Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK573/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. N. (1)

I. w dniu 17 listopada 2018 roku w rejonie lokalu (...) przy ul. (...) w B., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z K. H., T. M. (1), P. P., B. M., M. H. i M. S. (1) dokonał pobicia P. K., M. R. i B. R., w przebiegu którego kopał i uderzał wymienionych pokrzywdzonych po głowie i ciele, w wyniku czego P. K. doznał urazu stłuczenia głowy, okolicy oka i żeber po prawej stronie, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, M. R. doznał urazu stłuczenia uogólnionego z licznymi otarciami głowy, okolicy oka, nosa, lewej kości jarzmowej, okolicy za lewym uchem z podbiegnięciem, licznych otarć okolicy barków, 4 i 5 palca lewej ręki, zasinień okolicy pachy lewej i stawów łokciowych, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, natomiast B. R. doznał urazu stłuczenia uogólnionego głownie głowy i okolicy karku oraz pleców i licznych powierzchownych otarć naskórka, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, czym naraził wymienionych pokrzywdzonych na nastąpienie skutku określonego w art. 157 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 16 listopada 2018 r. D. N. (1) wraz z M. S. (1) spotkali się ze znajomymi m.in. K. H., T. M. (1), P. P., B. M., M. H. około godziny 19:00 na Placu (...) w B., żeby świętować narodziny dziecka K. H.. M. S. (1) dał pieniądze na składkę na prezent dla dziecka i odjechał do domu. Pozostali mężczyźni w tym D. N. (1) udali się do lokalu (...) w B., gdzie spożywali alkohol. Następnie poszli do klubu (...), gdzie również pili alkohol, tańczyli, rozmawiali. Około godziny 24:00 po D. N. (1) przyjechał kuzyn M. S. (1).

zeznania P. P.

k. 413-414

zeznania B. M.

k. 414

zeznania K. H.

k. 427

zeznania T. M. (2)

k. 393-394, k. 58-59, k. 178-179

zeznania M. H.

k. 394

zeznania K. H.

k. 427

wyjaśnienia D. N. (1)

k. 390

wyjaśnienia M. S. (1)

k. 390

2. D. N. (1) wyszedł z lokalu do zaparkowanego w bocznej uliczce pojazdu (...) o nr rej. (...). Był z nim K. H. i jeszcze jeden kolega. Wsiedli do pojazdu i chwilę rozmawiali, po czym K. H. z innym mężczyzną wysiedli, a oskarżeni odjechali.

wyjaśnienia D. N. (1)

k. 390

wyjaśnienia M. S. (1)

k. 390

3. Około godziny 02:00 dnia 17 listopada 2018 r. doszło do bójki, w której udział brali K. H., T. M. (1), P. P., B. M. i M. H.. Dokonali oni pobicia P. K., M. R. i B. R.. Kopali i uderzali wymienionych pokrzywdzonych po głowie i ciele, w wyniku czego P. K. doznał urazu stłuczenia głowy, okolicy oka i żeber po prawej stronie, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, M. R. doznał urazu stłuczenia uogólnionego z licznymi otarciami głowy, okolicy oka, nosa, lewej kości jarzmowej, okolicy za lewym uchem z podbiegnięciem, licznych otarć okolicy barków, 4 i 5 palca lewej ręki, zasinień okolicy pachy lewej i stawów łokciowych, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, natomiast B. R. doznał urazu stłuczenia uogólnionego głownie głowy i okolicy karku oraz pleców i licznych powierzchownych otarć naskórka, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni.

nagranie monitoringu

k. 11

protokół oględzin monitoringu

k. 117-129

tablice poglądowe

k. 215-221

protokół oględzin odzieży

k. 96-103

dokumentacja medyczna

k.8, 95

opinia biegłego lekarza

k. 108, k. 110, k. 112

protokół oględzin telefonów

k. 132-134

4. Oskarżeni nie byli widziani na miejscu zdarzenia, ani też w okresie od 16 - 18 listopada 2018 r. nie korzystali ze świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w B..

zeznania S. S.

k. 411-412, k. 155-156

zeznania P. S.

k. 412, k. 158-159

informacja z Szpitala Wojewódzkiego w B.

k. 213

zeznania M. R.

k. 390-391, k. 206

zeznania B. R.

k. 392

5. K. H., T. M. (1), zostali skazani prawomocnie za popełniony czyn. W stosunku do P. P., B. M. i M. H. postępowanie karne zostało warunkowo umorzone na okres próby.

odpis wyroku nakazowego w sprawie SR Bełchatów II K 573/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

k. 259, k. 261

odpis wyroku w sprawie SR Bełchatów II K 946/19 z dnia 20 listopada 2019 r.

k. 384-385

6. D. N. (1) nie był karany.

karta karna D. N.

k. 92

1.1.2.

