX aktu oskarżenia,

69.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje solidarnie oskarżonych T. J. (1), R. U. i M. P. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. V. (...) w W. kwoty 1 942,01 zł (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści dwa złote jeden grosz) dotyczącą czynu określonego w punkcie CIV oraz CV aktu oskarżenia,

70.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. R. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. V. (...) w W. kwoty 38 100 zł (trzydzieści osiem tysięcy sto złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XCVII aktu oskarżenia,

71.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje solidarnie oskarżonych R. K. (1) i F. W. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. V. (...) w W. kwoty 16 225 zł (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie CVI oraz CVII aktu oskarżenia,

72.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. J. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. w W. (następcę prawnego (...) Towarzystwa (...)):

a.  kwoty 1573,63 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze) dotyczącą czynu określonego w punkcie IX aktu oskarżenia,

b.  kwoty 26 000 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XXXV aktu oskarżenia,

73.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje solidarnie oskarżonych T. J. (1) i P. R. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. w W. (następcę prawnego (...) Towarzystwa (...)) kwoty 1728,29 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy) dotyczącą czynu określonego w punkcie LV aktu oskarżenia,

74.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. J. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. z siedzibą w S.:

a.  kwoty 2758,78 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) dotyczącą czynu określonego w punkcie VIII aktu oskarżenia;

b.  kwoty 30 300 (trzydzieści tysięcy trzysta złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XIII aktu oskarżenia,

c.  kwoty 1627,46 zł (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści sześć groszy) dotyczącą czynu określonego w punkcie XXXVI aktu oskarżenia,

d.  kwoty 3166,25 zł (trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) dotyczącą czynu określonego w punkcie XLVII aktu oskarżenia,

e.  kwoty 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) dotyczącą czynu określonego w punkcie XLVII aktu oskarżenia,

75.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje solidarnie oskarżonych T. J. (1), R. K. (1) i P. R. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. z siedzibą w S. kwoty 57 310 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XLII aktu oskarżenia,

76.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje solidarnie oskarżonego P. R. i J. M. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. z siedzibą w S. kwoty 56 000 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie CL aktu oskarżenia;

77.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje solidarnie oskarżonych R. K. (1), R. U. i F. W. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. z siedzibą w S.:

a.  kwoty 3 591,60 (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy) dotyczącą czynu określonego w punkcie XCV aktu oskarżenia;

b.  kwoty 120 zł (sto dwadzieścia złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XCV aktu oskarżenia,

78.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego R. U. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. z siedzibą w S. kwoty 2 961,89 zł( dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) dotyczącą czynu określonego w punkcie CXXI aktu oskarżenia,

79.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego M. J. (2) i J. M. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. z siedzibą w S.:

a.  kwoty 9 094,48 zł (dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy) dotyczącą czynu określonego w punkcie CXLI aktu oskarżenia,

b.  kwoty 568,26 zł (pięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia sześć groszy) dotyczącą czynu określonego w punkcie CXLI aktu oskarżenia,

80.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. J. (1) i R. K. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. w W. kwoty 61 800 ( sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XXVI i XXVII aktu oskarżenia,

81.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. R. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. w W. kwoty 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XCIV aktu oskarżenia,

82.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. J. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej K. K. (4) kwoty 25 600 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie III aktu oskarżenia,

83.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje solidarnie oskarżonych R. K. (1), F. W., K. K. (3) i M. P. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego K. G. (2) kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie LXXXVII i LXXXVIII aktu oskarżenia,

84.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. J. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego L. C. kwoty 55 000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XXIV aktu oskarżenia,

85.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. J. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego S. B. (2) kwoty 5 500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XLV aktu oskarżenia,

86.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje solidarnie oskarżonych R. K. (1), F. W. i C. K. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej R. K. (2) kwoty 13 000 zł (trzynaście tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVII aktu oskarżenia,

87.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego R. K. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej A. J. kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie LXXIX aktu oskarżenia,

88.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. R. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego A. Z. (2) kwoty 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie CXXXIV aktu oskarżenia,

89.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego P. R. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego D. K. kwoty 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie CXXXV aktu oskarżenia,

90.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego P. R. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej K. K. (7) kwoty 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie CXXXVI aktu oskarżenia,

91.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. J. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego W. K. kwoty 60 000 zł (sześćdziesięciu tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XI aktu oskarżenia,

92.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. J. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej B. J. kwoty 15 000 zł (piętnastu tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XXXVII aktu oskarżenia,

93.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje solidarnie oskarżonych P. P., K. G. (1), R. K. (1), F. W. i M. P. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego S. B. (1) kwoty 33 250 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie C, CI, CII aktu oskarżenia,

94.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego P. R. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Ł. Z. kwoty 55 000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie CXLIX aktu oskarżenia,

95.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. J. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz oskarżyciela posiłkowego P. Ś. kwoty 53 000 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie XXXIII aktu oskarżenia,

96.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego R. U. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego A. K. kwoty 1 250 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) dotyczącą czynu określonego w punkcie CXXV aktu oskarżenia,

97.  na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego J. M. (1) do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego P. O. kwoty 14 453,25 zł (czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy) dotyczącą czynu określonego w punkcie CXLV aktu oskarżenia,

98.  oskarżonych R. K. (1), T. J. (1), P. R., R. U., P. P. K. G. (1), P. B., F. W., M. P. (1), J. M. (1), M. J. (2), J. J. (2) K. K. (3), C. K. i T. R. zwalnia od ponoszenia kosztów sądowych.