Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Paulina Kuźma

Protokolant – st. sekr. sąd. M. C.

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 roku na rozprawie

sprawy J. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu i wysokość podstawy wymiaru składek

na skutek odwołania J. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. z dnia 23 marca 2020 roku nr (...)

oddala odwołanie.