Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1438/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lipca 2020r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Marta Przybylska

Protokolant stażysta Zuzanna Kałużna

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

po rozpoznaniu dnia 13.07.2020r.

Ł. C. syna G. i M. zd. F., ur. (...) w K.

oskarżonemu o to, że:

w dniu 23 marca 2019 roku w miejscowości D. gm. Ż., kierował po drodze publicznej w strefie ruchu lądowego motocyklem marki K. o nr rej. (...), znajdując się pod wpływem środka odurzającego w postaci Δ 9T. o stężeniu 4,3 ng/ml we krwi, który działał na ośrodkowy układ nerwowy jak alkohol w stężeniu powyżej 0,5 promila

tj. o przestępstwo z art. 178a §1 kk

1.  uznaje oskarżonego Ł. C. za winnego zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a §1 kk i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych,

2.  na podstawie art. 42 §2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 3 (trzech) lat,

3.  na podstawie art. 43 § 3 kk nakłada na oskarżonego obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu,

4.  na podstawie art. 43a §2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego,

5.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

SSR Marta Przybylska