M. S. (1)

II. w dniu 17 listopada 2018 roku w rejonie lokalu (...) przy ul. (...) w B., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z K. H., T. M. (1), D. N. (1), P. P., M. H. i B. M. dokonał pobicia P. K., M. R. i B. R., w przebiegu którego kopał i uderzał wymienionych pokrzywdzonych po głowie i ciele, w wyniku czego P. K. doznał urazu stłuczenia głowy, okolicy oka i żeber po prawej stronie, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, M. R. doznał urazu stłuczenia uogólnionego z licznymi otarciami głowy, okolicy oka, nosa, lewej kości jarzmowej, okolicy za lewym uchem z podbiegnięciem, licznych otarć okolicy barków, 4 i 5 palca lewej ręki, zasinień okolicy pachy lewej i stawów łokciowych, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, natomiast B. R. doznał urazu stłuczenia uogólnionego głownie głowy i okolicy karku oraz pleców i licznych powierzchownych otarć naskórka, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, czym naraził wymienionych pokrzywdzonych na nastąpienie skutku określonego w art. 157 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Fakty jak w przypadku D. N. (1) od 1. do 5.

2. M. S. (1) nie był karany.

karta karna M. S.

k. 141

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

D. N. (1), M. S. (1)

I. i II.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. Oskarżeni byli na miejscu zdarzenia.

zeznania P. K.

k. 437-438

2. Oskarżeni brali udział w pobiciu M. R. i B. R..

zeznania A. R.

k. 392-393, k. 215-221, k. 224-225

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.1

zeznania P. P.

Zeznania logiczne, spójne i konsekwentne, co do tego, że na miejscu zdarzenia nie było oskarżonych. Znajdują potwierdzenie w zeznaniach pozostałych świadków oraz w nagraniach monitoringu.

zeznania B. M.

Zeznania logiczne, spójne i konsekwentne, co do tego, że na miejscu zdarzenia nie było oskarżonych. Znajdują potwierdzenie w zeznaniach pozostałych świadków oraz w nagraniach monitoringu.

zeznania T. M. (2)

Zeznania logiczne, spójne i konsekwentne, co do tego, że na miejscu zdarzenia nie było oskarżonych. Znajdują potwierdzenie w zeznaniach pozostałych świadków oraz w nagraniach monitoringu.

zeznania K. H.

Zeznania logiczne, spójne i konsekwentne, co do tego, że na miejscu zdarzenia nie było oskarżonych. Znajdują potwierdzenie w zeznaniach pozostałych świadków oraz w nagraniach monitoringu.

zeznania M. H.

Zeznania logiczne, spójne i konsekwentne, co do tego, że na miejscu zdarzenia nie było oskarżonych. Znajdują potwierdzenie w zeznaniach pozostałych świadków oraz w nagraniach monitoringu.

wyjaśnienia D. N. (1)

Oskarżony od samego początku zaprzeczał jakoby brał udział w bójce. Potwierdzał, że był wtedy ze znajomymi, ale imprezę opuścił między 24.00, a 01:00 w nocy. Przyjechał po niego kuzyn M. S. (1). Jego wyjaśnienia korespondowały z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Sąd nie dopatrzył się okoliczności mogących świadczyć o ich nieprawdziwości.

wyjaśnienia M. S. (1)

Oskarżony zaprzeczył, aby brał udział w bójce. Jego wyjaśnienia są konsekwentne i spójne od samego początku, korespondują z zeznaniami pozostałych świadków.

