Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK994/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

A. W.

dnia 26 maja 2019r. w miejscowości D. gmina K. kierując samochodem osobowy m-ki F. (...) nr rej. (...) nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że jadąc poboczem zaraz po zakończeniu linii ciągłej wjechał na jezdnię poprzez wykonanie manewru zwracania, nie zachował należytej, wymaganej szczególnymi okolicznościami ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu jezdnią na motocyklu m-ki Y. (...) nr rej. (...) M. K., doprowadzając tym do zderzenia na prawym pasie jezdni, gdzie motocyklista uderzył w lewe przednie drzwi i lewy przedni próg samochodu, w wyniku czego M. K. doznał rozległego urazu wielonarządowego w szczególności z złamaniem kości czaszki z uszkodzeniem tkanki mózgowej, uszkodzeniem płuc ,aorty, wątroby, jelit z krwotokiem wewnętrznym, które to obrażenia spowodowały jego zgon , zaś pasażerka samochodu S. W. doznała urazu uogólnionego , stłoczenia okolicy biodra lewego, żeber po stronie prawej, głowy z utratą przytomności, urazu lewej nerki z płynem w rzucie dolnego bieguna, które to obrażenia naruszyły czynności ciała na czas powyżej 7 dni, czym wypełnił dyspozycję art. 177 § 2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 26 maja 2019 roku oskarżony zabrał swoją matkę na wycieczkę. Odwiedzili miejscowości S., R., C.. Następnie udali się w stronę K., gdyż oskarżony chciał pokazać matce koparkę znajdującą się przy obwodnicy Ż.. Jadąc obwodnicą Ż. A. W. widział kilku szybko jadących motocyklistów, których się wystraszył i zjechał na pobocze, którym się poruszał. Zobaczył grupę motocyklistów na poboczu i pomyślał, że odbywają się jakieś wyścigi motocyklowe. Po tym jak pokazał mamię koparkę postanowił pojechać kawałek dalej i zawrócić. Cały czas poruszał się poboczem obawiając się motocyklistów

wyjaśnienia A. W.

k. 121

zeznania S. W.

k. 121 odw, k 45-46

W tym czasie pojeździć po zakrętach obwodnicy przyjechał pokrzywdzony M. K.. Pokrzywdzony jechał motocyklem Y. (...). Na miejscu był też kolega pokrzywdzonego P. M. wraz ze swoją dziewczyną J. J.. Świadkowi ci postanowili się przejść i widzieli jak poboczem dosyć niepewnie jedzie F. (...). Kierujący F. (...) zaraz jak tylko zaczęła się linia przerywana zaczął wykonywać manewr zawracania. Około 1,5 sekundy wcześniej zza zakrętu wyłonił się pokrzywdzony, który uderzył motocyklem w lewy przedni bok F. w okolicy osi jezdni. Według świadków pokrzywdzony poruszał się szybciej niż dozwoloną prędkością. P. M. kazał J. J. dzwonić po karetkę. Ktoś zmierzył pokrzywdzonemu puls i stwierdził, że nie żyje.

zeznania J. J.

k.122, k. 13

zeznania P. M.

k. 133, k. 11

notatki urzędowe

k. 1, 2

Droga posiada jezdnię dwukierunkową, biegnie poza miejscem zabudowanym, posiada pełnowymiarowe pobocza. Warunki drogowe były bardzo dobre, jezdnia była sucha, świeciło słonce Obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Protokół oględzin miejsca wypadku

k.4-5

szkic miejsca zdarzenia

30

dokumentacja fotograficzna

31

W wyniku zderzenia M. K. doznał rozległego urazu wielonarządowego w szczególności z złamaniem kości czaszki z uszkodzeniem tkanki mózgowej , uszkodzeniem płuc. aorty, wątroby, jelit z krwotokiem wewnętrznym, które to obrażenia spowodowały jego zgon.

Protokół oględzin zwłok

35-43

S. W. doznała urazu uogólnionego , stłoczenia okolicy biodra lewego, żeber po stronie prawej, głowy z utratą przytomności, urazu lewej nerki z płynem w rzucie dolnego bieguna, które to obrażenia naruszyły czynności ciała na czas powyżej 7 dni.

opinia dot. S. W.

