Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 936/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 września 2020 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2020 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko B. C.

o zapłatę

oddala powództwo.