Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 94/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. , w III -cim Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący sędzia Katarzyna Sztandar

Protokolant Paulina Lewandowska

w obecności Prokuratora Jakuba Jagody

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2021 roku

sprawy K. G.

syna A. i T. z domu M.

urodzonego (...) w L.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od 07.10.2013r. do 11.12.2013 r. w Ż., R., R., L., P. i innych nieustalonych miejscach na terenie kraju, jako prezes zarządu (...) sp. z o.o. z/s w Ł., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru, aby inna nieustalona osoba dokonała czynu zabronionego, polegającego na doprowadzeniu właściwego organu podatkowego do nienależnego zwrotu podatku VAT naliczonego przez organ podatkowy w kwocie nie mniejszej niż 7.101.561,00 zł, poprzez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie w ten sposób, że wystawił w sposób nierzetelny, tj. niedokumentujący rzeczywistych transakcji sprzedaży towaru, 49 faktur na łączną kwotę podatku VAT 7.101.561,00 zł:

1.  faktura VAT z dnia(...)kwota netto 903 634,60 zł VAT

207 835,96 zł,

2.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 916 747,88 zł VAT 210 852,01 zł,

3.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 844 472,36 zł VAT

194 228,64 zł

4.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 892 967,35 zł VAT

205 382,49 zł

5.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 892 779,00 zł VAT

205 339,17 zł

6.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 916 756,75 zł VAT

210 854,05 zł

7.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 917 101,90 zł VAT 210 933,44 zł,

8.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 917 677,15 zł VAT 211

065.74  zł

9.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 962 587,50 zł VAT 221 395,13 zł

10.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 954 104,20 zł VAT 219 443,97 zł

11.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 947 341,15 zł VAT

217  888,46 zł

12.  faktura VAT z dnia(...)kwota netto 949 579,40 zł VAT

218  403,26 zł

13.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 949 500,60 zł VAT 218 385,14 zł

14.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 155 247,78 zł VAT 35 706,99 zł

15.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 155 729,82 zł VAT 35 817,86 zł

16.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 155 253,96 zł VAT 35

708,41  zł

17.  faktura VAT z dnia(...)kwota netto 153 370,56 zł VAT 35 275,23 zł

18.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 898 524,12 zł VAT 206 660,55 zł

19.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 899 974,40 zł VAT 206 994,11 zł

20.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 901 205,30 zł VAT 207

277,22  zł

21.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 899 377,60 zł VAT 206 856,85 zł

22.  faktura VAT z dnia(...)kwota netto 153 024,95 zł VAT 35

195.74  zł

23.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 153 574,85 zł VAT 35

322,22  zł,

24.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 153 330,45 zł VAT 35 266,00 zł.,

25.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 153 422,10 zł VAT 35 287,08 zł

26.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 883 736,70 zł VAT 203

259,44  zł

27.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 901 751,40 zł VAT 207 402,82 zł

28.  faktura VAT z dnia(...)kwota netto 895 617,80 zł VAT 205 992,09 zł

29.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 898 535,00 zł VAT 206 663,05 zł

30.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 895 505,60 zł VAT

205  966,29 zł

31.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 897 974,00 zł VAT

206  534,02 zł

32.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 885 519,80 zł VAT

203  669,55 zł

33.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 901 190,40 zł VAT

207  273,79 zł

34.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 887 053,20 zł VAT

204  022,24 zł

35.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 152 584,95 zł VAT 35 094,54 zł

36.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 153 315,75 zł VAT 35 262,62 zł

37.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 889 954,40 zł VAT 204 689,51 zł

38.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 151 793,25 zł VAT 34

912,45  zł

39.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 152 919,90 zł VAT 35 171,58 zł

40.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 152 341,35 zł VAT 35 038,51 zł

41.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 155 158,35 zł VAT 35

686,42  zł

42.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 152 427,75 zł VAT 35 058,38 zł

43.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 152 274,00 zł VAT 35 023,02zł

44.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 154 826,25 zł VAT 35 610,04 zł

45.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 904 919,20 zł VAT 208 131,42 zł

46.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 154 198,95 zł VAT 35 465,76 zł

47.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 904 543,20 zł VAT 208 044,94 zł

48.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 903 227,20 zł VAT 207 742,26 zł

49.  faktura VAT z dnia(...)kwota netto 897 700,00 zł VAT 206 471,00 zł

czym ułatwił odbiorcom ww. faktur, a to osobom reprezentującym (...) sp. z o.o. z/s w P. oraz dalszych odbiorców towaru ujętego w ww. fakturach, ujęcie ich w ewidencji zakupu, a przez to obniżenie wysokości podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tychże faktur, a tym samym narażenie podatku naliczonego na nienależny zwrot, przy czym kwota podatku uszczuplonego w opisany wyżej sposób była dużej wartości, a podejrzany uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo skarbowe z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 76 § 1 k.k.s., art. 62 § 2 k.k.s. (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.) i art. 61 § 1 k.k.s. przy zast. art. 6 § 2 k.k.s. i art. 7 § 1 k.k.s. w warunkach art. 37 § 1 pkt 1 i 2 k.k.s.

