Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 171/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Biskupcu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Pióro

Protokolant: p. o. sekretarza sądowego P. M.

Prokurator:

po rozpoznaniu w dniach 7 października, 18 listopada 2020 r. i 13 stycznia 2021 r. sprawy

Ł. S. s. D. i E. z domu S. ur. (...) w M.

oskarżonego o to, że:

w dniu 22 marca 2020 roku na drodze publicznej na trasie M.-K. kierował samochodem osobowym marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) nie stosując się do prawomocnej decyzji Starosty (...) nr pisma WK-149.2016.MG z dnia 29 stycznia 2016 r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii B

tj. o czyn z art.. 180a k.k.

- o r z e k a –

I.  oskarżonego Ł. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 180a k.k. skazuje go i wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 42§1a pkt 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 3 (trzech);

III.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych.