Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II. K 27/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. P.

w dniu 11 marca 2020 roku, około godziny 18:20 w Parku Konstytucji 3 Maja w S. dokonał uszkodzenia ciała P. M. (1) (...), w ten sposób, że chwycił go przedramieniem za szyję, po czym ude­rzył ostrzem noża w okolicę brzucha w wyniku czego P. M. (1) do­znał obrażeń ciała w postaci rany cięto kłutej długości około 4 cm, bez cech krwawienia, z obroną mięśniową w okolicy rany, nie penetrującej głębiej, naruszających czynności narządu ciała na okres powyżej dni siedmiu tj. popełnienia czynu określonego w art. 157 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn przypisany K. P. w punkcie I wyroku (I aktu oskarżenia)

zeznania pokrzywdzonego P. M. (2)

k.28v-29v, 70-72, 226-229, 268-269, 392v-395v

zeznania siostry pokrzywdzonego A. M. (1)

k.15v-16v 245-246, 455v-456

zeznania K. M. - ojca pokrzywdzonego

k.8v-10, 399-399v

zeznania G. M. – matki pokrzywdzonego

k.19v-20v,248 – 249, 396-397v

protokół zatrzymania rzeczy oskarżonego

k. 94-96

sprawozdanie sądowo-lekarskie

k. 121

zeznania P. F.

k. 274-275, 456v-457

zeznania M. C. (wcześniej F.)

k. 277-278, 457v-458

zeznania E. F.

k. 280-281, k. 457-457v

wiadomość z komunikatora M.

k. 300-302

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

k. 291

dokumentacja lekarska P. M. (2) ze Szpitala Wojewódzkiego w S.

k. 112

karta informacyjna leczenia szpitalnego

k. 57

odpisy dokumentów z akt sprawy Sądu Rejonowego w Suwałkach II.K 26/20

k. 143-164

zeznania I. M.

k. 262-263

1.1.2.

K. P.

w dniu 23 marca 2020 roku, około godziny 20:45 w pobliżu budynków nu­mer (...)przy ul. (...) w S. w podwórzu działając wspólnie i w porozu­mieniu z nieustalonym mężczyzną w celu wywarcia wpływu na świadka celem odwołania przez niego zeznań w sprawie karnej prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Suwałkach sygn. akt PR Ds. 828.2020, jak też w celu dokonania rozboju, użył przemocy wobec P. M. (2) w ten sposób, że wraz z n/n mężczyzną chwycił go za ręce i ubranie, ciągnąc zaprowadził na pobliskie podwórko, gdzie spowodował jego upadek, po czym trzymanym w ręku nożem przeciągnął po szyi pokrzywdzonego, a następnie uderzył nim w jego klatkę piersiową i trzymając go przy szyi w okolicach powstałej rany doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności żądając odwołania zeznań, które ten składał w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, a następnie po przeszukaniu kieszeni ubrania pokrzywdzonego zabrał mu w celu przywłaszczenia paczkę papiero­sów m-ki M. o wartości 7,50 złotego, w wyniku których to działań P. M. (1) doznał obrażeń ciała w postaci powierzchownej rany ciętej przedniej ściany lewej strony klatki piersiowej oraz powierzchownej rany ciętej szyi bez przecięcia pełnej grubości skóry, które to obrażenia naruszyły czynności na­rządu ciała na okres poniżej dni siedmiu tj. popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 245 kk w zb. z art. 280 § 2 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn przypisany K. P. w punkcie II wyroku (punkt II i III aktu oskarżenia).

zeznania pokrzywdzonego P. M. (2)

k. 70-72,

226-229, 268-269, 392v-395v

protokół okazania wizerunku

k. 83-87

sprawozdanie sądowo-lekarskie

k. 209

zeznania D. K.

k. 203, 397v-399

zeznania P. F.

k. 274-275, 456v-457

zeznania M. C.,

k. 277-278, 457v-458

zeznania E. F.

k. 280-281, k. 457-457v

wiadomość z komunikatora M.

k. 294-302

protokół oględzin odzieży zatrzymanej od oskarżonego w dniu 25.03.2020r.

k. 131-141

notatka urzędowa z interwencji

k. 62-62v

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

k. 291

dokumentacja lekarska P. M. (2) ze Szpitala Wojewódzkiego w S.

k. 112

karta informacyjna leczenia szpitalnego

k. 77

zeznania D. D.

k. 212-213, 397v-398

zaświadczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w S.

k. 250-251

1.1.3.