II.  w okresie od 07.10.2013 r. do 11.12.2013 r. w Ż., R., R., L., P. i innych nieustalonych miejscach na terenie kraju, jako prezes zarządu (...) sp. z o.o. z/s w Ł., w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w wysokości nie mniejszej niż 147.000,00 zł, chcąc aby inna nieustalona osoba dokonała czynu zabronionego, polegającego na wyłudzeniu od właściwego organ podatkowego nienależnego zwrotu podatku VAT naliczonego w kwocie znacznej wartości nie mniejszej niż 7.101.561,00 zł, poprzez wprowadzenie w błąd właściwego organu podatkowego co do rzeczywistej kwoty podatku VAT naliczonego, swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie w ten sposób, że będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu, wystawił 49 faktur na łączną kwotę podatku VAT 7 101 561,00 zł, a to:

1.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 903 634,60 zł VAT 207 835,96 zł

2.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 916 747,88 zł VAT 210 852,01 zł

3.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 844 472,36 zł VAT 194 228,64 zł

4.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 892 967,35 zł VAT 205 382,49 zł

5.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 892 779,00 zł VAT 205 339,17 zł

6.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 916 756,75 zł VAT 210 854,05 zł

7.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 917 101,90 zł VAT 210 933,44 zł

8.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 917 677,15 zł VAT 211

065.74  zł

9.  faktura VAT z dnia(...)kwota netto 962 587,50 zł VAT 221 395,13 zł

10.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 954 104,20 zł VAT 219 443,97 zł

11.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 947 341,15 zł VAT

217  888,46 zł

12.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 949 579,40 zł VAT

218  403,26 zł

13.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 949 500,60 zł VAT 218 385,14 zł

14.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 155 247,78 zł VAT 35 706,99 zł

15.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 155 729,82 zł VAT 35 817,86 zł

16.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 155 253,96 zł VAT 35 708,41 zł

17.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 153 370,56 zł VAT 35 275,23 zł

18.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 898 524,12 zł VAT 206 660,55 zł

19.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 899 974,40 zł VAT 206 994,11 zł

20.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 901 205,30 zł VAT 207

277,23  zł

21.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 899 377,60 zł VAT 206 856,85 zł

22.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 153 024,95 zł VAT 35

195.75  zł

23.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 153 574,85 zł VAT 35

322,23  zł,

24.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 153 330,45 zł VAT 35 266,00 zł.,

25.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 153 422,10 zł VAT 35 287,08 zł

26.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 883 736,70 zł VAT 203

259,45  zł

27.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 901 751,40 zł VAT 207 402,82 zł

28.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 895 617,80 zł VAT 205 992,09 zł

29.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 898 535,00 zł VAT 206 663,05 zł

30.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 895 505,60 zł VAT 205 966,26 zł.

31.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 897 974,00 zł VAT 206 534,02 zł

32.  faktura VAT z dnia(...)kwota netto 885 519,80 zł VAT 203 669,55zł

33.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 901 190,40 zł VAT 207 273,79zł

34.  faktura VAT z dnia(...)kwota netto 887 053,20 zł VAT 204 022,24 zł

35.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 152 584,95 zł VAT 35 094,54 zł

36.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 153 315,75 zł VAT 35 262,62 zł

37.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 889 954,40 zł VAT 204 689,51 zł

38.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 151 793,25 zł VAT 34 912,45zł

39.  faktura VAT z dnia(...) kwota netto 152 919,90 zł VAT 35 171,58 zł

40.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 152 341,35 zł VAT 35 038,51 zł

41.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 155 158,35 zł VAT 35 686,42zł

42.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 152 427,75 zł VAT 35 058,38 zł

43.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 152 274,00 zł VAT 35 023,02zł

44.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 154 826,25 zł VAT 35 610,04 zł

45.  faktura VAT z dnia(...)kwota netto 904 919,20 zł VAT 208 131,42 zł

46.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 154 198,95 zł VAT 35 465,76 zł

47.  faktura VAT z dnia (...)kwota netto 904 543,20 zł VAT 208 044,94 zł

48.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 903 227,20 zł VAT 207 742,26 zł

49.  faktura VAT z dnia (...) kwota netto 897 700,00 zł VAT 206 471,00 zł

poświadczając w nich nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, tj. nie dokumentujących rzeczywistych transakcji sprzedaży na rzecz (...) sp. z o.o. z/s w P. oraz dalszych odbiorców towaru ujętego w ww. fakturach, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 i § 3 k.k. (wg stanu prawnego obowiązującego przed 1 marca 2017 r.) i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

