Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1343/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant : st. sekretarz sądowy Monika Ruda

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020 roku w Łodzi

sprawy J. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o ponowne przeliczenie emerytury i emeryturę z innej podstawy prawnej

na skutek odwołania J. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 28 kwietnia 2020 roku znak (...) oraz od decyzji z dnia 28 kwietnia 2020 roku znak (...) zmienionej decyzją z dnia 22 czerwca 2020 roku znak (...)

oddala odwołania.

Sędzia Jacek Chrostek