Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 394/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 września 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: sekretarz sądowy Teresa Goryń

po rozpoznaniu w dniu 4 września 2020 r. w Szczecinie

sprawy J. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o świadczenie rehabilitacyjne

na skutek odwołania J. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 3 czerwca 2020 r. znak (...)

oddala odwołanie.