III.  w okresie od 07.10.2013 r. do 03.12.2013 r. w W., C., L., P., W., Ł. i T., w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, założył rachunki bankowe o nr (...) oraz (...), prowadzone przez (...)na rzecz (...) Sp. z o. o. z/s w Ł., a następnie przyjmował na te rachunki w formie przelewów wartości dewizowe w łącznej wysokości 5.341.605,43 Euro oraz środki płatnicze w łącznej wysokości 3.023.798,92 zł, po czym częściowo wypłacał w oddziałach bankowych w formie gotówkowej wartości dewizowe w łącznej wysokości 173.000,00 Euro oraz środki płatnicze w łącznej wysokości 824.600,00 zł, które pochodziły z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych, polegających na wyłudzeniu od właściwego organu podatkowego nienależnego zwrotu podatku VAT naliczonego w kwocie znacznej wartości, wskutek posłużenia się nierzetelnie wystawionymi fakturami, czemu towarzyszył przepływ środków finansowych na kontach bankowych, podejmując w ten sposób czynności mające udaremnić bądź znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca ich umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku, czyniąc sobie z popełniania przestępstwa stałe źródło dochodu,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i § 5 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.

orzeka

1.  oskarżonego K. G. uznaje za winnego czynu zarzucanego w punkcie I wyczerpującego dyspozycję art. 18§3 kk w zw. z art. 20§2 kks w zw. z art. 76§1 kks, art. 62§2 kks, art. 61§1 kks w zw. z art. 6§2 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 2 kks w zw. z art. 2§2 kks w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2017 roku i za to na podstawie art. 19§1 kk w zw. z art. 20§2 kks w zw. z art. 76§1 kks w zw. z art. 7§2 kks w zw. z art. 38§1 pkt 3 kks wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, każda po 100 (sto) złotych, przy czym stwierdza, że przestępstwo to pozostaje w zbiegu idealnym z przestępstwem przypisanym oskarżonemu w punkcie 2 wyroku, wobec czego orzeczone w punkcie 1 kary pozbawienia wolności i grzywny nie podlegają wykonaniu (art. 8§1, §2 i §3 kks),

2.  oskarżonego K. G. uznaje za winnego czynu zarzucanego w punkcie II z tym uzupełnieniem, że wyczerpał on dyspozycję art. 18§3 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk, art. 271§1 i §3 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 65§1 kk i za to na podstawie art. 19§1 kk w zw. z art. 294§1 kk w zw. z art. 11§3 kk w zw. z art. 65§1 kk, art. 33§2 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych, każda po 100 (sto) złotych,

3.  oskarżonego K. G. uznaje za winnego czynu zarzucanego w punkcie III wyczerpującego dyspozycję art. 299§1 i §5 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 65§1 kk i za to na podstawie art. 299§5 kk w zw. z art. 65§1 kk, art. 33§2 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych, każda po 100 (sto) złotych,

4.  na podstawie art. 85§1 kk, art. 86§1 i §2 kk orzeka wobec oskarżonego z kar pozbawienia wolności opisanych w punktach 2 i 3 łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy oraz z kar grzywien opisanych w punktach 2 i 3 łączną karę grzywny w ilości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych, każda po 100 (sto) złotych,

5.  na podstawie art. 45§1 kk orzeka wobec oskarżonego przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z popełnionych przestępstw opisanych w punktach II i III w kwocie 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych,

6.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.900 (tysiąc dziewięćset) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 448 (czterysta czterdzieści osiem) złotych tytułem zwrotu wydatków.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 94/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

K. G.

- czyn przypisany w pkt 1 wyczerpujący dyspozycję art. art. 18§3 kk w zw. z art. 20§2 kks w zw. z art. 76§1 kks, art. 62§2 kks, art. 61§1 kks w zw. z art. 6§2 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 2 kks w zw. z art. 2§2 kks w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2017 roku,

- czyn przypisany w pkt 2 wyczerpujący dyspozycję art. 18§3 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk, art. 271§1 i §3 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 65§1 kk,

- czyn przypisany w pkt 3 wyczerpujący dyspozycję art. 299§1 i §5 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 65§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

czyny z pkt I i II

K. G. za namową D. K. (1) zdecydował się dokonać zakupu udziałów w (...) spółka z o.o. i pełnić w niej funkcję prezesa zarządu. Jego rola miała polegać na wystawianiu i podpisywaniu faktur VAT dotyczących rzekomych transakcji metalami, za co miał otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 3.000 zł. za każdą transakcję. D. K. (1) znał ludzi zajmujących się procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT. Oskarżony otrzymał od D. K. (1) pieniądze na zakup udziałów w spółce. Na podstawie umowy z 24 września 2013 roku dotyczącej sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki (...) został jedynym udziałowcem tej spółki. Początkowo siedziba spółki mieściła się w W. przy ulicy (...), następnie w K. przy ulicy (...), a później w Ł. przy ulicy (...).