K. P.

we wrześniu 2019r. (po 19 września 2019r. do 30 września 2019r.) w pobliżu Szkoły Podstawowej (...) przy ul. (...) w S. w celu wywarcia wpływu na świadka P. M. (1) (...), kierował wobec w/w groźbę bezprawną polegającą na wypowie­dzeniu słów zawierających zapowiedź zamachu na życie lub zdrowie, że ta­kich konfidentów trzeba załatwiać i nie wybaczy mu tego, co u pokrzywdzo­nego wzbudziło uzasadnioną obawę jej spełnienia żądając wycofania lub zmiany zeznań w sprawie numer RSD 1363/2019 KMP w Suwałkach o znę­canie się fizyczne i psychiczne przez K. P. nad A. M. (2) (...), tj. o czyn z art. 245 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn przypisany oskarżonemu w punkcie IV aktu oskarżenia

zeznania pokrzywdzonego P. M. (2)

k. 226, 268

wiadomość z komunikatora M.

k. 296-302

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

k. 291

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

K. P.

w dniu 11 marca 2020 roku, około godziny 18:20 w Parku Konstytucji 3 Maja w S. dokonał uszkodzenia ciała P. M. (1)­skiego, w ten sposób, że chwycił go przedramieniem za szyję, po czym ude­rzył ostrzem noża w okolicę brzucha w wyniku czego P. M. (1) do­znał obrażeń ciała w postaci rany cięto kłutej długości około 4 cm, bez cech krwawienia, z obroną mięśniową w okolicy rany, nie penetrującej głębiej, naruszających czynności narządu ciała na okres powyżej dni siedmiu tj. popełnienia czynu określonego w art. 157 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Okoliczność, że w chwili zdarzenia w dniu 11 marca 2020r. około godz. 18:20 K. P. przebywał na ul. (...) w S. u rodziny F.

zeznania P. F., M. C., E. F.

k. 274-275, 277-278, 280-281, 457-457v, 457v-458, 456v-457

wyjaśnienia oskarżonego

k. 105, 115, 391v-392v

1.2.2.

K. P.

w dniu 23 marca 2020 roku, około godziny 20:45 w pobliżu budynków nu­mer (...)przy ul. (...) w S. w podwórzu działając wspólnie i w porozu­mieniu z nieustalonym mężczyzną w celu wywarcia wpływu na świadka celem odwołania przez niego zeznań w sprawie karnej prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Suwałkach sygn. akt PR Ds. 828.2020, jak też w celu dokonania rozboju, użył przemocy wobec P. M. (2) w ten sposób, że wraz z n/n mężczyzną chwycił go za ręce i ubranie, ciągnąc zaprowadził na pobliskie podwórko, gdzie spowodował jego upadek, po czym trzymanym w ręku nożem przeciągnął po szyi pokrzywdzonego, a następnie uderzył nim w jego klatkę piersiową i trzymając go przy szyi w okolicach powstałej rany doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności żądając odwołania zeznań, które ten składał w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, a następnie po przeszukaniu kieszeni ubrania pokrzywdzonego zabrał mu w celu przywłaszczenia paczkę papiero­sów m-ki M. o wartości 7,50 złotego, w wyniku których to działań P. M. (1) doznał obrażeń ciała w postaci powierzchownej rany ciętej przedniej ściany lewej strony klatki piersiowej oraz powierzchownej rany ciętej szyi bez przecięcia pełnej grubości skóry, które to obrażenia naruszyły czynności na­rządu ciała na okres poniżej dni siedmiu, tj. popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 245 kk w zb. z art. 280 § 2 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Okoliczność, że w chwili zdarzenia w dniu 23 marca 2020r. około godz. 20:45 K. P. przebywał na ul. (...) w S. u rodziny F.

zeznania P. F., M. C., E. F.

k. 274-275, 277-278, 280-281, 457-457v, 457v-458, 456v-457

wyjaśnienia oskarżonego

k. 105, 115, 391v-392v

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania pokrzywdzonego P. M. (2)

- pokrzywdzony w chwili zdarzenia rozpoznał napastnika w osobie K. P. po charakterystycznym ubiorze, tj. bluzie koloru czerwonego z napisem (...), w której uprzednio wielokrotnie w niej widywał oskarżonego, a także po charakterystycznym chodzie, tj. utykanie na prawą nogę,

- podejrzewał, że K. P. ugodził go nożem za składanie obciążających go zeznań w sprawie znęcania się nad siostrą P. A. M.,

- oskarżony razem z siostrą pokrzywdzonego zamieszkiwali w (...) stąd pokrzywdzony znał zachowanie, głos a także charakterystyczny chód oskarżonego,

