Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 571/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 07 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Żorach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Wioleta Stępień

Protokolant: Monika Mej

w obecności prokuratora: bez udziału,

po rozpoznaniu w dniu 07 stycznia 2021 r. na posiedzeniu,

sprawy przeciwko Z. M. (M.)

synowi S. i H. z domu G.

urodzonemu (...) w G.

PESEL: (...)

podejrzanemu o to, że :

w dniu 09 sierpnia 2020 r. w Ż. za pomocą środków masowego przekazu, a to Internetu na portalu społecznościowym (...) umieścił post na profilu „fakt24.pl” nawołujący do popełnienia przestępstwa pobicia i innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę osób o odmiennej orientacji seksualnej,

tj. o czyn z art. 255 § 1 k.k.

w trybie art. 335 § 1 k.p.k.

orzeka:

1.  uznaje Z. M. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 255 § 1 k.k. i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na mocy art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie wymierzonej Z. M. kary pozbawienia wolności na okres próby 1 (jednego) roku;

3.  na mocy art. 72 § 1 pkt 8 k.k. orzeka wobec Z. M. obowiązek przestrzegania porządku prawnego w okresie próby;

4.  na zasadzie art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 zł (siedemdziesięciu złotych) tytułem zwrotu wydatków i opłatę w kwocie 60 zł (sześćdziesięciu złotych).