Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 561/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

S. G.

1. W dniu 05 czerwca 2020r. w B. woj. (...) w sklepie (...) przy ul. (...) usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia kosmetyków w postaci perfum marki E. S. L. E. (...) ml. - 2 szt. o wartości 319.98 zł, E. A. (...) ml - 2 szt. wartości 339.98 zl, C. E. (1) B. E. (...) ml - 2 szt. o wartości 339.98 zł, H. S. S. E. (...) ml wartości 199,99 zł, C. T. o wartości 159,99 zł, o łącznej wartości 1739,90 zł w ten sposób, że zabrał opakowania z perfumami
z regału sklepowego, umieścił je w plecaku, a następnie udał się
w kierunku wyjścia ze sklepu jednak czynu tego nie dokonał z uwagi na reakcję ochrony sklepu, czym działał na szkodę (...) sp. z o. o. przy czym czynu tego dokonał w czasie 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw z art. 278§1 w zw. z art. 64§1 kk.

2. W dniu 03 czerwca 2020r. w B. woj. (...) w sklepie (...) przy ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia kosmetyków w postaci perfum marki (...)o wartości 99.99 zł, D. (...) ml. - 2 szt.
o wartości 239.98 zł, D. (...) ml o wartości 279,99 zł, D. (...) ml o wartości 189,99 zł, H. B. 50 ml o wartości 199,99 zł, K. L." (...) K. (...) ml - 2 szt.
o wartości 459,98zł, I. M. 50 ml - 2 szt. o wartości 299,98 zł, C. E. (2) 50 ml o wartości 169,99 zł o łącznej wartości 1939.89 zł w ten sposób, że zabrał opakowania z perfumami
z regału sklepowego i umieścił je następnie w plecaku, opuszczając sklep nie płacąc za towar, czym działał na szkodę (...) sp. z o. o. przy czym czynu tego dokonał w czasie 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk.

Czyny te stanowią ciąg przestępstw.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 05 czerwca 2020 r. S. G. wszedł do sklepu (...) przy ul. (...) ((...))
w B., wziął koszyk zakupowy, do koszyka włożył swój plecak, podszedł do regału z perfumami, wziął 10 szt perfum z półki i schował je do plecaka. Następnie
z plecakiem poszedł do wyjścia, ale zauważył, że pracownik ochrony stoi przy wyjściu i go obserwuje, dlatego wrócił się do półek i wypakował perfumy odkładając je na półkę.

zeznania świadka K. W.

3 i 7

W dniu 03 czerwca 2020 r. S. G. wszedł do sklepu (...) przy ul. (...) (w budynku marketu K.), podszedł do regału z perfumami, wziął perfumy z półki i schował je do koszyka. Następnie
z plecakiem podszedł do stojaka z okularami, zapakował perfumy do plecaka. Ponownie podszedł do półki
z perfumami, wziął perfumy z półki i schował je do koszyka. Następnie znowu z plecakiem podszedł do stojaka z okularami, zapakował perfumy do plecaka. Skierował się do wyjścia, odłożył pusty koszyk i opuścił sklep.

zeznania świadka I. A.

16-17 i 18

nagranie z monitoringu, protokół oględzin nagrania

8, 48

S. G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

protokół przesłuchania

32

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z 01-09-2016 r. sygn. II K 219/16 S. G. został uznany winnym popełnienia przestępstwa z art. 278 § 1 kk. Wymierzono mu karę ograniczenia wolności, którą następnie zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności
w wymiarze 2 miesięcy i 15 dni. Odbył karę zastępczą
w wymiarze 2 miesięcy i 15 dni - w 2017 r.

wyrok Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z 01-09-2016 r. sygn. II K 219/16

58

karta karna

45

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Grójcu z 24-08-2016 r. sygn. II K 388/16 S. G. został uznany winnym popełnienia przestępstwa z art. 278 § 1 kk. Wymierzono mu karę ograniczenia wolności, którą następnie zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy.

wyrok Sądu Rejonowego w Grójcu z 24-08-2016 r. sygn. II K 388/16

59

karta karna

45

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Grójcu z 09-11-2016 r. sygn. II K 604/16 S. G. został uznany winnym popełnienia przestępstw z art. 278 § 1 kk. Wymierzono mu karę 2 miesięcy pozbawienia wolności i 8 miesięcy ograniczenia wolności. Odbył karę pozbawienia wolności - w 2017 r.

wyrok Sądu Rejonowego w Grójcu z 09-11-2016 r. sygn. II K 604/16

60

wydruk z systemu N.. (...)

61

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Grójcu z 08-11-2016 r. sygn. II K 721/16 S. G. został uznany winnym popełnienia przestępstw z art. 278 § 1 kk. Wymierzono mu kary 3 razy po 1 rok pozbawienia wolności. Kary objęto następnie wyrokiem łącznym i wykonano.

karta karna,

fakt znany z urzędu

46,

Dane w systemie N.. (...)