- ostatecznie przyznał, iż wie o tym, ze sprawcą był oskarżony, początkowe opory we wskazaniu sprawcy wynikały z obawy przed nim,

Zeznania konsekwentne, identyfikujące osobę sprawcy, mające odzwierciedlenie w pozostałym zgromadzonym materiale dowodowym, w tym protokole zatrzymania rzeczy od oskarżonego (bluza (...)), zeznaniach świadków, w tym najbliższej rodziny pokrzywdzonego, którzy widzieli w jakim stanie znajdował się on zaraz po uderzeniu go nożem przez sprawcę.

zeznania siostry pokrzywdzonego A. M. (1)

- po godzinie 18:00 brat P. M. (1) wrócił do domu pochylony, trzymał się ręką za brzuch, po wejściu do domu mamie powiedział, że dostał nożem,

- pytany nie chciał odpowiadać na pytania, kto go napadł i zadał cios nożem, gdyż się bał,

- K. P. w przeszłości siedział w ośrodku wychowawczym za usiłowanie zabójstwa – „myślę, że jest on zdolny do tego aby P. tak zaatakować”.

Zeznania spójne z depozycjami pozostałych członków rodziny, tj. matki, ojca pokrzywdzonego a także samego P. M. (2). Sąd nie miał żadnych podstaw by odmówić im wiarygodności.

zeznania K. M. - ojca pokrzywdzonego

- gdy syn wracał jak co dzień ze świetlicy środowiskowej przy K. św. A. został zaatakowany nożem w Parku Konstytucji 3-Maja w S.,

- szedł sam, został zaatakowany niespodziewanie, nie chciał powiedzieć, kto uderzył go nożem,

- zadzwonił po pogotowie, bo syn krwawił,

- podejrzewa, że syn mógł zostać zaatakowany przez S. B. albo K. P., który mu groził za składanie zeznań w sprawie znęcania się nad córką A. M. (1).

Zeznania zgodne z opisem zdarzenia, jaki przedstawił sam pokrzywdzony, gdy zaraz po zadanym mu ciosie nożem udał się bezpośrednio do domu. Świadek opisywał zdarzenie w taki sposób, jak w danej chwili postrzegał rzeczywistość, mówił, że z obawy o własne życie i zdrowie syn nie chciał podać sprawcy.

zeznania G. M.

- syn wracając w dniu 11.03.2020r. ze świetlicy środowiskowej został ugodzony nożem w brzuch w Parku Konstytucji 3 Maja,

- S. B., który jest kolegą K. P. groził P. M. (2) pozbawieniem życia,

- początkowo syn z obawy o własne życie i zdrowie nie mówił kto dokonał napadu - dopiero po drugim zdarzeniu, kiedy oskarżony namawiał P. M. (2), aby odwołał swoje pierwsze zeznania na Policji - zaczął mówić matce, a później Policji, że dźgnął go nożem K. P.,

- po pierwszym zdarzeniu, które miało miejsce 11 marca 2020r. syn bał się wychodzić sam z domu, starał się zawsze być w towarzystwie innych osób, siostry, czy matki.

Zeznania konsekwentne i spójne z pozostałym materiałem dowodowym, potwierdziły obawę i strach pokrzywdzonego przed sprawcą, dzień i miejsce napadu oraz stan, w jakim znajdował się pokrzywdzony.

protokół zatrzymania rzeczy oskarżonego

Opisuje szczegółowo rzeczy zatrzymane przy oskarżonym, które także rozpoznał pokrzywdzony podczas zdarzenia w dniu 11.03.2020r.

sprawozdanie sądowo -lekarskie

Stwierdzenie obrażeń, jakich doznał pokrzywdzony oraz jego stanu zdrowia - obrażenia stanowiące naruszenie czynności narządu ciała na czas przekraczający 7 dni. Opinia biegłego sądowego w dziedzinie medycyny sądowej dr med. M. D. - brak podstaw do negowania tego typu dokumentacji - dokumenty urzędowe, opinia jasna i pełna.

zeznania P. F.

Nie potwierdziły wersji wydarzeń prezentowanej przez oskarżonego, iż w dniu zdarzenia, tj. 11.03.2020r. a także przez kolejne dwa tygodnie przebywał u P., M. i E. F. na ul. (...). Świadek nie utrzymywał z oskarżonym żadnych kontaktów, nie posiadał do niego numeru telefonu, ani konta na profilach społecznościowych.

zeznania M. C.

