Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 1112/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Staszkiewicz

Protokolant: Karolina Pałka

po rozpoznaniu na rozprawie 12 I 2021 roku sprawy

P. B.,

syna R. i Z. z domu S.,

urodzonego (...) w L.

oskarżonego o to, że:

1.  w dniu 13 lipca 2020 r. w J., woj. (...) na ul. (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) będąc pod wpływem substancji psychotropowej gdzie wynik badania krwi wykazał obecność metamfetaminy w stężeniu 5 ng/ml, które to stężenie wskazuje na oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy jak alkohol w stężeniu powyżej 0,5 promila, jednocześnie nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22.02.2020 do dnia 22.12.2020,

tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k. i art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

2.  w dniu 14 lipca 2020 r. w J., woj. (...) na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22.02.2020 do dnia 22.12.2020,

tj. o czyn z art. 244 k.k.

3.  w dniu 14 lipca 2020 r. w J., woj. (...) na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22.02.2020 do dnia 22.12.2020,

tj. o czyn z art. 244 k.k.

4.  w dniu 16 lipca 2020 r. w J., woj. (...) na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22.02.2020 do dnia 22.12.2020,

tj. o czyn z art. 244 k.k.

5.  w dniu 2 sierpnia 2020 r. w J., woj. (...) na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22.02.2020 do dnia 22.12.2020,

tj. o czyn z art. 244 k.k.

6.  w dniu 3 sierpnia 2020 r. w J., woj. (...) na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22.02.2020 do dnia 22.12.2020,

tj. o czyn z art. 244 k.k.

7.  w dniu 14 października 2020 r. w J., woj. (...) na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22.02.2020 do dnia 22.12.2020,

tj. o czyn z art. 244 k.k.

8.  w dniu 1 listopada 2020 r. w J., woj. (...) na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22.02.2020 do dnia 22.12.2020,

tj. o czyn z art. 244 k.k.

9.  w dniu 7 sierpnia 2020 r. w J., woj. (...) na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22.02.2020 do dnia 22.12.2020,

tj. o czyn z art. 244 k.k.

I.  uznaje oskarżonego P. B. za winnego popełnienia zarzucanych czynów, opisanych w punktach 1-9 części wstępnej, to jest występków z art. 178a § 1 k.k. i art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. – czyn z punktu 1 i z art. 244 k.k. – czyny z punktów 2-9, przy przyjęciu, że stanowiły one elementy ciągu przestępstw i za to, na podstawie art. 244 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., wymierza mu karę roku pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 k.k., wykonanie wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 ( trzech ) lat próby;

III.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 4 i 5 k.k., zobowiązuje oskarżonego w okresie próby do wykonywania stałej pracy zarobkowej oraz do powstrzymania się od używania środków odurzających;

IV.  na podstawie art. 73 § 1 k.k., oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora;

V.  na podstawie art. 42 § 2 k.k., orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 5 ( pięciu ) lat;

VI.  na podstawie art. 43a § 2 k.k., orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5000 ( pięciu tysięcy ) złotych;

VII.  na podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary zalicza jego zatrzymanie 13 VII 2020 roku od 1:05 do 2:50;

VIII.  zwalnia oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1112/20

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. B.

13 lipca 2020 roku w J. na ul. (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) będąc pod wpływem substancji psychotropowej gdzie wynik badania krwi wykazał obecność metamfetaminy w stężeniu 85 ng/ml, które to stężenie wskazuje na oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy jak alkohol w stężeniu powyżej 0,5 promila, jednocześnie nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22 II 2020 roku do 22 XII 2020 roku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

kierowanie przez oskarżonego samochodem V. (...) 13 lipca 2020 roku po ulicy (...) w J., gdy miał 85 ng/ml metamfetaminy we krwi

notatka urzędowa

1-2

protokół zatrzymania

3

sprawozdanie z badań

18-20

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

39-41 i 52-54

obowiązywanie wobec oskarżonego w okresie od 22 II do 22 XII 2020 roku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w sprawie II W 55/20 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

odpis wyroku

15

wcześniejsza karalność oskarżonego

informacja

11-12

dane o karalności

49-51

1.1.2.

