Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII K 345/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2019r.

Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział VII Karny w składzie

Przewodniczący sędzia Elżbieta Urban

Protokolant sekretarz sądowy Samanta Boś - Gac

przy udziale

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2019r. sprawy

przeciwko

M. S.

synowi T. i E. z domu Kujot

ur. (...) w C.

oskarżonemu o to, że:

I.  w dniu 11 czerwca 2019r. w C. przy ulicy (...) z terenu sklepu (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia ruchomego w postaci komputera stacjonarnego o wartości 1500 zł,- PLN na szkodę sklepu (...) oraz portfel z zawartością pieniędzy w kwocie 400zł, - PLN, dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby w postaci dowodu osobistego, karty NFZ, karty bankomatowej (...) Bank (...) na szkodę R. K., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 25 października 2012r. sygn. akt VII K 401/12 za umyślne przestępstwo podobne z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 22.08.2013 do 22.12.2014r. oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 sierpnia 2013r. sygn. akt VII K 408/13 za umyślne przestępstwo podobne na karę pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 19.06.2016 do 17.10.2017r. oraz tym samym wyrokiem za umyślne przestępstwo podobne skazany na karę pozbawienia wolności, którą odbył od dnia 17 października 2017r. do dnia 24 stycznia 2019r.,

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk i art. 275 § 1 kk oraz art. 276 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 278 § 5 kk na zas. art. 11 § 2 kk przy zast. art. 64 § 1 kk

II.  w dniu 17 czerwca 2019r. w C. przy ulicy (...) z lokalu (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia ruchomego w postaci pieniędzy polskich w kwocie 741 zł,- na szkodę Ł. i A. T., przy czym czynu dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 25 października 2012r. sygn. akt VII K 401/12 za umyślne przestępstwo podobne z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 22.08.2013r. do 22.12.2014r. oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 sierpnia 2013r. sygn. akt VII K 408/13 za umyślne przestępstwo podobne na karę pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 19.06.2016r. do 17.10.2017r. oraz tym samym wyrokiem za umyślne przestępstwo podobne skazany na karę pozbawienia wolności, którą odbył od dnia 17 października 2017r. do dnia 24 stycznia 2019r. ,

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

III.  w dniu 17 czerwca 2019r. w C. przy ulicy (...) z otwartego pojazdu marki R. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia ruchomego w postaci portfela skórzanego o wartości 450 zł wraz z zawartością pieniędzy polskich w kwocie 360 zł, - oraz dokumentów w postaci dowodu rejestracyjnego pojazdu O. (...), prawa jazdy, dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby to jest dowód osobisty, karty kredytowej M., karty debetowej Idea Bank, karty kredytowej (...) Bank (...) o łącznej wartości 810 zł,- na szkodę Ł. C. oraz zaboru w celu przywłaszczenia mienia ruchomego w postaci portfela męskiego o wartości 100zł, - z zawartością pieniędzy polskich w kwocie 80 zł,- dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby to jest dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu marki O. (...), karty bankomatowej (...), karty NFZ o łącznej wartości 180 zł,- PLN na szkodę P. S., przy czym czynu dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 25 października 2012r. sygn. akt VII K 401/12 za umyślne przestępstwo podobne z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 22.08.2013r. do 22.12.2014r. oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 sierpnia 2013r. sygn. akt VII K 408/13 za umyślne przestępstwo podobne na karę pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 19.06.2016r. do 17.10.2017r. oraz tym samym wyrokiem za umyślne przestępstwo podobne skazany na karę pozbawienia wolności, którą odbył od dnia 17 października 2017r. do dnia 24 stycznia 2019r.,

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk i art. 275 § 1 kk oraz art. 276 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 278 § 5 kk na zas. art. 11 § 2 kk przy zast. art. 64 § 1 kk

1)  oskarżonego M. S. uznaje za winnego tego, że działając w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności w rozumieniu art. 91 § 1 kk popełnił następujące przestępstwa, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw:

