Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 222/18

POSTANOWIENIE

Dnia 29 stycznia 2021r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Magdalena Żarkowska

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2021r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania R. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R.

o jednorazowe odszkodowanie

postanowił:

1. dopuścić dowód z opinii biegłego z zakresu analizy wypadków drogowych Z. T. na okoliczność przebiegu i przyczyn zdarzenia drogowego z dnia 30 sierpnia 2017r. z udziałem ubezpieczonej – k. 150 – 177 akt DS. 1716.2017 Prokuratury Rejonowej w Żaganiu,

2. zamknąć rozprawę.