Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 309/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Marta Legeny-Błaszczyk

Protokolantp.o.staż. Agata Warzyńska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Doroty Bzowskiej

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2020 r.

sprawy S. D., syna J. i M. z domu K., urodzonego (...) w P.

oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 13 listopada 2019 r. sygn. akt II K 247/19

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w miejsce orzeczonej w punkcie 1 kary pozbawienia wolności wymierza karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 25 (dwadzieścia pięć) złotych;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od oskarżonego S. D. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 500 (pięćset) złotych opłaty za obie instancje oraz kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.