Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2985/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Barbara Kempa

Protokolant : sekretarz sądowy Paulina Cierpikowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2021 roku w Ł.

sprawy K. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

w przedmiocie odwołania K. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 6 listopada 2020 roku znak (...)

o wypłatę niezrealizowanego świadczenia

oddala odwołanie.