1.1.1.2

wyjaśnienia D. N. (1)

Oskarżony podawał szczegóły opuszczenia lokalu. Jego wyjaśnienia nie budziły wątpliwości, korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym.

wyjaśnienia M. S. (1)

Oskarżony potwierdzał, że przyjechał odebrać jedynie z imprezy swojego kuzyna. Jego wyjaśnienia nie budziły wątpliwości, korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym.

1.1.1.3

nagranie monitoringu

Dowód wiarygodny, potwierdzający zajście zdarzenia oraz umożliwiający częściowo identyfikacje osób biorących w nim udział. Zapis nie był kwestionowany przez strony.

protokół oględzin monitoringu

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie była kwestionowana. Nie budzi wątpliwości.

tablice poglądowe

Sporządzone przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie była kwestionowana. Nie budzi wątpliwości.

protokół oględzin odzieży

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie była kwestionowana. Nie budzi wątpliwości.

protokół oględzin telefonów

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie była kwestionowana. Nie budzi wątpliwości. Wskazywał, iż na telefonie D. N. (1) nie było treści związanych ze zdarzeniem.

dokumentacja medyczna

Treść nie budziła wątpliwości. Nie była kwestionowana przez strony.

opinia biegłego lekarza

Zupełna, wyczerpująca i logiczna. Treść nie budziła wątpliwości.

protokół oględzin telefonów

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie była kwestionowana. Nie budzi wątpliwości.

1.1.1.4

zeznania S. S.

Zeznania logiczne, spójne i wiarygodne. Potwierdzają, że na miejscu zdarzenia w momencie przyjazdu służb nie było oskarżonych.

zeznania P. S.

Zeznania logiczne, spójne i wiarygodne. Potwierdzają, że na miejscu zdarzenia w momencie przyjazdu służb nie było oskarżonych.

informacja z Szpitala Wojewódzkiego w B.

Treść nie kwestionowana przez strony. Potwierdza fakt, iż od dnia 16 do 18 listopada 2018 r. żaden z oskarżonych nie korzystał z pomocy lekarskiej w Szpitalu Wojewódzkim w B..

zeznania M. R.

Zeznania spójne, logiczne i konsekwentne. Świadek nie jest w stanie potwierdzić, czy w zdarzeniu brali udział oskarżeni, z całą pewnością rozpoznał jednak inne osoby, które brały w nim udział i zostały już skazane.

zeznania B. R.

Zeznania spójne, logiczne i konsekwentne. Świadek nie jest w stanie potwierdzić, czy w zdarzeniu brali udział oskarżeni, z całą pewnością rozpoznał jednak inne osoby, które brały w nim udział i zostały już skazane.

1.1.1.5

odpis wyroku nakazowego w sprawie SR Bełchatów II K 573/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie była kwestionowana przez strony.

odpis wyroku w sprawie SR Bełchatów II K 946/19 z dnia 20 listopada 2019 r.

Sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie była kwestionowana przez strony.

1.1.1.6

karta karna D. N.

Sporządzona przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie była kwestionowana przez strony.

1.1.2.2

karta karna M. S.

Sporządzona przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Treść nie była kwestionowana przez strony.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

zeznania D. L.

Świadek nie miał wiedzy na temat zdarzenia.

zeznania M. L.

Zeznania świadka nie wnoszą nic do sprawy. Świadek nie rozpoznał żadnego z oskarżonych. Poza tym, że wiózł jakąś osobę z rozciętą brodą, która ubrana była w czerwoną lub bordową kurtkę.

zeznania J. D.

Świadek jest ochroniarzem w lokalu (...), jednak nie miał wiedzy na temat zdarzenia.

zeznania M. P.

Świadek nie zna oskarżonych. Nie pamięta zdarzenia, nie mógł więc przekazać P. K. wiarygodnych informacji na temat tego, kto brał udział w pobiciu, czy też na temat tego, kto był pod lokalem.

1.2.1

zeznania P. K.

Zeznania świadka co do tego że oskarżeni byli na miejscu zdarzenia są niewiarygodne. Świadek najpierw z całą stanowczością stwierdził, że stali oni pod lokalem, kiedy przechodził obok, potem jednak nie rozpoznał oskarżonych na tablicach poglądowych. Nie był w stanie powiedzieć, kto go bił. Po czym świadek zeznawał, że o tym, iż na miejscu byli oskarżeni wiedział od M. J. zeznawał w trakcie pierwszego przesłuchania pamiętał jedynie jedno uderzenie w głowę.

