Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2976/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący SSO Jacek Chrostek

Protokolant : st. S.. M. R.

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2021 roku w Łodzi

sprawy K. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o ustalenie kapitału początkowego i wypłatę emerytury

na skutek odwołania K. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 30 października 2020 roku znak (...)-2003 oraz

z dnia 2 listopada 2020 roku znak (...)

oddala odwołanie.

/SSO Jacek Chrostek/