Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 646/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant : st. sekretarz sądowy Monika Ruda

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2020 roku w Łodzi

sprawy G. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o umorzenie należności z tytułu składek

na skutek odwołania G. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 22 stycznia 2020 roku nr 69/D- (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  wniosek o utrzymanie w mocy układu ratalnego z dnia 4 marca 2016 roku przekazuje do merytorycznego rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł., przywracając termin do złożenia tego wniosku;

3.  nie obciąża G. P. kosztami postępowania.

SSO Jacek Chrostek