Nie potwierdziły wersji wydarzeń prezentowanej przez oskarżonego, iż w dniu zdarzenia, tj. 11.03.2020r. a także przez kolejne dwa tygodnie przebywał u P., M. i E. F.. Świadek zeznawała, że oskarżony został zatrzymamy u niej w mieszkaniu, po tym jak sam do niego wszedł, kiedy ona spała, jednakże świadek nie utrzymywała z nim kontaktu, nie zna go.

zeznania E. F.

Nie potwierdziły wersji wydarzeń prezentowanej przez oskarżonego, iż w dniu zdarzenia, tj. 11.03.2020r. a także przez kolejne dwa tygodnie przebywał u P., M. i E. F..

wiadomość z komunikatora M.

Rozmowa oskarżonego kolegą, który wskazuje, że to K. P. uderzył P. M. (2) w brzuch i mimo to planuje dodatkowo jeszcze się z nim rozliczyć za donoszenie na Policję. Dowód bezsprzeczny i niekwestionowany, widok z komunikatora opatrzony zdjęciem oskarżonego, który nie kwestionował powyższego (góra kart 330-301)

zeznania D. K.

Koleżanka pokrzywdzonego, z którą komunikował się zarówno po pierwszym zdarzeniu z dnia 13.03.2020r., jak i po drugim z 23.03.2020r. Zgodnie wskazywała, że P. M. (1) mówił jej, że dwukrotnie napadł go K. P.. Zeznania zgodne z pozostałymi dowodami w sprawie wskazującymi jednoznacznie na osobę sprawcy K. P..

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Na okoliczność uprzedniej karalności oskarżonego, tj. skazania przez Sąd Rejonowy w Suwałkach w sprawie II.K 26/20 za czyn z art. 207 § 1 kk popełniony na szkodę A. M. (1). Postępowanie w sprawie miało bezpośredni wpływ na zamiar i zachowanie oskarżonego co do wszystkich czynów, które stały się podstawą skazania oskarżonego w sprawie niniejszej.

dokumentacja lekarska P. M. (2) ze Szpitala Wojewódzkiego w S.

Dokument urzędowy niekwestionowany potwierdzający rodzaj obrażeń doznanych przez pokrzywdzonego.

karta informacyjna leczenia szpitalnego

Dokument potwierdzający doznane obrażenia przez P. M. (2) - otwarta rana kłuta ściany brzucha. Dowód rzetelny i niekwestionowany.

Odpisy dokumentów z akt sprawy Sądu Rejonowego w Suwałkach II.K 26/20

Wyjaśniły motyw działania oskarżonego, który bezwzględnie dążył do ukarania P. M. (2) za zawiadomienie przez niego Policji, a później składanie niekorzystnych zeznań, po tym jak doszło do kolejnej awantury w domu M. pomiędzy K. P. a A. M. (1).

zeznania I. M.

Koleżanka A. M. (3), która właśnie od niej powzięła informację, że K. P. zaatakował nożem P. M. (2).

Zeznania potwierdzające ustalony przez Sąd stan faktyczny, dlatego Sąd uznał je za prawdziwe i włączył do materiału dowodowego.

1.1.2

zeznania pokrzywdzonego P. M. (2)

Zeznania spójne z pozostałym materiałem dowodowym, w tym protokołem oględzin rzeczy zabezpieczonych od K. P. - k. 131-141. Mimo, iż zaraz po zdarzeniu oraz przyjeździe Policji i karetki pogotowia nie podawał kto go zaatakował, twierdząc, że nie rozpoznał sprawców to dzień później już ich wskazał, a zmianę swego stanowiska tłumaczył strachem przed oskarżonym. Podał sprawcę zdarzenia w osobie K. P., odzież w jaką tego dnia był ubrany, miejsce rozboju oraz godzinę. Nie miał wątpliwości, że czynu dopuścił się oskarżony, gdyż tego samego dnia zauważył go jak stoi z D. D. przy piekarni (...). Oskarżony wraz ze swoim kolegą złapali go, żądając odwołania zeznań, po czym kilka razy oskarżony dźgnął pokrzywdzonego nożem w okolice klatki piersiowej oraz szyi. Doznane obrażenia potwierdzone zostały materiałem poglądowym oraz dokumentacją medyczną.

protokół okazania wizerunku

Pokrzywdzony rozpoznał sprawcę zdarzenia w osobie K. P..

protokół oględzin odzieży zatrzymanej w dniu 25.03.2020r. u oskarżonego K. P.

Rzeczy, które zabezpieczyła Policja w dniu 25.03.2020r. od oskarżonego, zatem dwa dni po zdarzeniu odpowiadały opisowi odzieży, w której widział go pokrzywdzony, kiedy dokonał na jego osobie rozboju oraz okaleczenia jego ciała.

sprawozdanie sądowo-lekarskie

Bezsprzecznie potwierdziło obrażenia, jakich doznał pokrzywdzony w dniu 23.03.2020r. Opinia biegłego sądowego w dziedzinie medycyny sądowej dr med. M. D. jest pełna i rzetelna – stąd Sąd nie miał żadnych podstaw, by ją kwestionować.

zeznania D. K.

Koleżanka pokrzywdzonego, z którą komunikował się z nią zarówno po pierwszym zdarzeniu z dnia 13.03.2020r., jak i po drugim z 23.03.2020r. Zgodnie wskazywała, że P. M. (1) mówił jej, że dwukrotnie napadł go K. P..

wiadomość z komunikatora M.

Rozmowa oskarżonego z jednym z kolegów, podczas której piszą o pokrzywdzonym P. M. (1). Oskarżony pokazuje swoje rozgoryczenie i złość za to, że nie jest już z siostrą pokrzywdzonego a całą winą obarcza właśnie pokrzywdzonego. Z kontekstu rozmowy wynika, że P. M. (1) składał na oskarżonego obciążające zeznania, grozi, że „sam go załatwi”, „jak pójdzie na psy to gorzej będzie z nim”, „(...) potne mu ryj albo gorzej coś”.

Dowód niekwestionowany, ukazujący prawdziwe zamiary, cel i oblicze oskarżonego. Groźby zostały spełnione, co podnosi rangę tego dowodu i nie pozwala odmówić mu wiarygodności.

zeznania P. F.

Nie potwierdziły wersji wydarzeń prezentowanej przez oskarżonego, iż w dniu 23.03.2020r. przebywał u P., M. i E. F.. Świadkowie wskazywali, iż nie znają osobiście oskarżonego, znany jest im jedynie z widzenia oraz faktu, że przez kilka dni spał u świadków na klatce.

zeznania M. C.

Nie potwierdziły wersji wydarzeń prezentowanej przez oskarżonego, iż w dniu 23.03.2020r. przebywał u P., M. i E. F.. Świadkowie wskazywali, iż nie znają osobiście oskarżonego, znany jest im jedynie z widzenia oraz faktu, że przez kilka dni spał u świadków na klatce. W chwili zatrzymania wbiegł do mieszkania, do łazienki, gdzie zatrzymała go Policja. Nigdy wcześniej nie przebywał w jej mieszkaniu, nie zostawał też na noc.

zeznania E. F.

Nie potwierdziły wersji wydarzeń prezentowanej przez oskarżonego, iż w dniu zdarzenia, tj. 23.03.2020r. przebywał u P., M. i E. F.. Świadkowie wskazywali, iż nie znają osobiście oskarżonego, znany jest im jedynie z widzenia oraz faktu, że przez kilka dni spał u świadków na klatce.

notatka urzędowa z interwencji

Potwierdziła bezsprzecznie zarówno miejsce zdarzenia, rodzaj doznanych obrażeń przez pokrzywdzonego oraz mimo tego, że początkowo nie wskazał on sprawców dokonania rozboju na jego osobie podał, że mężczyzna przyłożył mu do szyi nieduży przedmiot i dwukrotnie drasnął go mówiąc „wycofaj zeznania”. Powyższe, w toku dalszych czynności dokonywanych w postępowaniu pozwoliło na identyfikację sprawcy w osobie K. P.. Oskarżony był bowiem rozgoryczony i zły na P. M. (2) za składanie obciążających go zeznań w sprawie znęcania się nad siostrą pokrzywdzonego - A. M. (1) oraz za zgłoszenie na Policję sprawy naruszenia czynności narządu ciała P. M. (2) w dniu 11.03.2020r.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Na okoliczność uprzedniej karalności oskarżonego, tj. skazania przez Sąd Rejonowy w Suwałkach w sprawie II.K 26/20 za czyn z art. 207 § 1 kk popełniony na szkodę A. M. (1). Postępowanie w sprawie miało bezpośredni wpływ na zamiar i zachowanie oskarżonego co do wszystkich czynów, które stały się podstawą skazania oskarżonego w sprawie niniejszej.

dokumentacja lekarska P. M. (2) ze Szpitala Wojewódzkiego w S.

Dokument urzędowy potwierdzający w sposób bezsporny i niewątpliwy rodzaj obrażeń doznanych przez pokrzywdzonego.

karta informacyjna leczenia szpitalnego

Dokument potwierdzający w sposób bezdyskusyjny rodzaj doznanych obrażeń przez P. M. (2) na skutek użycia noża - liczne otwarte rany szyi oraz powierzchowny uraz powłok głowy. Dokument urzędowy.

zaświadczenie z Poradni P. - Pedagogicznej w S.

Dokument wskazujący, że pokrzywdzony w związku z doznanymi obrażeniami na skutek uszkodzenia jego ciała a w związku z tym występującym stresem pourazowym korzystał z pomocy psychologicznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w S.. Sąd uznał dowód jako niepodważalny i rzetelny.

1.1.3

zeznania pokrzywdzonego P. M. (2)

Wynika z nich bezsprzecznie, że oskarżony w celu wywarcia wpływu na P. M. (2), który był świadkiem w postępowaniu w sprawie znęcania się oskarżonego nad jego siostrą A. M. (1) próbował groźbą bezprawną wywrzeć skutek w postaci odwołania jego zeznań. Depozycje pokrzywdzonego jako prawdziwe zostały m.in. potwierdzone wiadomościami, które wysyłał oskarżony poprzez komunikatora M., w których ukazywał swoje głębokie niezadowolenie z faktu zgłaszania przez pokrzywdzonego spraw na Policję, wygrażając jednocześnie, że „załatwi go za sprzedawanie”.

wiadomość z komunikatora M.

Przedstawia pełny obraz oskarżonego, który chciał zemścić się na pokrzywdzonym za składanie obciążających go zeznań początkowo w sprawie znęcania się nad A. M. (1), później także za dokonanie uszkodzenia ciała P. M. (2) w Parku Konstytucji 3 Maja w S. w dniu 11 marca 2020r.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Na okoliczność uprzedniej karalności oskarżonego, tj. skazania przez Sąd Rejonowy w Suwałkach w sprawie II.K 26/20 za czyn z art. 207 § 1 kk popełnionego na szkodę A. M. (1). Postepowanie w sprawie miało bezpośredni wpływ na zamiar i zachowanie oskarżonego także co do III czynu przyjętego w wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z 28.08.2020r.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego K. P.

Oskarżony, mimo zebranych dowodów potwierdzających jego sprawstwo co do zarzucanych mu czynów, konsekwentnie zaprzeczał, by to on ich dokonał. Przedstawiał świadków z rodziny F., twierdząc, iż przez dwa tygodnie z nimi mieszkał, niemniej jednak żaden z mieszkańców ul. (...) nie potwierdził tego faktu. Oskarżony znany im był jedynie „z widzenia”.

zeznania D. D.

Świadek nie przypominał sobie, aby w dniu 23 marca 2020r. przebywał w towarzystwie (...). O rozboju na osobie P. M. (2) dowiedział się po dwóch miesiącach od zdarzenia od I. M..

Zeznania niezgodne z pozostałym materiałem dowodowy, dlatego Sąd omówił im wiarygodności. Sprawa D. D. i jego udziału w rozboju w dniu 23.03.2020r. na osobie P. M. (2) została wyłączona do odrębnego postępowania.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

I.

K. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd przyjął, że oskarżony popełnił czyn z art. 157 § 1 kk, eliminując z przyjętej przez Prokuratora kwalifikacji prawnej art. 57a § 1 kk. Sąd uznał, że zachowanie K. P. nie nosiło znamion występku o charakterze chuligańskim, bowiem ten miał motyw, tj. konflikt rodzinny (sprawa znęcania się nad A. M. (1)), w której pokrzywdzony składał obciążające go zeznania. Oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim, przyświecał mu cel - zastraszenie pokrzywdzonego i zmiana jego postawy, chodziło także o zemstę za zachowania nieakceptowane przez oskarżonego, które określał jako ,,donoszenie”. Nie można zatem przyjąć za oskarżycielem publicznym, że działał on publicznie, bez powodu. Powyższe potwierdza także stanowisko m.in. Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, które Sąd Okręgowy podziela, wyrażone w wyroku z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 159/19 - ,,znamię działania bez powodu albo z oczywiście błahego powodu należy rozumieć w taki sposób, że nie istnieje racjonalny motyw działania lub działaniu sprawcy brak wszelkiej racji”.

W przedmiotowej sprawie oskarżony miał motyw i cel – uniknięcie odpowiedzialności karnej oraz prymitywna zemsta, a dążył do tego poprzez groźby, zastraszanie, wreszcie rozbój i uszkodzenie ciała pokrzywdzonego.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

II.

K. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd zmodyfikował kwalifikację prawną z punktu 2 i 3 aktu oskarżenia, uznając, iż mamy w tym wypadku do czynienia z kumulatywną kwalifikacja zachowań sprawcy który działa w wykonaniu wcześniej przyjętego planu obejmującego nie tylko działanie w zakresie wymuszenia zmiany zeznań ale także w celu dokonania rozboju, tym samym dokonał połączenia tych dwóch czynów uznając oskarżonego K. P. za winnego tego, że w dniu około godziny 20:45 w pobliżu budynków nu­mer (...)przy ul. (...) w S. w podwórzu działając wspólnie i w porozu­mieniu z nieustalonym mężczyzną dokonał zarówno rozboju na osobie P. M. (2), o czym świadczy zabór P. M. (2) paczki papierosów, ale także bez jakichkolwiek wątpliwości - celem wywarcia wpływu na świadka - użył wobec pokrzywdzonego przemocy, świadczą o tym doznane obrażenia w postaci powierzchownej rany ciętej przedniej ściany lewej strony klatki piersiowej oraz powierzchownej rany ciętej szyi naruszających czynności narządu ciała na okres poniżej dni siedmiu. Sąd dokonał połączenia dwóch czynów z aktu oskarżenia mając na uwadze, że działanie oskarżonego nosiło znamiona jednego zachowania, występowała tożsamość czasu i miejsca. Z rozmów z komunikatora M. (k.294-302) wynika, iż oskarżony od początku miał zamiar dokonać ,,napaści” na pokrzywdzonego, w ramach zemsty za złożenie zeznań obciążających, w celu wymuszenia ich zmiany ale także celem pozyskania środków finansowych ,,jak będzie miał kasę to go złapię wtedy, bo na żarcie nie mam a on wiecznie ma kasę frajer”(k.301), powyższy ,,plan” odpowiada zresztą ostatecznie sposobowi działania, czyli najpierw wciągnięcie pokrzywdzonego w bramę, wywrócenie go na ziemię, użycie noża celem doprowadzenia do stanu bezbronności kierowanie zadań wycofania zeznań oraz w zasadzie jednoczesne, w ,,międzyczasie” dokonanie obszukania ubrań pokrzywdzonego celem zaboru rzeczy wartościowych.

W konsekwencji Sąd przyjął, że oskarżony dopuścił się popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 245 kk w zb. z art. 280 § 2 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

III.

K. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd za oskarżycielem publicznym przyjął kwalifikację czynu zarzucanego oskarżonemu w punkcie 4 aktu oskarżenia, niemniej jednak zmienił czasookres jego popełnienia z: „w bliżej nieokreślonym czasie od dnia 19 września 2019 roku do dnia 27 lutego 2020 roku” na: „we wrześniu 2019r. (po 19 września 2019r. do 30 września 2019r.)”. Sąd kierował się w tym względzie zeznaniami pokrzywdzonego oraz dokumentacją sprawy karnej Sądu Rejonowego w Suwałkach II. K 26/20 dołączonej do akt sprawy (k. 143-164). Pokrzywdzony w dniu 23 kwietnia 2020r. podawał: „On mówił, że mnie załatwi jakoś trzy dni po tym, jak go zatrzymała Policja. Mówił, że takich konfidentów trzeba załatwiać i że nie wybaczy mi tego”. „Ta groźba na pewno była we wrześniu 2019r., było to w pobliżu Szkoły Podstawowej nr (...) w S. przy ul. (...), gdzie on mnie spotkał”.

Powyższe znalazło pełne odzwierciedlenie w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Suwałkach o sygn. II.K 26/20, w którym to postępowaniu K. P. został skazany za czyn z art. 207 § 1 kk za znęcanie się nad konkubiną A. M. (1) na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. Wynika z nich jednoznacznie, że dzień 19 września 2019r. był dniem tzw. „granicznym”, kiedy po jednej z większych awantur, do jakiej doszło w domu M. pomiędzy oskarżonym a A. M. (1), wtedy pokrzywdzony wezwał Policję.

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Nie dotyczy

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Nie dotyczy

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Nie dotyczy

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. P.

I, II, III, IV

I, II, III, IV

Oceniając całokształt materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Sąd uznał, że wina oskarżonego K. P. w popełnieniu zarzucanych mu czynów jest oczywista i nie budzi żadnych wątpliwości.