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawie Maz. z 13-04-2017 r. sygn. II K 22/17 S. G. został uznany winnym popełnienia przestępstw z art. 278 § 1 kk. Wymierzono mu karę grzywny, którą następnie zamieniono na karę pozbawienia wolności.

karta karna

46

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania świadka K. W.

zeznania spójne, logiczne, niekwestionowane, zbieżne z innymi dowodami

zeznania świadka I. A.

zeznania spójne, logiczne, niekwestionowane, zbieżne z innymi dowodami

protokół przesłuchania

niekwestionowany dokument urzędowy

nagranie z monitoringu, protokół oględzin nagrania

niekwestionowane, zbieżne z zeznaniami świadków

karta karna

niekwestionowany dokument urzędowy

wydruk z systemu N.. (...)

niekwestionowany dokument urzędowy

Wyrok Sądu Rejonowego w Grójcu z 09-11-2016 r. sygn. II K 604/16

niekwestionowany dokument urzędowy

Wyrok Sądu Rejonowego w Grójcu z 24-08-2016 r. sygn. II K 388/16

niekwestionowany dokument urzędowy

wyrok Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z 01-09-2016 r. sygn. II K 219/16

niekwestionowany dokument urzędowy

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

zeznania świadka D. S.

zeznania dotyczą innego czynu - kradzieży w sklepie (...) przy ul. (...)

zeznania świadka B. G.

świadek nie miała wiedzy o zarzucanych czynach

protokół oględzin nagrania ze sklepu przy ul. (...)

dowód dotyczy czynu nieobjętego zarzutem

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

S. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyny popełnione przez S. G. wypełniają znamiona kradzieży (czynu z art. 278 § 1 kk), tj. polegały na zabraniu cudzych rzeczy w celu przywłaszczenia. W przypadku kradzieży w sklepie przy ul. (...) oskarżony nie dokonał czynu, ponieważ został zauważony przez pracownika ochrony, a zatem jego zachowanie ograniczyło się do usiłowania. S. G. był skazany kilkukrotnie za kradzieże i w 2017 r. odbył ponad 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Skutkuje to ustaleniem, że czynów objętym oskarżeniem dopuścił się w warunkach recydywy (art. 64 § 1 kk).

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1

S. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony popełnił w krótkich odstępach czasu (dwóch dni), z wykorzystaniem takiej samej sposobności (w sklepach tej samej sieci, ten sam asortyment, z użyciem plecaka, do którego chował kradzione perfumy), dwa przestępstwa, zanim zapadł pierwszy wyrok. W związku z tym zachowania objęte zarzutem stanowią ciąg przestępstw określony w art. 91 § 1 kk.

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. G.

1

1

Czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Stopień winy jest znaczny: oskarżony jest młody, zdolny do pracy, nie ma nikogo na utrzymaniu, nic nie usprawiedliwia jego czynu. Stopień społecznej szkodliwości jest średni: poszkodowanym jest spółka prowadząca działalność gospodarczą na ogromną skalę, wartość skradzionych rzeczy nie jest bardzo duża; są to dobra luksusowe, których cena ustalana jest w oderwaniu od rzeczywistej wartości składników i wartości użytkowej; sposób popełnienia czynu był prosty (nie przebiegły bądź zuchwały); z drugiej strony czyn popełniono umyślnie z zamiarem bezpośrednim, a motywacją była chęć łatwego zysku. Sprawca zachowywał się spokojnie zarówno w czasie czynu, jak i po przyłapaniu na usiłowaniu kradzieży. Skutki dla okradzionej spółki nie są ciężkie. W przypadku usiłowania nie powstała szkoda. Okolicznościami obciążającymi są: wielokrotne karanie za przestępstwa podobne, odbycie kary pozbawienia wolności, co jak widać nie wywarło wpływu na postawę sprawcy. Dodatkową okolicznością działającą na korzyść sprawcy jest przyznanie się do winy zaraz po przedstawieniu zarzutu oraz poprawna postawa w stosunku do organów ścigania. Jedna kara ma być wymierzona za 2 przestępstwa, które popełniono w warunkach recydywy. Wobec powyższego Sąd ocenił, że konieczne jest wymierzenia kary pozbawienia wolności istotnie powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Górną granicę limituje stosunkowo niska wartość skradzionych rzeczy oraz wskazane okoliczności działające na korzyść.

S. G.

2

1

okres zatrzymania, zatem faktycznego pozbawienia wolności, należało zaliczyć na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności

S. G.

3

1

Okradziona spółka poniosła szkodę polegająca na utracie towaru, który nie został odzyskany. Nie można dopuścić do sytuacji, w której sprawca przestępstwa osiąga z niego korzyść. W związku z powyższym orzeczono obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę łącznej wartości rynkowej skradzionych produktów.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Oskarżony musi naprawić szkodę, a ponadto będzie miał ograniczoną możliwość zarobkowania w czasie odbywania kary, w związku z czym nie został obciążony kosztami procesu. W toku postępowania, poza ogólnymi kosztami funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, poniesiono tylko wydatki na korespondencję.

7.  Podpis