Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II C 2308/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódź, dnia 20 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Paweł Filipiak

Protokolant: Paweł Miszczak

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa D. K.

przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę i ustalenie

1.  oddala powództwo;

2.  nie obciąża D. K. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu.