Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXV Ns 11/12

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lutego 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Wydział XXV Cywilny w składzie:

Przewodniczący- Sędzia SO Danuta Kowalik

Sędziowie: SO Anna Pogorzelska

SO Hanna Jaworska

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Pająk

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z wniosku Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców (...) w R. z udziałem Komisarza Wyborczego w W., Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w R.,

Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych: nr (...) w Ł., nr (...) w R., nr (...) w R., M. M.

w przedmiocie protestu wyborczego

postanowił:

oddalić protest wyborczy.