Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 65/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Przybylska (spr.)

Sędziowie: Sędzia Agnieszka Olejniczak – Kosiara

Sędzia Jacek Chrostek

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania I. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o świadczenie rehabilitacyjne

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie sygn. akt X U 1358/19

oddala apelację.

J. C. A. A. O. - K.