P. B.

14 lipca 2020 roku w J. na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22 II do 22 XII 2020 roku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

kierowanie przez oskarżonego samochodem V. (...) 14 lipca 2020 roku po ulicy (...) w J.

notatka urzędowa

8

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

39-41 i 51-52

1.1.3.

P. B.

14 lipca 2020 roku w J., woj. (...) na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22 II do 22 XII 2020 roku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

kierowanie przez oskarżonego samochodem V. (...) 14 lipca 2020 roku po ulicy (...) w J.

notatka urzędowa

9

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

39-41 i 51-52

1.1.4.

P. B.

16 lipca 2020 r. w J. na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22 II do 22 XII 2020 roku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

kierowanie przez oskarżonego samochodem V. (...) 16 lipca 2020 roku po ulicy (...) w J.

notatka urzędowa

13

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

39-41 i 51-52

1.1.5.

P. B.

2 sierpnia 2020 roku w J. na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22 II do 22 XII 2020 roku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

kierowanie przez oskarżonego samochodem V. (...) 2 sierpnia 2020 roku po ulicy (...) w J.

notatka urzędowa

16

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

39-41 i 51-52

1.1.6.

P. B.

3 sierpnia 2020 roku w J. na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22 II do 22 XII 2020 roku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

kierowanie przez oskarżonego samochodem V. (...) 3 sierpnia 2020 roku po ulicy (...) w J.

notatka urzędowa

17

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

39-41 i 51-52

1.1.7.

P. B.

14 października 2020 r. w J., woj. (...) na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22 II do 22 XII 2020 roku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

kierowanie przez oskarżonego samochodem V. (...) 14 października 2020 roku po ulicy (...) w J.

notatka urzędowa

31

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

39-41 i 51-52

1.1.8.

P. B.

1 listopada 2020 r. w J. na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22 II do 22 XII 2020 roku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

kierowanie przez oskarżonego samochodem V. (...) 1 listopada 2020 roku po ulicy (...) w J.

notatka urzędowa

32

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

39-41 i 51-52

1.1.9.

P. B.

7 sierpnia 2020 r. w J. na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki V. (...) o nr rejestr. (...) nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. II W 55/20 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 miesięcy w okresie od 22 II do 22 XII 2020 roku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

kierowanie przez oskarżonego samochodem V. (...) 7 sierpnia 2020 roku po ulicy (...) w J.

notatka urzędowa

34

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

39-41 i 51-52

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

P. B.

czyny z punktów 1.1.1. do 1.1.9.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

niewiedza oskarżonego o obowiązywaniu go w okresie od lipca do października 2020 roku zakazu prowadzenia pojazdów

wyjaśnienia oskarżonego

39-41 i 51-52

notatki urzędowe

1-2, 8-9, 13, 16-17 i 31-32

brak w organizmie oskarżonego substancji psychotropowej podczas prowadzenia przez niego pojazdu 13 lipca 2020 roku około 0:55

wyjaśnienia oskarżonego

39-41 i 51-52

notatka urzędowa

1

sprawozdanie z badań

18-20

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

za wiarygodne uznano wyjaśnienia oskarżonego, kiedy potwierdzał, że to on we wszystkich przypadkach kierował samochodami po ulicach w J.. W tym zakresie jego twierdzenia są zgodne z notatkami z kontroli drogowej oraz z protokołem zatrzymania z 13 VII 2020 roku. Jako prawdziwe oceniono też jego wyjaśnienia, złożone 10 XI 2020 roku ( k. 52-54 ), kiedy przyznał się do prowadzenia samochodu w każdym z zarzucanych mu przypadków pomimo obowiązywania go zakazu prowadzenia pojazdów. O orzeczeniu tego zakazu można dowiedzieć się z dowodów w postaci odpisu wyroku i informacji o wykroczeniach drogowych. Po pierwszym zatrzymaniu do kontroli drogowej 13 VII 2020 roku P. B. został poinformowany, że obowiązuje go taki zakaz ( notatka z k. 1 ). Nie mógł więc wiarygodnie tłumaczyć się, że później nie wiedział o jego istnieniu.