- w dniu 11 czerwca 2019r. w C. przy ulicy (...) z terenu sklepu (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia ruchomego w postaci komputera stacjonarnego o wartości 1500 zł, na szkodę sklepu (...) oraz portfela z zawartością pieniędzy w kwocie 400zł, dowodu osobistego, karty NFZ, karty bankomatowej (...) Bank (...) na szkodę R. K., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 kk będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 25 października 2012r., sygn. akt VII K 401/12 na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, za umyślne przestępstwo podobne z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, objętą wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 15 stycznia 2019r. sygn. akt II K 1089/18, którą odbył w całości w okresie od dnia 22.08.2013r. do dnia 22.12.2014r., tj. przestępstwa z art. 278 § 1 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

- w dniu 17 czerwca 2019r. w C. przy ulicy (...) z otwartego pojazdu marki R. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia ruchomego w postaci portfela skórzanego o wartości 450 zł wraz z zawartością pieniędzy w kwocie 360 zł oraz dokumentów w postaci dowodu rejestracyjnego pojazdu O. (...), prawa jazdy, dowodu osobistego, karty kredytowej M., karty debetowej Idea Bank, karty kredytowej (...) Bank (...) o łącznej wartości 810 zł na szkodę Ł. C. oraz z samochodu V. (...) dokonał zaboru mienia ruchomego w postaci portfela męskiego o wartości 100zł z zawartością pieniędzy w kwocie 80 zł, dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu marki O. (...), karty bankomatowej (...), karty NFZ o łącznej wartości 180 zł na szkodę P. S., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 kk będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 25 października 2012r., sygn. akt VII K 401/12 na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, za umyślne przestępstwo podobne z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, objętą wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 15 stycznia 2019r. sygn. akt II K 1089/18, którą odbył w całości w okresie od dnia 22.08.2013r. do dnia 22.12.2014r., tj. przestępstwa z art. 278 § 1 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk,

i za to na mocy art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 91 § 1 kk skazuje go na jedną karę 7 (siedem) miesięcy pozbawienia wolności;

2)  oskarżonego M. S. uznaje za winnego tego, że w dniu 17 czerwca 2019r. w C. przy ulicy (...) z lokalu (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia ruchomego w postaci pieniędzy w kwocie 580 zł, na szkodę Ł. i A. T., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 kk będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 25 października 2012r., sygn. akt VII K 401/12 na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, za umyślne przestępstwo podobne z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, objętą wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 15 stycznia 2019r. sygn. akt II K 1089/18, którą odbył w całości w okresie od dnia 22.08.2013r. do dnia 22.12.2014r., tj. przestępstwa z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, i za to na mocy art. 278 § 1 kk skazuje go na karę 4 (cztery) miesiące pozbawienia wolności;

3)  na podstawie art. 91 § 2 kk łączy orzeczone wobec oskarżonego w pkt 1) i 2) jednostkowe kary pozbawienia wolności i orzeka wobec niego karę łączną 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności;

4)  na mocy art. 63 § 1 i 5 kk zalicza oskarżonemu M. S. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresy zatrzymania od dnia 11.06.2019r. godz. 21.20 do dnia 12.06.2019r. godz. 18.55 oraz od dnia 17.06.2019r. godz. 19.30 do dnia 18.06.2019r. godz. 17.10;

5)  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia w całości wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

- Ł. C. kwoty 810 zł (osiemset dziesięć złotych),

- P. S. kwoty 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych),

- Ł. T. i A. T. kwoty 580 zł (pięćset osiemdziesiąt złotych);

6)  na mocy art. 230 § 2 kpk zwrócić oskarżonemu M. S. dowody rzeczowe w postaci koszulki z krótkim rękawem koloru białego i spodenek koloru czerwonego z białymi paskami po bokach opisane w protokole przeszukania z dnia 18.06.2019r. karta 95 akt;

7)  na mocy art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust. 1 ustawy z 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego w całości od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH

Strona ma prawo do złożenia w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Oskarżony pozbawiony wolności, który nie ma obrońcy i – pomimo złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono wyrok – nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, ma prawo do złożenia wniosku o sporządzenia na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku w terminie 7 dni od daty doręczenia mu wyroku.

Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie wskazując:

1)  oznaczenie organu, do którego jest skierowany, oraz sprawy, której dotyczy;

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, a także – w pierwszym piśmie złożonym w sprawie – numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o ich nieposiadaniu;

3) treść wniosku, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu oraz oznaczenie oskarżonego, gdy wniosek nie pochodzi od oskarżonego;

4) datę i podpis składającego pismo (za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu).

Wniosek złożony przez osobę nieuprawnioną, po terminie lub którego braki formalne nie zostały uzupełnione w terminie przez wnoszącego nie zostanie przyjęty (art. 119, art. 422 § 1, § 2 i § 3) 2).

Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom i podmiotowi zobowiązanemu przysługuje apelacja (art. 444).

Apelację wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem (art. 428 § 1, art. 445 § 1).

Apelację co do winy uważa się za wniesioną przeciwko całości wyroku, a apelację co do kary uważa się za wniesioną przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych. Natomiast apelację co do środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku uważa się za wniesioną odpowiednio przeciwko całości rozstrzygnięcia o środkach karnych albo o środkach kompensacyjnych albo o przepadku (art. 447 § 1-3).

W apelacji można podnosić zarzuty, które nie stanowiły lub nie mogły stanowić przedmiotu zażalenia (art. 447 § 4).

Podstawą apelacji nie może być błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia, oraz rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka, związane z treścią zawartego porozumienia w sprawie wydania wyroku skazującego, wymierzenia określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego lub rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu (art. 447 § 5).

Podstawą apelacji nie mogą być wyłącznie zarzuty, których uwzględnienie mogłoby nastąpić w trybie sprostowania omyłki pisarskiej lub rachunkowej oraz w obliczeniu terminów w wyroku albo uzasadnieniu do niego, w trybie rozstrzygnięcia co do przepadku, zaliczenia tymczasowego aresztowania, zatrzymania lub okresu rzeczywistego pozbawienia wolności, okresu zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu lub okresu zawieszenia oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazania powstrzymania się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, lub zakazania ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania, nałożenia obowiązku zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu albo dowodów rzeczowych, oraz w trybie rozstrzygnięcia o kosztach procesu (art. 447 § 6).

Apelacja wniesiona po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo niedopuszczalna z mocy ustawy nie zostanie przyjęta (art. 429 § 1).

Oskarżony ma prawo do korzystania przy sporządzeniu apelacji z pomocy ustanowionego przez siebie obrońcy, a strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. Do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratoralub pełnomocnika będącego radcą prawnym, powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy albo pełnomocnika ponosi strona, która go ustanowiła (art. 6, art. 83 § 1, art. 87 § 1,art. 446 § 1, art. 620).

Jeśli strona nie ma obrońcy albo pełnomocnika z wyboru, może żądać, aby wyznaczono obrońcę albo pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia obrońcy albo pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Pełnomocnik z urzędu zostanie wówczas wyznaczony z listy pełnomocników. Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu może zostać cofnięte, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono (art. 78 i art. 81a § 1 w zw. z art. 88 § 1 zd. drugie).

Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego, a udział pełnomocnika nie wyłącza osobistego działania w nim strony innej niż oskarżony (art. 86 § 2 w zw. z art. 88 § 1 zd. drugie).

Do biegu wskazanych powyżej terminów nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin. Jeżeli koniec tego terminu przypadnie na dzień przez ustawę uznany za dzień wolny od pracy lub na sobotę, czynność można wykonać następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą (art. 123 § 1 i § 3). Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek o sporządzenie uzasadnienia na piśmie lub apelacja zostaną złożone bezpośrednio w sądzie albo:

1.  nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej;

2.  nadane w polskim urzędzie konsularnym;

3.  złożone przez żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w dowództwie jednostki wojskowej;

4.  złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu;

5.  złożone przez członka załogi polskiego statku morskiego kapitanowi statku (art. 124).