1.2.1

zeznania A. R.

Sąd uznał, iż zeznania świadka nie są wiarygodne co do tego, że oskarżeni dokonali pobicia pokrzywdzonych. Świadek na początku z całą stanowczością stwierdzał, że na miejscu byli oskarżeni i zadawali uderzenia, ostatecznie jednak na rozprawie świadek wyraził swoją wątpliwość co do rozpoznania oskarżonych.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

1.

D. N. (1), M. S. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Stosownie do treści art. 17 § 1 pkt 1 kpk postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli brak jest danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu. W myśl natomiast art. 414 § 1 kpk, jeżeli okoliczności wymienione w art. 17 § 1 pkt 1 kpk zostaną stwierdzone po rozpoczęciu przewodu sądowego Sąd wydaje wyrok uniewinniający.

Przeprowadzone w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe nie doprowadziło do tego, iż z całą pewnością można stwierdzić, że D. N. (1) i M. S. (1) brali udział w bójce. Od samego początku bowiem świadkowie tj. pozostałe osoby, które zostały skazane za udział w tym zdarzeniu, zgodnie twierdziły, iż oskarżeni w tym czasie nie byli na miejscu zdarzenia. Pokrzywdzony P. K. twierdził, że widział ich przed lokalem, ale wiedzę o pobiciu miał wyłącznie z relacji innej osoby i nie był w stanie powiedzieć, czy nawet gdyby oskarżeni byli na miejscu brali udział w bójce. Ponadto w trakcie zdarzenia znajdował się on pod wpływem alkoholu, co bez wątpienia mogło mieć wpływ na odnotowywanie przez niego pewnych faktów. Pokrzywdzeni B. R. i M. R. nie mieli pewności czy M. S. (1) oraz D. N. (1) brali udział w ich pobiciu ani też czy byli oni na miejscu zdarzenia. Twierdzili, że ich twarze mogą rozpoznawać w związku tym, że widzieli się już wcześniej w sądzie. Pamiętali innych oskarżonych i ich rozpoznali bez wątpliwości, jednak co do oskarżonych w niniejszej sprawie, nie byli w stanie potwierdzić nawet, czy byli oni wtedy przed lokalem. Jedyna osobą, która w trakcie pierwszego przesłuchania z całą stanowczością rozpoznała M. S. (1) i D. N. (1) była A. R.. Potem jednak świadek już nie był w stanie zidentyfikować oskarżonych, a biorąc pod uwagę to iż na nagraniach z monitoringu oskarżeni nie są widoczni zeznania A. R. trudno uznać za wiarygodne w szczególności, iż takie zdarzenia tj. bójki mają dynamiczny przebieg, bierze w nich udział większa liczba osób, które często są dość podobnie do siebie ubrane, mają podobną posturę. A. R. zaś jako osoba najbliższa dla dwójki pokrzywdzonych była całą sytuacją zdenerwowana, więc mogła nie zapamiętać dokładnie, kto był na miejscu zdarzenia, albo pomylić osoby.

Dlatego też, w oparciu o przytoczone powyżej przepisy należało wydać wyrok uniewinniający, gdyż w brak jest danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przez oskarżonych czynu zabronionego, a zebrane w sprawie w sposób wyczerpujący dowody nie dały podstaw przesądzenia o odpowiedzialności oskarżonych.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. N. (1), M. S. (1)

3.

I., II.

Sąd orzekł o pozostawieniu dowodu rzeczowego w aktach sprawy, bowiem jest nagraniem z monitoringu, więc powinien w dalszym ciągu być załączony do sprawy, gdyż tak naprawdę nie jest rzeczą, która mogłaby podlegać zwrotowi komukolwiek jako uprawnionemu.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

Z uwagi na uniewinnienie oskarżonych w sprawie ściganej z oskarżenia publicznego, Sąd w oparciu o art. 632 pkt 2 kpk obciążył kosztami procesu Skarb Państwa.

7.  Podpis