25

A. W. doznał otwartego wielopoziomowego i wieloodłamowego złamania kość: podudzia lewego, licznych otarć naskórka z wielomiejscowym stłuczeniem całego ciała, które to obrażenia naruszyły czynności ciała na czas powyżej 7 dni.

opinia dot. A. W.

23

W chwili wypadku prędkość F. (...) wynosiła około 20-30 km/h. Prędkości motocykla nie można ustalić. Technika i taktyka jazdy A. wodo była nieprawidłowa, gdyż włączając się do ruchu nie zachował szczególnej ostrożności, nie obserwował drogi i wyjechał z pobocza na jezdnię nie ustępując pierwszeństwa przejazdu (...) Y.. To nieprawidłowe zachowanie było bezpośrednią przyczyną wypadku. M. K. na podjęcie działań obronnych dysponował czasem ok - 1.05 sek. do 1.57 sek. oraz odcinkiem drogi rzędu 17,5 m. do 26.15m.jego technika i taktyka jazdy była prawidłowa, w tej sytuacji drogowej nie miał żadnych możliwości uniknięcia wypadku, drogi (łuk zakrętu występujący 65 m przed miejscem wypadku ) nie miał wpływu na możliwość obserwacji przez A. W.. Możliwość zaobserwowania motocykla w pierwszej fazie skrętu była niemożliwa. Oskarżony powinien zrobić to wcześniej i wtedy oskarżony w lewym zewnętrznym lusterku powinien zaobserwować motocyklistę. Czas zagrożenia trwał bardzo krótko wobec czego motocyklista nie miał praktycznie czasu na podjęcie manewru obronnego. Obowiązkiem kierującego pojazdem jest podjęcie manewru zawracania w miejscu gdzie nie stwarza to żadnego zagrożenia. Do wypadku doszło około 65 m za końcem zakrętu w prawo czyli stosunkowo blisko. Jeżeli kierowca samochodu zamierzał zawrócić powinien odjechać dalej, upewnić się należycie i dopiero zawrócić. Jeżeli oskarżony wykonałby takie czynności jak wyjaśniał to miałby możliwość zaobserwowania motocyklisty w lusterku. Tym bardziej, że do zderzenia doszło w okolicy osi jezdni. Brak śladów hamowania motocykla nie oznacza, że pokrzywdzony nie podjął takiej próby.

opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego

k. 68-81

opinia uzupełniająca z zakresu ruchu drogowego

k. 148-149

dokumentacja fotograficzna

31

protokoły oględzin pojazdów

6-9

szkic miejsca zdarzenia

31

Matka pokrzywdzonego dowiedziała się telefonicznie, że syn miał wypadek i nie żyje. Według mniej był pasjonatem motocykli i jeździł dobrze, choć motocykl, na którym miał wypadek był pożyczony od kolegi.

zeznania B. K.

k. 122

A. W. w chwili zdarzenia był trzeźwy. Nie był uprzednio karany. Nie figuruje w ewidencji kierowców karanych za wykroczenia.

protokół badania trzeźwości

k.10

karta karna

89

wypis z ewidencji kierowców

95

Pokrzywdzony był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków.

opinia toksykologiczna

58-59

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

A. W.

dnia 26 maja 2019r. w miejscowości D. gmina K. kierując samochodem osobowy m-ki F. (...) nr rej. (...) nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że jadąc poboczem zaraz po zakończeniu linii ciągłej wjechał na jezdnię poprzez wykonanie manewru zwracania, nie zachował należytej, wymaganej szczególnymi okolicznościami ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu jezdnią na motocyklu m-ki Y. (...) nr rej. (...) M. K., doprowadzając tym do zderzenia na prawym pasie jezdni, gdzie motocyklista uderzył w lewe przednie drzwi i lewy przedni próg samochodu, w wyniku czego M. K. doznał rozległego urazu wielonarządowego w szczególności z złamaniem kości czaszki z uszkodzeniem tkanki mózgowej, uszkodzeniem płuc ,aorty, wątroby, jelit z krwotokiem wewnętrznym, które to obrażenia spowodowały jego zgon , zaś pasażerka samochodu S. W. doznała urazu uogólnionego , stłoczenia okolicy biodra lewego, żeber po stronie prawej, głowy z utratą przytomności, urazu lewej nerki z płynem w rzucie dolnego bieguna, które to obrażenia naruszyły czynności ciała na czas powyżej 7 dni, czym wypełnił dyspozycję art. 177 § 2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Należyte upewnienie się przez oskarżonego o możliwości wykonania manewru zawracania. Spoglądanie dwukrotne za siebie, a później jeszcze w lewe zewnętrzne lusterko. Zatrzymanie pojazdu i wykonanie manewru zawracania po należytym upewnieniu się.

