Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 4486/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Domańska Jakubowska

Protokolant: stażysta Anna Klepacz

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy A. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z odwołania A. N.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 9 września 2019 roku znak (...)

o rekompensatę

oddala odwołanie