Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 191/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Tomasz Ignaczak

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Katarzyny Rusin

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2021 r.

sprawy P. G., syna L. i K. z domu M., urodzonego (...) w P.

oskarżonego o czyn z art. 242 § 3 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 25 stycznia 2021 r. sygn. akt II K 429/20

1.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Ł. P. kwotę 516,60 zł ( pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów obrony świadczonej z urzędu oskarżonemu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zwalnia oskarżonego od wydatków poniesionych w postepowaniu odwoławczym i od opłaty za drugą instancję.