Pomimo zaprzeczenia ze strony oskarżonego, by 13 VII 2020 roku kierował samochodem po zażyciu metamfetaminy, ustalono, że pozostawał on pod jej wpływem prowadząc pojazd. Jego nietypowy stan ciała i zachowanie opisano w notatce urzędowej. Podczas tej czynności odnaleziono przy nim woreczek strunowy ze śladami białego proszku. Badanie jego krwi wykazało obecność metamfetaminy. Nie przekonuje jego twierdzenie, że pobranie i sprawdzenie zawartości krwi przeprowadzono nieprawidłowo. Oskarżony nie wykazał, by doszło do jakichkolwiek istotnych uchybień w tym zakresie. Wspomniane fakty dotyczące przebiegu kontroli drogowej współgrają z wynikami badania krwi kierującego.

Z podanych powodów uznano wyjaśnienia oskarżonego za częściowo wiarygodne, w pozostałym zakresie odmawiając im wiary.

notatka urzędowa

dokumenty służące jako dowody - notatki urzędowe, protokół zatrzymania, odpis wyroku, sprawozdanie z badania krwi, informacja o naruszeniach przepisów ruchu drogowego oraz dane o karalności oskarżonego - zostały sporządzone przez uprawnione podmioty, w przewidzianej prawem formie. Strony nie zakwestionowały skutecznie ich rzetelności.

protokół zatrzymania

odpis wyroku

sprawozdanie z badań

odpis wyroku

informacja

dane o karalności

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

punkt I

P. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

- w odniesieniu do czynu z punktu 1 części wstępnej wyroku ustalono, że oskarżony prowadził samochód marki V. (...) po ulicy (...) w J.. Miał wtedy 85 ng/ml metamfetaminy we krwi. Obowiązywał go wówczas zakaz prowadzenia pojazdów, orzeczony za wykroczenie. Oskarżony wiedział, że zażył wcześniej narkotyk. Był też świadomy obowiązywania zakazu. Działał w tym zakresie umyślnie. Wspomniane stężenie metamfetaminy we krwi działało na organizm jak alkohol w ilości powyżej 0,5 promila we krwi. Omawiany czyn wypełniał więc znamiona z art. 178a § 1 k.k. i z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

- pozostałe czyny polegały na kierowaniu przez oskarżonego osiem razy w okresie pomiędzy lipcem a listopadem 2020 roku samochodem po ulicach (...). Obowiązywał go wówczas zakaz prowadzenia pojazdów, o którym P. B. wiedział. Każde z takich zachowań stanowiło zatem czyn z art. 244 k.k.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. B.

punkt I

punkty 1-9

Okoliczności obciążające:

- powtarzalność i wielość przestępstw popełnionych przez oskarżonego - mimo kolejnych zatrzymań do kontroli kontynuował on bezprawne działanie. Nie obawiał się więc konsekwencji, nie zamierzał się dostosować do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów,

- wypełnienie przez oskarżonego pierwszym z czynów dodatkowo znamion z art. 178 § 1 k.k., co znacznie zwiększa wagę tego występku - działanie sprawcy nie polegało tylko na zlekceważeniu orzeczenia sądu, ale także na sprowadzeniu zagrożenia dla innych uczestników ruchu,

- dotychczasowy tryb życia P. B. - w 2019 roku uprawomocniły się wobec niego dwa skazania za przestępstwa, w okresie od 2012 do 2020 roku był 11 razy karany za wykroczenia przeciwko przepisom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Jest on więc osobą nawykłą do naruszania zasad porządku prawnego, zwłaszcza podczas kierowania pojazdami, wobec której dotychczasowe środki oddziaływania - kary grzywny - nie przyniosły żadnych efektów, nie odstraszając oskarżonego od popełniania kolejnych czynów zabronionych.

Okolicznością łagodzącą dla oskarżonego jest to, że orzeczony wobec niego zakaz wynikał z ukarania za wykroczenie, a więc czyn o mniejszej wadze.

Nie jest okolicznością łagodzącą dla oskarżonego podnoszona przez niego kwestia, że musi jeździć autem, by "zarabiać na życie" ( k. 54 ). Jednocześnie podawał bowiem, że utrzymuje się z prac dorywczych. Nie wynika z tego, by bezwzględnie to zatrudnienie wymagało posiadania i kierowania samochodem. Prowadzenie pojazdu w kolejnych przypadkach było zatem swobodnym wyborem P. B., nie wymuszonym przez nie dające się opanować okoliczności.

