Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 248/21

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2021r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Kruszewska-Sobczyk

Protokolant: Karolina Kozłowska

w obecności oskarżyciela publ. M. R.

po rozpoznaniu w dniu 24.05. 2021r.

sprawy A. S.

urodz. (...) w G.,

syna J. i D. z d. Z.

obwinionego o to, że:

w dniu 09.11.2020r. ok. godz. 21:35 w O. przy ul. (...) nie miał zakrytych ust oraz nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20.06. 1997r. –Prawo o Ruchu Drogowym

- tj. za wykroczenie z art. 54 kw w zw. z §27 pkt 2a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

ORZEKA:

I.  Obwinionego A. S. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu,

II.  na podstawie art. 119 § 2 pkt 1 kpw koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.