Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 596/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant : sekretarz sądowy Monika Pachulska

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2021 roku w Łodzi

sprawy D. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o emeryturę wcześniejszą

na skutek odwołania D. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 29 stycznia 2021 roku znak (...)

oddala odwołanie.

/Sędzia Jacek Chrostek/