W dniu 4 października 2013 roku, oskarżony działający jako prezes (...) spółka z o.o. zawarł z (...) spółka z o.o. z siedzibą w P. umowę o współpracy w zakresie dostaw surowców. Spółkę (...) reprezentował D. M.. Celem tej umowy było uwiarygodnienie fikcyjnych transakcji sprzedaży, tj. spółka (...) miała dostarczać spółce (...) surowce w postaci katody niklu i cynku.

W okresie od 7 października 2013 roku do 11 grudnia 2013 roku, K. G., reprezentujący spółkę (...) wystawił na rzecz spółki (...) faktur dokumentujących rzekome transakcje na łączną kwotę podatku VAT 7.101.561 zł.. Były to następujące faktury:

1.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 903 634,60 zł VAT 207 835,96 zł,

2.faktura VAT z dnia (...)kwota netto 916 747,88 zł VAT 210 852,01 zł,

3.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 844 472,36 zł VAT 194 228,64zł.,

4.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 892 967,35 zł VAT 205 382,49 zł.,

5.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 892 779,00 zł VAT 205 339,17 zł.,

6.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 916 756,75 zł VAT 210 854,05zł.,

7.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 917 101,90 zł VAT 210 933,44 zł,

8.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 917 677,15 zł VAT 211 065,74zł.,

9.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 962 587,50 zł VAT 221 395,13 zł

10.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 954 104,20 zł VAT 219 443,97 zł,.

11.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 947 341,15 zł VAT 217 888,46zł.,

12.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 949 579,40 zł VAT 218 403,26 zł..,

13.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 949 500,60 zł VAT 218 385,14 zł.,

14.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 155 247,78 zł VAT 35 706,99 zł.,

15.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 155 729,82 zł VAT 35 817,86 zł.,

16.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 155 253,96 zł VAT 35 708,41zł.,

17.faktura VAT z dnia(...) kwota netto 153 370,56 zł VAT 35 275,23 zł.,

18.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 898 524,12 zł VAT 206 660,55 zł.,

19.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 899 974,40 zł VAT 206 994,11 zł.,

20.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 901 205,30 zł VAT 207 277,22zł.,

21.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 899 377,60 zł VAT 206 856,85 zł.,

22.faktura VAT z dnia(...) kwota netto 153 024,95 zł VAT 35 195,74zł.,

23.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 153 574,85 zł VAT 35 322,22zł.,

24.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 153 330,45 zł VAT 35 266,00 zł.,

25.faktura VAT z dnia (...)kwota netto 153 422,10 zł VAT 35 287,08 zł

26.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 883 736,70 zł VAT 203 259,44zł.,

27.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 901 751,40 zł VAT 207 402,82 zł.,

28.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 895 617,80 zł VAT 205 992,09 zł.,

29.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 898 535,00 zł VAT 206 663,05 zł.,

30.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 895 505,60 zł VAT 205 966,29zł.,

31.faktura VAT z dnia (...)kwota netto 897 974,00 zł VAT 206 534,02zł.,

32.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 885 519,80 zł VAT 203 669,55zł.,

33.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 901 190,40 zł VAT 207 273,79zł.,

34.faktura VAT z dnia(...)kwota netto 887 053,20 zł VAT 204 022,24zł.,

35.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 152 584,95 zł VAT 35 094,54 zł.,

36.faktura VAT z dnia (...)kwota netto 153 315,75 zł VAT 35 262,62 zł.,

37.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 889 954,40 zł VAT 204 689,51 zł.,

38.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 151 793,25 zł VAT 34 912,45zł.,

39.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 152 919,90 zł VAT 35 171,58 zł.,

40.faktura VAT z dnia (...)kwota netto 152 341,35 zł VAT 35 038,51 zł.,

41.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 155 158,35 zł VAT 35 686,42zł.,

42.faktura VAT z dnia(...) kwota netto 152 427,75 zł VAT 35 058,38 zł.,

43.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 152 274,00 zł VAT 35 023,02zł.,

44.faktura VAT z dnia (...)kwota netto 154 826,25 zł VAT 35 610,04 zł.,

45.faktura VAT z dnia (...)kwota netto 904 919,20 zł VAT 208 131,42 zł.,

46.faktura VAT z dnia (...)kwota netto 154 198,95 zł VAT 35 465,76 zł.,

47.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 904 543,20 zł VAT 208 044,94 zł.,

48.faktura VAT z dnia (...)kwota netto 903 227,20 zł VAT 207 742,26 zł.,

49.faktura VAT z dnia (...) kwota netto 897 700,00 zł VAT 206 471,00 zł.

