Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 marca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny

w składzie następującym :

Przewodniczący: Sędzia Anna Filipiak

Protokolant : st.sekr.sąd. Paulina Ciesielska

przy udziale Prokuratora---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 02.12.2019r., 30.12.2019 r. 17.02.2020 r. sprawy:

O. F.

syna R. i K.

ur. (...) w W.

PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 4 maja 2019 roku w miejscowości Ż., gm. W. kierował pojazdem mechanicznym marki B. o nr rej. (...), nie stosując się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu, sygn. akt II W 128/19 z dnia 4 kwietnia 2019 roku, środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 (sześciu) miesięcy;

tj. o przestępstwo z art. 244 k.k.

II.  w dniu 7 maja 2019 roku w miejscowości Ż., gm. W. kierował pojazdem mechanicznym marki B. o nr rej. (...), nie stosując się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu, sygn. II W 128/19 z dnia 4 kwietnia 2019 roku, środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 (sześciu) miesięcy;

tj. o przestępstwo z art. 244 K.k.

III.  w dniu 10 czerwca 2019 roku w miejscowości Ż., gm. W. kierował pojazdem mechanicznym marki F. (...) o nr rej (...), nie stosując się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu, sygn. II W 128/19 z dnia 4 kwietnia 2019 roku, środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 (sześciu) miesięcy;

tj. o przestępstwo z art. 244 K.k.

1.  oskarżonego O. F. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych powyżej w pkt I-III, tj. trzech występków z art. 244 k.k. i przyjmując, że stanowią one ciąg przestępstw, na podstawie art. 244 k.k. w zw. z art. 91 § 1 kk. i art. 37a k.k. i art. 33 § 1 i 3 k.k. wymierza mu karę grzywny w liczbie 200 (dwustu) stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

2.  na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 k.k. i art. 43 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego za przypisane mu przestępstwa zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

3.  na podstawie art. 627 k.p.k. oraz art. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 70 zł oraz wymierza mu opłatę w kwocie 400 zł.

Sędzia Anna Filipiak