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego

120 odw.-121

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia A. W.

Częściowo Sąd uznał za wiarygodne w szczególności co do okoliczności przed zdarzeniem powodów udania się na obwodnicę Ż.

zeznania S. W.

Świadek niewiele pamiętała z wypadku. Natomiast okoliczności i powody wizyty na obwodnicy Ż. zbieżne z wyjaśnieniami oskarżonego

zeznania J. J.

Spójne, konsekwentne, przede wszystkim świadek nie wybielała postawy pokrzywdzonego, iż jechał zgodnie z przepisami. Koresponduje z wyliczeniami z opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego

zeznania P. M.

Spójne, konsekwentne, przede wszystkim świadek nie wybielał postawy pokrzywdzonego, iż jechał zgodnie z przepisami. Koresponduje z wyliczeniami z opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego

notatki urzędowe

niebudzące wątpliwości, niekwestionowane.

Protokół oględzin miejsca wypadku

niebudzący wątpliwości, niekwestionowany.

szkic miejsca zdarzenia

niebudzący wątpliwości, niekwestionowany.

dokumentacja fotograficzna

niebudząca wątpliwości, niekwestionowana.

Protokół oględzin zwłok

niebudzący wątpliwości, niekwestionowany.

opinia dot. S. W.

niebudząca wątpliwości, niekwestionowana.

opinia dot. A. W.

niebudząca wątpliwości, niekwestionowana.

opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego

jasna, pełna, wnikliwa, odpowiadająca na wszystkie pytania. Spójna z pozostałym materiałem dowodowym w tym z zeznaniami obiektywnych świadków, w szczególności co do czasu trwania stanu zagrożenia. Wobec tego niezwykle istotna przy ustaleniu faktów w tym naruszenia przepisów ruchu drogowego przez oskarżonego i ewentualnego przyczynienia się pokrzywdzonego.

opinia uzupełniająca z zakresu ruchu drogowego

Spójna z opinią główną, rozwiewająca wszelkie wątpliwości i dająca odpowiedź na wątpliwości obrony co do niektórych faktów mających istotne znaczenie dla linii obrony oskarżonego.

dokumentacja fotograficzna

niebudząca wątpliwości, niekwestionowana.

protokoły oględzin pojazdów

niebudzące wątpliwości, niekwestionowane.

szkic miejsca zdarzenia

niebudzący wątpliwości, niekwestionowany.

zeznania B. K.

Nie była bezpośrednim świadkiem zdarzenia, wobec pozostałych faktów wiarygodne.

karta karna

niebudząca wątpliwości, niekwestionowana.

wypis z ewidencji kierowców

niebudzący wątpliwości, niekwestionowany.

opinia toksykologiczna

niebudząca wątpliwości, niekwestionowana.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

zeznania P. P.

drugorzędne nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia. Świadek nie widział zdarzenia.

1.2.1

wyjaśnienia A. W.

Obiektywni świadkowie P. M. i J. J. spójnie i wiarygodnie zeznali, że oskarżony nie zatrzymał się przed wykonaniem manewru zawracania i zrobił to jadąc powoli poboczem. Był niepewny, niezdecydowany. Z opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego wynika wprost, że gdyby oskarżony upewnił się i spoglądał w lusterko i za siebie to dostrzegł by motocyklistę. Skoro go nie widział to nie upewnił się należycie patrząc w lusterko zewnętrzne lewe. Nie podjął też żadnej reakcji obronnej. Zdaniem Sądu sposób zachowania oskarżonego opisany w jego wyjaśnieniach stanowi przyjętą linię obrony, która nie koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym i w związku z tym nie jest do zaakceptowania.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

A. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony spowodował śmiertelny wypadek komunikacyjny naruszając nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Wobec tego kwalifikacja prawna z art 177 § 2 k.k. nie budzi wątpliwości.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. W.

