Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 276/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 czerwca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Tomasz Ignaczak

Protokolant sekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Doroty Bzowskiej

po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2021 r.

sprawy M. W. syna A. i M. z domu M.

urodzonego (...) w R.

oskarżonego o czyn z art. 244 kk w zb. z art. 180 a kk w związku z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 10 marca 2021 r. sygn. akt II K 95/21

1.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

2.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym oraz wymierza mu 180 (sto osiemdziesiąt ) złotych tytułem opłaty za drugą instancję.