Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 218/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Sławomir Gosławski ( spr.)

Sędziowie Robert Sobczak

Stanisław Tomasik

Protokolant Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim del. do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Jarosława Anioła

po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2021 r.

sprawy W. S. syna S. i J. z domu P.

urodzonego (...) w O.

oskarżonego o czyn z art. 263 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie

z dnia 28 stycznia 2021 r. sygn. akt II K 229/20

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zwalnia oskarżonego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.