Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1686/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant stażysta Klaudia Kępka

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania A. N.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 22 maja 2020 roku nr (...)

o świadczenie postojowe

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje A. N. prawo do świadczenia postojowego.

SSO Magdalena Lisowska