Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 703/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant st. sekr. sąd Renata Snopek

Przy udziale Prokuratora-----------------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2021 roku, 25 marca 2021 roku

sprawy z oskarżenia Prokuratora Rejonowego w Bełchatowie

przeciwko:

W. K. /K./, synowi R. i I. (...) z domu R. (...), ur. (...) w P.,

oskarżonemu o to, że w dniu 10 maja 2019 roku w m. B. na (...). (...) (...) woj. (...), będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu w postaci protokołu czyszczenia kominów i okresowej kontroli stanu technicznego wentylacji, poświadczył w nim nieprawdę, co do okoliczności funkcjonowania kanału wentylacji poprzez dokonanie wpisu o usunięciu niedrożności i odblokowaniu kanału wentylacji w postaci znajdujących się w przewodzie kominowym elementów blaszanych,

tj. o czyn z art. 271 § 1 KK

orzeka

1.  oskarżonego W. K. uniewinnia od zarzucanego mu czynu;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz W. K. 1200 (tysiąc dwieście) złotych z tytułu poniesionych przez niego wydatków w tym z tytułu ustanowienia obrońcy;

3.  koszty postępowania przejmuje na rzecz Skarbu Państwa.