Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 160/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 czerwca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

ProtokolantMonika Zbrożek

przy udziale ---

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2021 r.

sprawy J. B. syna A. i A.

urodzonego (...) w Ł.

obwinionego o czyn z art. 98 kw

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżycielkę posiłkową J. Ł.

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 3 lutego 2021 r. sygn. akt VII W 51/20

uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do J. B. i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Piotrkowie Trybunalskim.