Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 859/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Katarzyna Biernat -Jarek

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym

sprawy z powództwa G. S.

przeciwko (...) z siedzibą w Irlandii

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa –Krowodrzy w Krakowie z dnia 19 grudnia 2019 r., sygnatura akt I C 2269/19/K

oddala apelację.

SSO Katarzyna Biernat –Jarek