Działając w ten sposób, K. G., jako prezes (...) spółka z o.o. pomagał w procederze fikcyjnego obrotu metalami, prowadzącym do wyłudzeni od organu podatkowego nienależnego zwrotu podatku VAT. Spółka (...) dokonywała rzekomego wewnątrzwspólnotowego nabycia metali od firmy (...) z N., a następnie fikcyjnie, jedynie „ na papierze” sprzedawała je spółce (...), która później odsprzedawała te surowce kolejnym podmiotom krajowym, tj. (...) spółka z o.o. i (...) spółka z o.o., po czym towar ten był nabywany przez spółkę (...), która sprzedawała go ponownie firmie (...) z N.. K. G. jako prezez zarządu spółki P. wystawiał i podpisywał w imieniu spółki faktury VAT oraz pieczętował dokumenty przewozowe CMR kierowcom, dokonującym dostaw surowców do określonych odbiorców. W swoich działaniach był instruowany przez D. K. (1) oraz D. M., występującego w imieniu spółki (...).

Udział spółki (...) miał na celu wydłużenie łańcucha dostaw i upozorowanie istnienia pierwszego krajowego nabywcy surowców. Dostawy te były faktycznie dokonywane na rzecz kolejnych firm, a dowody CMR wskazywały, że rzekomym nabywcą metali była spółka (...), podczas gdy w rzeczywistości dostawy były realizowane bezpośrednio do kolejnych spółek. To świadczyło o tym, że zarówno wystawione i podpisane przez K. G. faktury VAT jak i dokumenty przewozowe były fikcyjne, nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń a jedynie wydłużały proces zakupu metali.

Spółka (...) sprzedawała metale po cenie niższej od ceny zakupu i nie odprowadzała do budżetu państwa należnego podatku z tytułu dokonanych transakcji. Dzięki temu kolejni nabywcy krajowi uzyskiwali prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony uwidoczniony w fikcyjnych fakturach. Po wystawieniu przez oskarżonego ostatniej faktury z dnia 11 grudnia 2013 roku, w dniu 17 grudnia 2013 roku dokonał on zbycia udziałów w spółce (...) na rzecz obywatelaN. J. U..

- czyn z pkt III

K. G., reprezentując spółkę (...) założył rachunki bankowe o nr (...) oraz (...) w (...)Działał w porozumieniu z innymi osobami. Wszystkich czynności związanych z założeniem powyższych rachunków oraz dokonywaniem dalszych czynności, w tym wypłat pieniędzy dokonywał zgodnie z instrukcjami D. K. (1). Na te rachunki wpływały w formie przelewów wartości pochodzące z wyłudzenia od organów podatkowych nienależnego zwrotu podatku VAT poprzez posługiwanie się w obrocie fakturami dokumentującymi fikcyjne transakcje sprzedaży metali. Na powyższe rachunki wpłynęła łączna kwota 5.341.605,43 Euro – w tym kwota 3.351.648,13 Euro pochodząca od spółki (...) tytułem zapłaty za metale oraz łączna kwota 3.023.798,92 zł.

Z tych rachunków K. G. dokonywał również osobiście wypłat gotówki:

- z rachunku nr (...) dokonał wypłat w dniach od 7 do 18 listopada 2018 roku w łącznej kwocie 173.000 Euro,

- z rachunku nr (...) dokonał wypłat w dniach od 11 października do 11 grudnia 2013 roku w łącznej kwocie 824.600 zł. Pieniądze te oddawał D. K. (1), ale część zatrzymywał dla siebie jako wynagrodzenie za udział w przestępnym procederze, przy czym wysokości tej nie udało się ustalić.

K. G. był w przeszłości karany za czyny z art. 178 b kk, art. 244 kk, art. 207§1 kk.

wyjaśnienia K. G.

faktury VAT

umowa

dokumentacja dotycząca postępowania kontrolnego

listy przewozowe CMR

pisma Urzędów Skarbowych

zamówienia

wyjaśnienia K. G.

umowa sprzedaży udziałów

akt notarialny

umowa o świadczenie usług bankowych

wyjaśnienia K. G.

