Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2335/19

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Renata Jagura

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku M. P.

z udziałem T. Ł. i A. Ł.

o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 13 sierpnia 2019 roku, sygn. I Ns 502/14

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego zgodnie ze swoim udziałem w sprawie.