Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1468/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant : stażysta Anna Klepacz

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2021 roku w Łodzi

sprawy M. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o wypłatę niezrealizowanego świadczenia

na skutek odwołania M. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 9 czerwca 2020 roku znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje M. W. prawo do świadczenia nierealizowanego po zmarłym w dniu 5 czerwca 2020 roku W. Z..

Sędzia Jacek Chrostek