dokumenty postępowania kontrolnego

analiza przepływów finansowych

faktury

historia rachunku bankowego

protokół oględzin rachunku

karta karna

381-387,393-395

98-146. 435-447

88-89

2-12

165-216

371, 350-351, 576-579, 581-582

147-154

381-387,393-395

536-545,

516-519

610-614

381-387,393-395

2-12

81-87

98-146, 419-447

615

651-668

586

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, który przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i szczegółowo opisał przebieg zdarzeń w sposób zgodny z poczynionymi ustaleniami faktycznymi.. Oskarżony przyznał, że wiedział iż proceder wystawiania fikcyjnych faktur służył wyłudzeniu nienależnego zwrotu podatku VAT, ale zdecydował się na udział w nim ze względu na trudną sytuację materialną. Przyznał również, że w zamian za obietnicę wynagrodzenia nabył udziały w spółce (...), pełnił w niej rolę prezesa zarządu, przy czym do jego obowiązków należało przede wszystkim wystawianie i podpisywanie w imieniu spółki faktur VAT dokumentujących rzekome transakcje sprzedaży metali oraz pieczętowanie dokumentów przewozowych CMR. Oskarżony przyznał, że założył rachunki bankowe na rzecz spółki (...) w (...), na które wpływały pieniądze z nielegalnej działalności, przy czym on osobiście dokonywał też wypłat gotówkowych z tych kont i wypłacone pieniądze przekazywał D. K. (1). D. K. (1) to osoba, która we wszystkich działaniach go instruowała. Oskarżony stanowczo wyjaśnił, że zarówno D. K. (1) jak i D. M. wiedzieli, że cały proceder jest nielegalny, a wystawiane przez niego faktury nie odzwierciedlają faktycznych transakcji. D. K. (1) i D. M. zaprzeczyli temu, ale Sąd uznał ich twierdzenia za nieprzekonywujące. Obaj mężczyźni aktualnie nie przebywają pod wskazanymi przez siebie adresami, ich miejsce pobytu nie jest znane, co dodatkowo świadczy o tym, że ukrywają się przed organami ścigania (przeciwko nim także toczy się postępowanie karne).

Sąd mając na uwadze wyjaśnienia oskarżonego w połączeniu z niebudzącymi żadnych wątpliwości dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy, w tym z postępowania kontrolnego Urzędu Kontroli Skarbowej uznał, że oskarżony popełnił przypisane mu czyny. Tzw. oszustwo karuzelowe jest bardzo poważnym przestępstwem skarbowym, powodującym bardzo wysokie uszczuplenia budżetowe. Stan faktyczny sprawy wskazuje, że mamy tu do czynienia z taką karuzelą podatkową, czyli siecią kilku podmiotów, tworzących pozory legalnych transakcji handlowych, których prawdziwym celem było wyłudzenie zwrotu podatku VAT, niezapłaconego na wcześniejszym etapie obrotu.

Spółka (...) w łańcuchu transakcji była tzw. „znikającym podatnikiem”, czyli podmiotem, który po dokonaniu szeregu transakcji uległ likwidacji – udziały w spółce zostały sprzedane przez K. G. obywatelowi N.. Oskarżony był osobą podstawioną, jego rola polegała na objęciu udziałów w spółce, objęciu funkcji prezesa zarządu, czyli formalnego przejęcia odpowiedzialności za zarządzanie, wystawianiu fikcyjnych faktur sprzedaży oraz na otwarciu rachunków bankowych na rzecz spółki. Jednocześnie oskarżony w rzeczywistości nie miał żadnego wpływu na to do czego wykorzystywano rachunki bankowe, na których transakcje realizowały już inne osoby, uczestniczące w przestępczym procederze. Obrót środkami finansowymi nie miał odzwierciedlenia w rzeczywistym obrocie towarami, na co wskazuje analiza rachunków bankowych oraz wyniki przeprowadzonej kontroli podatkowej. Spółka (...) nie posiadała przecież stosownego do skali prowadzonej działalności zaplecza magazynowego, nie zatrudniała pracowników, a wystawiane przez jej prezesa faktury potwierdzały jedynie fikcyjne transakcje. Oceniając w ten sposób zebrane dowody Sąd uznał za udowodnione sprawstwo oskarżonego w zakresie przypisanych mu czynów.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków Z. Z., D. K. (2), R. G., M. M., M. W., A. R., P. T., aczkolwiek zeznania te nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania

zgodna z zarzutem

3.2. Podstawa prawna skazania niezgodna z zarzutem

1, 3

2

K. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

- czyn z pkt 1 K. G. swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 18§3 kk w zw. z art. 20§2 kks w zw. z art. 76§1 kks, art. 62§2 kks, art. 61§1 kks w zw. z art. 6§2 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1 i 2 kks w zw. z art. 2§2 kks w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2017 roku.

Oskarżony jako prezes zarządu spółki P., działając czynem ciągłym (art. 6§2 kks), czyli w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru, pomógł innej nieustalonej osobie (art. 18§3 kk w zw. z art. 20§2 kks) w dokonaniu czynu zabronionego polegającego na doprowadzeniu właściwego organu podatkowego do nienależnego zwrotu podatku VAT, w ten sposób, że wystawił w sposób nierzetelny, niedokumentujący rzeczywistych transakcji sprzedaży towaru 49 faktur, wymienionych w opisie czynu, na łączną kwotę 7.101.561 zł., czym ułatwił osobom reprezentującym spółkę (...) oraz dalszym odbiorcom, ujęcie ich w ewidencji zakupu, a przez to obniżenie wysokości podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur, a tym samym narażenie podatku naliczonego na nienależny zwrot (art. 76§1 kks, art. 62§2 kks, art. 61§1 kks). Kwota podatku uszczuplonego w ten sposób była dużej wartości, a oskarżony uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu (art. 37§1 pkt 1 i 2 kks). Z uwagi na to, że czyn wyczerpał znamiona określone w trzech przepisach, tj. art. 76§1 kks, art. 62§2 kks, art. 61§1 kks, należało zgodnie z art. 7§1 kks uznać, że stanowi on jedno przestępstwo skarbowe na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. K. G. działał z zamiarem bezpośrednim i miał pełną świadomość realizacji wszystkich ustawowych znamion przypisanego mu przestępstwa. Zgodnie z art. 2§2 kks jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Sąd zastosował przepisy kodeksu karnego skarbowego obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2017 roku, ponieważ od tego dnia przepis art. 62§2 kks przewiduje surowszą sankcję, tzn. w pierwotnym brzmieniu zagrożenie to grzywna do 240 stawek dziennych, a obecnie to grzywna do 720 stawek dziennych, albo kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obie te kary łącznie.

