Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 425/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Tomasz Ignaczak

Protokolantp.o.staż. Agata Warzyńska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opocznie Beaty Zalewskiej

po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2020 r.

sprawy D. M., syna M. i D. z domu K., urodzonego (...) w O.

oskarżonego o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie

z dnia 19 maja 2020 r. sygn. akt II K 457/19

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Opocznie