Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 38/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział II Karny

w składzie :

Przewodniczący: Sędzia SO Dominik Bogacz

Ławnicy: Dorota Skrońska

Mariola Piątkiewicz

Protokolant: Malwina Pasternak

w obecności oskarżyciela publicznego: prokurator Doroty Pelon z Prokuratury Rejonowej w M.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 10 czerwca 2020 r. i 22 grudnia 2020 r.

sprawy A. N.

syna J. i H. z domu S.

urodz. (...) w L.

oskarżonego o to, że:

w dniu 18 stycznia 2020 roku w (...), woj. (...), podczas wszczętej awantury, używając słów powszechnie uznanych za obelżywe, groził swojej matce H. H. popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, a następnie posługując się nożem, doprowadził wymienioną do stanu bezbronności i zażądał wydania gotówki w kwocie(...)złotych, czym nieudolnie usiłował dokonać kradzieży pieniędzy od pokrzywdzonej w wymienionej kwocie, jednakże celu swojego nie osiągnął z uwagi na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim przestępstwa, bowiem pokrzywdzona nie posiadała w miejscu zamieszkania żadnych pieniędzy,

tj. o przestępstwo z art. 13 § 2 k.k. w związku z art. 280 § 2 k.k.

orzeka:

1.  oskarżonego A. N. w ramach zarzuconego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 18 stycznia 2020 roku w miejscowości (...), woj. (...), grożąc swojej matce H. N. pozbawieniem życia, wyzywając ją słowami wulgarnymi i posługując się nożem usiłował zabrać jej w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie (...) złotych żądając, aby mu je wydała, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia czynu zabronionego, gdyż pokrzywdzona nie posiadała żadnych pieniędzy w miejscu zamieszkania, przy czym oskarżony działał w warunkach ograniczonej w stopniu znacznym zdolności pokierowania swoim postępowaniem, to jest za winnego popełnienia przestępstwa z art. 13 § 2 k.k. w związku z art. 280 § 2 k.k. w związku z art. 31 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 14 § 1 k.k. w związku z art. 280 § 2 k.k. i art. 31 § 2 k.k. oraz art. 60 § 1 i § 6 pkt 2 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 18 stycznia 2020 r. godz. 15.15 do dnia 22 grudnia 2020 r. przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

3.  na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci noża, opisanego w postanowieniu w przedmiocie dowodów rzeczowych z dnia 5 lutego 2020 r. pod poz. 1 na k. 41;

4.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

Dorota Skrońska SSO Dominik Bogacz Mariola Piątkiewicz