- czyn z pkt 2 K. G. swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 18§3 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk, art. 271§1 i §3 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 65§1 kk.

Przepis art. 286§1 kk określa odpowiedzialność za oszustwo, którym jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Zgodnie z art. 18§3 kk jako pomocnik ponosi odpowiedzialność ten, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie. Wobec tego, że strona podmiotowa pomocnictwa wyraża się w umyślności zachowania, pomocnik musi mieć co najmniej świadomość, do jakiego czynu zabronionego może udzielić pomocy, godząc się na to ( wyrok SN z 07.03.2018r., II KK 354/17). Przepis art. 271§1 i §3 kk reguluje odpowiedzialność karną osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu, poświadczającej w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne prawne i czyniącej to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Przechodząc na grunt niniejszej sprawy należy uznać, że oskarżony działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w wysokości nie mniejszej niż 147.000 zł. pomógł innej nieustalonej osobie w dokonaniu czynu zabronionego polegającego na wyłudzeniu od właściwego organu podatkowego nienależnego zwrotu podatku VAT poprzez wprowadzenie w błąd tego organu co do rzeczywistej kwoty podatku, w ten sposób, że będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu, wystawił 49 faktur na łączną kwotę 7.101.561 zł., wskazanych w opisie czynu, poświadczając w nich nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, tj. nie dokumentujących rzeczywistych transakcji sprzedaży na rzecz spółki (...) oraz dalszych odbiorców towaru ujętego w fakturach. Czyn oskarżonego wyczerpał również dyspozycję art. 294§1 kk, ponieważ wysokość naliczonego podatku VAT była znacznej wartości. Zgodnie z art. 115§5 kk mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200.000 zł. Z uwagi na to, że czyn oskarżonego wyczerpał znamiona określone w trzech przepisach ustawy karnej, to należało dokonać w myśl art. 11§2 kk kumulatywnej kwalifikacji popełnionego przez niego przestępstwa z art. 18§3 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art.294§1 kk i art. 271§1 i §3 kk. Oskarżony z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, ponieważ za wystawianie fikcyjnych dokumentów otrzymywał pieniądze, czym wyczerpał dyspozycję art. 65§1 kk. Opis czynu zarzucanego oskarżonemu zawiera zapis, że działał on w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dlatego Sąd uzupełnił kwalifikację prawną o art. 12§1 kk, regulujący czyn ciągły.

Sąd odnośnie czynów przypisanych w pkt 2 i 3 zastosował przepisy kodeksu karnego obowiązujące w dacie orzekania. Za niezasadne uznał powołanie w kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu w pkt II zapisu „wg stanu prawnego obowiązującego przed 1 marca 2017 r.”. Zgodnie z treścią art. 4§1 kk jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. W opisanej wyżej sytuacji ten przepis nie ma zastosowania, ponieważ treść art. 271§1 i §3 kk w ogóle nie ulegała zmianie, tj. była taka sama w czasie popełnienia przestępstwa jak i w czasie orzekania. Wprawdzie w dniu 1 marca 2017 roku dodano do ustawy kodeks karny nowy przepis, tj. art. 271a kk, regulujący fałsz intelektualny dokumentu w postaci faktury, ale trzeba zaznaczyć, że jest to przepis przewidujący odpowiedzialność karną za nowe, inne przestępstwo, którego nie było w ustawie w czasie popełnienia przestępstwa przez oskarżonego. Skoro zatem zgodnie z art. 1 §1 kk odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, to przepis art. 271a kk nie mógłby mieć zastosowania wobec oskarżonego, ponieważ w czasie popełnienia przez niego przestępstwa w ogóle jeszcze nie obowiązywał.