1

1

Oskarżony nie był wcześniej karany. Jednak naruszenie zasad bezpieczeństwa choć nieumyślne było poważne. Oskarżony wiedział, ze drogą jeżdżą motocykliści mimo to zdecydował się na manewr zawracania w dość bliskiej odległości od zakrętu, czym utrudnił sobie należytą obserwację. Ustawa prawo o ruchu drogowym wymaga przy zawracaniu zachowania szczególnej ostrożności czego oskarżony nie uczynił. Zatem kara jednego roku pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia i stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz wagi dokonanych przez oskarżonego naruszeń.

A. W.

1

2

Sąd warunkowo zawiesił oskarżonemu wykonania kary pozbawienia wolności na okres 1 roku, gdyż A. W. nie był uprzednio karany, nie widnieje też w ewidencji kierowców popełniających wykroczenia drogowe. Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz dolegliwości związane z prowadzeniem niniejszego postępowania są wystarczającą karą dla oskarżonego. Nadto oskarżony wyraził skruchę i przeprosił rodziców pokrzywdzonego.

A. W.

1

3

Sąd wymierzył obok kary pozbawienia wolności, karę 200 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda przyjmując, że jest to kara adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Powoduje również, że przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności jest to kara realnie odczuwalna dla oskarżonego.

1

4

Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku z następujących względów: oskarżony nie zachował szczególnej ostrożności, tym bardziej w przypadku gdy widział wcześniej motocyklistów, mógł wybrać właściwsze miejsce do zawracania, umożliwiające lepszą obserwację jedni, w wyniku jego zaniechań doszło do wypadku, w którym zginął młody człowiek, prędkość motocykla nie była w związku przyczynowym ze zderzeniem, gdyż stan zagrożenia trwał tak krótko, że motocyklista nawet jadący zgodnie z przepisami nie miał by czasu na podjęcie manewrów obronnych, prędkość zderzeniowa motocykla wynosiła 60 km/h.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie przyjął przyczynienia się motocyklisty nawet w przypadku gdyby uznać, że poruszał się prędkością niedozwoloną, gdyż z wyliczeń opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego wynikało, że stan zagrożenia trwał około 1,5 sekundy. Nie bez znaczenia jest fakt, że wyliczenie to koresponduje z zeznaniami świadków. Zatem niezależnie od prędkości motocyklista nie miał by szans na podjęcie manewrów obronnych w postaci hamowania. W realiach przedmiotowej sprawy prędkość zderzeniowa wynosiła 60 km/h czyli była zgodna z przepisami, a na jezdni brak było śladów hamowania. Nie można wykluczyć jednak, że pokrzywdzony taką próbę podjął i zmniejszył prędkość przed zderzeniem. Niemniej jednak gdyby oskarżony obserwował należycie jezdnię, i upewnił się w lusterku przed samym manewrem zawracania to ze względu na ten krótki czas trwania stanu zagrożenia dostrzegł by motocyklistę i tym samym nie wjechałby na jezdnię. Do tego był niezdecydowany i cały czas jechał, a zdaniem Sądu w tym konkretnym przypadku powinien zatrzymać się przed wykonaniem manewru, co więcej powinien odjechać dalej by mieć lepszą możliwość tego co dzieje się za nim. Tym bardziej, ze sam wyjaśnił, że krzaki zasłaniały mu zakręt.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

Zgodnie z przepisami KPK, oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości sprawie opłat za czynności radców prawnych Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej poniesione przez nią koszty w tym z tytułu ustanowienia przez nią pełnomocnika.

6.

Sąd zgodnie z ustawą o opłatach w sprawach karnych i przepisami KPK zasądził od oskarżonego opłatę oraz wydatki przyjmując, że jest osobą mającą stałe zatrudnienie z dość wysokimi zarobkami, co jest bez uszczerbku dla utrzymania jego i najbliższych osób.

7.  Podpis