Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIV K 17/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. , XIV Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Edyta Snastin – Jurkun

Protokolant: Katarzyna Mazurek

w obecności Prokuratora: Małgorzaty Ceregry - Dmoch

po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniach 05.09.2018r., 05.12.2018r., 24.09.2019r. 15.11.2019r. sprawy :

M. P.,

syna J. i R.,

ur. (...) w M.

oskarżonego o to, że:

1.  w dniu 15 lipca 2017r. w W. w rejonie metra I. działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieustalonymi mężczyznami w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej na szkodę W. T. reklamówki z zawartością butów sportowych marki A. o wartości 265zł i dokumentów sądowych, bezpośrednio po dokonaniu jej kradzieży użył przemocy wobec W. T. polegającej na uderzeniu go w twarz z otwartej dłoni i kopnięciu w krocze, tj. o czyn z art. 281 k.k.

2.  w dniu 15 lipca 2017r. w W. przy ul. (...) na terenie Komisariatu Policji W. U. znieważył funkcjonariuszy Policji sierż. szt. M. K. oraz pos. P. C. słowami powszechnie uznanymi za obelżywe podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.

o r z e k a

I.  w ramach zarzucanego oskarżonemu M. P. czynu opisanego w pkt 1 części wstępnej wyroku uznaje go za winnego tego, że w dniu 15 lipca 2017r. w W. w rejonie metra I. dokonał kradzieży reklamówki z zawartością butów sportowych marki A. o wartości nie większej 265 złotych należącej do W. T., czym działał na jego szkodę tj. popełnienia czynu z art. 119 § 1 kw i za ten czyn wymierza mu karę grzywny 500 (pięciuset) złotych;

II.  oskarżonego M. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w pkt 2 części wstępnej wyroku i za ten czyn na podstawie art. 226 § 1 kk skazuje go i wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej w pkt. II kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 15 lipca 2017r. godz. 18.45 do dnia 16 listopada 2017r., godz. 16.35, uznając karę pozbawienia wolności za wykonaną w całości;

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. A. kwotę (...) (tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery) złote plus VAT tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

V.  zwalnia oskarżonego oz zapłaty kosztów sądowych, wydatki przejmując na rachunek Skarbu Państwa.