Podstawą wymiaru kary za wszystkie przypisane oskarżonemu czyny był art. 244 k.k. - przewiduje on odpowiedzialność surowszą niż art. 178a § 1 k.k. ( co miało znaczenie w odniesieniu do pierwszego z przypisanych sprawcy czynów ). Występki te popełniono w krótkich odstępach czasu, nie przekraczających nieco ponad dwa miesiące. Dokonano ich w podobny sposób - oskarżony wyjeżdżał na ulice J. w związku z pracą zarobkową. Dlatego wspomniane występki uznano za elementy ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k.

Skoro wcześniej wielokrotnie stosowane wobec oskarżonego kary łagodniejszego rodzaju - grzywny - nie osiągnęły żadnego efektu, a łączna waga jego czynów była znaczna, to konieczne stało się - w ocenie sądu - sięgnięcie po znacznie dolegliwszą karę - pozbawienia wolności. Jej wysokość, dostosowana do ustalonych okoliczności, to rok. Znacznie przekracza ona dolną granicę ustawowego zagrożenia przewidzianą w art. 244 k.k. i oddaje w ten sposób społeczną szkodliwość występków. Uwzględnia jednak to, że wobec P. B. dotąd nie stosowano kary tego rodzaju, wobec czego można przyjąć, że nawet niezbyt surowa kara pozbawienia wolności będzie w stanie zmienić jego postawę.

Ze względu na to, że oskarżony dotąd nie był skazany na karę pozbawienia wolności, nie popełniał też wcześniej czynów o znacznej społecznej szkodliwości, że pracuje zarobkowo, starając się utrzymywać również syna oceniono, że samo zagrożenie wykonaniem kary izolacyjnej będzie wystarczające, by odstraszyć go od popełniania przestępstw w przyszłości. Dlatego zdecydowano o warunkowym zawieszeniu orzeczonej wobec niego kary. Okres próby wyznaczono na najdłuższy możliwie czas - 3 lata - biorąc pod uwagę znaczną niepoprawność sprawcy. Osoba tego rodzaju musi być skrupulatnie kontrolowana podczas próby i dlatego oskarżonego oddano pod dozór kuratora. By powstrzymać go od naruszania prawa w przyszłości i skłonić do powrotu do prawidłowego trybu życia, zobowiązano go w okresie próby do wykonywania stałej pracy zarobkowej oraz do powstrzymania się od używania środków odurzających.

P. B.

punkt V

punkty 1-9

wobec oskarżonego obligatoryjne było orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. Pierwszy jego czyn zakwalifikowano z art. 178a § 1 k.k. i art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Zgodnie z art. 11 § 3 k.k. środki karne można orzec na podstawie innego ze zbiegających się przepisów niż ten, który stanowił podstawę wymiaru kary. W tym przypadku surowszy wymiar zakazu prowadzenia pojazdów przewidywał art. 42 § 2 k.k. za popełnienie czynu z art. 178 § 1 k.k. Dlatego to na tej podstawie orzeczono wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na 3 lata.

P. B.

punkt VI

punkt 1

z tych samych powodów, co zakaz prowadzenia pojazdów, również świadczenie pieniężne orzeczono na podstawie art. 43a § 2 k.k. w związku z popełnieniem czynu wypełniającego znamiona z art. 178a § 1 k.k. Jego beneficjentem jest Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość świadczenia określono na 5.000 złotych. Jest ona wystarczająca, by stanowić poważną dolegliwość dla sprawcy. Jego sytuacja majątkowa nie pozwala na uiszczenie wyższego świadczenia.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

P. B.

punkt VII

na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności zaliczono jego zatrzymanie 13 VII 2020 roku od 1:05 do 2:50.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

punkt VIII

oskarżony jest zobowiązany do uiszczenia 5.000 złotych świadczenia pieniężnego, a utrzymuje siebie i dziecko z prac dorywczych, zarabiając miesięcznie około 2.000 złotych. Nie byłby w stanie uiścić kosztów sądowych, dlatego - na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. - zwolniono go od ich uiszczenia.

6.  Podpis