Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. IV Ka 739/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lutego 2021r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Dorota Nowińska (spr.)

Sędziowie: SSO Anna Orańska-Zdych

SSO Stanisław Jabłoński

Protokolant: Aneta Malewska

przy udziale J. S. Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oławie del. do Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2021r.

sprawy D. K. (D. K.)

syna R. i A. z domu D.

urodzonego (...) w miejscowości W.

oskarżonego o czyn z art. z art.271§1 i 3 k.k. w zw. z art.12 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu

z dnia 17 marca 2020r. sygn. akt V K 775/18

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

SSO Anna Orańska- Zdych SSO Dorota Nowińska SSO Stanisław Jabłoński