Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 1810/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Ewelina Kocurek-Grabowska (spr.)

Sędziowie:

SSA Antonina Grymel

SSA Wojciech Bzibziak

Protokolant:

Magdalena Bezak-Sürücü

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2021 r. w Katowicach

sprawy z odwołania I. D. (I. D.)

przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W.

o wysokość emerytury policyjnej

na skutek apelacji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W.

od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie

z dnia 30 lipca 2019 r. sygn. akt IV U 610/19

oddala apelację.

/-/ SSA A. Grymel /-/ SSA E. Kocurek-Grabowska /-/ SSA W. Bzibziak

Sędzia Przewodniczący Sędzia