Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II. K 196/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Strzyżowie II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący Sędzia Małgorzata Pirga

Protokolant Joanna Skalska – Kuczek

przy udziale Z. W. Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie

po rozpoznaniu w dniach 13 lipca 2016 roku, 21 września 2016 roku, 7 grudnia 2019 roku, 16 maja 2018 roku, 11 lipca 2018 roku, 9 grudnia 2019 roku, 30 grudnia 2019 roku, 26 lutego 2020 roku, 25 września 2020 roku, sprawy karnej

przeciwko M. G. córce E. i H. z domu L., ur. (...) w S.

nie karanej

oskarżonej o to, że

W dniu 29 czerwca 2015 roku w miejscowości F., gmina S., woj. (...), nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki O. (...) o nr rej. (...), nie zachowała należytej ostrożności i nie dostosowała prędkości jazdy do panujących wówczas warunków drogowych, w wyniku czego wykonując manewr hamowania najechała na tył prawidłowo jadącego samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w wyniku czego jego pasażer J. L. doznał obrażeń ciała w postaci pourazowego rozwarstwienia lewej wewnętrznej tętnicy szyjnej, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jego ciała na okres powyżej dni siedmiu trwający,

tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 k.k.

I.  na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w zw. z art. 45 § 1 k.w. u m a r z a postępowanie wobec oskarżonej M. G. o to, że w dniu 29 czerwca 2015 roku w miejscowości F., gmina S., woj. (...) spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nieumyślnie naruszając zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki O. (...) o nr rej. (...), nie zachowała należytej ostrożności i nie dostosowała prędkości jazdy do panujących wówczas warunków drogowych, w wyniku czego wykonując manewr hamowania najechała na tył prawidłowo jadącego samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w wyniku czego jego pasażer J. L. doznał obrażeń ciała w postaci urazu powierzchownego szyjnego odcinka kręgosłupa, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jego ciała na okres poniżej dni siedmiu trwający, tj. o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.

II.  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa;

III.  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 616 § 1 pkt 2 k.p.k. z a s ą d z a od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonej M. G. kwotę 5.040,00 /pięć tysięcy czterdzieści złotych/ złotych tytułem zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem obrońcy z wyboru.