Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II.Ka 159/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

Sędziowie:

Sędzia Ryszard Filipow

Sędzia Tomasz Uściłko

Sędzia del. Katarzyna Wierzbińska-Wróbel

Protokolant:

sekr. sądowy Katarzyna Cieślukowska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Suwałkach Marka Zawadzkiego

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020r. sprawy:

1.  B. S. oskarżonego z art.54§1 kks w zb. z art.63§2 kks w zb. z art.91§1 kks w zw. z art.7§1 kks w zw. z art.38§2 pkt 1 kks w zw. z art.2§2 kks

2.  E. P. oskarżonego z art.18§3 kks w zw. z art.20§2 kks w zw. z art.54§1 kks w zb. z art.63§2 kks w zb. z art.91§1 kks w zw z art.7§1 kks w zw. z art.7§1 kks w zw. z art.38§2 pkt 1 kks w zw. z art.2§2 kks

na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Suwałkach, Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatura w Suwałkach, obrońcę oskarżonego B. S.

od wyroku Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 21/02/2020 r.

sygn. akt II K 645/19

I.  Zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

II.  Zwalnia oskarżonego B. S. od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, zaś kosztami procesu w części dotyczącej apelacji oskarżycieli publicznych, obciąża Skarb Państwa.

Sędzia del. Katarzyna Wierzbińska-Wróbel Sędzia Ryszard Filipow Sędzia Tomasz Uściłko