Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 107/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: sekr. sąd. Daria Jankowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r.

sprawy z oskarżenia Prokuratora Rejonowego w Bełchatowie

przeciwko

M. P. /P./, synowi M. i B. z domu D., urodz. (...) w P.,

oskarżonemu o to, że:

w dniu 14 lutego 2020 roku o godz. 6.45 na ul. (...) w B., województwa (...), kierował w ruchu lądowym pojazdem marki O. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu;

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

1.  uznaje oskarżonego M. P. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny w rozmiarze 15 (piętnaście) złotych każda;

2.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 3 (trzech) lat;

3.  na podstawie art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego środka karnego zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 14 lutego 2020 roku;

4.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonego M. P. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych;

5.  wymierza oskarżonemu 150,- (sto pięćdziesiąt) złotych opłaty i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa 70,- (siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków sądowych.