Czyn z art. 157 § 1 kk zagrożony jest karą od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności, czyn z art. 280 § 2 kk jest zbrodnią zagrożoną karą na czas nie krótszy od lat 3, zaś czyn z art. 245 kk - od 3 miesięcy do lat 5. Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Niewątpliwie oskarżony swoim zachowaniem spowodował naruszenie czynności narządu ciała i rozstroju zdrowia pokrzywdzonego, co w świetle dokumentacji medycznej jest niepodważalne. W celu spowodowania odwołania zeznań przez P. M. (2) co do pierwszego z zarzucanych mu czynów posunął się do dokonania rozboju na pokrzywdzonym używając wobec niego przemocy, o czym świadczą doznane obrażenia w postaci powierzchownej rany ciętej przedniej ściany lewej strony klatki piersiowej oraz powierzchownej rany ciętej szyi naruszających czynności narządu ciała na okres poniżej dni siedmiu. Ponad wszelką wątpliwość udowodnione zostało także zachowanie oskarżonego polegające na kierowaniu wobec pokrzywdzonego groźby bezprawnej zawierającej zapowiedź zamachu na życie i zdrowie P. M. (2), która de facto została spełniona, wobec nieodwołania zeznań przez ww.

Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, negując swoje sprawstwo, nie wyraził skruchy, używał niebezpiecznego, ostrego narzędzia, którym ciął pokrzywdzonego. W swoim zachowaniu był bezwzględny i silnie zdeterminowany, wszystko po to, by odwdzięczyć się za niekorzystne zeznania.

Sąd miał jednakże na uwadze młody wiek oskarżonego, stąd miarkował wymiar orzeczonej wobec K. P. kary pozbawienia wolności.

Kierując się swoim uznaniem, granicami ustawowymi oraz szczegółowymi dyrektywami wymiaru kary opisanymi w art. 53 § 1 i 2 kk Sąd wymierzył oskarżonemu K. P. za trzy czyny ujęte w wyroku karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Wymierzona kara, w ocenie Sądu czyni zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także pozwoli w warunkach zakładu karnego na uświadomienie ciężaru jego zbrodni. Jej miarkowanie (w dolnych granicach zagrożenia) związane jest z oczekiwaniem, iż okres ten wobec młodego człowiek jest na tyle długi, ze skłoni go do przewartościowania swego życia, przekona o nieopłacalności zachowań sprzecznych z prawem – jednocześnie zaś nie będzie stanowił jedynie samej reakcji karnej stanowiącej niejako odpłatę społeczeństwa za zbrodnię, chodzi o zaakcentowanie szans resocjaliuzacyjnych.

K. P.

VI

I i II

Sąd w myśl art. 46 § 1 kk zasądził od oskarżonego obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego P. M. (2) kwoty 10.000 złotych. Pokrzywdzony nie wykazał kosztów, które poniósł w związku z doznanymi obrażeniami (odstąpiono od orzeczenia obowiązku naprawienia szkody), niemniej jednak Sąd ocenił kwestię poniesionej przez pokrzywdzonego krzywdy: rana cięto kłuta brzucha długości około 4 cm, naruszająca czynności narządu ciała na okres powyżej dni siedmiu a także obrażenia ciała w postaci powierzchownej rany ciętej przedniej ściany lewej strony klatki piersiowej oraz powierzchownej rany ciętej szyi bez przecięcia pełnej grubości skóry, które to obrażenia naruszyły czynności na­rządu ciała na okres poniżej dni siedmiu. Nie bez znaczenia są także skutki psychologiczne, które odczuwał pokrzywdzony. Wobec stosowanych gróźb oraz naruszania ciała przez oskarżonego P. M. (1) bał się wyjść z domu. O powyższym świadczy także zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w S., w której zasięgał pomocy psychologicznej w związku ze stwierdzonym stresem pourazowym.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. P.

V.

IV.

Na podstawie art. 63 § 1 kk Sąd zaliczył oskarżonemu K. P. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 24.03.2020r. godz. 10:00 do dnia 28.08.2020r. przyjmując, iż jeden dzień tymczasowego aresztowania odpowiada jednemu dniowi kary pozbawiania wolności.

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Nie dotyczy

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII

Sąd z mocy § 17 ust. 2 pkt 5 w zw. z § 20 oraz § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.10.2016 r w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przed adwokata z urzędu (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 18) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. S. kwotę 1771,20 zł (jednego tysiąca siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 20/100) brutto tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego z urzędu.

VIII

Z mocy art. 624 par 1 kpk Sąd zwolnił oskarżonego K. P. w całości od uiszczenia opłaty oraz pozostałych kosztów sądowych w sprawie wobec braku dochodów i długotrwałej izolacji.

1.Podpis

Sędzia Piotr Szydłowski