Sąd porównując opisy czynów zarzucanych K. G. w punktach I i II uznał, że czyny te pozostają ze sobą w zbiegu idealnym stosownie do treści art. 8§1 kks. Przepis ten stanowi, że jeżeli ten sam czyn będący przestępstwem skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa określonego w przepisach karnych innej ustawy, stosuje się każdy z tych przepisów. Czynności zawarte w opisie czynu z punktu I (przestępstwo skarbowe) zawierają się jednocześnie w opisie czynu z punktu II (przestępstwo unormowane w Kodeksie Karnym). W takiej sytuacji zastosowanie ma przepis art. 8§2 i §3 kks, w myśl którego wykonaniu podlega tylko najsurowsza z kar, co nie stoi na przeszkodzie wykonaniu środków karnych lub innych środków orzeczonych na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów ( §2 ), a jeżeli obok kary najsurowszej, która podlega wykonaniu, orzeczono także karę grzywny, również ta kara podlega łącznemu wykonaniu; w razie orzeczenia obok kary najsurowszej kilku kar grzywny, łącznemu wykonaniu podlega tylko najsurowsza kara grzywny ( §3 ).

- czyn z pkt 3 K. G. swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 299§1 i §5 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 65§1 kk.

Przedmiot ochrony art. 299§1 kk ( pranie brudnych pieniędzy) stanowi ten element funkcjonowania gospodarki, jakim jest legalne pochodzenie pieniędzy i innych wartości majątkowych. Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku. Przepis art. 299§5 kk przewiduje surowszą odpowiedzialność karną dla sprawcy, który dopuszcza się czynu określonego w §1 w porozumieniu z innymi osobami. Okoliczności faktyczne sprawy wskazują, że K. G. działając czynem ciągłym (art. 12§1 kk) i czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu (art. 65§1 kk) w porozumieniu z innymi osobami założył rachunki bankowe na rzecz spółki (...), na które przyjmował w formie przelewów wartości dewizowe oraz środki płatnicze, po czym częściowo wypłacał je w gotówce, przekazywał innej osobie, dla siebie pozostawiając część jako wynagrodzenie. Wszystkie te działania miały na celu zamaskowanie przestępnego pochodzenia środków płatniczych, tj. pochodzenia z wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT, naliczonego w kwocie znacznej wartości, wskutek posłużenia się tzw. pustymi, bo nie odzwierciedlającymi rzeczywistości, fakturami. Działanie oskarżonego było umyślne, towarzyszył mu zamiar bezpośredni i miał on pełną świadomość realizacji wszystkich ustawowych znamion czynu z art. 299§1 i §5 kk.

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. G.

1, 2, 3, 4, 5

Na korzyść oskarżonego poczytano:

- fakt przyznania się do popełnienia zarzucanych czynów i złożenia obszernych wyjaśnień, szczegółowo opisujących przestępny proceder ze wskazaniem osób w nim uczestniczących,

-wyrażenie żalu i skruchy z powodu popełnionych przestępstw,

- odnośnie czynów z pkt I i II fakt, że przestępstwa przybrały formę pomocnictwa a nie dokonania,

Na niekorzyść uwzględniono:

- fakt uprzedniej karalności,

- działanie czynem ciągłym,

- fakt wyczerpania jednym zachowaniem dyspozycji kilku norm prawnych,

-odnośnie czynu z pkt III działanie w porozumieniu z innymi osobami,

W ocenie Sądu wymierzone kary jednostkowe są współmierne do stopnia winy oskarżonego, wagi czynów, stopnia ich społecznej szkodliwości oraz

czynią zadość ustawowym dyrektywom wymiaru kary.

Sąd wymierzając oskarżonemu karę pozbawienia wolności za czyn przypisany w pkt 1 zastosował zasadę nadzwyczajnego obostrzenia kary wyrażoną w treści art. 38§1 pkt. 3 kks. Sąd orzekł wobec oskarżonego także karę grzywny stosownie do wskazań zawartych w art. 23§1 i §3 kks.

Z uwagi na działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Sąd wymierzył oskarżonemu kary grzywny także za czyny przypisane w pkt 2 i 3 i uwzględnił przy ustalaniu ich wysokości: stopień winy i możliwości zarobkowe oskarżonego.

Orzekając łączne kary pozbawienia wolności i grzywny z czynów przypisanych w punktach 2 i 3 Sąd kierował się zasadą zbliżoną do asperacji uwzględniając bardzo bliski związek przedmiotowy i podmiotowy pomiędzy przestępstwami. Kara łączna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara łączna grzywny w ilości 80 stawek dziennych, każda po 100 zł. to kary słuszne i spełniające cele w zakresie prewencji ogólnej i szczególnej.

Jednocześnie Sąd uznał, że przestępstwo skarbowe przypisane w punkcie 1 pozostaje w zbiegu idealnym z przestępstwem określonym w przepisach karnych i przypisanym oskarżonemu w punkcie 2 wyroku, wobec czego zgodnie z treścią art. 8§1, §2 i §3 kks orzeczone w punkcie 1 kary pozbawienia wolności i grzywny nie podlegają wykonaniu.

W oparciu o art. 45§1 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego zgodnie z wnioskiem Prokuratora przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z popełnionych przestępstw opisanych w pkt II i III w kwocie 29.000 zł.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4,

art.3 ust. 1 ustawy z 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych- Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm. oraz zwrot wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa stosownie do art. 627 kpk.

8. PODPIS